Законы Украины

Новости Партнеров
 

Розробка та впровадження заходів щодо реалізації Закону України "Про пестициди і агрохімікати"

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             06.05.1995 N 86
 
 
     Розробка та впровадження заходів щодо реалізації
     Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
 
 
   З метою  реалізації  Закону  України  "Про  пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) , який введений в дію Постановою
Верховної Ради України від 02.03.95 року N 87/95-ВР ( 87/95-ВР ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити постійно діючу комісію МОЗ України по розробці і
впровадженню заходів щодо реалізації Закону України "Про пестициди
і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Додаток 1).
 
   2. Комісії розглянути  та  внести  пропозиції  Головному
санепідуправлінню МОЗ України:
 
   2.1. Про зміни і доповнення до законодавчих актів України, що
випливають з Закону України "Про пестициди та  агрохімікати"
( 86/95-ВР ), в строк до 10.06.95.
 
   2.2. Про приведення рішень Уряду України у відповідність з
цим Законом ( 86/95-ВР ) в строк до 10.06.95.
 
   2.3. Про перегляд і скасування міністерствами і відомствами
України нормативних  актів,  що  суперечать  цьому  Закону
( 86/95-ВР ), в строк до 10.06.95.
 
   2.4. Про забезпечення видання нормативних актів, передбачених
цим Законом ( 86/95-ВР ), в строк до 10.06.95.
 
   2.5. Щодо  членства  України в міжнародних організаціях,
діяльність яких спрямована на безпечне застосування пестицидів і
агрохімікатів. Строк до 10.06.95 року.
 
   2.6. Про заходи щодо реалізації цього Закону ( 86/95-ВР ) для
затвердження Кабінетом Міністрів України. Строк до 10.06.95 року.
 
   2.7. Про розробку Закону України про захист рослин (до
10.06.95 року).
 
   2.8. Про розробку нормативно-розпоряджувальних, методичних
документів, що випливають з Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ), які затверджуються Головним державним
санітарним лікарем України (строк до 15.06.95 року).
 
   2.9. Прийняти участь в розробці нормативних документів згідно
доручень Кабінету Міністрів України від 28.12.94 року та від
18.04.95 N 7013/11 (додаток 2).
 
   3. Директорам  науково-дослідних  інститутів  гігієнічного
профілю, ректорам медичних інститутів, університетів, академій,
директорам інститутів удосконалення лікарів до 01.06.95 року
подати до Головного санепідуправління МОЗ України пропозиції:
 
   3.1. Щодо наукового забезпечення реалізації Закону України
"Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
 
   3.2. Щодо розробки Закону України "Про захист рослин".
 
   4. Директору інституту здоров'я МОЗ України М.Г. Проданчуку:
 
   4.1. Розробити  та  подати  на  розгляд   Головному
санепідуправлінню МОЗ України проекти підзаконних актів:
   - Порядок  реалізації  сільськогосподарської  сировини  і
харчових продуктів, що за критеріями безпечності не відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам (ст. 21), в строк до 01.06.95
   - Порядок   вилучення   і   утилізації   (знищення)
сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, які  за
критеріями безпечності не можуть бути реалізовані чи перероблені
(ст. 21)
   - Санітарні  правила  транспортування,  зберігання  і
застосування пестицидів і агрохімікатів (ст. 21) в строк до
01.06.95.
 
   4.2. Прийняти участь в розробці нормативних документів згідно
доручень Кабінету Міністрів  України  від  28.12.94  та  від
18.04.95 року (додаток 2).
 
   5. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ
України Л.М. Горбаню:
 
   5.1. Створити при Комітеті комісію з питань гігієнічного
регламентування та реєстрації агрохімікатів та інших речовин, що
застосовуються в сільському, лісового господарствах.
 
   5.2. Розпочати державну реєстрацію діючих речовин, що входять
до складу пестицидів.
 
   6. Голові Комісії МОЗ України з питань розробки нормативних
документів по гігієні застосування пестицидів та  полімерних
матеріалів В.І. Великому до 01.06.95 р. переглянути переліки
розробки нормативно-методичних документів з урахуванням основних
положень, викладених в пп. 2.9, 3.1, 8.1.
 
   7. Головним  державнім  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, м. Києва і Севастополя, на водному і
повітряному,  залізничному  транспорті,  Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Національної  гвардії,  Служби
безпеки і об'єктів, що мають особливий режим роботи:
 
   7.1. Забезпечити державний санепіднагляд за станом додержання
Закону України та нормативних актів, що випливають із Закону
України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
 
   7.2. До 10.06.95 року подати до Головного санепідуправління
МОЗ України пропозиції щодо розробки нормативно-розпоряджувальних
документів  на  виконання  Закону  України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
 
   8. Начальнику  Головного  санепідуправління  МОЗ  України
(А.В. Моісеєвій)
 
   8.1. Розглянути   за   участю   комісії   пропозиції
науково-дослідних інститутів, вищих медичних закладів, установ
санепідслужби,   сформувати   та   затвердити   Перелік
нормативно-правових та інших керівних документів, що мають бути
розроблені на виконання Закону ( 86/95-ВР ).
 
   8.2. Провести республіканську нараду з питань реалізації
Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
 
   8.3. За  участю  науково-дослідних  інститутів  розробити
автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Нормативно-правова
база з головних напрямів гігієни застосування пестицидів та
передачі інформації на локальні мережі наукових та контролюючих
служб".
 
   9. Начальнику головного управління економіки і медичного
страхування МОЗ  України В.І. Федоренку передбачити необхідні
асигнування для проведення робіт в 1995 році і послідуючих роках
по розробці підзаконних актів, що випливають із Закону України
"Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).
 
   Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
начальника Головного    санепідуправління   МОЗ   України
В.Г. Романенко.
 
 Заступник Міністра                В.Ф.Марієвський
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   06.05.1995 N 86
 
 
               СКЛАД
        постійно діючої комісії МОЗ України
    по розробці і впровадженню заходів щодо реалізації
     Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
              ( 86/95-ВР )
 
 
 М.Г. Проданчук  - голова Комісії, директор Інституту здоров'я,
           д. м. н.
 
 М.О. Попович   - заступник голови Комісії, д. м. н.
 
 В.І. Великий   - заступник директора Інституту здоров'я,
           к. м. н.
 
 А.В. Болотний   - керівник лабораторії інституту здоров'я,
           д. м. н.
 
 А.Е. Подрушняк  - керівник лабораторії інституту здоров'я,
           к. м. н.
 
 Г.Я. Чегренець  - керівник лабораторії Українського научного
           гігієнічного центру, д. м. н.
 
 В.В. Кірсенко   - керівник лабораторії інституту медицини
           праці АМН України, к. м. н.
 
 Р.Я. Колотухіна  - лікар Українського державного центру
           санепіднагляду
 
 Б.І. Гольденберг - зав. лабораторією Київської обласної
           санепідстанції
 
 А.М. Артеменко  - зав. лабораторією Львівської обласної
           санепідстанції
 
 П.П. Кирильчук  - зав. лабораторією Житомирської обласної
           санепідстанції
 
 Л.Г. Костик    - зав. лабораторією Закарпатської обласної
           санепідстанції.
 
   Примітка. Для вирішення окремих питань щодо реалізації Закону
України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) голова комісії
має право залучати інших спеціалістів, що не ввійшли до складу
Комісії.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   06.05.1995 N 86
 
                   Мінсільгосппрод
                   (Карасику)
 
 
      Із прийняттям Закону України "Про пестициди
     і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) необхідне прийняття
    ряду підзаконних актів, тому до Кабінету Міністрів
       необхідно подати узгоджені проекти для
           затвердження, а саме:
 
 
   1. Порядок ввезення на митну територію України  засобів
захисту рослин, мінеральних добрив та компонентів для їхнього
виробництва
             (згідно ст. 11)
 
   2. Порядок  державного  обліку  наявності і використання
пестицидів і агрохімікатів
             (згідно ст. 16)
 
   3. Порядок вилучення, утилізації (знищення) та знешкодження
непридатних або заборонених до використання пестицидів і тари
             (згідно ст. 18)
 
   4. Порядок державного контролю за додержанням законодавства
про пестициди та агрохімікати
             (згідно ст. 19)
 
   5. Перелік  категорій працівників, які мають пільги при
виконанні робіт, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням,
реалізацією, застосуванням, утилізацією, знешкодженням пестицидів
та небезпечних агрохімікатів
               (ст. 21)
 
   6. Порядок  отримання  спеціального дозволу на завезення
імпортних засобів  захисту  рослин,  мінеральних  добрив  та
компонентів для їхнього виробництва державними організаціями,
підприємницькими та іншими структурами
             (згідно ст. 11)
 
   7. Програма навчання громадян, підприємств та працівників
підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з
торгівлею, транспортуванням, зберіганням, застосуванням вилученням
пестицидів і агрохімікатів
               (ст. 13)
 
   8. Порядок  визначення  обсягів  виробництва, асортименту
пестицидів і агрохімікатів, ведення балансу потреби і надходження
пестицидів в Україну координації їх закупівлі підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності
               (ст. 11)
 
   9. Порядок  транспортування,  збереження,  застосування,
вилучення, утилізації (знищення) та знешкодження пестицидів і
агрохімікатів
               (ст. 13)
 
   10. Порядок оформлення та форма свідоцтва якості продукції
сертифікації відповідності, яка підлягає обов'язковій сертифікації
в державній системі сертифікації УкрСЕПРО
              (ст. 21).
 
                   Укрдержхімкомісія
                   (Петруненку)
 
      Із прийняттям Закону України "Про пестициди
     і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) необхідне прийняття
    ряду підзаконних актів, тому до Кабінету Міністрів
      необхідно подати узгоджені проекти, а саме:
 
   1. План  проведення  державних  випробувань пестицидів і
агрохімікатів
   (погодження із МОЗ, Мінприроди, облвиконкоми (на заявках)
               (ст. 5)
 
   2. Порядок державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів
        (затверджується Кабінетом Міністрів)
               (ст. 7)
 
   3. Порядок  державної  перереєстрації  пестицидів   і
агрохімікатів
        (подання Укрдержхімкомісії, ст. 7)
 
   4. Порядок проведення державних випробувань та державної
реєстрації  технічних  засобів  застосування  пестицидів  і
агрохімікатів
        (затверджується Кабінетом Міністрів)
               (ст. 9)
 
   5. Рішення Укрдержхімкомісії про застосування пестицидів і
агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи
               (ст. 16)
 
   6. Програма навчання громадян, підприємців та працівників
підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з
торгівлею,   транспортуванням,  зберіганням,  застосуванням,
вилученням пестицидів і агрохімікатів
     (Укрдержхімкомісія затверджує, Мінсільгосппрод -
        подає, МОЗ, Мінприроди погоджують)
               (ст. 13)
 
   7. Рішення Укрдержхімкомісії про спеціальний асортимент більш
безпечних пестицидів
              (ст. 16).
 
                   Міністерство охорони
                   здоров'я
                   (Боброву)
 
      Із прийняттям Закону України "Про пестициди
     і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) необхідне прийняття
    ряду підзаконних актів, тому до Кабінету Міністрів
            необхідно подати:
 
   1. Порядок реалізації  сільськогосподарської  сировини  і
харчових продуктів, що за критеріями безпечності не відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам
               (ст. 21)
 
   2. Порядок   вилучення   і   утилізації   (знищення)
сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, які  за
критеріями безпечності не можуть бути реалізовані чи перероблені
               (ст. 21)
 
   3. Санітарні  правила  транспортування,  зберігання  і
застосування пестицидів і агрохімікатів
              (ст. 13).
 
 
                   Додаток
                   до листа Мінсільгоспроду
                   07.04.1995 N 37-87-6
                         (228-2)
 
 
               ПЕРЕЛІК
       нормативних документів, які необхідно
       підготувати відповідно до Закону України
         "Про пестициди і агрохімікати"
              ( 86/95-ВР )
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва документа     |    Хто готує    |
|з/п |                  |            |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 1 |         2         |      3      |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 1. |Порядок державних випробувань   |Укрдержхімкомісія   |
|  |пестицидів і агрохімікатів,    |Мінсільгосппрод    |
|  |завезення та застосування     |МОЗ          |
|  |незареєстрованих пестицидів і   |Мінекобезпеки     |
|  |агрохімікатів           |            |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 2. |Порядок забезпечення органів    |Мінсільгосппрод    |
|  |державного контролю стандартними  |МОЗ          |
|  |зразками зареєстрованих пестицидів |Мінекобезпеки     |
|  |і агрохімікатів          |Укрдержхімкомісія   |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 3. |Порядок реєстрації, перереєстрації |Укрдержхімкомісія   |
|  |пестицидів і агрохімікатів     |МОЗ          |
|  |                  |Мінекобезпеки     |
|  |                  |Мінсільгосппрод    |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 4. |Порядок ведення списків (перелік) |Укрдержхімкомісія   |
|  |дозволених до використання     |МОЗ          |
|  |пестицидів і агрохімікатів та   |Мінекобезпеки     |
|  |доповнень до них          |Мінсільгосппрод    |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 5. |Порядок державних випробувань,   |Мінсільгосппрод    |
|  |реєстрації і ведення державного  |Мінпром        |
|  |реєстру технічних засобів для   |Мінмашпром       |
|  |застосування пестицидів і     |МОЗ          |
|  |агрохімікатів           |Держнаглядохоронпраці |
|  |                  |Держстандарт      |
|  |                  |Укрдержхімкомісія   |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 6. |Порядок визначення переліку    |МОЗ          |
|  |пестицидів і агрохімікатів, які  |Мінекобезпеки     |
|  |становлять підвищену небезпеку   |Мінсільгосппрод    |
|  |                  |Укрдержхімкомісія   |
|  |                  |УААН          |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 7. |Порядок видачі ліцензій на     |Мінсільгосппрод    |
|  |завезення, виробництво, зберігання,|Мінпром        |
|  |транспортування, реалізацію    |МЗЕЗ          |
|  |пестицидів             |МОЗ          |
|  |                  |Мінекобезпеки     |
|  |                  |Мінекономіки      |
|  |                  |Укрдержхімкомісія   |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 8. |Порядок допуску до діяльності,   |МОЗ          |
|  |пов'язаної з транспортуванням,   |Мінекобезпеки     |
|  |зберіганням, застосуванням і    |Мінсільгосппрод    |
|  |торгівлею пестицидами і      |Укрдержхімкомісія   |
|  |агрохімікатами           |Укоопспілка      |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
| 9. |Порядок застосування пестицидів і |УААН          |
|  |агрохімікатів у зонах       |Мінчорнобиль      |
|  |радіоактивного забруднення та   |Мінсільгосппрод    |
|  |надзвичайних екологічних ситуацій |Мінекобезпеки     |
|  |                  |МОЗ          |
|  |                  |Укрдержхімкомісія   |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|10. |Порядок надання статусу на правовий|УААН          |
|  |режим спеціальних сировинних зон  |Укрдержхімкомісія   |
|  |для виробництва продуктів дитячого |Мінсільгосппрод    |
|  |і дієтичного харчування      |МОЗ          |
|  |                  |Мінекобезпеки     |
|  |                  |Мінекономіки      |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|11. |Порядок визначення переліку    |Укрдержхімкомісія   |
|  |пестицидів та агрохімікатів,    |МОЗ          |
|  |дозволених для продажу населенню, |Мінекобезпеки     |
|  |та про їх застосування автометодом |            |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|12. |Порядок державного обліку     |Мінсільгосппрод    |
|  |наявності, використання пестицидів |Мінекобезпеки     |
|  |і агрохімікатів та інформація з цих|МОЗ          |
|  |питань, органи, яким надається   |Укрдержхімкомісія   |
|  |інформація             |            |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|13. |Порядок вилучення утилізації,   |Мінекобезпеки     |
|  |знищення і знешкодження непридатних|Мінпром        |
|  |або заборонених до використання  |Мінмашпром       |
|  |пестицидів, агрохімікатів і тари  |МОЗ          |
|  |з-під них             |Мінекономіки      |
|  |                  |Мінсільгосппрод    |
|  |                  |Держкомгеології    |
|  |                  |Укрдержхімкомісії   |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|14. |Перелік категорій працівників,   |Мінсільгосппрод    |
|  |безпосередньо зв'язаних на роботах |Мінпраці        |
|  |з пестицидами і небезпечними    |МОЗ          |
|  |агрохімікатами, яким надають пільги|Мінекономіки      |
|  |                  |Мінфін         |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|15. |Положення про державні органи, що |Мінсільгосппрод    |
|  |здійснюють державний нагляд і   |МОЗ          |
|  |контроль за дотриманням      |Мінекобезпеки     |
|  |законодавства про пестициди і   |Укрдержхімкомісія   |
|  |агрохімікати            |            |
|----+-----------------------------------+-----------------------|
|16. |Порядок вилучення, утилізації,   |Мінекобезпеки     |
|  |знешкодження с/г сировини і    |МОЗ          |
|  |харчових продуктів, які не можуть |Мінсільгосппрод    |
|  |бути використані          |УААН          |
|  |                  |Укрдержхімкомісія.   |
------------------------------------------------------------------
 
 Головне санітарно-епідеміологічне
 управління Міністерства охорони
 здоров'я України.
 "Збірник важливих офіційних
 матеріалів з санітарних
 і протиепідемічних питань",
 Том I, Частина 3, Київ, 1997 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка