Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо тимчасового порядку сертифікації аудиторів банків

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Комітет з питань сертифікації аудиторів банків
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             29.10.2003 N 1
 
 
               (Витяг)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного
                            банку
    N 143 ( v0143500-05 ) від 17.10.2005 )
 
   З метою забезпечення  стабільності  банківської  системи,
захисту інтересів вкладників, кредиторів банків, проведення аудиту
річної фінансової звітності банків за 2003 рік та у зв'язку із
прийняттям Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів
банків (постанова Правління Національного банку України N 387
( z0872-03 ) від 09.09.2003 р.) та затвердженням персонального
складу Комітету, Комітет В И Р І Ш И В:
 
   1. Встановити  тимчасовий  порядок сертифікації аудиторів
банків шляхом продовження  на  строк  до  01.01.2005 р. дії
сертифікатів аудиторів на право здійснення аудиту банків термін
чинності яких закінчився після 17.01.2001 р. або закінчиться після
15.05.2004 р.
 
   2. Тимчасове  продовження сертифікатів аудиторам провести
шляхом прийняття відповідних рішень та з урахуванням вимог пп. 2.1
та 2.2 Розділу 2 "Кваліфікаційні вимоги та порядок подання
аудиторами документів  для  отримання сертифіката" і п. 6.4.
Розділу 6 "Продовження терміну чинності сертифіката" Положення про
сертифікацію аудиторів банків N 388 ( z0873-03 ) від 09.09.2003 р.
 
   3. Проводити продовження дії сертифікатів аудиторів банків на
безоплатній основі.
 
   4. Членам Комітету з урахуванням вимог чинного законодавства
України та Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів  (в  тому  числі  Положень 1004 "Взаємовідносини
інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів" та 1006
"Аудит міжнародних комерційних банків" в строк до 10.01.2004 р.
доопрацювати:
   - Типову програму підготовки аудиторів банківських установ;
   - Перелік екзаменаційних питань для складання аудиторами
кваліфікаційних іспитів (тестів) для визначення їх кваліфікаційної
придатності.
 
   5. Встановити, що для отримання сертифікату Національного
банку на право проведення аудиту фінансової звітності банків
допускаються лише ті аудитори, які успішно склали іспити:
 
   ( Дію підпункту "а" пункту 5 призупинено згідно з Рішенням
Національного банку N 143 ( v0143500-05 ) від 17.10.2005 ) а) зі
знання МСБО/МСФЗ та МСА:
   - Програма  CIPA/CAP  (Фінансовий  облік  I,  Фінансовий
облік II);
   або
   - Програма CPA (Фінансовий облік та звітність); або
   - Програма ACCA/Диплом "Міжнародна фінансова звітність".
   та
   б) в Аудиторській палаті України для аудиторів банківських
установ (з урахуванням  доопрацьованих  тестів  та  програми
підготовки).
 
   6. Рекомендувати банкам, які ще не уклали угоди на проведення
аудиту річної фінансової звітності за 2003 рік, укласти угоди з
аудиторськими фірмами, які відповідають наступним вимогам:
   6.1. для банків I та II групи:
   - аудиторські послуги надає не менше 5 років;
   - здійснює аудит банків не менше 3 років;
   - один з керівників/партнерів фірми має чинний сертифікат
аудитора серії "Б";
   - один з керівників/партнерів фірми має досвід проведення
аудиторських перевірок банків відповідно до МСА;
   - не менше 2 працівників мають чинний сертифікат аудитора
серії "Б", з них хоча б 1 особа має сертифікат, що підтверджує
знання МСБО/МСФЗ та МСА;
   - не менше 5 працівників мають трирічний досвід проведення
аудиторських перевірок банків.
   6.2. для банків III та IV групи:
   - аудиторські послуги надає не менше 3 років;
   - здійснює аудит банків не менше 1 року;
   - один з керівників/партнерів фірми має чинний сертифікат
аудитора серії "Б";
   - один з керівників/партнерів фірми має не менш ніж дворічний
досвід проведення аудиторських перевірок банків;
   - не менше 2 працівників мають чинний сертифікат аудитора
серії "Б";
   - не менше 2 працівників мають дворічний досвід проведення
аудиторських перевірок банків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка