Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію нормотворчої та регуляторної діяльності МНС у 2007 році

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2006 N 820
 
 
          Про організацію нормотворчої
      та регуляторної діяльності МНС у 2007 році
 
 
   Відповідно до  статті  7 Закону України від 11 вересня
2003 року N 1160 ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", Указу Президента
України від 9 лютого 1999 року N 145 ( 145/99 ) "Про заходи щодо
вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади",
постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року
N 1693 ( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення організації правової
роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади",  з  метою  подальшого  удосконалення нормотворчої та
регуляторної діяльності в системі МНС, надання їй більш планового
і  системного  характеру,  підвищення  рівня  персональної
відповідальності за якість підготовки проектів нормативно-правових
актів,  забезпечення  постійного  моніторингу нормотворчої та
регуляторної діяльності Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План нормотворчої та регуляторної діяльності
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2007 рік
(далі - План), що додається.
 
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів
Плану на керівників урядових органів державного  управління,
департаментів  та самостійних структурних підрозділів апарату
Міністерства, визначених розробниками відповідних актів.
 
   3. Департаменту правового забезпечення  та  взаємодії  з
Верховною Радою України і координації з Кабінетом Міністрів
України (Носик О.І.) забезпечити:
   безпосередню участь,  методичний  супровід  та  надання
практичної допомоги урядовим органам  державного  управління,
департаментам  та самостійним структурним підрозділам апарату
міністерств при розробленні ними нормативно-правових актів;
   надання звітності до Міністерства юстиції України про стан
нормотворчої та регулювання діяльності у терміни,  визначені
пунктом 3  Указу Президента України від 9 лютого 1999 року
N 145 ( 145/99 )  "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої
діяльності органів виконавчої влади";
   за участю   Управління   міжнародного   співробітництва
(Рогач К.А.)   роботу з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу;
   супроводження законопроектів у Верховній Раді України;
   моніторинг законопроектів сфери компетенції МНС;
   інформування Міністра,   першого  заступника  Міністра,
заступників Міністра про результати розгляду законопроектів у
комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
   4. Визнати  таким,  що втратив чинність, наказ МНС від
19.01.2006 N 28 "Про організацію нормотворчої та регуляторної
діяльності МНС у 2006 році".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 
                   Додаток
                   до наказу МНС
                   25.12.2006 N 820
 
 
                ПЛАН
          нормотворчої та регуляторної
         діяльності Міністерства з питань
        надзвичайних ситуацій та у справах
         захисту населення від наслідків
       Чорнобильської катастрофи на 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва законопроекту, |  Структурний  |  Термін   |
|з/п|  нормативного акта  |  підрозділ,   |  виконання  |
|  |  Кабінету Міністрів  | відповідальний за |        |
|  | України, нормативного |   розробку   |        |
|  |    акта МНС    |          |        |
|----------------------------------------------------------------|
|   I. Супровід законопроектів у Верховній Раді України    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |"Про Загальнодержавну  |Департамент    |До прийняття  |
|  |програму зняття з    |правового     |Верховною Радою|
|  |експлуатації ЧАЕС та  |забезпечення та  |України    |
|  |перетворення об'єкта  |взаємодії з    |        |
|  |"Укриття" на екологічно |Верховною Радою  |        |
|  |безпечну систему"    |України і     |        |
|  |            |координації роботи |        |
|  |            |з Кабінетом    |        |
|  |            |Міністрів України |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 2 |"Про внесення змін і  |Департамент    |До прийняття  |
|  |доповнень до Закону   |правового     |Верховною Радою|
|  |України "Про      |забезпечення та  |України    |
|  |аварійно-рятувальні   |взаємодії з    |        |
|  |служби"         |Верховною Радою  |        |
|  |            |України і     |        |
|  |            |координації роботи |        |
|  |            |з Кабінетом    |        |
|  |            |Міністрів України |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 3 |"Про затвердження    |Департамент    |До прийняття  |
|  |Дисциплінарного статуту |правового     |Верховною Радою|
|  |органів і підрозділів  |забезпечення та  |України    |
|  |цивільного захисту"   |взаємодії з    |        |
|  |            |Верховною Радою  |        |
|  |            |України і     |        |
|  |            |координації роботи |        |
|  |            |з Кабінетом    |        |
|  |            |Міністрів України |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 4 |"Про внесення змін до  |Департамент    |До прийняття  |
|  |Кодексу України про   |правового     |Верховною Радою|
|  |адміністративні     |забезпечення та  |України    |
|  |правопорушення"     |взаємодії з    |        |
|  |            |Верховною Радою  |        |
|  |            |України і     |        |
|  |            |координації роботи |        |
|  |            |з Кабінетом    |        |
|  |            |Міністрів України |        |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Супровід законопроектів та проектів постанов (розпоряджень) |
|  Кабінету Міністрів України та забезпечення їх супроводу у  |
|          Кабінеті Міністрів України          |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |"Про Загальнодержавну  |Департамент    |До подання   |
|  |програму комплексного  |подолання наслідків|законопроекту |
|  |соціально-економічного |Чорнобильської   |на розгляд   |
|  |розвитку територій, що |катастрофи     |Верховної Ради |
|  |зазнали радіоактивного |          |України    |
|  |забруднення внаслідок  |          |        |
|  |аварії на ЧАЕС, та місць|          |        |
|  |компактного переселення |          |        |
|  |громадян на       |          |        |
|  |2007-2010 роки"     |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 2 |"Про Загальнодержавну  |Державний     |До подання   |
|  |програму поводження з  |департамент -   |законопроекту |
|  |радіоактивними     |Адміністрація зони |на розгляд   |
|  |відходами"       |відчуження і зони |Верховної Ради |
|  |            |безумовного    |України    |
|  |            |(обов'язкового)  |        |
|  |            |відселення     |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 3 |"Про внесення змін до  |Державний     |До подання   |
|  |деяких законодавчих   |департамент -   |законопроекту |
|  |актів України з питань |Адміністрація зони |на розгляд   |
|  |поводження з      |відчуження і зони |Верховної Ради |
|  |радіоактивними     |безумовного    |України    |
|  |відходами"       |(обов'язкового)  |        |
|  |            |відселення     |        |
|----------------------------------------------------------------|
|   III. Підготовка законопроектів та проектів постанов    |
|      (розпоряджень) Кабінету Міністрів України      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |"Про внесення змін до  |Департамент    |Листопад    |
|  |деяких законів України з|цивільного захисту |        |
|  |питань цивільного    |Департамент    |        |
|  |захисту"        |правового     |        |
|  |            |забезпечення та  |        |
|  |            |взаємодії з    |        |
|  |            |Верховною Радою  |        |
|  |            |України і     |        |
|  |            |координації роботи |        |
|  |            |з Кабінетом    |        |
|  |            |Міністрів України |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 2 |"Про внесення змін до  |Департамент    |Червень    |
|  |деяких законодавчих   |цивільного захисту |        |
|  |актів України (щодо   |          |        |
|  |надання дозволу на   |          |        |
|  |оренду захисних споруд |          |        |
|  |цивільного захисту)   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 3 |"Про Концепцію державної|Департамент    |Жовтень    |
|  |політики у сфері    |цивільного захисту |        |
|  |цивільного захисту до  |          |        |
|  |2011 року"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 4 |"Про Загальнодержавну  |Державний     |Жовтень    |
|  |програму комплексного  |департамент    |        |
|  |соціально-економічного |подолання наслідків|        |
|  |розвитку територій, що |Чорнобильської   |        |
|  |зазнали радіоактивного |катастрофи     |        |
|  |забруднення внаслідок  |          |        |
|  |аварії на ЧАЕС, та місць|          |        |
|  |компактного переселення |          |        |
|  |громадян на       |          |        |
|  |2007-2010 роки"     |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 5 |Проект постанови    |Департамент    |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |цивільного захисту |        |
|  |України "Про внесення  |          |        |
|  |змін до постанови    |          |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України від 8 квітня  |          |        |
|  |1999 р. N 567"     |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 6 |Проект постанови    |Департамент    |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |цивільного захисту |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Порядку  |          |        |
|  |створення, утримання та |          |        |
|  |використання фонду   |          |        |
|  |захисних споруд     |          |        |
|  |цивільного захисту   |          |        |
|  |(цивільної оборони) у  |          |        |
|  |мирний час"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 7 |Проект постанови    |Департамент    |Травень    |
|  |Кабінету Міністрів   |цивільного захисту |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Положення |          |        |
|  |про спеціалізовані   |          |        |
|  |служби цивільного    |          |        |
|  |захисту, спеціалізовані |          |        |
|  |та невоєнізовані    |          |        |
|  |формування цивільного  |          |        |
|  |захисту в областях,   |          |        |
|  |містах, міських і    |          |        |
|  |сільських районах"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 8 |Проект постанови    |ДСАРСВО      |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |ДСВАРС       |        |
|  |України "Про внесення  |ДСАРСПРТ      |        |
|  |змін та визначення   |          |        |
|  |такими, що втратили   |          |        |
|  |чинність, деяких    |          |        |
|  |постанов Кабінету    |          |        |
|  |Міністрів України з   |          |        |
|  |питань         |          |        |
|  |аварійно-рятувальної  |          |        |
|  |справи"         |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 9 |Проект постанови    |ДСАРСВО      |Лютий     |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Порядку  |          |        |
|  |декларування безпеки  |          |        |
|  |підводних потенційно  |          |        |
|  |небезпечних об'єктів, що|          |        |
|  |знаходяться у виключній |          |        |
|  |(морській) економічній |          |        |
|  |зоні, територіальному  |          |        |
|  |морі та внутрішніх водах|          |        |
|  |України"        |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|10 |Проект постанови    |ДСАРСПРТ      |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Порядку  |          |        |
|  |здійснення рятувальних |          |        |
|  |заходів та надання   |          |        |
|  |необхідної допомоги   |          |        |
|  |туристам, які опинилися |          |        |
|  |у надзвичайній ситуації |          |        |
|  |в межах території    |          |        |
|  |України"        |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|11 |Проект постанови    |Державний     |Грудень    |
|  |Кабінету Міністрів   |департамент -   |        |
|  |України "Про порядок  |Адміністрація зони |        |
|  |інформування щодо    |відчуження і зони |        |
|  |виконання заходів,   |безумовного    |        |
|  |передбачених Законом  |(обов'язкового)  |        |
|  |України "Про      |відселення     |        |
|  |Загальнодержавну    |          |        |
|  |програму подолання   |          |        |
|  |наслідків Чорнобильської|          |        |
|  |катастрофи на      |          |        |
|  |2006-2010 роки"     |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|12 |Проект постанови    |Державна інспекція |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |цивільного захисту |        |
|  |України "Про      |та техногенної   |        |
|  |затвердження Порядку  |безпеки      |        |
|  |проведення державної  |          |        |
|  |експертизи проектів і  |          |        |
|  |рішень стосовно     |          |        |
|  |техногенної безпеки   |          |        |
|  |об'єктів виробничого та |          |        |
|  |соціального призначення,|          |        |
|  |що можуть спричинити  |          |        |
|  |надзвичайні ситуації  |          |        |
|  |техногенного характеру і|          |        |
|  |вплинути на стан захисту|          |        |
|  |населення і територій  |          |        |
|  |від їх наслідків"    |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|13 |Проект постанови    |Державний     |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |департамент    |        |
|  |України "Про внесення  |страхового фонду  |        |
|  |змін до деяких постанов |документації    |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України з питань    |          |        |
|  |страхового фонду    |          |        |
|  |документації"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|14 |Проект розпорядження  |Державний     |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |департамент    |        |
|  |України "Про внесення  |страхового фонду  |        |
|  |змін до розпорядження  |документації    |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України від 29 квітня  |          |        |
|  |2004 року N 258-рс"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|15 |Проект постанови    |ДСАРСПРТ      |Квітень    |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Порядку  |          |        |
|  |здійснення рятувальних |          |        |
|  |заходів та надання   |          |        |
|  |необхідної допомоги   |          |        |
|  |туристам, які опинилися |          |        |
|  |в надзвичайній ситуації |          |        |
|  |в межах території    |          |        |
|  |України"        |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|16 |Проект постанови    |Департамент    |Місячний термін|
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |з дня прийняття|
|  |України "Про      |фінансів      |Закону України |
|  |затвердження Порядку  |          |"Про Державний |
|  |використання у 2007 році|          |бюджет на   |
|  |коштів, передбачених у |          |2007 рік"   |
|  |державному бюджеті для |          |( 489-16 )   |
|  |здійснення заходів щодо |          |        |
|  |ліквідації наслідків  |          |        |
|  |Чорнобильської     |          |        |
|  |катастрофи"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|17 |Проект постанови    |Департамент    |Місячний термін|
|  |Кабінету Міністрів   |економіки фінансів |з дня прийняття|
|  |України "Про порядок  |          |Закону України |
|  |використання у 2007 році|          |"Про Державний |
|  |коштів, передбачених у |          |бюджет на   |
|  |державному бюджеті на  |          |2007 рік"   |
|  |розвиток споруд і    |          |( 489-16 )   |
|  |засобів         |          |        |
|  |гідрометеорологічних  |          |        |
|  |спостережень та     |          |        |
|  |прогнозування на річках |          |        |
|  |і водоймах"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|18 |Проект постанови    |Департамент    |У термін,   |
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |визначений   |
|  |України "Про      |фінансів      |Кабінетом   |
|  |затвердження Порядку  |          |Міністрів   |
|  |використання коштів,  |          |України    |
|  |передбачених у     |          |        |
|  |державному бюджеті для |          |        |
|  |створення Урядової   |          |        |
|  |інформаційно-аналітичної|          |        |
|  |системи з питань    |          |        |
|  |надзвичайних ситуацій" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|18 |Проект постанови    |Департамент    |У термін,   |
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |визначений   |
|  |України "Про порядок  |фінансів      |Кабінетом   |
|  |використання коштів,  |          |Міністрів   |
|  |передбачених у     |          |України    |
|  |державному бюджеті для |          |        |
|  |пошуку та знешкодження |          |        |
|  |залишків хімічної зброї,|          |        |
|  |затопленої у виключній |          |        |
|  |(морській) економічній |          |        |
|  |зоні України, та    |          |        |
|  |знешкодження      |          |        |
|  |вибухонебезпечних    |          |        |
|  |предметів, що залишилися|          |        |
|  |з часів Другої світової |          |        |
|  |війни в районі     |          |        |
|  |мм. Севастополя та   |          |        |
|  |Керчі"         |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|19 |Проект постанови    |Департамент    |У термін,   |
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |визначений   |
|  |України "Про      |фінансів      |Кабінетом   |
|  |затвердження Порядку  |          |Міністрів   |
|  |використання коштів   |          |України    |
|  |державного бюджету на  |          |        |
|  |виконання заходів щодо |          |        |
|  |ліквідації наслідків  |          |        |
|  |надзвичайної ситуації на|          |        |
|  |території        |          |        |
|  |Мелітопольського району |          |        |
|  |Запорізької області"  |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|20 |Проект постанови    |Департамент    |У термін,   |
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |визначений   |
|  |України "Про порядок  |фінансів      |Кабінетом   |
|  |використання коштів,  |          |Міністрів   |
|  |передбачених у     |          |України    |
|  |державному бюджеті для |          |        |
|  |виконання комплексної  |          |        |
|  |програми розвитку    |          |        |
|  |системи зв'язку,    |          |        |
|  |оповіщення та      |          |        |
|  |інформатизації     |          |        |
|  |Міністерства з питань  |          |        |
|  |надзвичайних ситуацій та|          |        |
|  |у справах захисту    |          |        |
|  |населення від наслідків |          |        |
|  |Чорнобильської     |          |        |
|  |катастрофи"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|21 |Проект постанови    |Департамент    |У термін,   |
|  |Кабінету Міністрів   |економіки і    |визначений   |
|  |України "Про порядок  |фінансів      |Кабінетом   |
|  |використання коштів,  |          |Міністрів   |
|  |передбачених у     |          |України    |
|  |державному бюджеті для |          |        |
|  |виконання комплексної  |          |        |
|  |програми розвитку    |          |        |
|  |системи зв'язку,    |          |        |
|  |оповіщення та      |          |        |
|  |інформатизації     |          |        |
|  |Міністерства з питань  |          |        |
|  |надзвичайних ситуацій та|          |        |
|  |у справах захисту    |          |        |
|  |населення від наслідків |          |        |
|  |Чорнобильської     |          |        |
|  |катастрофи"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|22 |Проект постанови    |Відділ радіаційного|Вересень    |
|  |Кабінету Міністрів   |захисту,      |        |
|  |України "Про порядок  |радіоекологічного |        |
|  |перегляду меж зон    |моніторингу та   |        |
|  |радіоактивно забруднених|реабілітації    |        |
|  |внаслідок Чорнобильської|забруднених    |        |
|  |катастрофи територій"  |територій     |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|23 |Проект постанови    |Відділ радіаційного|Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |захисту,      |        |
|  |України "Про      |радіоекологічного |        |
|  |затвердження Переліку  |моніторингу та   |        |
|  |населених пунктів,   |реабілітації    |        |
|  |жителям яких      |забруднених    |        |
|  |виплачується щомісячна |територій     |        |
|  |грошова допомога у   |          |        |
|  |зв'язку з обмеженням  |          |        |
|  |споживання продуктів  |          |        |
|  |харчування місцевого  |          |        |
|  |виробництва"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|24 |Проект постанови    |Відділ       |У місячний   |
|  |Кабінету Міністрів   |психологічної   |термін після  |
|  |України "Про      |реабілітації та  |прийняття   |
|  |затвердження Порядку  |медичного захисту |Закону України |
|  |використання коштів   |          |"Про Державний |
|  |державного бюджету на  |          |бюджет України |
|  |заходи і програми щодо |          |на 2007 рік"  |
|  |комплексного      |          |( 489-16 )   |
|  |медико-санітарного   |          |        |
|  |забезпечення громадян, |          |        |
|  |які постраждали     |          |        |
|  |внаслідок Чорнобильської|          |        |
|  |катастрофи"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|25 |Проект постанови    |Відділ       |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |психологічної   |        |
|  |України "Про внесення  |реабілітації та  |        |
|  |змін до постанови    |медичного захисту |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України "Про      |          |        |
|  |затвердження Положення |          |        |
|  |про порядок направлення |          |        |
|  |громадян на лікування за|          |        |
|  |кордон"         |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|26 |Проект постанови    |Відділ       |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |психологічної   |        |
|  |України "Про внесення  |реабілітації та  |        |
|  |змін до деяких постанов |медичного захисту |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України"        |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|27 |Проект постанови    |Державна      |Грудень    |
|  |Кабінету Міністрів   |гідрометеорологічна|        |
|  |України "Про      |служба       |        |
|  |затвердження Державної |          |        |
|  |програми технічного і  |          |        |
|  |технологічного розвитку |          |        |
|  |гідрометеорологічної  |          |        |
|  |служби"         |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|28 |Проект постанови    |Держпожбезпеки   |Грудень    |
|  |Кабінету Міністрів   |(відділ дізнання) |        |
|  |України "Про внесення  |          |        |
|  |змін до Правил обліку  |          |        |
|  |пожеж, затверджених   |          |        |
|  |постановою Кабінету   |          |        |
|  |Міністрів України від  |          |        |
|  |26.12.2003 року N 2030" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|29 |Проект постанови    |Всеукраїнський   |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |інститут цивільного|        |
|  |України "Про      |захисту населення і|        |
|  |затвердження Державної |територій від   |        |
|  |цільової програми    |надзвичайних    |        |
|  |технічного переоснащення|ситуацій      |        |
|  |органів управління та  |техногенного та  |        |
|  |підрозділів ОР СЦЗ МНС" |природного     |        |
|  |            |характеру     |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|30 |Проект постанови    |Сектор безпеки   |Червень    |
|  |Кабінету Міністрів   |життєдіяльності  |        |
|  |України "Про внесення  |(невиробничого   |        |
|  |змін до постанови    |травматизму)    |        |
|  |Кабінету Міністрів   |          |        |
|  |України від 22 березня |          |        |
|  |2001 р. N 270 "Про   |          |        |
|  |затвердження Порядку  |          |        |
|  |розслідування та ведення|          |        |
|  |обліку нещасних випадків|          |        |
|  |невиробничого характеру"|          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|31 |Проект постанови    |Сектор безпеки   |Вересень    |
|  |Кабінету Міністрів "Про |життєдіяльності  |        |
|  |затвердження Концепції |(невиробничого   |        |
|  |державної політики у  |травматизму)    |        |
|  |сфері безпеки      |          |        |
|  |життєдіяльності     |          |        |
|  |населення на період до |          |        |
|  |2011 року"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|32 |Проект розпорядження  |Сектор безпеки   |Березень    |
|  |Кабінету Міністрів   |життєдіяльності  |        |
|  |України "Про      |(невиробничого   |        |
|  |затвердження      |травматизму)    |        |
|  |Концептуальних заходів |          |        |
|  |щодо поліпшення стану  |          |        |
|  |невиробничого      |          |        |
|  |травматизму у      |          |        |
|  |короткостроковій,    |          |        |
|  |середньостроковій і   |          |        |
|  |довготривалій      |          |        |
|  |перспективах на     |          |        |
|  |загальнодержавному та  |          |        |
|  |місцевому рівнях"    |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|33 |Проект розпорядження  |Сектор безпеки   |Вересень    |
|  |Кабінету Міністрів "Про |життєдіяльності  |        |
|  |затвердження Концепції |(невиробничого   |        |
|  |загальної державної   |травматизму)    |        |
|  |програми профілактики  |          |        |
|  |травматизму       |          |        |
|  |невиробничого характеру |          |        |
|  |на період до 2011 року" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|34 |Проект розпорядження  |Сектор безпеки   |Травень    |
|  |Кабінету Міністрів   |життєдіяльності  |        |
|  |України "Про      |(невиробничого   |        |
|  |затвердження      |травматизму)    |        |
|  |Першочергових заходів  |          |        |
|  |щодо поліпшення стану  |          |        |
|  |профілактики травматизму|          |        |
|  |невиробничого характеру |          |        |
|  |на 2007-2008 роки"   |          |        |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Розробка нормативно-правових актів сфери діяльності МНС  |
|              України               |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |Травень    |
|  |затвердження Табеля   |цивільного захисту |        |
|  |термінових та строкових |          |        |
|  |донесень МНС України"  |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 2 |Проект спільного наказу |Департамент    |Липень     |
|  |МНС та Мінбуду "Про   |цивільного захисту |        |
|  |затвердження Положення |          |        |
|  |про зміст та порядок  |          |        |
|  |виконання робіт з    |          |        |
|  |обстеження технічного  |          |        |
|  |стану і паспортизації  |          |        |
|  |захисних споруд     |          |        |
|  |цивільного захисту   |          |        |
|  |(цивільної оборони)   |          |        |
|  |спеціалізованими    |          |        |
|  |організаціями"     |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 3 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |Квітень    |
|  |затвердження Методичних |цивільного захисту |        |
|  |рекомендацій щодо    |          |        |
|  |структури і змісту   |          |        |
|  |планів ЦЗ Міністерства |          |        |
|  |(відомства), і     |          |        |
|  |організації на мирний  |          |        |
|  |час"          |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 4 |Проект наказу МНС "Про |Департамент сил  |Березень    |
|  |затвердження Інструкції |цивільного захисту |        |
|  |по розробці та     |          |        |
|  |використанню планів і  |          |        |
|  |карток пожежогасіння"  |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 5 |Проект наказу МНС "Про |Департамент сил  |Лютий     |
|  |затвердження Положення |цивільного захисту |        |
|  |про Кінологічну службу |          |        |
|  |МНС України"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 6 |Проект наказу МНС "Про |Департамент сил  |Березень    |
|  |затвердження Положення |цивільного захисту |        |
|  |про Кінологічний центр |          |        |
|  |МНС України"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 7 |Проект наказу МНС "Про |Департамент сил  |Червень    |
|  |затвердження Настанови з|цивільного захисту |        |
|  |підготовки та      |          |        |
|  |застосування службових |          |        |
|  |собак МНС і методичних |          |        |
|  |рекомендацій щодо    |          |        |
|  |підготовки кінологічних |          |        |
|  |розрахунків"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 8 |Проект наказу МНС "Про |Департамент охорони|Грудень    |
|  |затвердження Інструкції |здоров'я та    |        |
|  |про порядок       |медико-біологічного|        |
|  |санаторно-курортного  |захисту      |        |
|  |забезпечення особового |          |        |
|  |складу, пенсіонерів МНС |          |        |
|  |та членів їх сімей"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 9 |Спільний наказ МНС та  |Департамент охорони|Грудень    |
|  |МОЗ "Про порядок подачі |здоров'я та    |        |
|  |інформації та взаємодію |медико-біологічного|        |
|  |при виникненні     |захисту      |        |
|  |надзвичайних ситуацій, |          |        |
|  |пов'язаних з      |          |        |
|  |інфекційними      |          |        |
|  |захворюваннями та    |          |        |
|  |отруєннями людей"    |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|10 |Спільний наказ МНС та  |Департамент охорони|Грудень    |
|  |Мінагрополітики "Про  |здоров'я та    |        |
|  |порядок подачі     |медико-біологічного|        |
|  |інформації та взаємодію |захисту      |        |
|  |при виникненні     |          |        |
|  |надзвичайних ситуацій, |          |        |
|  |пов'язаних з      |          |        |
|  |інфекційними      |          |        |
|  |захворюваннями тварин" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|11 |Проект наказу МНС "Про |Департамент охорони|Червень    |
|  |надзвичайні       |здоров'я та    |        |
|  |протиепідемічні комісії |медико-біологічного|        |
|  |при ГУ (У) МНС в    |захисту      |        |
|  |Автономній Республіці  |          |        |
|  |Крим, областях, містах |          |        |
|  |Києва та Севастополі  |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|12 |Проект наказу МНС "Про |Сектор з охорони  |Липень     |
|  |затвердження Правил   |праці       |        |
|  |безпеки праці в органах |          |        |
|  |і підрозділах цивільного|          |        |
|  |захисту"        |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|13 |Проект наказу МНС    |Всеукраїнський   |Вересень    |
|  |"Правила техногенної  |науково-дослідний |        |
|  |безпеки у сфері     |інститут цивільного|        |
|  |цивільного захисту"   |захисту, ДІЦЗ та ТБ|        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|14 |Проект наказу МНС    |Департамент    |Лютий     |
|  |України "Про      |кадрової      |        |
|  |затвердження Переліку  |політики      |        |
|  |основних штатних посад, |          |        |
|  |що підлягають заміщенню |          |        |
|  |особами рядового і   |          |        |
|  |начальницького складу  |          |        |
|  |органів і підрозділів  |          |        |
|  |цивільного захисту та  |          |        |
|  |відповідних їм     |          |        |
|  |спеціальних звань"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|15 |Проект наказу МНС    |Департамент    |Березень    |
|  |України "Про порядок  |кадрової      |        |
|  |виготовлення, видачі та |політики      |        |
|  |заміни особистих номерів|          |        |
|  |особам середнього,   |          |        |
|  |старшого і вищого    |          |        |
|  |начальницького складу  |          |        |
|  |органів і підрозділів" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|16 |Проект наказу МНС    |Департамент    |У місячник   |
|  |України "Про      |кадрової      |термін після  |
|  |затвердження Інструкції |політики      |переатестуван- |
|  |про застосування    |          |ня рядового  |
|  |Положення про порядок  |          |начальницького |
|  |проходження служби   |          |складу на   |
|  |особами рядового і   |          |службу     |
|  |начальницького складу  |          |цивільного   |
|  |органів і підрозділів  |          |захисту    |
|  |цивільного захисту"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|17 |Проект наказу МНС    |Департамент    |У місячний   |
|  |України "Про      |кадрової      |термін після  |
|  |затвердження      |політики      |переатестуван- |
|  |номенклатури посад для |          |ня рядового і |
|  |призначення осіб    |          |начальницького |
|  |рядового і       |          |складу на   |
|  |начальницького складу  |          |службу     |
|  |органів і підрозділів  |          |цивільного   |
|  |цивільного захисту"   |          |захисту    |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|18 |Проект наказу МНС    |Департамент    |У місячний   |
|  |України "Про      |кадрової      |термін після  |
|  |затвердження Інструкції |політики      |переатестуван- |
|  |про облік кадрів служби |          |ня рядового і |
|  |цивільного захисту"   |          |начальницького |
|  |            |          |складу на   |
|  |            |          |службу     |
|  |            |          |цивільного   |
|  |            |          |захисту    |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|19 |Проект наказу МНС    |Департамент    |Червень    |
|  |України "Про      |кадрової      |        |
|  |встановлення відомчих  |політики      |        |
|  |заохочувальних відзнак -|          |        |
|  |медалей "За бездоганну |          |        |
|  |службу", "Ветеран служби|          |        |
|  |цивільного захисту"   |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|20 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |Червень    |
|  |умови грошового     |економіки і    |        |
|  |забезпечення осіб    |фінансів      |        |
|  |рядового і       |          |        |
|  |начальницького складу  |          |        |
|  |органів і підрозділів  |          |        |
|  |МНС України"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|21 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |У двомісячний |
|  |затвердження Інструкції |економіки і    |термін після  |
|  |про порядок виплати   |фінансів      |прийняття   |
|  |підйомної допомоги   |          |Закону України |
|  |особовому складу МНС  |          |"Про внесення |
|  |України"        |          |змін до деяких |
|  |            |          |законів    |
|  |            |          |України з   |
|  |            |          |питань     |
|  |            |          |цивільного   |
|  |            |          |захисту"    |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|22 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |У двомісячний |
|  |порядок виплати     |економіки і    |термін після  |
|  |компенсації за     |фінансів      |прийняття   |
|  |невикористану відпустку |          |Закону України |
|  |особам рядового і    |          |"Про внесення |
|  |начальницького складу  |          |змін до деяких |
|  |МНС України при     |          |законів    |
|  |звільненні із служби"  |          |України з   |
|  |            |          |питань     |
|  |            |          |цивільного   |
|  |            |          |захисту"    |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|23 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |Червень    |
|  |порядок складання,   |економіки і    |        |
|  |подання і затвердження |фінансів      |        |
|  |штатних розписів"    |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|24 |Внесення змін до наказу |Департамент    |У тримісячний |
|  |МНС "Про упорядкування |економіки і    |термін     |
|  |умов оплати праці та  |фінансів      |прийняття   |
|  |установлення схем    |          |Закону України |
|  |тарифних розрядів    |          |"Про Державний |
|  |працівників (не     |          |бюджет на   |
|  |військовослужбовців)  |          |2007 рік"   |
|  |льотного,        |          |( 489-16 )   |
|  |інженерно-технічного  |          |        |
|  |складу авіації та    |          |        |
|  |авіаційних рятувальників|          |        |
|  |МНС України"      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|25 |Внесення змін до наказу |Департамент    |У тримісячний |
|  |МНС України від     |економіки і    |термін після  |
|  |10.07.2006 р. N 431   |фінансів      |прийняття   |
|  |( z0892-06 ) "Про    |          |Закону України |
|  |затвердження Умов оплати|          |"Про Державний |
|  |праці та установлення  |          |бюджет на   |
|  |схем тарифних розрядів |          |2007 рік"   |
|  |працівників бюджетних  |          |( 489-16 )   |
|  |установ, закладів та  |          |        |
|  |організацій МНС України"|          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|26 |Проект наказу МНС "Про |Департамент    |Березень    |
|  |затвердження Типового  |економіки і    |        |
|  |договору про      |фінансів      |        |
|  |обслуговування об'єктів |          |        |
|  |підвищеної небезпеки  |          |        |
|  |підрозділами державної |          |        |
|  |пожежної охорони та   |          |        |
|  |органами державного   |          |        |
|  |пожежного нагляду МНС" |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|27 |Проект наказу "Про   |Відділ       |Березень    |
|  |затвердження Плану   |стратегічного   |        |
|  |заходів МНС України,  |розвитку та    |        |
|  |пов'язаних з 21-ю    |аналітики     |        |
|  |річницею Чорнобильської |          |        |
|  |катастрофи"       |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|28 |Проект наказу МНС    |Держпожбезпеки   |Травень    |
|  |України "Про внесення  |          |        |
|  |змін та доповнень до  |          |        |
|  |Порядку проведення   |          |        |
|  |державної експертизи  |          |        |
|  |щодо пожежної безпеки  |          |        |
|  |проектів будівництва та |          |        |
|  |іншої документації,   |          |        |
|  |затвердженого наказом  |          |        |
|  |МНС України від     |          |        |
|  |23.11.2004 N 186,    |          |        |
|  |зареєстрованого в    |          |        |
|  |Мін'юсті 30.11.2004   |          |        |
|  |N 1515/10114"      |          |        |
|----------------------------------------------------------------|
| V. Розробка міжнародних актів сфери компетенції МНС України  |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Угода між Кабінетом   |Управління     |За домовленістю|
|  |Міністрів України та  |міжнародного    |        |
|  |Урядом Республіки    |співробітництва  |        |
|  |Узбекистан про     |          |        |
|  |співробітництво в галузі|          |        |
|  |запобігання надзвичайним|          |        |
|  |ситуаціям і ліквідації |          |        |
|  |їх наслідків      |          |        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
| 2 |Угода між МНС та    |Державна авіаційна |За домовленістю|
|  |Міністерством      |пошуково-рятувальна|        |
|  |транспорту, пошт та   |служба       |        |
|  |телекомунікацій     |          |        |
|  |Словацької Республіки  |          |        |
|  |про співробітництво в  |          |        |
|  |організації і проведення|          |        |
|  |пошуку і рятування в  |          |        |
|  |авіації         |          |        |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка