Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення житлом громадян, які підлягають додатковому переселенню з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 травня 1990 р. N 115
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 706 ( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
     Про забезпечення житлом громадян, які підлягають
     додатковому переселенню з територій, що зазнали
       радіоактивного забруднення в результаті
          аварії на Чорнобильській АЕС
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
                      Міністрів УРСР
      N 149 ( 149-90-п ) від 30.06.90 
                      Постановою КМ
      N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92 )
 
 
 
   Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Затвердити Порядок забезпечення житлом громадян,  які
підлягають  додатковому  переселенню з територій, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС (додається).
 
   2. Київському, Житомирському, Ровенському і Чернігівському
облвиконкомам забезпечити переселення громадян з територій, що
зазнали  радіоактивного  забруднення  в результаті аварії на
Чорнобильській АЕС, у такі строки:
 
   в 1990 році - всіх громадян з населених пунктів, перелічених
у постанові Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1989 р. N 333
( 333-89-п ), а також сімей, які проживають у смт Народичах
Житомирської області та смт Поліському Київської області і мають у
твоєму складі неповнолітніх дітей і вагітних жінок;
 
   протягом 1991-1992 років - всіх сімей за їх згодою  з
населених пунктів, де радіаційне забруднення становить 15 і більше
кюрі на кв. кілометр.
 
   Всебічно сприяти і подавати необхідну допомогу сім'ям, що
мають у своєму складі неповнолітніх дітей, вагітних жінок і осіб,
яким за медичними показаннями не рекомендовано продавання в
населених пунктах, перелічених в додатку N 1 до постанови Ради
Міністрів УРСР  і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315
( 315-89-п ) (з наступними доповненнями), і виявила бажання
самостійно переселитися в інші регіони республіки.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 9 і 10
постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р.
N 315 ( 315-89-п ) "Про додаткові заходи щодо посилення охорони
здоров'я та поліпшенню матеріального становища населення, яке
проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС".
 
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            В.МАСОЛ
 
   Голова Української республіканської
      ради професійних спілок         А.КОВАЛЕВСЬКИЙ
 
   Інд. 35
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
           постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
               від 21 травня 1990 р. N 115
 
               ПОРЯДОК
      забезпечення житлом громадян, які підлягають
     додатковому переселенню з територій, що зазнали
     радіоактивного забруднення в результаті аварії
           на Чорнобильській АЕС
 
 
   1. Громадяни,  які проживають на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС, і переселяються на інше місце проживання, забезпечуються
жилими приміщеннями, як правило, в  будинках  державного  і
громадського житлового фонду.
 
   Громадяни, які  переселяються  за їх згодою з населених
пунктів, де радіаційне забруднення території становить 15 і більше
кюрі на кв. кілометр, забезпечуються жилими приміщеннями, як
правило, в населених пунктах, спеціально визначених для цієї мети.
Вони можуть вибрати для проживання й інші населені пункти в межах
республіки.
 
   2. Громадяни, які переселяються самостійно в інші райони
республіки, за новим місцем проживання, крім м. Києва та курортних
місцевостей,  включаються  підприємствами,  установами   й
організаціями, де вони працевлаштовані, до окремих списків для
позачергового одержання житла без подання документів про задачу
раніше займаного жилого приміщення. Якщо підприємства, установи
організації не мають житлового фонду і не ведуть житлового
будівництва або не беруть в ньому пайової участі, то житло для цих
громадян виділяється виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
Непрацездатні громадяни забезпечуються житлом в такому ж порядку
виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
 
   Надана підприємствами, установами й організаціями зазначеним
громадянам жила площа підлягає компенсації виконкомам місцевої
Ради народних депутатів за рахунок коштів, що виділяються для
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 
   3. Непрацездатні громадяни, які переїжджають з населених
пунктів, де радіаційне забруднення становить 15 і більше кюрі на
кв. кілометр, на жилу площу батьків, дітей, онуків, рідних братів
і сестер як члени їх сімей, забезпечуються позачергово житлом для
спільного  проживання, якщо в результаті переселення виникає
потреба в поліпшенні житлових умов згідно з чинним законодавством.
 
   4. Громадянам, які займали окрему квартиру (жилий будинок)
надається окрема квартира (жилий будинок). Якщо громадянин займав
більше як одну кімнату, йому надається жиле приміщення з тією ж
кількістю кімнат. За розміром жиле приміщення має бути не меншим
від раніше займаного, але в межах норми жилої площі У разі
переселення з жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це
передбачено чинним законодавством для надання жилого приміщення в
даному населеному пункті, квартира (жилий будинок) надається
відповідно до діючих норм.
 
   Жиле приміщення, що надається громадянам, які переселяються,
має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту,
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
 
   5. Жилі приміщення за новим місцем проживання надаються
громадянам, які фактично проживали і були прописані на час
переселення в населеному пункті,  що  зазнав  радіоактивного
забруднення. При цьому враховуються також тимчасово відсутні члени
сім'ї, за якими згідно з законом зберігається жиле приміщення.
 
   6. Підставою для вселення в надане жиле приміщення є ордер,
що видається виконкомом місцевої Ради народних депутатів після
подання довідки з попереднього місця проживання про здачу раніше
займаного жилого приміщення.
 
   7. За бажанням громадяни, які переселяються замість одержання
жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового
фонду  можуть  позачергово  вступати  до  житлово-будівельних
кооперативів, одержувати земельну ділянку для індивідуального
житлового будівництва і кредити банку, придбавати будівельні
матеріали, а також жилий будинок в особисту власність.
 
   8. Для забезпечення  житлом  сімей,  які  переселяються,
виконкоми  місцевих  Рад  народних депутатів, підприємства і
організації можуть купувати в будь-якому  населеному  пункті
республіки, крім м. Києва і курортних місцевостей, за договірними
цінами жилі будинки та квартири у громадян, що належать їм на
праві особистої власності, а також будинки і квартири в будинках
громадського житлового фонду, що не використовуються, - за їх
залишковою балансовою вартістю.
 
   ( Абзац другий пункту 8 втратив чинність в частині сплати
державного мита на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-92-п ) від
27.02.92 ) Компенсація вартості жилих будинків та квартир і сплата
державного мита за оформлення договору купівлі-продажу провадяться
за рахунок коштів, передбачених на ліквідацію наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
 
   ( Абзац третій пункту 8 втратив чинність в частині сплати
державного мита на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-92-п ) від
27.02.92 ) Відшкодування понесених витрат здійснюється за рахунок
відповідних коштів виконкомом районної, міської Ради народних
депутатів, з населеного пункту якого переселяється сім'я.
 
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 149 ( 149-90-п ) від 30.06.90 )
 
   10. За громадянами, які переселяються, зберігається право на
раніше займане ними жиле приміщення до одержання житла за новим
місцем проживання.
 
   11. Відсутність прописки в населеному пункті за новим місцем
проживання не може бути підставою для відмови в працевлаштуванні і
наданні громадянам, які переселяються, жилої площі чи земельної
ділянки для індивідуального житлового будівництва.
 
   12. Підставою для надання  житла  на  пільгових  умовах
громадянам, які переселяються, а також земельної ділянки для
індивідуального житлового будівництва є направлення встановленої
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р.
N 315 ( 315-89-п ) форми, що видається відповідним облвиконкомом.
При  ускладненні  вирішення  питання  про  працевлаштування
спеціалістів,  які  переселяються,  облвиконкоми  при  видачі
направлення в разі необхідності погоджують його з відповідними
міністерствами і відомствами УРСР.
 
   Крім цього, громадянином подається довідка з попереднього
місця  проживання про склад сім'ї, розміри займаного жилого
приміщення та рівень його благоустрою.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка