Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про комісію з питань надання статусу спеціальних сировинних зон для виробництва сільськогосподарської продукції, призначеної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, сільськогосподарським підприємствам Київської області

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 947 від 21.11.2006
 
 
        Про комісію з питань надання статусу
      спеціальних сировинних зон для виробництва
      сільськогосподарської продукції, призначеної
    для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного
     харчування, сільськогосподарським підприємствам
            Київської області
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 26.06.96 N 679 ( 679-96-п ) "Про затвердження Положення про
спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської
продукції", листа Міністерства аграрної політики України від
28.07.2006 N 37-140-12/11285 та з метою збільшення виробництва
екологічно  чистих  продуктів,  призначених  для дитячого та
дієтичного харчування, забезпечення якості та безпеки харчових
продуктів:
 
   1. Утворити комісію з питань надання статусу спеціальних
сировинних зон для виробництва сільськогосподарської продукції,
призначеної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного
харчування, сільськогосподарським підприємствам Київської області
та затвердити склад згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити Положення про комісію з питань надання статусу
спеціальних сировинних зон для виробництва сільськогосподарської
продукції, призначеної для виготовлення продуктів дитячого та
дієтичного  харчування,  сільськогосподарським  підприємствам
Київської області, що додається (додаток 2).
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 947
 
               СКЛАД
   комісії з питань надання статусу спеціальних сировинних
    зон для виробництва сільськогосподарської продукції,
     призначеної для виготовлення продуктів дитячого
     та дієтичного харчування, сільськогосподарським
         підприємствам Київської області
 
 Юркевич          - заступник голови
 Анатолій Іванович      облдержадміністрації, голова
               комісії
 
 Покотило          - начальник Головного управління
 Олександр Володимирович   агропромислового розвитку
               облдержадміністрації, заступник
               голови комісії
 
 Яремчук          - начальник відділу сприяння
 Людмила Іванівна       розвитку переробки продукції
               тваринництва та ринків збуту
               Головного управління
               агропромислового розвитку
               облдержадміністрації, секретар
               комісії
 
             Члени комісії:
 
 Бобовський         - начальник Державної станції
 В'ячеслав Миколайович    захисту рослин в Київській області
 
 Бондар           - директор Київського обласного
 Григорій Миколайович     державного проектно-технологічного
               центру охорони родючості ґрунтів,
               якості продукції
 
 Гринчук          - головний лікар обласної
 Галина Миколаївна      санітарно-епідеміологічної станції
 
 Ільченко          - заступник начальника державної
 Галина Григорівна      інспекції з контролю за цінами в
               Київській області
 
 Князька          - головний педіатр управління
 Тетяна Миколаївна      охорони здоров'я
               облдержадміністрації
 
 Ляпунов          - начальник управління
 Микола Васильович      ветеринарної медицини в
               Київській області, головний
               державний інспектор ветеринарної
               медицини
 
 Майданська         - начальник відділу сприяння
 Магдалина Михайлівна     розвитку переробки продукції
               рослинництва та ринків збуту
               Головного управління
               агропромислового розвитку
               облдержадміністрації
 
 Макаренко         - заступник директора Інституту
 Наталія Анатоліївна     агроекології та біотехнології
               УААН (за згодою)
 
 Ніколенко         - директор Українського державного
 Анатолій Іванович      центру стандартизації та
               сертифікації
 
 Петрук           - начальник Київського обласного
 Віктор Іванович       Головного управління земельних
               ресурсів
 
 Черниш           - заступник начальника Головного
 Микола Іванович       управління агропромислового
               розвитку облдержадміністрації,
               начальник інспекції якості та
               формування ресурсів
               сільськогосподарської продукції
 
 Шаповал          - генеральний директор асоціації
 Василь Миколайович      "Укрконсервмолоко" (за згодою).
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 947
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про комісію з питань надання статусу спеціальних
    сировинних зон для виробництва сільськогосподарської
    продукції, призначеної для виготовлення продуктів
        дитячого та дієтичного харчування,
        сільськогосподарським підприємствам
            Київської області
 
   1. Комісія з питань надання статусу спеціальних сировинних
зон для виробництва сільськогосподарської продукції, призначеної
для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування,
сільськогосподарським підприємствам Київської області (далі -
Комісія) є консультативно-дорадчим органом при голові обласної
державної адміністрації, утвореним з метою вирішення питань щодо
надання статусу спеціальних сировинних зон.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету   Міністрів   України,   розпорядженнями   голови
облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
   підготовка обгрунтованих пропозицій голові обласної державної
адміністрації щодо надання статусу спеціальних сировинних зон для
виробництва  сільськогосподарської  продукції, призначеної для
виготовлення продуктів  дитячого  та  дієтичного  харчування,
сільськогосподарським  підприємствам Київської області, які є
виробниками сировини рослинного і тваринного походження (далі -
статус спеціальних сировинних зон);
   розгляд та опрацювання матеріалів, поданих претендентами на
отримання статусу спеціальної сировинної зони;
   систематичне подання до  Міністерства  аграрної  політики
України інформації про перелік сільськогосподарських підприємств,
яким надано статус спеціальних сировинних зон;
   участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на
поліпшення умов виробництва сировини та продуктів, призначених для
дитячого та дієтичного харчування.
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
   одержувати в установленому порядку від головних управлінь,
управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення),
територіальних  органів  центральних органів виконавчої влади
області, підприємств, установ і організацій області інформацію,
документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
   утворювати у разі потреби експертні та робочі групи для
здійснення свої діяльності;
   запрошувати на засідання Комісії та залучати для роботи в
Комісії працівників головних управлінь, управлінь  та  інших
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій
міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних органів
центральних органів виконавчої влади області, підприємств, установ
та організації області (за згодою з їх керівниками);
   проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що
належать до її компетенції.
 
   5. Комісія   утворюється    розпорядженням    голови
облдержадміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря
та членів комісії.
 
   6. Основною формою  роботи  Комісії  є  засідання,  які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три
місяці.
 
   7. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її членів.
 
   8. Головує на засіданнях Комісії її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови комісії.
 
   9. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
   Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує її
голова та секретар.
 
   10. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, носять
консультативно-дорадчий  характер  та  надсилаються  обласній
державній адміністрації для прийняття відповідного рішення щодо
надання статусу спеціальних сировинних зон сільськогосподарським
підприємствам області.
 
   12. Організаційне   забезпечення   діяльності   Комісії
здійснюється Головним  управлінням  агропромислового  розвитку
облдержадміністрації.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка