Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідаці

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 423 від 05.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 жовтня 2001 р.
                   за N 885/6076
 
 
         Про внесення змін до Положення
          про порядок відшкодування
          Фондом гарантування вкладів
         фізичних осіб коштів вкладникам
          банків у разі їх ліквідації
 
 
  { Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою
            чинності Постанови Національного банку 
   N 8 ( z0056-01 ) від 11.01.2001, до якої вносились зміни }
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 10.09.98 N 996/98
( 996/98  ) "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб -
вкладників комерційних банків України" та з метою врегулювання
проведення банками-агентами операцій за виплатами гарантованих сум
відшкодування фізичним особам - вкладникам банків у разі їх
ліквідації Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі
їх ліквідації, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 11.01.2001 N 8 ( z0056-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.01.2001 за N 56/5247, зі змінами,
затвердженими постановою Правління Національного банку України від
26.06.2001 N 239 ( z0590-01 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 13.07.2001 за N 590/5781, такі зміни:
 
   1.1. Абзац другий пункту 3.2 глави 3 "Діяльність Фонду при
здійсненні відшкодування вкладів фізичним особам" викласти в такій
редакції:
   "укладає з банком-агентом угоду на тримісячний термін про
виконання послуг з виплати сум відшкодувань, дія якої в разі
потреби може бути подовжена (додаток 2)".
 
   1.2. У главі 4 "Діяльність банку-агента щодо здійснення
виплат сум відшкодувань вкладів фізичним особам":
   пункт 4.2 доповнити реченням такого змісту:
   "Виплата коштів вкладникам з рахунку 2909 здійснюється банком
(його філіями) у терміни, що визначені чинним законодавством";
   абзац третій пункту 4.3 викласти в такій редакції:
   "уповноважений працівник банку-агента (його філій) перевіряє
документи одержувача (документ, що засвідчує особу) і виписує
видатковий касовий ордер. Одержувач розписується в Реєстрі (у двох
його примірниках), зазначає в Реєстрі дату виплати та одержує свої
кошти за касовим ордером";
   пункт 4.4 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 4.5, 4.6, 4.7 вважати відповідно
пунктами 4.4, 4.5, 4.6;
   пункт 4.4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Якщо факт зміни прізвища, адреси проживання та паспортних
даних  вкладника підтверджується довідками державних органів,
уповноважених їх видавати, то банк-агент здійснює виплати сум
відшкодувань";
   пункт 4.5 викласти в такій редакції:
   "4.5. Банк-агент  інформує  Фонд  про  хід  виплат  сум
відшкодувань двічі на місяць (за станом на 1 та 15 числа) протягом
трьох робочих днів після звітного періоду за визначеною формою
звітності (додаток 5).
   Звітність подається на паперових та електронних носіях (файли
з розширенням dbf).
   Після повного здійснення  виплат  коштів  вкладникам  за
реєстрами  банк-агент (його філії) повертає Фонду по одному
примірнику цих реєстрів протягом десяти днів із дня здійснення
останньої виплати за цими реєстрами";
   пункт 4.6 викласти в такій редакції:
   "4.6. Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження
Фонду і протягом п'яти днів:
   направляє Фонду  остаточний  звіт за встановленою формою
(додаток 6);
   другі примірники  реєстрів  із  підписами вкладників про
одержання сум відшкодувань;
   перераховує суму невиплачених коштів.
   Звітність подається на паперових та електронних носіях (файли
з розширенням dbf)".
 
   2. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови В.Л. Кротюка.
 
 Голова                     В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка