Законы Украины

Новости Партнеров
 

Роз'яснення стосовно пояснень до документів, що були розіслані листом НБУ N 12-211/1224 від 25.11.97

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
 
               Л И С Т
 
          31.12.1997 N 12-211/1380
 
                   Обласні управління НБУ
                   Кримське республіканське
                   управління НБУ
                   Операційне управління НБУ
                   Центральна розрахункова
                   палата
                   Центр міждержавних
                   розрахунків
                   Комерційні банки
                   Департаментам та
                   самостійним управлінням НБУ
                   Асоціація українських
                   банків
 
 
      Роз'яснення стосовно пояснень до документів,
          що були розіслані листом НБУ
          N 12-211/1224 від 25.11.97
             ( v8626500-97 )
 
 
    1. Питання щодо методології бухгалтерського обліку
 
   1.1. Проблема з похибкою округлення
   Ця проблема виникає у зв'язку з тим, що деякі системи
автоматизації  банку  (САБ)  зберігають  еквіваленти валютних
рахунків. При переоцінці залишків еквівалентів виникає похибка
округлення, яка відноситься на один з балансових рахунків (НБУ
рекомендував використовувати N 6204 "Результат від  торгівлі
іноземною валютою та банківськими металами").
 
   Зараз у банків виникають два протиріччя:
 
   1. Виникають проблеми при прийомі Національним банком України
файлів звітності, у зв'язку з тим, що в САБ цей рахунок похибки
позначений як валютний, оскільки входить до валютного балансу за
еквівалентами.  Департамент інформатизації при прийомі файлів
перевіряє, щоб рахунки 6 класу були тільки гривневими,  що
правильно.
 
   2. Деякі  головні відділення банків перевіряють валютний
баланс за еквівалентами. При цьому рахунок похибки округлення в
САБ вважається гривневим, тому балансу немає.
 
   Отже, висновки:
 
   Банки повинні у звітності для НБУ показувати залишки за
рахунками доходів та витрат тільки як гривневі. Це перевіряється
НБУ при прийомі звітності.
   НБУ не перевіряє валютний баланс за еквівалентами (таке
поняття  в  міжнародній практиці не застосовується взагалі).
Вирішення другої проблеми  -  внутрішня  справа  банку.  Ми
рекомендуємо  проводити  аналіз  та контроль за номінальними
валютними залишками, а не їх еквівалентами, та за "зведеним"
балансовим звітом.
 
     2. Пояснення до Плану рахунків ( va493500-97 )
 
   2.1. Витрати на оперативний лізинг
   В новому Плані рахунків ( va493500-97 ) у 7 класі є два
рахунки для обліку одних і тих же витрат:
   рахунок N 7395 "Витрати на оперативний лізинг", та
   рахунок N 7422 "Орендні платежі".
   Для обліку орендних  платежів  необхідно  використовувати
рахунок N 7395.
   Рахунок N 7422 буде закритий у наступному році.
 
   2.2. Облік векселів здійснюється за рахунком N 2020 "Рахунки
суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями" за
номіналом. Дисконт обліковується за рахунком N 3600 "Витрати
майбутніх періодів" (за окремими аналітичними рахунками), який
протягом строку векселя амортизується на доходи.
   Отже залишки переносяться як сказано у перехідній таблиці:
195 на 2020, 943 на 3600.
 
            3. Щодо переходу.
 
   3.1. Необхідно врахувати зміни в Таблиці переходу: Рахунок
740П "Кошти довгострокового кредитування за рахунок бюджету"
переходить не на рахунок N 2512, як вказано у таблиці, а на 2523.
   За рахунком N 2527 "Кредити за рахунок бюджетних коштів"
обліковуються кредити, які банк надає як агент за рахунок коштів
рахунку N 2523 "Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України", тобто банк не несе
кредитний ризик за цією операцією. З цієї причини рахунок 2527
визначений, як контр-рахунок. Доходи за цими кредитами, в частині,
що відноситься до доходів банку, нараховуються за рахунками:
   Дт N 3578 "Інші нараховані доходи"
   Кт N 6099 "Інші процентні доходи"
   Нарахування процентних доходів, які підлягають перерахуванню
до бюджету в балансі не відображається.
   Надані кредити, за  якими  банк  несе  кредитний  ризик
обліковуються звичайним чином за рахунками розділів NN 20 - 22.
   Всі інші кредити, які банк надає за дорученням третіх сторін
і  за  якими  банк  не несе ризик втрат, обліковуються за
позабалансом.
 
   3.2. Як було сказано у вказівках НБУ  зобов'язання  за
кредитами, що обліковуються у старому Плані рахунків, списуються.
Натомість необхідно обліковувати відповідні договори за рахунком
N 9819 "Інші цінності і документи" нового Плану рахунків, в
умовній оцінці 1 гривня.
 
   3.3. Про відхилення від таблиці перехідників.
   При перенесенні залишків аналітичних рахунків до синтетичних
рахунків за новим Планом рахунків головним є економічна суть цих
залишків. Тому можливі відхилення від "Типової таблиці перенесення
залишків за новим Планом рахунків комерційних банків". Відхилення
можливі через наступні причини:
 
   1. Комерційний банк помилково обліковує деякі статті балансу
за неправильними балансовими рахунками.
 
   2. В "Перехідній таблиці" враховані не всі можливі варіанти
перенесення.  Комерційним банкам дозволяється відхилятися від
таблиці переходу, за умови, що ці відхилення свідомі та за
економічною суттю.
 
   Всі відхилення мають бути документовані та збережені разом з
іншими документами з переходу на новий План рахунків.
 
   3.4. Щодо  заборони  вказувати аналітичні рахунки деяких
номерів балансових рахунків у електронних платежах СЕП.
   Із списку  заборонених  номерів рахунків, які не можуть
вказуватися в електронних документах системи СЕП, виключаються
наступні номери (тобто їх дозволяється використовувати):
   3.4.1. Рахунок N 1005 - "Банкноти та монета, інкасована до
перерахування".
   3.4.2. Рахунки розділу N  39  -  порядок  міжфіліальних
розрахунків буде регламентуватися окремим документом.
 
   3.5. В платіжних документах вказується тільки один рахунок
відправника, що дебетується.  Кредит  коррахунку  відправника
відбувається автоматично. З цієї причини в платіжних документах не
вказується коррахунок в НБУ - N 1200.
   Також в платіжних документах не можуть вказуватися технічні
рахунки валютної позиції.
   На запити банків щодо виконання листа Національного банку
України від 24.12.1997 р. N 12-211/1338-9425 ( v9425500-97 )
роз'яснюємо:
   - в розділі II "Порядку переходу Національного банку України
і  комерційних  банків  України  на  новий  План  рахунків
бухгалтерського  обліку,  форми  фінансової  та  статистичної
звітності,  режим роботи в перехідний період", затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 24 грудня
1997 року N 452 ( va452500-97 ), в п. 6 останнього абзацу після
рахунку N 9804 додати рахунок N 9806;
   - 2  січня  1998 р. операції за рахунками клієнтів не
здійснюються, оплата картотеки N 2 не проводиться. В цей день
здійснюється тільки розмежування за коштами Державного бюджету,
прийнятими 31 грудня 1997 р.;
   - 5 січня 1998 р. робота з клієнтами проводиться у звичайному
режимі;
   - звітність за економічними показниками 01,  02  файлів
комерційними банками (юридичними особами) надається в обласному
розрізі за місцем відкриття кореспондентського рахунку і додатково
кожна філія комерційного банку надає регіональному управлінню
Національного банку України за місцем розташування. Регіональні
управління Національного банку України надають Національному банку
України 01, 02 файли за економічними показниками юридичних осіб в
обласному розрізі. Звітність у філійному розрізі регіональними
управліннями Національному банку України не надається.
 
   Поправки та доповнення  до  Типової  перехідної  таблиці
перенесення залишків за новим Планом рахунків.
 
   Балансові рахунки:
 
   У зв'язку з введенням в дію "Інструкції з бухгалтерського
обліку основних засобів та нематеріальних активів", затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 24.12.97 р.
N 415 установам банків, які здійснювали облік згідно  даної
Інструкції:
 
   1. Залишки за балансовим рахунком N 928 "Знос нематеріальних
активів" мають бути перенесені на рахунок N 4309.
 
   2. Залишки за балансовим рахунком  N  522  "Незавершені
капітальні  вкладення  за  неопераційними основними засобами,
прийнятими в оперативний лізинг, мають бути перенесені на рахунок
N 4532.
 
   3. Залишки за балансовим рахунком N 523 "Завершені капітальні
вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в
оперативний лізинг" мають бути перенесені на рахунок N 4538.
 
   4. Залишки  за  балансовим  рахунком N 922 "Незавершені
капітальні  вкладення  за  операційними  основними  засобами,
прийнятими в оперативний лізинг" мають бути перенесені на рахунок
N 4432.
 
   5. Залишки за балансовим рахунком N 923 "Завершені капітальні
вкладення  за  операційними основними засобами, прийнятими в
оперативний лізинг" мають бути перенесені на рахунок N 4438.
 
   6. Залишки за балансовим рахунком N 930 "Капітальні вкладення
за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію
операційними основними засобами, мають бути перенесені на рахунок
N 4430.
 
   7. Залишки за балансовим рахунком N 014 "Знос неопераційних
основних засобів" мають бути перенесені на рахунок N 4509.
 
   8. Залишки за балансовим рахунком N 015 "Знос операційних
основних засобів" мають бути перенесені на рахунок N 4409.
 
   9. Залишки за балансовим рахунком N 920 "Операційні основні
засоби" мають бути перенесені на рахунок N 4400.
 
   10. Залишки за балансовим рахунком N 921  "Неопераційні
основні засоби" мають бути перенесені на рахунок N 4500.
 
   11. Залишки  за  балансовим  рахунком N 931 "Капітальні
вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"
мають бути перенесені на рахунок N 4310.
 
   12. Залишки  за  балансовим  рахунком N 933 "Капітальні
вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в
експлуатацію  неопераційними  основними  засобами" мають бути
перенесені на рахунок N 4530.
 
   Крім того, додатково роз'яснюємо:
 
   1. Залишки  за  балансовим  рахунком  N  816  "Кредити
Національного  банку  України, куплені на цільових кредитних
аукціонах для підприємств агропромислового комплексу та державної
кредитної  підтримки  підприємств  і організацій" мають бути
перенесені на рахунок N 1312.
 
   2. Залишки за балансовим рахунком N 823 "Кредити за рахунок
емісії Національного банку, отримані комерційними банками" мають
бути перенесені на рахунки короткострокових кредитів NN 1312,
 1313, 1316, 1317.
 
   3. Залишки  за балансовими рахунками N 076 "Дебітори і
кредитори банку за операціями з клієнтами у вільно конвертованій
валюті", N 976 "Дебітори і кредитори банку за операціями з
клієнтами у неконвертованій валюті" в частині:
   сум до  з'ясування  - мають бути перенесені на рахунки
NN 3710, 3720;
   сум заборгованості банків - мають бути перенесені на рахунки
NN 1819, 1919;
   залишків за  недіючими  рахунками клієнтів - мають бути
перенесені на рахунок N 2903;
   сумнівної дебіторської заборгованості банків - мають бути
перенесені на рахунок N 1580.
 
   4. Залишки за балансовими рахунками N 691 "Кошти фонду
соціального страхування", N 693 "Кошти фонду охорони праці" можуть
бути перенесені на рахунки NN 2560, 2561, 2562 в залежності від
того, до якого фонду відносяться ці кошти.
 
   5. Залишки за балансовим рахунком N 904 "Дебітори і кредитори
за господарськими  операціями  банку"  в  частині  сумнівної
дебіторської заборгованості  мають бути перенесені на рахунок
N 3580.
 
   6. Залишки за балансовим рахунком N 990 "Заборгованість за
майно в оренді" мають бути перенесені на рахунки N 1625 (від
банків) та N 3615 (від клієнтів).
 
   7. Залишки  за  балансовими  рахунками  V  розділу  з
короткострокового  кредитування в іноземній валюті в частині
середньострокових кредитів мають бути перенесені на  рахунки
довгострокового кредитування.
 
   8. Залишки за балансовими рахунками NN 467, 468 в частині
коштів, які зараховані на ці рахунки до реєстрації клієнтів
(внесок 30% статутного фонду), мають бути перенесені на рахунок
N 2909.
 
   9. Дебетові залишки за балансовим рахунком N 907 "Розрахунки
за факторинговими операціями" мають бути перенесені на активний
рахунок N 2030. Кредитових залишків за рахунком N 907 не повинно
бути.
 
   Позабалансові рахунки:
 
   10. Залишок за рахунком N 9802 "Оплачені виграшні цінності та
ті, що вийшли в тиражі погашення цінності в дорозі" переноситься
на рахунок N 9899.
 
   11. Залишок  за рахунком N 9929 "Розрахункові документи
обов'язкові до сплати" переноситься на рахунки NN 9803, 9804.
 
   12. Залишок за рахунком N 9935 "Розрахункові документи щодо
стягнення у безспірному порядку сум заборгованості" переноситься
на рахунок N 9806.
 
   В доповнення до  електронного  листа  від  25.12.97  р.
N 12-211/1346 ( v1346500-97 ) роз'яснюємо, що переоцінка статей
валютного балансу банку у російських рублях за 31.12.97 р. не
проводиться.  Статті балансу у російських рублях мають бути
перераховані у перехідному балансі, який формується 4  січня
1998 р., після перенесення залишків за новим Планом рахунків та
здійснення коригуючих проводок і надається 5 січня 1998 р. за
новою схемою збирання звітності.
 
   В додаток до листа від 10.12.97 р. N 12-211/1286.
 
   1. Прийняті в оперативний лізинг не цілі об'єкти основних
засобів,  а  їх  частини  (наприклад  частина  приміщення),
оприбутковуються лізингоодержувачем  на  позабалансовий рахунок
N 9924 "Машини, обладнання та інші основні засоби, отримані в
оперативний лізинг" за загальною сумою лізингових платежів. При
зміні орендних платежів (якщо це передбачено угодою) сума за
рахунком N 9924 не змінюється.
 
   2. У зв'язку з перенесенням залишку за рахунком N 941 в
частині капітального ремонту орендованих приміщень на рахунок
N 923, необхідно залишки за рахунком N 923 в частині капітальних
вкладень орендованих основних засобів, облік яких здійснювався за
рахунком  N  923  (тобто, крім приміщень) зменшити на суму
нарахованого зносу (Дт 015, Кт 923).
 
   3. Згідно Порядку бухгалтерського обліку капітальних вкладень
основних засобів та нематеріальних активів установ банків України,
затвердженого постановою Правління НБУ від 31.12.96 р. N 354
( va354500-96 ), , отримані лізингодавцем платежі за фінансовим
лізингом, зараховувалися в частині амортизаційних відрахувань на
рахунок N 012 з одночасним відображенням зносу (Дт 013, Кт 015).
Із виходом Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів та
нематеріальних  активів  установ банків України, затвердженої
постановою Правління НБУ від 05.12.97 р. N 415 ( v0415500-97 ),
платежі, що надходять лізингодавцю, направляються на погашення
заборгованості. У зв'язку з цим необхідно на суму зносу за
фінансовим лізингом (рахунок N 015) зменшити суму заборгованості
за рахунком N 924 (Дт 015, Кт 924).
 
   4. Будівельні та інші матеріали, що придбані до 01.07.97 р.
(рахунок N  931)  і  перенесені на рахунок N 940 необхідно
враховувати на окремому аналітичному рахунку.
 
   5. У прикладі N 9 Інструкції з бухгалтерського  обліку
основних засобів та нематеріальних активів установ банків України,
затвердженої постановою Правління НБУ від 05.12.97 р. N 415
( v0415500-97 ), у графі "Обчислення" при визначенні річної суми
амортизації першою дією виконується обчислення дробу (за перший
рік: 5900х5/15=5900х0,33=1947, аналогічно за наступні роки).
 
 Головний бухгалтер -
 Директор департаменту                 П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка