Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно оренди землі

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          15.01.2007 N 341/7/15-0217
 
 
   Державна податкова адміністрація України надає роз'яснення до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року
N 1724  (  1724-2006-п  )  "Деякі  питання  оренди  земель"
(далі - Постанова).
 
   Зважаючи на вимоги чинного законодавства України, а також те,
що при справлянні орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності виникають деякі проблемні питання, зокрема,
неправильне укладання (оформлення) договорів оренди землі після
прийняття  відповідного  рішення,  не застосування індексації
грошової оцінки землі у розмірі орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності (в більшості договорів на
оренду землі), оскільки обов'язково це не було передбачено на
законодавчому  рівні тощо, виникла нагальна потреба стосовно
внесення змін та доповнень до Типового договору оренди землі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня
2004 року N 220 ( 220-2004-п ).
 
   З цією метою Державною податковою адміністрацією України було
розроблено зазначену Постанову ( 1724-2006-п ).
 
   1. Зміни, що вносяться до Типового договору оренди землі,
розроблені ДПА України та узгоджені з усіма заінтересованими
міністерствами та відомствами, затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2006 року N 1724 ( 1724-2006-п )
"Деякі питання оренди земель" (пункт 1).
 
   Передбачені зміни стосуються як земель приватної власності,
так і земель державної та комунальної власності.
 
   Частиною другою статті 21 Закону України від 06.10.98 р.
N 161-XIV ( 161-14 ) "Про оренду землі" (у редакції Закону України
від 02.10.2003 р. N 1211-IV ( 1211-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про оренду землі", далі - Закон  N 161-XIV)
встановлено, що розмір, форма і строки внесення орендної плати за
землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім
строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 )).
 
   Строки внесення орендної плати за земельні ділянки державної
та комунальної власності встановлені статтею 17 Закону України від
03.07.92 р. N 2535-XII ( 2535-12 ) "Про плату  за  землю"
(у редакції  Закону  України  від  19.09.96  р. N 378/96-ВР
( 378/96-ВР ), зі змінами та доповненнями,  далі  -  Закон
N 2535-XII).
 
   Крім того,  статтею  22  Закону  N 161-XIV ( 161-14 )
встановлено, що орендна плата може справлятися у  грошовій,
натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.
 
   Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних
форм орендної плати.
 
   Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній
і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.
 
   З огляду на зазначене, внесеними змінами та доповненнями до
пункту 9 розділу "Орендна плата" постанови N 220 ( 220-2004-п )
передбачено розмежування способів внесення орендної плати за
земельні ділянки приватної власності та за земельні ділянки
державної або комунальної власності.
 
   Зокрема, норма пункту 9 ( 220-2004-п ) виглядатиме так:
 
   "Орендна плата   вноситься  орендарем  у  формі  та
розмірі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (розмір орендної плати:
   грошової - у гривнях із зазначенням способів внесення за
земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки
державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків
нормативної грошової оцінки земельної  ділянки  або  розміру
земельного податку;
   натуральної - перелік, кількість або  частка  продукції,
одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції,
місце, умови, порядок, строки поставки;
   відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання послуг;
види, обсяги, строки і місце виконання робіт)"
 
   Разом з тим слід зазначити, що відповідно до статті 15 Закону
N 161-XIV ( 161-14 ) істотними умовами договору оренди землі є,
зокрема: об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної
ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням
її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення
і перегляду та відповідальності за її несплату тощо.
 
   Оскільки плата за землю справляється у порядку, визначеному
Законом України "Про плату за землю", то слід мати на увазі, що
Законом N 2535-XII ( 2535-12 ) встановлено різні механізми
обчислення земельного податку в залежності від того, встановлена
чи  ні  грошова  оцінка  земельних  ділянок, які підлягають
оподаткуванню.
 
   Згідно зі статтею 2 Закону N 2535-XII плата за  землю
справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що
визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку
за  земельні  ділянки,  грошову оцінку яких не встановлено,
визначаються до її встановлення в порядку, визначеному Законом
N 2535-XII ( 2535-12 ).
 
   Тобто якщо  нормативна  грошова оцінка земельної ділянки
проведена, то для забезпечення справляння земельного податку та
орендної плати за землю нормативну грошову оцінку земель необхідно
індексувати на коефіцієнт індексації, який розрахований виходячи з
середньорічного індексу інфляції відповідно до Порядку проведення
індексації грошової оцінки земель,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України N 783 ( 783-2000-п ).
 
   Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні
ставки земельного податку визначаються у розмірах, встановлених за
шкалою відповідно до частини другої ст. 7 Закону N 2535-XII
( 2535-12 ). Крім того, ст. 7 Закону N 2535-XII визначено, що
встановлені  частиною  другою  ставки  земельного  податку
застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   З огляду  на  це, внесеними змінами та доповненнями до
пункту 10 розділу "Орендна плата" постанови N 220 ( 220-2004-п )
передбачено встановити, зокрема:
 
   "Обчислення розміру  орендної  плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування)
                         _________________
                      (непотрібне закреслити)
індексації.
 
   Обчислення розміру орендної плати  за  земельні  ділянки
державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх
цільового використання та коефіцієнтів індексації, визначених
законодавством, за  затвердженими  Кабінетом Міністрів України
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору
оренди чи продовження його дії".
 
   Пунктом 13 Типового договору оренди землі ( 220-2004-п )
визначено, за яких умов може переглядатися розмір орендної плати
та періодичність.
 
   Тому внесеними змінами та доповненнями до пункту 13 розділу
"Орендна плата" постанови N 220 ( 220-2004-п ) передбачено абзац
третій цього пункту викласти у новій редакції, зокрема, зміна
розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів,  зміни
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством.
 
   І останнє, редакцією змін абзац третій розділу "Підписи
сторін" після літер "МП" доповнено словами  "(за  наявності
печатки)", оскільки вона  може  бути  або  ні  у  суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб.
 
   2. Разом з тим, пунктом 2 Постанови (  1724-2006-п  )
затверджено форми розрахунку розміру орендної плати за земельні
ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких
не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної
власності, грошова   оцінка  яких  проведена,  згідно  з
додатками 1 і 2.
 
   Згідно із вимогами норми статті 6 Закону N 161-XIV ( 161-14 )
орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в
порядку, передбачених Земельним кодексом України ( 2768-14 ),
Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Господарським кодексом
України ( 436-15 ), цим та іншими законами України і договором
оренди землі.
 
   Отже, при укладанні такого договору оренди землі розмір
орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної
власності розраховуватиметься за цими формами.  Крім  цього,
суб'єкти господарювання, які вже мають в оренді земельні ділянки,
а за умови отримати ще земельну ділянку в оренду, то  за
новоукладеними  договорами розмір орендної плати за земельні
ділянки  державної  або  комунальної   власності   також
розраховуватиметься за такими формами.
 
   Враховуючи викладене, слід зазначити, що постановою N 1724
( 1724-2006-п ) до чинного законодавства України, і зокрема, до
Типового договору оренди землі ( 220-2004-п ), внесено прозорість
щодо укладання договорів оренди за земельні ділянки державної та
комунальної власності.
 
   Разом з тим, зважаючи на те, що статтею 14 Закону N 2535-XIV
( 2535-12 ) встановлено, що платники орендної плати за земельні
ділянки  державної або комунальної власності (крім громадян)
самостійно обчислюють суму орендної плати щороку станом на 1 січня
і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної
податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову
декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним
податковим органом (форму податкової декларації орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності ( za591-05 )
затверджено  наказом  ДПА  України від 20.12.2005 р. N 588
( z1591-05 )), з розбивкою річної суми рівними частками за
місяцями,  то  вважаємо,  що з прийняттям постанови N 1724
( 1724-2006-п ) буде поліпшено процедуру заповнення податкової
декларації  орендної  плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності, оскільки одним із додатків цієї декларації
є вимога заповнення відомостей із договору оренди землі, які
будуть братися із договору оренди та із таблиць (додатків 1 та 2)
розрахунку розміру орендної плати.
 
   Просимо довести  зазначене  до  підпорядкованих  органів
державної податкової служби для  керівництва  в  роботі  та
організувати роботу зі здійснення контролю за належним укладанням
(оформленням) договорів оренди землі, а також за повнотою сплати
орендної плати  за  земельні ділянки державної і комунальної
власності.
 
 В. о. Голови                       Л.Боєнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка