Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку дій підрозділів митниці при анулюванні ВМД, ПД

            ХАРКІВСЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            07.07.2006 N 441
 
 
       Про затвердження Порядку дій підрозділів
         митниці при анулюванні ВМД, ПД
 
 
   З метою  визначення порядку дій підрозділів митниці при
необхідності анулювання ВМД ( za437-05 ) та ПД у визначених
законодавством випадках, та для актуалізації діючої нормативної
бази Харківської митниці Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок дій підрозділів митниці при анулюванні
ВМД ( za437-05 ), ПД (далі - Порядок) (додається).
 
   2. Уважати  таким,  що  втратив чинність, наказ Східної
регіональної митниці від 31.12.2003 N 1120 ( v1120483-03 ) "Про
затвердження Порядку дій підрозділів Східної РМ при анулюванні
вантажної митної декларації".
 
   3. Відповідальність  за  виконання  наказу  покласти  на
начальників відділів митного оформлення, відділ інформаційної
роботи та митної статистики, відділ контролю за переміщенням
товарів, відділ митних платежів в частині, що їх стосується.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
начальника митниці, відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Начальник митниці                  М.І.Прудніков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Харківської митниці
                   07.07.2006 N 441
 
 
               ПОРЯДОК
     дій підрозділів митниці при анулюванні ВМД, ПД
 
 
           1. Загальні положення
 
   Це Порядок розроблено відповідно до наказу Держмитслужби
(далі - ДМСУ) від 28 лютого 2003 року N 129 ( z0424-03 ) "Про
затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну
територію  України окремих видів товарів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 3 червня 2003 р. за N 424/7745, із
змінами і доповненнями та наказу ДМСУ від 10 грудня 2001 року
N 800 ( v0800342-01 ) "Про затвердження Положення про порядок
скасування інформації  з  контролю  за  доставкою  вантажів,
модифікації й анулювання електронної копії вантажної  митної
декларації  та  документів  контролю  доставки"  в  Єдиній
автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України" із
змінами і доповненнями.
 
       2. Розгляд Заяви щодо анулювання ВМД,
        ПД, та підготовка Акта на анулювання
 
   2.1. Звернення суб'єкта ЗЕД щодо анулювання ВМД ( za437-05 )
(Заяву) разом з повним пакетом документів, який був оформлений
митницею (усі примірники ВМД або ПД (прим. 4, 5 та за наявності -
6) та товаросупровідних документів), загальний відділ (далі - ЗВ)
передає заступнику начальника митниці, що курує відповідний відділ
митного оформлення (далі - ВМО), на розгляд.
 
   2.2. Згідно з резолюцією заступника начальника митниці заява
та пакет документів (усі примірники ВМД ( za437-05 ) або ПД (прим.
4, 5 та за наявності - 6) та товаросупровідних документів)
передаються ЗВ до ВМО, де проводилось митне оформлення зазначеної
ВМД (ПД).
 
   2.3. Начальник ВМО розглядає пакет документів, в передбачених
випадках встановлює місцезнаходження вантажу, що засвідчується
актом догляду, за необхідності вживає заходів для отримання
додаткових документів, необхідних для надання висновків щодо
можливості анулювання або визначення умов, за виконання яких
можливе його проведення.
   В термін, що не перевищує трьох діб з дати надходження
документів, забезпечує підготовку  Акта  про  анулювання  ВМД
( za437-05 ) (додаток 1 до Порядку), в якому зазначає висновки по
результатам розгляду.
 
   2.4. Пакет документів направляється через ЗВ до підрозділів,
зазначених в Акті, для подальшого розгляду.
 
   2.5. Начальник  ВКПТ  забезпечує  перевірку в ЄАІС ДМСУ
відсутність факту вивезення товару за заявленою до анулювання ВМД
( za437-05 ). У випадку анулювання ВМД типу ПД перевіряє факт
ввезення товару, роздруковує з ЄАІС ДМСУ витяг з електронної копії
цієї ПД та вносить до ЄАІС ДМСУ відмітку про подання заяви про
анулювання цієї ПД. До  Акта  вноситься  відповідний  запис,
проставляється дата, підпис начальника відділу.
 
   2.6. Начальники визначених в Акті підрозділів протягом трьох
діб з дати надходження провадять розгляд документів та надають
пропозиції щодо можливості анулювання даної ВМД ( za437-05 ) (ПД),
шляхом відповідного запису в Акті: "Вважаю за можливе (за яких
обставин), або "Вважаю за неможливе" (яких причин) анулювання ВМД
(ПД) N від ___ та повертають Акт з пакетом документів до ЗВ.
 
   2.7. ЗВ надає зазначені документи заступнику  начальника
митниці, що курує відповідний ВМО, для прийняття остаточного
рішення та внесення відповідної резолюції на Акті. Після чого ЗВ
передає для анулювання пакет документів підрозділам у наступній
послідовності: ВКПТ, ВІР та МС, ВМП, ВМО.
 
   2.8. У випадку відмови в анулюванні ВМД ( za437-05 ) або ПД,
декларація з пакетом документів передається ЗВ до ВМО, в якому
проводилось митне оформлення, для повідомлення заявнику причини
відмови.
 
         3. Порядок проведення анулювання
 
   3.1. ВКПТ:
   Проводиться анулювання ВМД ( za437-05 ) (ПД), які підлягають
контролю доставки, в ЄАІС ДМСУ у порядку, встановленому наказом
Держмитслужби України від 10.12.2001 N 800 ( v0800342-01 ) "Про
затвердження  Положення  про порядок скасування інформації з
контролю за доставкою  вантажів,  модифікації  й  анулювання
електронної  копії вантажної митної декларації та документів
контролю доставки".
   На акті про анулювання робиться запис "ВМД N ... від ...
анульована", проставляється дата анулювання, підпис начальника
відділу.
   Термін - до 5 діб.
 
   3.2. ВІР та МС.
   У графі "А" другого примірника ВМД ( za437-05 ) (примірника
для статистики) виконавцем робиться запис: "ВМД анульована згідно
Акта N від ...", примірник ВМД перекреслюється.
   На Акті проставляється відмітка про анулювання ВМД у ВІР та
МС дата та підпис начальника відділу.
   Проводиться анулювання ВМД, які не  підлягають  контролю
доставки,  в  ЄАІС  ДМСУ  у  порядку, встановленому наказом
Держмитслужби України від 10.12.2001 N 800 ( v0800342-01 ) "Про
затвердження  Положення  про порядок скасування інформації з
контролю за доставкою  вантажів,  модифікації  й  анулювання
електронної  копії вантажної митної декларації та документів
контролю доставки".
   Дані про  анульовану  ВМД  вносяться  до журналу обліку
анульованих ВМД (додаток 2 до Порядку), зазначаються причини
анулювання та підпис виконавця.
   У загальній  базі  ВМД  митниці  електронна  копія  ВМД
переводиться з режиму "Оформлені ВМД" до режиму "Анульовані ВМД".
   Паперовий примірник анульованої ВМД зберігається у відділі в
окремій теці.
   Термін - до 3 діб.
 
   3.3. ВМП.
   У графі "А" третього примірника ВМД ( za437-05 ) виконавцем
робиться запис: "ВМД анульована згідно Акта N від ...", при цьому
примірник ВМД перекреслюється.
   Дані про анульовану ВМД вносяться до журналу їх обліку у ВМП
(додаток 2 до Порядку), де зазначаються причини анулювання та
підпис виконавця.
   На Акті проставляється відмітка про анулювання ВМД, дата,
підпис начальника відділу.
   Грошові кошти  в  сумі  обов'язкових  платежів, сплачені
суб'єктом підприємницької діяльності під час оформлення ПД як
грошова застава, при виконанні умов, визначених відповідними
законодавчими та нормативними актами, за заявою цього суб'єкта
повертаються йому або зараховуються в рахунок попередньої оплати
чи грошової застави для забезпечення наступних надходжень товарів.
   Паперовий примірник анульованої ВМД зберігається у відділі в
окремій теці.
   Термін - до 3 діб.
 
   3.4. ВМО.
   У відділі, який проводив митне оформлення ВМД ( za437-05 ),
що анулюється, проводиться анулювання 1,4,5 (за наявності - 6)
примірників ВМД у вищевикладеному порядку.
   У журналі обліку ВМД (додаток 2 до Порядку) робиться запис
про анулювання, на Акті проставляється відповідна відмітка, дата,
підпис начальника відділу.
   Примірники анульованої ВМД та повний пакет документів до неї
зберігаються у справах відділу в окремій теці.
   Про анулювання ВМД начальник ВМО, де проводилося  митне
оформлення ВМД, письмово повідомляє суб'єкта ЗЕД - власника
вантажу, ДПА за місцем його акредитації та банк, відомості про
який зазначені у гр. 28 ВМД ( za437-05 ).
   У випадку прийняття рішення про неможливість анулювання ВМД,
готує письмову обґрунтовану відповідь заявникові.
 
 Заступник начальник ВМП                  В.Батіг
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку дій підрозділів
                   митниці при анулюванні ВМД,
                   ПД, затвердженого наказом
                   Харківської митниці
                   07.07.2006 N 441
 
                   Заступнику начальника
                   Харківської митниці
 
 
                АКТ
           на анулювання ВМД (ПД)
 
 
 
 Додаток на _____ арк.
 
 Начальник ВМО N ___  ____________  "___" ____________ 200_ р.
             (підпис)
 
 
                   Начальникам ВКПТ, ВІР та МС,
                   ВМП ВМО N ___:
                   Анулювати (не анулювати) ВМД
                   N 80000000___/__/__________
                   від "___" __________ 200_ р.
                   Заступник начальника митниці
                   ________ "__" ______ 200_ р.
                   (підпис)
 
 
                ВКПТ
 
 _______________________________ _______________________________
 _______________________________ _______________________________
 _______________________________ _______________________________
 ________ "___" ________ 200_ р. ________ "___" ________ 200_ р.
 Начальник ВКПТ (підпис)     Начальник ВКПТ (підпис)
 
               ВІР та МС
 
 ______________________________  _______________________________
 ______________________________  ________ "___" ________ 200_ р.
 ______________________________  _______________________________
 ________ "___" ________ 200_ р. ________ "___" ________ 200_ р.
 
 Начальник ВІР та МС (підпис)   Начальник ВІР та МС (підпис)
 
                ВМП
 
 ______________________________  ВМД N _____ від "__" ___ 200_ р.
 ______________________________  анульована
 ______________________________  _______________________________
 ________ "___" ________ 200_ р. ________ "___" ________ 200_ р.
 Начальник ВМП (підпис)      Начальник ВМП (підпис)
 
               ВМО N ___
 
                 ВМД N _____ від "__" ___ 200_ р.
                 анульована
                 _______________________________
                 ________ "___" ________ 200_ р.
                 Начальник _____________ (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку дій підрозділів
                   митниці при анулюванні ВМД,
                   ПД, затвердженого наказом
                   Харківської митниці
                   07.07.2006 N 441
 
 
               ЖУРНАЛ
     обліку анульованих вантажних митних декларацій
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |N ВМД, ПД,|Найменування| Підстава | Причина |  Дата  |Підпис особи, |
|з/п|  дата  |суб'єкта ЗЕД|  для  |анулювання|анулювання|відповідальної|
|  |оформлення|      |анулювання|     |     |за анулювання |
|  |  ВМД  |      |(N та дата|     |     |       |
|  |     |      | листа  |     |     |       |
|  |     |      |звернення |     |     |       |
|  |     |      | суб'єкта |     |     |       |
|  |     |      |ЗЕД, акта |     |     |       |
|  |     |      |  про  |     |     |       |
|  |     |      |анулювання|     |     |       |
|  |     |      |  ВМД)  |     |     |       |
-----------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка