Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку роботи екзаменаційної комісії та отримання кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування

            ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            26.10.2000 N 487
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   14 листопада 2000 р.
                   за N 38/295
 
  { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Чернігівської
                     регіональної митниці
   N 397 ( v_397483-05 ) від 07.09.2005 }
 
     Про затвердження Порядку роботи екзаменаційної
     комісії та отримання кваліфікаційного свідоцтва
        особи, уповноваженої на декларування
 
 
 
   У відповідності до Митного кодексу України ( 92-15 ) та
Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування
на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України
від  22.07.97 р. N 340 ( z0495-97 ) та зареєстрованого  у
Міністерстві   юстиції  України  23.10.97 р.   N 495/2299,
Н А К А З У Ю:
 
   1. З 24.11.2000 ввести в дію Порядок роботи екзаменаційної
комісії  та  отримання  кваліфікаційного  свідоцтва  особи,
уповноваженої на декларування (додається).
 
   2. Головному   юрисконсульту  Фисуну  М.В.  забезпечити
реєстрацію цього наказу в управлінні юстиції в Чернігівській
області.
 
   3. Начальнику загального відділу Репеті Л.П. довести наказ
до зацікавлених осіб.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника митниці Суха М.І.
 
 Начальник митниці                С.М.Остролуцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Чернігівської митниці
                   26.10.2000 N 487
 
                   Зареєстровано
                   в Чернігівському обласному
                   управлінні юстиції
                   14 листопада 2000 р.
                   за N 38/295
 
 
               ПОРЯДОК
      роботи екзаменаційної комісії та отримання
        кваліфікаційного свідоцтва особи,
         уповноваженої на декларування
 
 
           1. Загальні положення
 
   Це Положення розроблено відповідно  до  Митного  кодексу
( 92-15 )  та  наказу  ДМСУ від 22.07.97 р. N 340 ( z0495-97 )
"Про затвердження Положення про  діяльність  підприємств,  що
здійснюють декларування на підставі договору".
 
   1.1. Допущення  особи,  уповноваженої  на  декларування,
здійснюється  шляхом  видачі  йому  митницею кваліфікаційного
свідоцтва (Додаток 1).
 
   1.2. Особа, уповноважена на декларування, може виконувати
покладені на неї функції, стосовно вантажів, що належать стороннім
особам, тільки якщо ця особа зарахована до штату підприємства, яке
отримало свідоцтво про визнання його декларантом.
 
   1.3. Для отримання кваліфікаційного свідоцтва підприємство,
що здійснює декларування на підставі договору, або громадянин
повинен звернутись до загального відділу митниці з письмовою
заявою довільної форми на ім'я начальника митниці.
   Безпосередньо при здачі іспитів кожний кандидат обов'язково
повинен мати при собі паспорт. У разі відсутності паспорта
кандидат до іспитів не допускається.
 
   1.4. Для видачі кваліфікаційного свідоцтва наказом начальника
митниці створюється екзаменаційна комісія на чолі із заступником
начальника митниці.
 
       2. Порядок отримання свідоцтва особи,
         уповноваженої на декларування
 
   2.1. Підприємство повинно надати до митниці копію наказу,
завіреного печаткою, або витяг з наказу про зарахування кандидата
до свого штату.
 
   2.2. Екзаменаційна комісія приймає іспити у кандидатів на
посаду особи, уповноваженої на декларування, з метою визначення
достатності  їх  рівня  знань і кваліфікації для здійснення
декларування. Рівень знань оцінюється за 5-бальною системою.
 
   2.3. Прийом іспитів здійснюється в два етапи:
   1-й етап - перевірка навиків роботи на ПЕОМ і знання програми
"Митний брокер". Здійснюється головним інспектором відділу ТЗМК.
   2-й етап  - перевірка теоретичних знань. Проводиться за
білетами, які складаються з 4-х питань по  митній  справі.
Здійснюється  комісією.  Результати  перевірки  обов'язково
зазначаються у протоколі засідання комісії.
 
   2.4. За результатами іспитів складається протокол засідання
комісії та екзаменаційний лист на кожного кандидата на посаду
особи, уповноваженої на декларування (Додаток 2).
 
   2.5. По завершенні роботи комісії кандидати ознайомлюються з
рішенням та висновками комісії і завіряють згоду і відповідність
даних своїм підписом у екзаменаційному листі.
 
   2.6. За результатами роботи комісії готуються кваліфікаційні
свідоцтва  на  осіб,  які склали іспит з оцінкою не нижче
"задовільно", і на протязі тижня разом з екзаменаційним листом
надаються на підпис начальнику митниці.
 
   2.7. Протягом 10 днів з дня здачі екзамену кандидат отримує
під розпис у окремому журналі кваліфікаційне свідоцтво особи,
уповноваженої на декларування.
 
           3. Заключні положення
 
   3.1. Засідання екзаменаційної комісії проводяться кожної 1-ї
та 3-ї середи місяця з 10-00 години до 13 години.
   За рішенням  голови  комісії,  у  разі  великого обсягу
кандидатів, засідання можуть проводитись і в інші дні.
 
   3.2. У  разі  відсутності  основного  члена  комісії,
затвердженого наказом по митниці, за рішенням голови комісії до
роботи у складі комісії можуть залучатися досвідчені фахівці
митниці, які у прийнятті рішення про видачу свідоцтва участь не
приймають.
 
   3.3. Керівник підприємства, що направляє кандидата на іспит,
має право бути присутнім на засіданні комісії.
 
   3.4. Кваліфікаційне  свідоцтво  особи,  уповноваженої  на
декларування, надає можливість здійснювати декларування тільки в
зоні діяльності митниці, яка його видала.
 
   3.5. Якщо особа, уповноважена на декларування, збирається
працювати в зоні діяльності іншої митниці, вона повинна скласти
екзамени у митниці, де має намір працювати. При цьому раніше
видане свідоцтво не скасовується.
 
   3.6. Кваліфікаційне  свідоцтво  особи,  уповноваженої  на
декларування, може бути скасоване митницею, якщо таке свідоцтво
було видане на підставі неповних або недостовірних даних, які мали
істотне значення для прийняття рішення про видачу свідоцтва.
 
   3.7. У раді звільнення особи, уповноваженої на декларування,
підприємство 3-денний термін повинно повідомити про це митницю і
надати наказ або витяг з наказу про звільнення цієї особи.
 
   3.8. Облік осіб, що мають право здійснювати декларування
вантажів, веде начальник відділу статистики, контролю та аналізу
та двічі на рік надає перелік цих осіб для врахування в роботі
оперативним підрозділам митниці,  які  працюють  з  особами,
уповноваженими на декларування.
 
 Заступник начальника митниці               М.І.Сух
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.1 Порядку
                   роботи екзаменаційної
                   комісії та отримання
                   кваліфікаційного свідоцтва
                   особи, уповноваженої
                   на декларування
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          Північна регіональна митниця
            Чернігівська митниця
 
 
         КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОСОБИ,
         УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ДЕКЛАРУВАННЯ
 
             N 10200/00-000
 
 
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
             (домашня адреса)
__________________________________________________________________
        (серія, номер, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
 
 Начальник митниці __________________ ____________________
           (підпис)      прізвище, ініціали
 
                 М.П.
 
 "___" ______ 2000 р.
 
 Начальник відділу статистики,
 контролю та аналізу                  Л.І.Овсяник
 
 Головний інспектор відділу ТЗМК             З.П.Люшня
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.1 Порядку
                   роботи екзаменаційної
                   комісії та отримання
                   кваліфікаційного свідоцтва
                   особи, уповноваженої
                   на декларування
 
 
            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ
     до протоколу N ___ від ____________ 2000 року
      засідання екзаменаційної комісії по прийому
       іспитів у кандидатів на посаду особи,
         уповноваженої на декларування
 
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду особи,
уповноваженої  на  декларування  та  назва  фірми, яка його
представляє:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Оцінка рівня знань кандидата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Висновки та рекомендації комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   З рішенням екзаменаційної комісії згоден
 
 __________________          "___" ____________ 2000 р.
 підпис атестуємого
 
                   Підписи членів
                   екзаменаційної комісії
                   1. _________________________
                   2. _________________________
                   3. _________________________
                   4. _________________________
                   5. _________________________
                   6. _________________________
 
 Начальник відділу статистики,
 контролю та аналізу                  Л.І.Овсяник
 
 Головний інспектор відділу ТЗМК             З.П.Люшня
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка