Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу основних засобів з балансу ДП "НДГ "Сонячне" Миколаївського ДАУ на баланс Миколаївського державного аграрного університету

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.10.2006 N 626
 
 
         Про передачу основних засобів
      з балансу ДП "НДГ "Сонячне" Миколаївського
       ДАУ на баланс Миколаївського державного
           аграрного університету
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 14 ( v0014555-07 ) від 16.01.2007 }
 
 
   Керуючись Положенням про порядок передачі об'єктів права
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 року N 1482 ( 1482-98-п ) "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з
метою ефективного використання державного майна та зміцнення
навчально-матеріальної бази Миколаївського державного аграрного
університету Н А К А З У Ю:
 
   1. Передати безоплатно з балансу державного підприємства
"Навчально-дослідне  господарство  "Сонячне"  Миколаївського
державного  аграрного  університету" на баланс Миколаївського
державного аграрного університету будівлі, споруди та обладнання,
лісові землі, ставки, споруди зрошувальної системи згідно з
додатком 1. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  аграрної  політики  N 14 ( v0014555-07 ) від
16.01.2007 }
 
   2. Затвердити склад комісії з передачі-приймання зазначених
основних  засобів  з  балансу  державного   підприємства
"Навчально-дослідне  господарство  "Сонячне"  Миколаївського
державного аграрного університету" на  баланс  Миколаївського
державного аграрного у складі згідно з додатком 2.
 
   3. Голові комісії Шиманському В.М.:
 
   3.1. Здійснити зазначену передачу-приймання з балансу на
баланс основних засобів, згідно переліку, в установленому порядку
станом на 01.10.2006.
 
   3.2. В  місячний  термін  подати акти передачі-приймання
вказаних основних  засобів  на  затвердження  та  зберігання
Міністерству аграрної політики України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 В.о. Міністра                    Б.К.Супіханов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.10.2006 N 626
 
 
               ПЕРЕЛІК
         будівель, споруд та обладнання,
        що передається з балансу державного
         підприємства "Навчально-дослідне
       господарство "Сонячне" Миколаївського
        державного аграрного університету"
        на баланс Миколаївського державного
           аграрного університету
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |   Назва об'єкту   |Інвентарний|Первісна |  Залишкова |
|п/|            |  номер  |вартість,| вартість на |
|п |            |      | грн.  |01.10.2006 р.,|
| |            |      |     |   грн.   |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|1.|Корівник 4-х рядний   |  430  | 204809 |  115302  |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|2.|Корівник-роділка    |  442  | 363713 |  290880  |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|3.|Свинарник-маточник   |  450  | 38443 |   8248   |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|4.|Свинарник для відгодівлі|  461  | 394956 |  218733  |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|5.|Зерносховище      |  453  | 139007 |  154858  |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|6.|Критий тік       |  5046  | 31661 |    0   |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|7.|Асфальтована площадка на|  5050  | 931116 |  345422  |
| |току          |      |     |       |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|8.|Центральна ремонтна   |  434  | 117702 |   45812  |
| |майстерня        |      |     |       |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
|9.|Гуртожиток       |  470  | 911070 |  353700  |
|--+------------------------+-----------+---------+--------------|
| |Всього         |   X   | 3132477 |  1532955  |
------------------------------------------------------------------
 
 
               ПЕРЕЛІК
         Лісових земель, ставків, споруд
        зрошувальної системи, що передаються
        з балансу державного підприємства
         "Навчально-дослідне господарство
           "Сонячне" Миколаївського
        державного аграрного університету"
        на баланс Миколаївського державного
           аграрного університету
 
 
---------------------------------------------------------------------
| N |     Назва об'єкту    |Оди-|Кіль-|Первісна | Залишкова |
|п/п|               |ниця|кість|вартість,|вартість на|
|  |               |вимі|   |  грн. |01.10.2006,|
|  |               |ру |   |     |  грн.  |
|---+------------------------------+----+-----+---------+-----------|
| 1.|Лісові землі, всього     | га |59,0 | 50283,0 | 50283,0 |
|---+------------------------------+----+-----+---------+-----------|
| 2.|Ставки N 1, N 2        | га |22,4 |  -  |   -   |
|---+------------------------------+----+-----+---------+-----------|
| 3.|Споруди зрошувальної системи в|  |   |  - -  |  - -  |
|  |тому числі:          |  |   |     |      |
|  |- закрита зрошувальна система | м |12673|     |      |
|  |(довжина трубопроводу)    |  |   |     |      |
|  |- відкрита зрошувальна система| м |2900 |     |      |
|  |(довжина зрошувальних каналів)|  |   |     |      |
|---+------------------------------+----+-----+---------+-----------|
|  |Всього            |  |   | 983884,0| 508666,0 |
---------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 доповнено Переліком згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 14 ( v0014555-07 ) від 16.01.2007 }
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.10.2006 N 626
 
 
               СКЛАД
       комісії з передачі-приймання основних
      засобів з балансу ДП "НДГ "Сонячне" МДАУ"
        на баланс Миколаївського державного
           аграрного університету
 
 
 Шиманський В'ячеслав   - заступник директора Департаменту
 Миколайович       аграрної освіти, науки та дорадництва,
             начальник відділу в аграрних ВНЗ
             I-IV рівнів акредитації Міністерства
             аграрної політики України, голова
             комісії
 
 Члени комісії:
 
 Шатковський Павло    - заступник директора ДП "Агроосвіта"
 Кирилович
 
 Кіктенко Оксана     - головний спеціаліст відділу
 Володимирівна      управління державним майном Департаменту
             економіки та управління державною
             власністю Міністерства аграрної політики
             України
 
 Шебанін В'ячеслав    - ректор Миколаївського державного
 Сергійович        аграрного університету
 
 Зозуля Віктор      - директор державного підприємства
 Анатолійович       "Навчально-дослідне господарство
             "Сонячне" Миколаївського державного
             аграрного університету"
 
 Алексєєва Катерина    - головний бухгалтер Миколаївського
 Іванівна         державного аграрного університету
 
 Білоусова Валентина   - головний бухгалтер державного
 Федорівна        підприємства "Навчально-дослідне
             господарство "Сонячне" Миколаївського
             державного аграрного університету"
 
 
             ПЛАН КОНТРОЛЮ
      щодо виконання наказу Міністерства аграрної
       політики України від 30.10.2006 р. N 626
       "Про передачу основних засобів з балансу
     ДП "НДГ "Сонячне" Миколаївського ДАУ на баланс
     Миколаївського державного аграрного університету
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N |       Виконавці       | Строки виконання |
|пункту|                  |          |
|------+------------------------------------+--------------------|
| 1. |         3.1        |  до 01.01.2007  |
|------+------------------------------------+--------------------|
| 2. |         3.2        |  до 01.02.2007  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту аграрної
 освіти та науки                  В.М.Шиманський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка