Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про Національну програму боротьби із захворюванням
         на туберкульоз на 2002-2005 роки
 
 
   З метою проведення в життя сучасної науково обгрунтованої
стратегії  боротьби  із   захворюванням   на  туберкульоз
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити Національну програму боротьби із захворюванням
на туберкульоз на 2002-2005 роки (далі - Програма), що додається.
 
   2. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення
проектів закону про Державний бюджет України на 2002 та наступні
роки кошти, необхідні для реалізації Програми.
 
   3. Міністерству охорони здоров'я України та іншим центральним
органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розробити і затвердити у тримісячний строк галузеві
та регіональні заходи, пов'язані з виконанням Програми,  та
забезпечити їх фінансування.
 
   4. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України систематично висвітлювати в засобах масової
інформації хід реалізації Програми.
 
   5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям здійснювати
контроль за реалізацією Програми та щороку,  до  1  січня,
інформувати Міністерство охорони здоров'я України про хід її
виконання.
 
   Міністерству охорони здоров'я України узагальнювати одержану
інформацію і щороку, до 1 березня, подавати її Президентові
України та Кабінету Міністрів України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 серпня 2001 року
     N 643/2001
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 20 серпня 2001 року N 643/2001
 
            НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
       боротьби із захворюванням на туберкульоз
            на 2002-2005 роки
 
    
   В Україні з 1995 року спостерігається епідемія туберкульозу,
яка невпинно прогресує і є однією з основних медико-соціальних
проблем. Зафіксовано поширення всіх форм туберкульозу. Кількість
хворих становить 1,4 відсотка чисельності населення країни. Нині
туберкульоз в Україні є найпоширенішою інфекційною хворобою, яка
призводить до найбільшої  кількості  смертних  випадків  від
інфекційної патології. Виникла загроза економічної та політичної
ізоляції України як резервуара туберкульозної  інфекції  від
світового співтовариства.
 
   З метою координації проведення протитуберкульозних заходів та
контролю за поширенням в державі епідемії туберкульозу розроблено
Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на
2002-2005 роки (далі - Програма), в якій  боротьбу  з  цим
захворюванням визначено як одне з першочергових державних завдань
із  забезпеченням  цільового  фінансування  на  весь  період
епідемічного неблагополуччя.
 
       Лікування та профілактика туберкульозу
 
   1. Організовувати      централізовану     закупівлю
протитуберкульозних препаратів для хіміопрофілактики туберкульозу
та лікування вперше виявлених хворих на активні форми туберкульозу
і хворих із рецидивами туберкульозу, забезпечити розподіл цих
препаратів між адміністративними територіями, міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади відповідно  до
прогнозованої річної кількості хворих та осіб, які потребують
хіміопрофілактики.
 
              МОЗ України
 
              Щороку
 
   2. Здійснювати контроль за проведенням хіміопрофілактики та
лікування хворих на туберкульоз (насамперед бактеріовиділювачів)
на всіх етапах - стаціонарному, амбулаторному та санаторному і
забезпечити їх стандартизованим антибактеріальним лікуванням та
хіміопрофілактикою.
 
              МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська та Севастопольська
              міські державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   3. Проводити  першочергову  хіміопрофілактику туберкульозу
осіб, які контактували з хворими на туберкульоз, дітей з віражем
туберкулінової реакції та інших інфікованих дітей відповідно до
груп медичного (диспансерного) нагляду.
 
              МВС, СБУ, Міноборони України, Державний
              департамент України з питань виконання
              покарань, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   4. Переглянути структуру ліжкового фонду санаторіїв залежно
від їх функцій для проведення основного курсу хіміотерапії,
лікування хворих на туберкульоз із супутніми захворюваннями,
проведення реабілітаційних і лікувально-оздоровчих заходів.
 
              МОЗ України, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, управління охорони
              здоров'я обласних державних
              адміністрацій
 
              До 2003 року
 
   5. Переглянути   структуру   ліжкового   фонду   всіх
протитуберкульозних закладів, які надають стаціонарну допомогу, з
метою  його  перерозподілу  по  таких  відділеннях:  для
бактеріовиділювачів; для хворих на хіміорезистентний і хронічний
туберкульоз; для хворих на бактеріонегативний туберкульоз; для
диференційної діагностики і малих форм туберкульозу.
 
              МОЗ, СБУ, Міноборони України, Державний
              департамент України з питань виконання
              покарань,
              Академія медичних наук України,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              До 2003 року
 
   6. Забезпечувати  харчування  хворих  на  туберкульоз  у
протитуберкульозних закладах відповідно до встановлених норм.
 
              МОЗ, СБУ, Міноборони України, Державний
              департамент України з питань виконання
              покарань, Академія медичних наук
              України, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   7. Забезпечувати проведення в пологових будинках щеплень
вакциною БЦЖ усіх новонароджених, які не мають протипоказань, і
ревакцинації туберкуліннегативних дітей віком від 7 до 14 років
відповідно до календаря профілактичних щеплень.
 
              МОЗ України, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
       Виявлення та діагностика туберкульозу
 
   8. Забезпечувати   функціонування   Референс-центру   з
мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони
здоров'я України, клінічних лабораторій лікувально-профілактичних
закладів  та  мікробіологічних лабораторій протитуберкульозних
закладів з метою проведення мікроскопії та посіву мокротиння, а
також  визначення резистентності мікобактерій туберкульозу до
антимікобактеріальних препаратів      і      здійснення
організаційно-методичних та контрольних функцій.
 
              МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України з
              питань виконання покарань, Академія
              медичних наук України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   9. Забезпечувати  проведення  в  клінічних  лабораторіях
державних  і  комунальних  лікувально-профілактичних  закладів
мікроскопії мазка мокротиння усім особам, які кашляють протягом
трьох тижнів і більше, на виявлення мікобактерій туберкульозу.
 
              МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Академія
              медичних наук України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   10. Забезпечувати проведення хворим із негативним результатом
мазка та з клініко-рентгенологічними ознаками туберкульозу (після
завершення інтенсивної фази та основного курсу антибактеріального
лікування) посіву на живильні середовища мокротиння та іншого
патологічного матеріалу на мікобактерії туберкульозу, а також всім
хворим, які виділяють мікобактерії туберкульозу, - дослідження на
хіміорезистентність висіяних культур, віддаючи пріоритет хворим,
основний  курс  антибактеріальної  терапії  яких  не  сприяв
вилікуванню.
 
              МОЗ, Міноборони України, СБУ,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Академія
              медичних наук України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   11. Організовувати централізовану закупівлю туберкуліна за
рахунок   коштів   місцевих   бюджетів   для  проведення
туберкулінодіагностики та  забезпечувати  його  розподіл  між
адміністративними територіями відповідно до прогнозованої річної
кількості дітей, які потребують такого дослідження.
 
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   12. Забезпечувати   щороку   обов'язкове   проведення
туберкулінодіагностики дітей віком від 1 до 14 років за умови, що
першочергова туберкулінодіагностика проводитиметься дітям за рік
до ревакцинації та безпосередньо перед нею, а також тим дітям, які
довгий час перебували в контакті з хворими на туберкульоз і часто
хворіють, мають ознаки інтоксикації.
 
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська та Севастопольська
              міські державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   13. Закуповувати рентгенологічні та флюорографічні плівки, а
також  реактиви  для  рентгенологічного  та  флюорографічного
обстеження.
 
              МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Академія
              медичних наук України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   14. Забезпечувати проведення профілактичного флюорографічного
обстеження населення один раз на 2 роки, в першу чергу осіб, які
кашляють протягом трьох тижнів і більше, перебували в контакті з
хворими  на  бактеріальну  форму  туберкульозу,  алкоголіків,
наркоманів, безробітних, мігрантів, переселенців,  осіб,  які
перебувають у пенітенціарних установах, ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД та інших осіб, які належать до груп підвищеного ризику,
перебувають   під  медичним  (диспансерним)  наглядом  у
лікувально-профілактичних   закладах   або   спеціалізованих
диспансерах,  а  також  осіб, які звертаються за соціальною
допомогою, працівників підприємств, установ та організацій, до
роботи в яких не повинні допускатися хворі на туберкульоз,
студентів вищих навчальних закладів.
 
              МВС, СБУ, Міноборони, МОН України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська та Севастопольська
              міські державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
      Диспансерна робота і заходи, які проводяться
        в осередках туберкульозної інфекції
 
   15. Забезпечувати проведення  диспансеризації  хворих  на
туберкульоз  відповідно  до  строку  перебування  в  групах
диспансерного нагляду.
 
              МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська та Севастопольська
              міські державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
   16. Забезпечувати  проведення  поточної  та  заключної
дезінфекції в осередках туберкульозної інфекції.
 
              МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Рада
              міністрів Автономної Республіки Крим,
              обласні, Київська та Севастопольська
              міські державні адміністрації
 
              2002-2005 роки
 
     Організаційні заходи, пов'язані із здійсненням
        контролю за поширенням туберкульозу,
          та їх наукове обгрунтування
 
   17. Вивчати ефективність існуючих протитуберкульозних заходів
та розвивати наукові розробки з цього питання.
 
              Академія медичних наук України
 
              2002-2005 роки
 
   18. Удосконалювати  статистичну  звітність щодо поширення
захворюваності на туберкульоз, надавати організаційно-методичну
допомогу  протитуберкульозній службі, здійснювати контроль за
проведенням  протитуберкульозних  заходів,  передбачених  цією
Програмою.
 
              Держкомстат, МОЗ,
              Академія медичних наук України
 
              2002-2005 роки
 
   19. Розробити систему моніторингу епідеміологічних факторів
поширення туберкульозу та стандартів якості протитуберкульозних
заходів  (профілактика,  виявлення,  діагностика,  лікування,
медико-соціальна реабілітація, диспансеризація тощо) і створити
відповідні реєстри.
 
              МОЗ, Академія медичних наук України,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002 рік
 
   20. Удосконалити навчальні програми за тематикою легеневого
та  позалегеневого  туберкульозу  для  студентів,  інтернів,
ординаторів, аспірантів, курсантів, лікарів усіх спеціальностей.
 
              МОЗ, МОН,
              Академія медичних наук України
 
              2002 рік
 
   21. Створити  державний  центр  інформаційних  медичних
технологій діагностики та лікування туберкульозу, використовуючи
базу Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського
Академії медичних наук України та регіональні центри при обласних
протитуберкульозних диспансерах.
 
              Академія медичних наук, МОЗ, МВС,
              СБУ, Міноборони України, Державний
              департамент України з питань виконання
              покарань, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2003-2005 роки
 
   22. Розробити  і впровадити стандартні схеми (протоколи)
контрольованого  лікування  туберкульозу,  стандарти  якості
антибактеріальної  терапії  та  критерії  оцінки ефективності
лікування туберкульозу.
 
              Академія медичних наук,
              МОЗ України
 
              2002-2003 роки
 
   23. Уніфікувати  і  стандартизувати схеми патогенетичного
лікування хворих на туберкульоз в інтенсивній (I) фазі та фазі
продовження (II).
 
              Академія медичних наук,
              МОЗ України
 
              2002-2003 роки
 
   24. Розробити і затвердити нормативну документацію проведення
активного виявлення та діагностики туберкульозу серед осіб, які
належать  до  груп  підвищеного  ризику,  з  урахуванням
соціально-економічних, епідеміологічних  та  медико-біологічних
факторів, а також розробити і впровадити технологію "пасивного"
(за звертанням) виявлення та діагностики туберкульозу.
 
              МОЗ, Мін'юст,
              Академія медичних наук України
 
              2003-2005 роки
 
   25. Удосконалити медичний (диспансерний) нагляд за хворими на
туберкульоз відповідно до сучасних соціально-економічних умов та
наявної епідемічної ситуації.
 
              МОЗ, Академія медичних наук України,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації
 
              2002-2005 рік
 
 
     Санітарна та соціальна профілактика туберкульозу
 
   26. Розробити і впровадити технологію обмеження інфікування
здорових осіб у осередках туберкульозної інфекції.
 
              МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони України,
              Державний департамент України
              з питань виконання покарань, Академія
              медичних наук України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002-2003 роки
 
   27. Розробити  і  здійснити заходи щодо профілактики та
зниження рівня захворюваності на туберкульоз серед осіб, які
належать до груп підвищеного ризику.
 
              МОЗ, СБУ, МВС України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації за участю
              Національного комітету Товариства
              Червоного Хреста України
 
              2002-2005 роки
 
   28. Організовувати гігієнічне навчання населення з питань
запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, забезпечувати
виготовлення відповідних науково-популярних теле- і радіопередач,
друкованих видань.
 
              МОЗ, МВС, СБУ, Міноборони,
              Держкомінформ України, Державний
              департамент України з питань виконання
              покарань, Академія медичних наук
              України, Рада міністрів Автономної
              Республіки Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські державні
              адміністрації за участю Національного
              комітету Товариства Червоного Хреста
              України, Молодіжного уряду України,
              Української федерації молодих медиків
 
              2002-2005 роки
 
       Заходи щодо профілактики туберкульозу
         в тваринницьких господарствах
 
   29. Забезпечувати своєчасне виявлення хворих на туберкульоз
сільськогосподарських тварин, оздоровлення неблагополучних щодо
туберкульозу  тваринницьких  господарств   відповідно   до
нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини, а також
використання продукції таких господарств згідно  з  вимогами
санітарних і ветеринарних правил щодо профілактики туберкульозу.
 
              Мінагрополітики України, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              державні адміністрації
 
              2002 - 2005 роки
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка