Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про тимчасові комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 752
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
        Про затвердження Типового положення
   про тимчасові комісії з питань забезпечення своєчасності
   сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів
      та ефективного використання бюджетних коштів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Типове положення про тимчасові комісії з питань
забезпечення  своєчасності  сплати  податків,  внесення інших
обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів
(додається).
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           В. ДУРДИНЕЦЬ
 
   Інд.67
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 липня 1997 р. N 752
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
   про тимчасові комісії з питань забезпечення своєчасності
   сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів та
      ефективного використання бюджетних коштів
 
 
   1. Тимчасові комісії з питань забезпечення  своєчасності
сплати  податків,  внесення  інших  обов'язкових платежів та
ефективного використання бюджетних коштів (далі  -  комісії)
створюються:
   в Автономній Республіці Крим на чолі з Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
   областях, містах Києві та Севастополі на чолі з головами
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій;
   у районах, районах у містах Києві та Севастополі на чолі з
головами районних державних адміністрацій;
   у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади
на чолі з міністрами, керівниками цих органів.
 
   2. На комісії покладається:
   розроблення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасності
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ефективного
використання бюджетних коштів, і контроль за їх виконанням;
   координація роботи відповідних органів виконавчої влади із
забезпечення своєчасності сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) та ефективного використання бюджетних коштів;
   підготовка проектів рішень щодо забезпечення своєчасності
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та ефективного
використання бюджетних коштів;
   внесення пропозицій  органам  виконавчої  влади,  органам
місцевого   самоврядування,  підприємствам,  установам  та
організаціям, спрямованих на поліпшення роботи із забезпечення
своєчасного надходження податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, вжиття
конкретних заходів, у тому числі стосовно керівників підприємств,
установ та організацій, з вини яких зазначена робота провадиться
на неналежному рівні;
   сприяння уповноваженим органам виконавчої влади у здійсненні
контролю за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та
ефективним використанням бюджетних коштів;
   забезпечення періодичного  висвітлення  у засобах масової
інформації стану справ із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) та ефективного використання бюджетних коштів.
 
   3. Комісії в Автономній Республіці Крим, міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, областях, містах Києві та
Севастополі щодекадно інформують Кабінет Міністрів України про
кількість  і  суми  застосованих  фінансових  санкцій  та
адміністративних стягнень, додаткові заходи впливу до неплатників,
порушені справи, а також про факти розірвання контрактів з
керівниками підприємств-неплатників.
 
   4. Комісії мають право:
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних
працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій з питань, що належать до їх компетенції;
   утворювати з метою вирішення поставлених перед комісіями
завдань робочі групи та залучати до них працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
   одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій, установ банків необхідну інформацію про стан
розрахунків з бюджетами суб'єктів господарювання  всіх  форм
власності;
   одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ
та  організацій  необхідну  інформацію про стан використання
бюджетних коштів.
   Рішення відповідних комісій з питань, прийнятих у межах їх
компетенції, є обов'язковими для виконання  Радою  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  органами  виконавчої  влади,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
 
   5. Формою роботи комісій є засідання.
   Рішення про проведення засідання приймають голови комісій.
   Засідання комісій вважаються правомочними, якщо  на  них
присутня не менш як половина складу комісій.
 
   6. Рішення комісій оформляються у вигляді протоколів, які
підписуються головами комісій.
   Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісій,
присутніх на засіданні; у разі рівного розподілу голосів голос
голів комісій є вирішальним.
 
   7. Організаційно-технічне  забезпечення  роботи  комісій
покладається на Раду міністрів Автономної  Республіки  Крим,
обласні, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації, міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка