Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2001 N 201

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             25.01.2005 N 28
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 лютого 2005 р.
                   за N 183/10463
 
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики 
    N 289 ( z1197-05 ) від 30.09.2005 }
 
 
     Про внесення змін до наказу Міністерства праці
    та соціальної політики України від 15.05.2001 N 201
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15
січня 2005 року N 36 ( 36-2005-п ) "Про підвищення з 1 січня
2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики  України  від 15.05.2001 N 201 ( z0453-01 ) "Про
впорядкування  умов  оплати  праці  працівників  бюджетних
науково-дослідних установ  Міністерства  праці  та  соціальної
політики України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2001 за N 453/5644 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у
новій редакції (додаються ).
 
   2. Директору  Українського  науково-дослідного  інституту
протезування, протезобудування та відновлення   працездатності
(А. Салєєва),   директору   Науково-дослідного   інституту
соціально-трудових відносин (С. Мельник) установити працівникам
посадові оклади (оклади) згідно з додатками 1-3.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра І. Гнибіденка.
 
   4. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.
 
 В.о. Міністра                      М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство фінансів України
 
 Заступник Міністра                  О.С.Яременко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   15.05.2001 N 201
                   ( z0453-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 28)
 
 
               СХЕМА
     посадових окладів керівних, наукових та інших
   працівників, які проводять наукові та науково-технічні
     розробки, науково-дослідних бюджетних установ
    Міністерства праці та соціальної політики України
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Категорії та посади       |Місячні посадові|
|                        | оклади, гривень|
|-----------------------------------------------+----------------|
|         I. Керівники         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Директор інституту:              |        |
|         доктор наук          |    797   |
|         кандидат наук         |    753   |
|         який не має наукового     |   581-720  |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головний інженер установи           |   581-645  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідного    |        |
|відділу (лабораторії, відділення) інституту,  |        |
|учений секретар інституту:           |        |
|         доктор наук          |   645-711  |
|         кандидат наук         |   603-690  |
|         який не має наукового     |   548-603  |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідного    |        |
|сектору (лабораторії), що входить до складу  |        |
|науково-дослідного відділу (відділення,    |        |
|лабораторії):                 |        |
|         доктор наук          |   625-690  |
|         кандидат наук         |   581-669  |
|         який не має наукового     |   473-539  |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|      II. Наукові працівники       |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головний науковий співробітник:        |        |
|         доктор наук          |    698   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідний науковий співробітник:        |        |
|         доктор наук          |    690   |
|         кандидат наук         |    645   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Старший науковий співробітник:         |        |
|         кандидат наук         |    645   |
|         який не має наукового     |        |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Науковий співробітник:             |        |
|         кандидат наук         |    560   |
|         який не має наукового     |    496   |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Молодший науковий співробітник:        |        |
|         кандидат наук         |    496   |
|         який не має наукового     |   431-451  |
|         ступеня            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|III. Інші працівники, які проводять наукові та |        |
|      науково-технічні розробки      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідні інженери: програміст, електронник,  |   461-495  |
|технолог, конструктор; провідний математик   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідні: економіст, юрисконсульт, перекладач, |   388-461  |
|соціолог, психолог               |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інженери: програміст, електронник, технолог,  |        |
|конструктор; математик:            |        |
|         1-ї категорії         |   451-473  |
|         2-ї категорії         |   398-419  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інженери: програміст, електронник, технолог,  |   355-377  |
|конструктор; математик             |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Спеціалісти:                  |        |
|економіст, юрисконсульт,            |        |
|соціолог, психолог, фізіолог, перекладач:   |        |
|         1-ї категорії         |   419-451  |
|         2-ї категорії         |   377-398  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Спеціалісти: економіст, фізіолог:       |   333-355  |
|         без категорії         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Техніки всіх спеціальностей:          |        |
|         1-ї категорії         |    344   |
|         2-ї категорії         |    325   |
|         без категорії         |    302   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   15.05.2001 N 201
                   ( z0453-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2001 N 28)
 
 
               СХЕМА
     посадових окладів керівників інших підрозділів,
    фахівців, службовців та окладів робітників бюджетних
      науково-дослідних установ Міністерства праці
         та соціальної політики України
 
 
------------------------------------------------------------------
|                        |Місячні посадові|
|    Категорії та посади (професії)     |оклади (оклади),|
|                        |   гривень  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|           1            |    2    |
|-----------------------------------------------+----------------|
|        I. Керівні працівники      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) відділу:         |    376   |
|планово-економічного, науково-технічної    |        |
|інформації, програмного забезпечення      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) сектору (бюро):     |   313-344  |
|планово-економічного, науково-технічної    |        |
|інформації, програмного забезпечення      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) відділу кадрів      |   333-344  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) відділу матеріально -  |   333-344  |
|технічного забезпечення            |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач (начальник) господарського відділу  |   313-325  |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі: канцелярії, бібліотеки      |    302   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі: машинописного, копіювально -    |   280-302  |
|розмножувального бюро; архіву, господарства,  |        |
|складу                     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|      II. Фахівці і службовці       |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інструктор виробничого навчання робітників   |   344-398  |
|масових професій                |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідні інженери: електронник, програміст,  |    325   |
|технолог, конструктор             |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інженери: електронник, програміст, технолог,  |        |
|конструктор                  |    313   |
|         1-ї категорії        |        |
|         2-ї категорії        |    302   |
|         без категорії        |    290   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Провідні інженери інших спеціальностей,    |   280-313  |
|провідні: економіст, соціолог, бухгалтер,   |        |
|редактор, інструктор передових методів праці, |        |
|юрисконсульт та інші              |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інженери інших спеціальностей, спеціалісти:  |        |
|економіст, перекладач, соціолог, редактор,   |        |
|бухгалтер, психолог, юрисконсульт та      |        |
|інші фахівці                  |        |
|         1-ї категорії        |    302   |
|         2-ї категорії        |    290   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інженери всіх спеціальностей, економіст,    |    280   |
|перекладач, соціолог, бухгалтер,        |        |
|юрисконсульт та інші ; стажист-дослідник,   |        |
|старший лаборант, який має вищу освіту     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Техніки всіх спеціальностей          |        |
|         1-ї категорії        |    290   |
|         2-ї категорії        |    280   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Техніки всіх спеціальностей, лаборант,     |    260   |
|коректор                    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Старші: лаборант, касир, архіваріус,      |   260-280  |
|інспектор,                   |        |
|коректор, стенографістка 1-ї категорії     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Касир, інспектор, стенографістка 2-ї      |    271   |
|категорії,                   |        |
|друкарка 1-ї категорії, секретар-       |        |
|стенографістка,                |        |
|експедитор з перевезення вантажів       |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Секретар-друкарка, діловод, архіваріус,    |   260-271  |
|експедитор, обліковець, табельник, завідувач  |        |
|камери схову, агент з постачання        |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Оператор копіювальних та розмножувальних машин |        |
|    при одержанні копій на папері     |    260   |
|    при виготовленні друкарських форм   |    271   |
|    текстових і штрихових оригіналів    |        |
|    при виготовленні друкарських форм з  |    280   |
|оригіналів,                  |        |
|    які містять напівтонові та растрові  |        |
|зображення                   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|   III. Робітники загальних професій    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гардеробник, кур'єр, прибиральник службових  |   253-260  |
|приміщень, вантажник, сторож          |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ліфтер                     |    271   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кастелянка, підсобний (транспортний) робітник, |   253-271  |
|робітник з благоустрою, прибиральник      |        |
|території,                   |        |
|двірник, світлокопіювальник, склографіст    |        |
|(ротаторник)                  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Комірник, палітурник документів        |    271   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Оператор апаратів мікрофільмування та     |   260-271  |
|копіювання                   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та     |   271-280  |
|обчислювальних машин              |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та     |    280   |
|обчислювальних машин (старший)         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Робітники 1-го - 6-го розрядів, які виконують |   280-290  |
|кваліфіковані роботи за спеціальністю: слюсар- |        |
|електрик, слюсар-ремонтник, слюсар, електрик; |        |
|будівельні та інші робітники          |        |
------------------------------------------------------------------
 
   У науково-дослідних установах, що не мають відділу кадрів і
першого відділу, посадовий оклад старшого інспектора визначається
в межах від 271 до 290 гривень.
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   15.05.2001 N 201
                   ( z0453-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.01.2005 N 28)
 
 
               СХЕМА
   місячних окладів працівників автомобільного транспорту
 
 
   1. Водії легкових автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля  |  Робочий обсяг   |  Місячні оклади,  |
|         |  двигуна, л    |    гривень    |
|------------------+---------------------+-----------------------|
|Особливо малий і |           |            |
|   малий    |   до 1,8     |     271     |
|------------------+---------------------+-----------------------|
|  Середній   | від 1,8 до 3,5   |     271     |
|------------------+---------------------+-----------------------|
|  Великий    |   понад 3,5    |     271     |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Водії автомобілів (автобусів)
 
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля |   Габаритна  |  Місячні оклади,   |
|          |   довжина, м  |     гривень    |
|-------------------+-------------------+------------------------|
| Особливо малий і |    до 5    |     260      |
|    малий    |  від 5 до 6,5  |     260      |
|          |  від 6,5 до 7,5 |     260      |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|   Середній   |  від 7,5 до 9,5 |     271      |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|   Великий   |  від 9,5 до 11 |     271      |
|          |  від 11 до 12  |     271      |
|          |  від 12 до 15  |     271      |
|          |   понад 15   |     271      |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Водіям автомобілів установлюється щомісячна надбавка за
класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків,
водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час.
 
   4. Водіям  автомобілів  з  ненормованим  робочим  днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків тарифної ставки за
відпрацьований час.
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка