Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
        29.12.2006 N 31-34000-20-13/28502
 
 
   Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань
порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності повідомляє.
 
   1. Витратами (доходом) з податку на прибуток відповідно до
Положення  (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на
прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
28 грудня 2000 року N 353 ( z0047-01 ), визначається загальна сума
витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного
податку  на прибуток з урахуванням відстроченого податкового
зобов'язання і відстроченого податкового активу. Поточний податок
на прибуток визначається у сумі податку на прибуток, розрахованого
у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.
   Якщо підприємством  (платником  податку  на прибуток) на
підставі розпорядчого документу підприємства про облікову політику
на дату проміжної фінансової звітності відстрочені податкові
активи і відстрочені податкові зобов'язання не обчислюються та у
балансі зазначені активи і зобов'язання наводяться в сумі, що
визначені на 31 грудня попереднього року, то протягом звітного
року на кінець звітних періодів у статті "Податок на прибуток від
звичайної діяльності" Звіту про фінансові результати (рядок 180
форми N 2 ( z0397-99 )) наводиться сума поточного податку на
прибуток, обчисленого відповідно до податкового законодавства. У
бухгалтерському  обліку нарахована сума поточного податку на
прибуток відображається за дебетом субрахунку 981 "Податок на
прибуток від звичайної діяльності" у кореспонденції з рахунком 64
"Розрахунки за податками й платежами". На дату річного звіту в
бухгалтерському  обліку  і  фінансовій звітності здійснюється
відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з
податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань за звітний рік.
 
   2. Відповідно  до  Положення  (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта  малого  підприємництва",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого
2000 року N 39 ( z0161-00 ), належна до сплати сума єдиного
податку відображається за дебетом рахунку 84 "Витрати операційної
діяльності" (субрахунок обліку інших операційних  витрат)  і
кредитом  рахунку  64 "Розрахунки за податками й платежами"
(субрахунок обліку розрахунків за податками).
   Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва, затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів
України від 19 квітня 2001 року N 186 ( z0389-01 ), належна до
сплати Пенсійному фонду сума відрахувань на державне пенсійне
страхування  відображається  за  дебетом рахунку 84 "Витрати
операційної діяльності" (субрахунок обліку елементу витрат з
відрахувань на соціальні заходи) і кредитом рахунку 64 "Розрахунки
за податками й платежами" (субрахунок обліку розрахунків за
пенсійним забезпеченням).
 
   3. Відповідно до  Положення  (стандарту)  бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87
( z0397-99  ), у розділі II Звіту про фінансові результати
наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво
і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало
підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду,
за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих
витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що
вироблена і спожита самим підприємством.
   Пунктом 11   Положення   (стандарту)   бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 ),
передбачено,  що  при переведенні оборотних активів (готової
продукції) до складу основних засобів їх первісна  вартість
дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" та 16 "Витрати",
затвердженими наказами Міністерства фінансів України від 20 жовтня
1999 року N 246 ( z0751-99 ) та від 31 грудня 1999 року N 318
( z0027-00 ) відповідно. У бухгалтерському обліку такі активи
відображаються на субрахунку  152  "Придбання  (виготовлення)
основних засобів", призначеному відповідно до Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського  обліку  активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ), для обліку витрат
на придбання або виготовлення власними  силами  матеріальних
активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім
об'єктів будівництва та основного стада).
   Сума витрат на виробництво гральних автоматів, виготовлених
власними силами і переведених до складу об'єктів основних засобів,
вираховується у відповідному звітному періоді з суми операційних
витрат за елементами, наведених у розділі II Звіту про фінансові
результати ( z0397-99 ) протягом звітного року.
 
 Заступник Міністра                  Т.І.Єфименко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка