Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 328 від 29.12.95
   м.Київ
 
 vd951229 vn328
                          Затверджено
                       постановою Правління
                       Національного банку
                       України  N 328 від
                       29 грудня 1995 року
                       Реєстр. N 346  від
                       15 лютого 1996 року
                       ( va328500-95 )
 
 
  ( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 221 ( v0221500-99 ) від 05.05.99 )
 
              Положення
     про порядок надання індивідуальних ліцензій на
    відкриття резидентами рахунків в іноземних банках
 
 
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України N 15-93 від
19.02.93 р.  "Про  систему валютного регулювання і валютного
контролю" розділу II ст.5 п.4(д) Національний банк України надає
індивідуальні ліцензії на відкриття резидентами України рахунків у
іноземній валюті. Національний банк  України,  відповідно  до
положень  Декрету  встановлює  такий  порядок  отримання  та
перереєстрації ліцензій на відкриття резидентами України рахунків
в іноземних банках:
   1. Індивідуальні ліцензії на право відкриття та використання
рахунків в іноземних банках надані Національним банком України
суб'єктам господарської діяльності України чинні тільки протягом
одного року, з дня підписання ліцензії.
   2. Надані Національним банком України індивідуальні ліцензії
на  право  відкриття та використання резидентами рахунків в
іноземних банках можуть бути продовжені шляхом перереєстрації.
   3. Документи  на  перереєстрацію  мають  бути подані до
Національного банку України (управлінню валютного контролю та
ліцензування) не пізніше 20 грудня поточного року.
   4. Управління валютного контролю та ліцензування розглядає
звернення резидентів щодо надання чи перереєстрації індивідуальних
ліцензій у разі наявності клопотання регіонального управління
Національного банку України про відкриття підприємству рахунку в
іноземному банку. У клопотанні має бути обгрунтована неможливість
здійснення розрахунків через установи комерційних банків України у
разі відсутності  їх  кореспондентських  рахунків  у  банках
відповідної  країни,  або виняткових обставин, що потребують
наявності таких рахунків.
 
   5. Для надання та перереєстрації індивідуальної ліцензії
резиденти зобов'язані подати до управління валютного контролю та
ліцензування нижчезазначені документи:
   а) лист-звернення на ім'я  заступника  Голови  Правління
Національного банку України з такими даними:
   - назва та юридична адреса іноземного банку, де відкритий або
має бути відкритий валютний рахунок;
   - номер рахунку та найменування валюти, в якій відкритий
валютний рахунок (при перереєстрації);
   б) обгрунтування потреби надання індивідуальної  ліцензії
Національного банку України на користування рахунком за межами
України;
   в) оригінал  індивідуальної  ліцензії Національного банку
України на право відкриття та використання рахунків в іноземних
банках, що був чинним у минулому році (при перереєстрації);
   г) клопотання регіонального управління Національного банку
України  про  відкриття  підприємству  рахунку з визначенням
неможливості здійснення розрахунків через установи комерційних
банків з причини відсутності їх кореспондентських рахунків у
банках відповідної країни, або інші поважні причини;
   д) висновок  регіонального управління Національного банку
України про дотримання резидентом вимог індивідуальної ліцензії за
минулий рік (при перереєстрації).
   5.1. У разі, якщо рахунок в іноземній банківській установі
відкритий чи відкривається  філії  (представництву)  резидента
України, резиденти додатково до перелічених у пункті 4 цього
Положення документів зобов'язані  подати  легалізовані  копії
реєстраційних та установчих документів філії (представництва) за
кордоном.
   5.2. Клопотання регіональних управлінь Національного банку
України при перереєстрації підприємств морського,  річкового,
залізничного, авіаційного  та  автомобільного  транспорту  -
резидентів України повинні надаватися тільки за умови подання цими
підприємствами довідок про розміри витрат коштів із закордонних
рахунків (окремо за кожним рахунком) у цілому за минулий рік.
 
   6. Перереєстрована чи надана індивідуальна  ліцензія  на
відкриття та використання рахунків в іноземних банках надає
резиденту України право виконувати тільки ті валютні операції, які
передбачені умовами ліцензії та з урахуванням вимог чинного
законодавства України.
   7. Режим надходження та використання валютних коштів на
вказаний в індивідуальній ліцензії рахунок визначається умовами
індивідуальної ліцензії.
   8. Вимоги щодо термінів та обсягів  подання  резидентом
звітності про  валютні  операції,  визначаються  регіональним
управлінням Національного банку України, на яке покладено контроль
за умовами дії цієї індивідуальної ліцензії.
   9. Порушення резидентом порядку перереєстрації, умов наданого
індивідуального дозволу або вимог чинного законодавства України
тягне за собою передбачену законодавством відповідальність або
анулювання індивідуального дозволу Національного банку України на
відкриття рахунку з безумовним поверненням в Україну усіх валютних
коштів з відкритих за кордоном, згідно з цією індивідуальною
ліцензією, рахунків.
   10. У разі, якщо Національний банк України відмовляється від
перереєстрації попередньо наданої резиденту України індивідуальної
ліцензії на право відкриття та використання рахунків в іноземних
банках, згадана індивідуальна ліцензія вважається анульованою у
порядку, визначеному пунктом 9 цього Положення.
   11. Усі надходження на користь резидентів, що зараховуються
на валютні  рахунки резидентів в іноземних банках, відкритих
відповідно до індивідуальної ліцензії, підлягають використанню
виключно в порядку, встановленому Національним банком України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка