Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснення

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
     ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
            І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 
               Л И С Т
 
          27.11.2006 N 6-8-2018/1289
 
                   Начальнику Управління
                   з контролю за використанням
                   та охороною земель
                   у Рівненській області
                   В.В.Захарчуку
 
 
           Щодо надання роз'яснення
 
 
         Шановний Володимире Васильовичу!
 
   У Держземінспекції розглянуто Ваше звернення від 14.11.2006
N 703/01-04/1 щодо надання роз'яснення окремих питань, пов'язаних
із здійсненням контролю за виконанням умов зняття, збереження і
використання  родючого шару ґрунту. За результатами розгляду
повідомляємо наступне.
 
   Пунктом 3.2 Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів
на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару ґрунту)
земельних ділянок, затвердженого наказом Державного  комітету
України по земельних ресурсах від 04.01.2005 N 1 ( z0070-05 ) та
зареєстрованого у Мін'юсті України 20 січня  2005  року  за
N 70/10350 (далі - Порядок), визначено вичерпний перелік випадків,
коли оформлення дозволу на зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок (далі - Дозвіл) не вимагається. Так,
Дозвіл не вимагається, якщо переміщення  ґрунтового  покриву
(родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої
земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського
господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка),  індивідуального дачного будівництва та будівництва
індивідуальних гаражів. У всіх інших випадках, у тому числі при
проведенні робіт, пов'язаних із порушенням поверхневого (родючого)
шару ґрунту на земельних ділянках незначних розмірів та на
земельних ділянках, відведених для дослідно-промислової розробки
корисних копалин, отримання Дозволу є обов'язковим.
 
   Згідно з частиною четвертою статті 66 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) (далі - Кодекс) надання земельних ділянок для
потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після
оформлення в установленому порядку прав користування надрами і
відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації
на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.
 
   Крім того, частиною третьою статті 125 Кодексу ( 2768-14 )
визначено, що приступати до використання земельної ділянки до
встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа,
що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.
 
   Землекористування в Україні, згідно із статтями 92 та 93
Кодексу ( 2768-14 ), є двох видів - постійне (на підставі
Державного акта на право постійного  користування  земельною
ділянкою) і тимчасове (на умовах договору оренди). Укладання
будь-яких інших угод на використання земельних ділянок чинним
законодавством не передбачено.
 
   Тому, у випадку проведення робіт щодо використання надр, із
власником земельної ділянки укладається договір оренди земельної
ділянки.
 
   Відповідно до  пункту 3.3 Порядку ( z0070-05 ), дозвіл
видається на підставі затвердженого в установленому  законом
порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови
зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок
проведення рекультивації порушених земель.
 
   Вид такого проекту землеустрою передбачений пунктом  "з"
статті 25 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ) - робочі
проекти  землеустрою  щодо  рекультивації  порушених  земель,
землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії,
підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів,
ущільнення,  закислення,  забруднення  промисловими та іншими
відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання
сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів.
 
   Державними будівельними нормативами України, затвердженими
наказом Держбуду України від 20.01.2004 N 8 ( va008509-04 ),
встановлено, що у проектній документації для будівництва в розділі
ОВНС "Щодо охорони земельних ресурсів" обов'язково визначається
обґрунтування передбачуваних способів зняття та збереження родючою
шару грунту, транспортування його до місця складування (або
тимчасового зберігання) та нанесення на земельну ділянку, яка
відновлюватиметься, або ж на малопродуктивні угіддя.
 
   Отже, умови зняття, збереження і використання родючого шару
ґрунту повинні визначатися як у проекті землеустрою, так і в
проектній  документації  для  будівництва. Порядок проведення
рекультивації порушених земель визначається лише  у  проекті
землеустрою.
 
   Правовою підставою для видачі Дозволу є виключно затверджений
в установленому порядку проект землеустрою.
 
   Для забезпечення потреб у неродючому ґрунті та піску, з метою
розробки "резерву ґрунту" для ведення будівництва, необхідно
оформити правовстановлюючі документи на  відповідну  земельну
ділянку (договір оренди) та отримати дозвіл на користування
надрами. Порядок передачі земельних ділянок в оренду визначено у
статті 124 Кодексу ( 2768-14 ).
 
   З метою отримання детальної інформації щодо порядку отримання
дозволів на користування надрами, радимо звернутись до Державної
геологічної  служби, яка здійснює державну політику у сфері
геологічного вивчення охорони та використання надр.
 
 З повагою,
 
 Заступник начальника                  М.І.Мамчур
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка