Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області, ліцензії на мовлення (НР N 1610 від 07.05.2004)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            06.12.2006 N 1068
 
 
         Про переоформлення ПП "ІРЕЛЬ",
         м. Маріуполь Донецької області,
            ліцензії на мовлення
          (НР N 1610 від 07.05.2004)
 
 
   ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області
   Директор Косяков Віталій Дмитрович
   Адреса: 87515,  Донецька   область,   м.   Маріуполь,
пр-т Металургів, 69-а
 
   Розглянувши заяву ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,
про переоформлення ліцензії НР N 1610 від 07.05.2004 року у
зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 27 до
50, збільшенням каналів ретрансляції з 25 до 50 каналів, із них
іноземних до 22, зміною місцезнаходження головної станції, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23,
24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 1610 від 07.05.2004 року
ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,  у  зв'язку  зі
збільшенням  ресурсу багатоканальної телемережі з 27 до 50,
збільшенням каналів ретрансляції з 25 до 50 каналів, із них
іноземних до 22, зміною місцезнаходження головної станції, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для  ретрансляції  (пропозиції абонентам) згідно з додатком,
зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної телемережі - 50 каналів;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі
-  в будинках, розташованих на ділянках, обмежених вулицями
Казанцева, Артема, Митрополитською та адміністративною  межею
Іллічівського району м. Маріуполя (без змін);
   - місцезнаходження головної станції: 87515, Донецька область,
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 69-а.
 
   2. Змінити  ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати
у складі програмної послуги, згідно з додатком  (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління контролю та моніторингу).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,
протягом 3-х місяців надати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення документальні підтвердження дотримання
вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи раніше  сплачений  ліцензійний  збір  та
кількість  домогосподарств  -  5036,  збільшення  ресурсу
багатоканальної телемережі з 27 до 50  каналів,  збільшення
кількості каналів ретрансляції з 25 до 50 каналів, із них
іноземних каналів до 22 (коефіцієнт за ретрансляцію програм
іноземних  телерадіоорганізацій  К = 10, програм вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області, ліцензію
провайдера програмної послуги, термін дії - до 7 травня 2014 року.
 
   7. Вилучити ліцензію НР N 1610 від 07.05.2004 ПП "ІРЕЛЬ",
м. Маріуполь Донецької області, та вважати її недійсною.
 
   8. Рекомендувати ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,
вжити заходів щодо збільшення кількості програм  вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   України з питань телебачення
                   і радіомовлення
                   06.12.2006 N 1068
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
        програм для ретрансляції (пропозиції
        абонентам), які передбачено надавати
      ПП "ІРЕЛЬ", м. Маріуполь Донецької області,
      у складі програмної послуги у м. Маріуполі
     Донецької області в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
   Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови  |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |              |розповсюджен-|
|  |прийому |ретранс- |              |ня (доступ) -|
|  |    | ляції  |              |відкритий або|
|  |    |     |              | кодований |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|1. |  5  |  5  |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |України / ТОВ "ТРК "ЕРА"  |       |
|  |    |     |("1"/"ЕРА")        |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|2. |  61  | СК 1  |ПII у формі ТОВ "ТРК "НБМ" |відкритий  |
|  |    |     |("5")           |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|3. |  21  | СК 2  |ТРК "ТВ-7"         |відкритий  |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|4. |  23  | СК 3  |ЗАТ "Телеодин" (М1)    |відкритий  |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|5. |  38  | СК 4  |ТРО "Маріупольське     |відкритий  |
|  |    |     |телебачення"        |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|6. |  28  | СК 5  |ТРКК "Сігма"        |відкритий  |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|7. |  64  | СК 6  |ТОВ "Телестудія "Служба  |відкритий  |
|  |    |     |інформації" (НТН)     |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|8. |  51  | СК 7  |ЗАТ "ТРК "Україна"     |відкритий  |
|  |    |     |(Україна ТРК)       |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|9. |  43  | СК 8  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)   |відкритий  |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|10.|  48  |  6  |ЗАТ "Новий канал" ("Н")  |відкритий  |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|11.|  25  |  7  |ТРК "Студія 1+1" у формі  |відкритий  |
|  |    |     |ТОВ            |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|12.|  41  |  8  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ"  |відкритий  |
|  |    |     |(ТЕТ)           |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|13.|  31  |  9  |АТЗТ "УНТВ-корпорація"   |відкритий  |
|  |    |     |("Інтер")         |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|14.|  35  |  10  |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа   |відкритий  |
|  |    |     |Сервіс"          |       |
|---+--------+---------+---------------------------+-------------|
|15.|  59  |  11  |ЗАТ "ММЦ-СТБ" ("С")    |відкритий  |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
          які провайдер зобов'язується
          надавати абоненту у складі
            програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програми |  Умови  |Номер та дата|
|п/п| прийому |ретранс- |      |розповсюд- |  дозволу  |
|  |     | ляції  |      |ження (дос- |       |
|  |     |     |      |туп) -   |       |
|  |     |     |      |відкритий  |       |
|  |     |     |      |  або   |       |
|  |     |     |      | кодований |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|1. |супутнико-|  12  |Парламентсь-|відкритий  |Ліцензійний |
|  |вий    |     |кий телека- |      |договір від |
|  |     |     |нал "Рада" |      |24.03.2004  |
|  |     |     |      |      |N 622    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 2 |супутнико-| СК 11 |ТОНІС    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 02/04/04  |
|  |     |     |      |      |додаток 17/1 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 3 |супутнико-| СК 12 |К1     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 02/04/04  |
|  |     |     |      |      |додаток 35/1 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 4 |супутнико-| СК 13 |К 2     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 02/04/04  |
|  |     |     |      |      |додаток 36/1 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 5 |супутнико-| СК 14 |ТВ 1    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.02.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 02/04/04  |
|  |     |     |      |      |додаток N 38 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 6 |супутнико-| СК 15 |НДТРК    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |"Беларусь" |      |01.02.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 02/04/04  |
|  |     |     |      |      |додаток 25/2 |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 7 |супутнико-| СК 16 |ДТРК "УТР" |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2006  |
|  |     |     |      |      |N 182    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 8 |супутнико-| СК 17 |КРТ     |відкритий  |Додаток до  |
|  |вий    |     |      |      |договору-  |
|  |     |     |      |      |доручення від|
|  |     |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 18/2    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
| 9 |супутнико-| СК 18 |CNL     |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2006  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|10 |супутнико-|  22  |Первый   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |канал.   |      |01.02.2005 р.|
|  |     |     |Всемирная  |      |N 527-пк   |
|  |     |     |сеть    |      |       |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|11 |супутнико-|  24  |РТР-Планета |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.05.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 527-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|12 |супутнико-|  26  |НТВ-мир   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 315    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|13 |супутнико-|  27  |TVCI    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 527-твц  |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|14 |супутнико-|  29  |Ren-TV   |відкритий  |Додаток до  |
|  |вий    |     |      |      |договору-  |
|  |     |     |      |      |доручення від|
|  |     |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 1/4    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|15 |супутнико-|  30  |RU Music  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N 171    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|16 |супутнико-|  32  |Discovery  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2004  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|17 |супутнико-|  33  |Animal   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Planet   |      |01.10.2004  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|18 |супутнико-|  36  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |History   |      |11.06.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/23   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|19 |супутнико-|  37  |Viasat   |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |Explorer  |      |11.06.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/23   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|20 |супутнико-|  39  |ТВ 1000 з  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |6.00 до   |      |11.06.2004 р.|
|  |     |     |23.00    |      |N 145/23   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|21 |супутнико-|  44  |Enter-фільм |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.05.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 527-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|22 |супутнико-|  46  |Кіно    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |21.09.2006  |
|  |     |     |      |      |N К-057   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|23 |супутнико-|  47  |Наше кино  |відкритий  |Додаток до  |
|  |вий    |     |      |      |договору-  |
|  |     |     |      |      |доручення від|
|  |     |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 24/2    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|24 |супутнико-|  49  |Hallmark  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.01.2005  |
|  |     |     |      |      |б/н     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|25 |супутнико-|  52  |Детский   |відкритий  |Додаток до  |
|  |вий    |     |мир/Телеклуб|      |договору-  |
|  |     |     |      |      |доручення від|
|  |     |     |      |      |01.01.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 24/2    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|26 |супутнико-|  54  |Ретро    |відкритий  |Субліцензійна|
|  |вий    |     |      |      |угода від  |
|  |     |     |      |      |01.09.2005 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/32   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|27 |супутнико-|  55  |Drive    |відкритий  |Субліцензійна|
|  |вий    |     |      |      |угода від  |
|  |     |     |      |      |01.09.2005 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/32   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|28 |супутнико-|  56  |Здоровое ТВ |відкритий  |Субліцензійна|
|  |вий    |     |      |      |угода від  |
|  |     |     |      |      |01.09.2005 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/32   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|29 |супутнико-|  57  |Охота и   |відкритий  |Субліцензійна|
|  |вий    |     |рыбалка   |      |угода від  |
|  |     |     |      |      |01.09.2005 р.|
|  |     |     |      |      |N 145/32   |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|30 |супутнико-|  60  |Euro Sport |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.10.2004  |
|  |     |     |      |      |N VII/32/05. |
|  |     |     |      |      |013295    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|31 |супутнико-|  63  |Enter-музика|відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.05.2004 р.|
|  |     |     |      |      |N 527-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|32 |супутнико-|  65  |Style    |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2006  |
|  |     |     |      |      |N С-36    |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|33 |супутнико-|  66  |ТДК     |відкритий  |Угода від  |
|  |вий    |     |      |      |01.07.2004  |
|  |     |     |      |      |N v6.040702. |
|  |     |     |      |      |tdk     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|34 |супутнико-|  67  |News one  |відкритий  |Договір від |
|  |вий    |     |      |      |01.08.2006 р.|
|  |     |     |      |      |N 38     |
|---+----------+---------+------------+------------+-------------|
|35 |супутнико-|  69  |ДТРК    |відкритий  |Ліцензійний |
|  |вий    |     |"Культура" |      |договір від |
|  |     |     |      |      |01.02.2006 р.|
|  |     |     |      |      |б/н     |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ПП  "ІРЕЛЬ",  м.  Маріуполь
Донецької  області,  зобов'язаний  забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка