Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення відшкодування витрат державного бюджету, які виникли внаслідок виконання зобов'язань за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 вересня 1998 р. N 1466
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
     Про забезпечення відшкодування витрат державного
    бюджету, які виникли внаслідок виконання зобов'язань
    за іноземними кредитами, залученими державою або під
            державні гарантії
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 726 ( 726-99-п ) від 28.04.99 )
 
 
 
   З метою   забезпечення   відшкодування   простроченої
заборгованості  перед  державним  бюджетом  юридичних осіб -
резидентів України, які отримали іноземні кредити під державні
гарантії, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити заходи щодо відшкодування витрат державного
бюджету на виконання гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів
України (додаються).
 
   Визнати таким,  що  втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р. N 98 ( 98-98-п )
"Про додаткові заходи щодо відшкодування витрат державного бюджету
на виконання гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст. 144) в частині
затвердження заходів щодо відшкодування витрат державного бюджету
на виконання гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів України.
 
   2. Внести зміни до Положення про порядок залучення іноземних
кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для
забезпечення зобов'язань юридичних осіб - резидентів щодо їх
погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 травня 1997 р. N 414 ( 414-97-п ) "Про впорядкування залучення і
використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується
Кабінетом  Міністрів України, вдосконалення системи залучення
зовнішніх фінансових ресурсів та  обслуговування  зовнішнього
державного боргу" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19,
с. 32), що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 52
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 вересня 1998 р. N 1466
 
      Заходи щодо відшкодування витрат державного
      бюджету на виконання гарантійних зобов'язань
          Кабінету Міністрів України
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Позичальник  | Сума наданого |     Захід     | Термін |  Виконавці  | Відповідальні
         |кредиту/заборго-|            |виконання|        | за виконання
         |ваності перед  |            |     |        |  заходів
         |бюджетом станом |            |     |        |
         |  на 1 червня |            |     |        |
         |   1998 р.  |            |     |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Макіївський     199,3 млн.   Державній  податковій  -"-   Державна     Азаров М.Я.
металургійний    німецьких    адміністрації    та       податкова    Мітюков І.О.
комбінат      марок/7,5 млн. Мінфіну  подати  до       адміністрація  Гуреєв В.М.
          доларів США   арбітражного суду позов       Мінфін
          і 94,2 млн.   про звернення стягнення       Мінпромполітики
          німецьких    заборгованості  перед
          марок      державним бюджетом на
                  майно позичальника
м. Макіївка
 
АТ "Кріопром"    25,1 млн.    Укрексімбанку укласти з  1 листо- Укрексімбанк   Сорокін О.М.
м. Харків      німецьких    ТОВ     "Кріогенні  пада
          марок/1,1 тис. технології"   договір  1998 р.
          доларів США і  застави в забезпечення
          11,4 млн.    зобов'язань товариства
          німецьких    за договором    від
          марок      27 лютого  1998  р.
                  N 120-191-к     між
                  Мінфіном,      ТОВ
                  "Кріогенні технології"
                  та Банком "Україна"
 
ВАТ "Нотекс"    1,4 млн.    Державній  податковій   -"-   Державна     Азаров М.Я.
м. Нововолинськ   німецьких    адміністрації    та       податкова    Мітюков І.О.
          марок/159,65  Мінфіну  подати  до       адміністрація  Гуреєв В.М.
          долара США і  арбітражного суду позов       Мінфін
          271,1 тис.   про звернення стягнення       Мінпромполітики
          німецьких    заборгованості  перед
          марок      державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
КП "Дніпрянка"   4,1 млн.         -"-        -"-      -"-    Азаров М.Я.
м. Дніпро-     німецьких                              Мітюков І.0.
петровськ      марок/45,8                              Гуреєв В.М.
          тис. доларів
          США і 1,9 млн.
          німецьких
          марок
 
ЗАТ "Сумикамволь"  0,7 млн.         -"-        -"-      -"-    Азаров М.Я.
м.Суми       німецьких                              Мітюков І.0.
          марок/1,4                              Гуреєв В.М.
          тис. доларів
          США і 278,1
          тис.
          німецьких
          марок
 
АТ "Епос-Холдинг"  59,9 млн.         -"-        -"-      -"-    Азаров М.Я.
м.Харків      німецьких                              Мітюков І.0.
          марок/2,8                              Гуреєв В.М.
          млн.
          доларів США
          і 28,5 млн.
          німецьких
          марок
 
ХК "Прикарпатліс"  2,5 млн.         -"-        -"-      -"-    Азаров М.Я.
м. Івано-      німецьких                              Мітюков І.0.
Франківськ     марок/702                              Гуреєв В.М.
          долари США
          і 2,7 млн.
          німецьких
          марок
 
ВАТ "Надвір-    9,0 млн.    Державній  податковій  1 листо- Державна     Азаров М.Я.
нянський      німецьких    адміністрації звернути  пада   податкова    Мітюков І.0.
лісокомбінат"    марок/369    стягнення         1998 р.  адміністрація  Гуреєв В.М.
м. Надвірна     доларів США   заборгованості    на       Мінфін      Сорокін О.М.
Івано-       і 9,5 млн.   заставлене    майно       Мінпромполітики
Франківської    німецьких    відповідно до договору       Укрексімбанк
області       марок      застави     майна,
                  укладеного   з  ВАТ
                  "Надвірнянський
                  лісокомбінат" 4 грудня
                  1996 року
 
Металургійний    151,6 млн.   Фонду державного майна   -"-   Фонд державного Бондар О.М.
завод        німецьких    провести     оцінку       майна      Азаров М.Я.
"Криворіжсталь"   марок/743,6   державного майна.          Державна     Мітюков І.О.
м. Кривий Ріг    тис. доларів                    податкова    Гуреєв В.М.
          США і 49 млн.  Державній  податковій       адміністрація
          німецьких    адміністрації    та       Мінфін
          марок      Мінфіну  подати  до       Мінпромполітики
                  арбітражної суду позов
                  про звернення стягнення
                  заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
СП "Ратай"     2,058 млн.   Державній  податковій   -"-   Державна     Азаров М.Я.
м.Київ       доларів     адміністрації    та       податкова    Мітюков І.О.
          США/2,1 млн.  Мінфіну  подати  до       адміністрація
          доларів США   арбітражного суду позов       Мінфін
                  про звернення стягнення
                  заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
Український     55,5 млн.    Украгротехсервісу     протягом УДК       Бортник В.Ф.
державний      німецьких    забезпечити  погашення  1998   "Украгротех-
концерн       марок/0,5    заборгованості  перед  року   сервіс"
"Украгротех-    млн. доларів  державним бюджетом
сервіс"       США і 34,8
          млн.
          німецьких
          марок
 
Північний      786 млн.    Державній  податковій  1 листо- Державна     Азаров М.Я.
гірничо-      японських    адміністрації    та  пада   податкова    Мітюков І.О.
збагачувальний   єн/219     Мінфіну  подати  до  1998 р.  адміністрація  Гуреєв В.М
комбінат      доларів США   арбітражного суду позов       Мінфін
м. Кривий Ріг    і 287,1     про звернення стягнення       Мінпромполітики
          млн.      заборгованості  перед
          японських єн  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
Новокриворізький  233 млн.    Державній  податковій  1 листо- Державна     Азаров М.Я.
гірничо-      японських    адміністрації    та   пада  податкова    Мітюков І.О.
збагачувальний   єн/73 долари  Мінфіну  подати  до  1998 р.  адміністрація  Гуреєв В.М.
комбінат      США і 85,2   арбітражного суду позов       Мінфін
м. Кривий Ріг    млн.      про звернення стягнення       Мінпромполітики
          японських єн  заборгованості  перед
                  державним бюджетом  на
                  майно позичальника
 
Центральний     556 млн.         -"-         -"-      -"-    Азаров М.Я.
гірничо-      японських                              Мітюков І.О.
збагачувальний   єн/142,2 млн.                            Гуреєв В.М.
комбінат      японських єн
м. Кривий Ріг
 
Дослідне      2,3 млн.         -"-         -"-  Державна     Азаров М.Я.
господарство    німецьких                      податкова    Мітюков І.О.
Української     марок/267,5                     адміністрація  Зубець М.В.
академії      тис.                        Мінфін
аграрних наук    німецьких                      Українська
"Наукове"      марок                        академія
смт Таромське                              аграрних наук
Дніпропет-
ровської
області
 
ВАТ "Оріана"    212,5 млн.   Мінпромполітики,       -"-  Мінпромполітики Гуреєв В.М.
          німецьких    Мінфіну,     Фонду       Мінфін      Мітюков І.О.
          марок/46,1   державного    майна,       Фонд державного Бондар О.М.
          млн.      Національному агентству       майна      Шпек Р.В.
          німецьких    з питань розвитку та       Національне
          марок      європейської            агентство з
                  інтеграції,     ВАТ       питань розвитку
                  "Оріана" розробити за       та європейської
                  результами переговорів       інтеграції
                  з  Німецькою Стороною
                  заходи  щодо  шляхів
                  погашення      чи
                  реструктуризації
                  зазначеної
                  заборгованості   для
                  затвердження їх окремою
                  постановою   Кабінету
                  Міністрів України
 
АТ "Стальметиз"   2,945 млн.   АТ     "Стальметиз"  1 листо- Державна     Азаров М.Я.
м. Одеса      німецьких    забезпечити        пада   податкова    Мітюков І.О.
          марок/2,8    відшкодування  витрат  1998 р.  адміністрація  Гуреєв В.М
          тис. доларів  державного бюджету, які       Мінфін
          США і 957,4   виникли    внаслідок       Мінпромполітики
          тис.      виконання  гарантійних
          німецьких    зобов'язань     за
          марок      іноземним кредитом, за
                  рахунок  коштів,  що
                  надійшли від Міненерго
                  за поставлене вугілля.
 
                  У разі   непогашення
                  позичальником  повної
                  суми    простроченої
                  заборгованості  перед
                  державним бюджетом  до
                  1 листопада  1998  р.
                  Державній  податковій
                  адміністрації    та
                  Мінфіну  подати  до
                  арбітражного суду позов
                  про звернення стягнення
                  заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
ХК "Реле та     50,56 млн.   Державній  податковій   -"-    -"-      Азаров М.Я.
автоматика"     німецьких    адміністрації    та               Мітюков І.О.
м. Київ       марок/15,2   Мінфіну  подати  до               Гуреєв В.М.
          млн. доларів  арбітражного суду позов
          США і 38,5   про звернення стягнення
          млн.      заборгованості  перед
          німецьких    державним бюджетом на
          марок      майно позичальника
 
Асоціація "Земля і 70 млн.     Мінфіну в установленому   -"-   Мінфін      Мітюков І.О.
люди" м. Київ    доларів США/  порядку   переглянути       Мінагропром   Супіханов Б.К.
          57,8 млн.    укладену з асоціацією
          доларів США   "Земля і люди" угоду з
                  метою    скорочення
                  термінів відшкодування
                  витрат    державного
                  бюджету
 
Приватна фірма   2,48 млн.    Державній  податковій   -"-   Державна     Азаров М.Я.
"Софія Київська"  німецьких    адміністрації    та       податкова    Мітюков І.О.
м. Київ       марок/312,3   Мінфіну  подати  до       адміністрація
          тис.      арбітражного суду позов       Мінфін
          німецьких    про звернення стягнення
          марок      заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
ВАТ "АвтоЗАЗ"    18 млн.     Державній  податковій  1 листо- Державна     Азаров М.Я.
м. Запоріжжя    німецьких    адміністрації    та  пада   податкова    Мітюков І.О.
          марок/3,8    Мінфіну  подати  до  1998 р.  адміністрація  Гуреєв В.М.
          млн.      арбітражного суду позов       Мінфін
          німецьких    про звернення стягнення       Мінпромполітики
          марок      заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
АТ "Агросоюз"    7,9 млн.        -"-         -"-   Державна     Азаров М.Я.
м.Миронівка     німецьких                      податкова    Мітюков І.О.
Київської області  марок/1,8                      адміністрація
          млн.                        Мінфін
          німецьких
          марок
 
ЗАТ "Агропро-    8,4 млн.        -"-         -"-     -"-     Азаров М.Я.
мінвест"      німецьких                              Мітюков І.О.
м. Дніпропетровськ марок/2,7
          млн.
          німецьких
          марок
 
ВАТ "Агромаш-    8 млн.         -"-         -"-     -"-     Азаров М.Я.
сервіскомплект"   німецьких                              Мітюков І.О.
м. Бердичів     марок/0,9
          млн.
          німецьких
          марок
 
ВАТ "Сумиобл-    7,8 млн.        -"-         -"-     -"-     Азаров М.Я.
агротехсервіс"   німецьких                              Мітюков І.О.
м. Суми       марок/700,3
          тис.
          німецьких
          марок
 
ЗАТ "Українська   141,06 млн.       -"-         -"-     -"-     Азаров М.Я.
зовнішньо-     німецьких                              Мітюков І.О.
торгівельна     марок/2,1
фірма "Біомед"   млн. доларів
м. Київ       США і 72,2
          млн.
          німецьких
          марок
 
ЗАТ "Українська   118,22 млн.       -"-         -"-     -"-     Азаров М.Я.
зовнішньо-     німецьких                              Мітюков І.О.
торгівельна     марок/0,2
фірма "Біомед"   млн. доларів
м. Київ       США і 2 млн.
          німецьких
          марок
 
Українське     113 млн.    Національному агентству  1 листо- Національне   Шпек Р.В.
об'єднання     французьких   з питань розвитку та  пада   агентство    Круценко І.П.
"Укрфармація"    франків/0,4   європейської інтеграції  1998 р.  з питань
м. Київ       млн. доларів  прискорити опрацювання       розвитку та
          США і 44,8   кредитних    заявок       європейської
          млн.      підприємств     на       інтеграції
          французьких   обладнання,  придбане       Українське
          франків     Українським об'єднанням       об'єднання
                  "Укрфармація"            "Укрфармація"
 
Українська     77,14 млн.   Державній  податковій   -"-   Державна     Азаров М.Я.
аграрна біржа    доларів     адміністрації    та       податкова     Мітюков І.О.
м. Київ       США/2,8 млн.  Мінфіну  подати  до       адміністрація   Супіханов Б.К.
          доларів США   арбітражного суду позов       Мінфін
                  про звернення стягнення       Мінагропром
                  заборгованості  перед
                  державним бюджетом на
                  майно позичальника
 
 
( Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-99-п ) від 28.04.99 )
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 вересня 1998 р. N 1466
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Положення про порядок залучення
     іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету
     Міністрів України для забезпечення зобов'язань
     юридичних осіб - резидентів щодо їх погашення,
    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
       від 5 травня 1997 р. N 414 ( 414-97-п )
 
 
   1. Абзац другий пункту 32 викласти в такій редакції:
   "внутрішні кредитні угоди, договори застави з банком-агентом
(у визначених законодавством випадках банком-агентом укладаються
договори застави та/або поруки з третьою  особою  (майновим
поручителем), враховуючи, що частка власного майна в договорі
застави для юридичних осіб недержавної форми власності має бути не
нижчою ніж 20 відсотків загальної суми цього договору, а предметом
застави не можуть бути права вимоги майбутнього врожаю. Внутрішні
кредитні угоди повинні передбачати, що питання реорганізації
суб'єктів підприємницької діяльності, які  отримали  іноземні
кредити під гарантійні зобов'язання Кабінету Міністрів України, в
обов'язковому порядку погоджуються з Кабінетом Міністрів України".
 
   2. Пункт 33 виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка