Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до постанови Правління Національного банку України від 26.12.96 N 333 "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України"

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 479 від 31.12.97
   м.Київ
 
 vd971231 vn479
 
 
   Про внесення змін та доповнень до постанови Правління
    Національного банку України від 26.12.96 N 333 "Про
    затвердження нормативних актів Національного банку
     України і внесення змін та доповнень до чинних
     нормативних актів Національного банку України"
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
  N 204 ( z0517-01 ) від 29.05.2001
  N 61 ( z0240-02 ) від 12.02.2002 )
 
 
 
   Заслухавши і    обговоривши   інформацію   директора
Емісійно-кредитного департаменту Н.І.Гребеник про внесення змін до
нормативних  актів  Національного  банку  України,  Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
 
   (  Пункт  1  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 61 ( z0240-02 ) від 12.02.2002 )
 
   (  Пункт  2  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 204 ( z0517-01 ) від 29.05.2001 )
 
   3. У змінах та доповненнях до  Положення  про  порядок
бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати
відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в
банківських  установах, затверджених постановою Правління від
26.12.96 N 333 ( v0333500-96, v0418500-97 ) (реєстраційний N 418
від 14.01.97):
   а) пункт 4.14 викласти в такій редакції:
   "4.14. На  позабіржовому ринку власники облігацій можуть
укладати угоди з продажу облігацій з правом зворотного викупу
(операції репо). За своєю економічною суттю операція репо - це
кредитна операція, в якій цінні папери використовуються  як
забезпечення.
   Умовами угоди репо встановлюється блокування облігацій, що
використовуються за операцією репо на рахунках депозитарного
обліку позичальника (продавця облігацій) на користь кредитора
(покупця облігацій).
   На виконання  договору  за  операцією  репо  позичальник
(продавець облігацій) на дату продажу та на дату зворотної купівлі
надає до депозитарію Національного банку України  відповідне
депо-розпорядження про блокування/ розблокування паперів, при
цьому кредитором (покупцем  облігацій)  надаються  відповідні
повідомлення про перерахування/повернення коштів.
   Реалізація угод репо виконується в два етапи:
   - продаж власником облігацій іншій особі
   та
   - подальший викуп цих облігацій їх попереднім власником.
   4.14.1. Продаж та зворотний викуп облігацій відповідно до
укладеної угоди репо здійснюються комерційними банками у порядку,
визначеному п.4.13.
   Першим етапом реалізації операцій за угодою репо є продаж
облігацій (далі - I етап репо).
   У разі співпадання значень показників у депо-розпорядженнях
та повідомленнях, що надійшли до депозитарію Національного банку
України, у депозитарній системі здійснюються проводки, склад яких
представлений у таблицях NN 7-9.
 
       Склад проводок при укладенні угоди репо
      за I етапом між двома комерційними банками
 
              варіант "а"
 
                            Табл. N 7
------------------------------------------------------------------
   На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
-----------------------------+------------------------------------
      1         |         2
-----------------------------+------------------------------------
 д-т рах. N 9831       |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9891      |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9891       |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9811      |  банку-позичальнику (продавцю)
------------------------------------------------------------------
 
    Склад проводок при укладенні угоди репо за I етапом
     між комерційним банком та власним клієнтом або
        навпаки - клієнтом банку та банком
 
              варіант "б"
 
                            Табл. N 8
------------------------------------------------------------------
  На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
--------------------------+---------------------------------------
      1       |        2
--------------------------+---------------------------------------
 д-т рах. N 9831     |   банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9891     |   банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9891     |   банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9811     |   банку-позичальнику (продавцю)
------------------------------------------------------------------
            зворотна операція
------------------------------------------------------------------
 д-т рах. N 9832 (N 9833) | позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9892 (N 9893)| позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 д-т рах. N 9892 (N 9893) | позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9812 (N 9813)| позичальнику (продавцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
 
   Склад проводок при укладенні угоди репо за I етапом між
комерційним банком та клієнтом іншого комерційного банку або
навпаки - клієнтом банку та  іншим  банком  (варіант  "в")
представлений у таблиці N 8.
 
    Склад проводок при укладенні угоди репо за I етапом
       між клієнтами різних комерційних банків
 
              варіант "г"
 
                           Табл. N 9
------------------------------------------------------------------
  На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
---------------------------+--------------------------------------
      1        |          2
---------------------------+--------------------------------------
 д-т рах. N 9832 (N 9833) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9892 (N 9893) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 д-т рах. N 9892 (N 9893) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9812 (N 9813) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
 
   Склад проводок при укладенні угоди репо за I етапом між
клієнтами одного комерційного банку (варіант "д") представлений у
таблиці N 9.
   4.14.2. На другому етапі реалізації угоди репо здійснюється
зворотний викуп за цінами, що встановлені при укладанні угоди
(далі - II етап репо). При цьому продавець та покупець міняються
місцями.
   У разі співпадання значень показників у депо-розпорядженнях
та повідомленнях, що надійшли до депозитарію Національного банку
України, у депозитарній системі здійснюються проводки, склад яких
представлений у таблицях NN 10-12.
 
      Склад проводок при укладенні угоди репо за
       II етапом між двома комерційними банками
 
              варіант "а"
 
                            Табл. N 10
------------------------------------------------------------------
  На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
---------------------------+--------------------------------------
      1        |          2
---------------------------+--------------------------------------
 д-т рах. N 9811      |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9111     |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9111      |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9831     |  банку-позичальнику (продавцю)
------------------------------------------------------------------
 
    Склад проводок при укладенні угоди репо за II етапом
     між комерційним банком та власним клієнтом або
        навпаки - клієнтом банку та банком
 
              варіант "б"
 
                            Табл. N 11
------------------------------------------------------------------
 На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
--------------------------+---------------------------------------
      1       |     2
--------------------------+---------------------------------------
 д-т рах. N 9811     |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9111     |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9111     |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9831     |  банку-позичальнику (продавцю)
------------------------------------------------------------------
            зворотна операція
------------------------------------------------------------------
 д-т рах. N 9812 (N 9813) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9112 (N 9813)|позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 д-т рах. N 9112 (N 9813) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9832 (N 9833)|позичальнику (продавцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
 
   Склад проводок при укладенні угоди репо за II етапом між
комерційним банком та клієнтом іншого комерційного банку або
навпаки - клієнтом банку та  іншим  банком  (варіант  "в")
представлений у таблиці N 11.
 
    Склад проводок при укладенні угоди репо за II етапом
       між клієнтами різних комерційних банків
 
              варіант "в"
 
                           Табл. N 12
------------------------------------------------------------------
   На рахунках депо     |  Приналежність рахунку депо
-------------------------------+----------------------------------
      1         |        2
-------------------------------+----------------------------------
 д-т рах. N 9812 (N 9813)   |   клієнту банку-продавця
 кр-т рах. N 9112 (N 9113)   |   клієнту банку-продавця
 д-т рах. N 9112 (N 9113)   |   клієнту банку-продавця
 кр-т рах. N 9832 (N 9833)   |   клієнту банку-покупця
------------------------------------------------------------------
 
   Склад проводок при укладенні угоди репо за II етапом між
клієнтами одного комерційного банку (варіант"д") представлений у
таблиці N 12.
   4.14.3. У разі невиконання умов угоди репо облігації за
умовами угоди  переходять  у  власність  кредитора  (покупця
облігацій), однак залишаються на рахунках позичальника (продавця
облігацій) N 9811, N 9812, N 9813 до отримання депозитарієм
Національного банку України відповідних (див. додатки 4.2.1. та
5.2.2.) депо - розпорядження від позичальника (продавця облігацій)
та повідомлення від кредитора (покупця облігацій). При ненаданні
позичальником (продавцем) облігацій повідомлення відповідно до
умов угоди репо спір вирішується у судовому порядку. У разі
погашення облігацій до прийняття рішення судових органів кошти
зберігаються на рахунку N 47466992702 Національного банку України.
   Перереєстрація прав власності за облігаціями здійснюється у
разі  співпадання значень показників у депо-розпорядженнях та
повідомленнях, що надійшли до депозитарію Національного банку
України. Склад проводок у депозитарній системі представлений у
таблицях NN 13-17.
 
     Склад проводок у разі невиконання угоди репо між
          двома комерційними банками
 
              варіант "а"
 
                           Табл. N 13
------------------------------------------------------------------
   На рахунках депо    |   Приналежність рахунку депо
------------------------------+-----------------------------------
      1         |        2
------------------------------+-----------------------------------
 д-т рах. N 9811       |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9111       |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9111       |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9999       |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9999       |  банку-кредитору (покупцю)
 кр-т рах. N 9831       |  банку-кредитору (покупцю)
------------------------------------------------------------------
 
     Склад проводок у разі невиконання угоди репо між
      комерційним банком та власним клієнтом або
        навпаки - клієнтом банку та банком
 
              варіант "б"
 
                           Табл. N 14
------------------------------------------------------------------
  На рахунках депо     |    Приналежність рахунку депо
----------------------------+-------------------------------------
      1        |          2
----------------------------+-------------------------------------
 д-т рах. N 9811      |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9111      |  банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9111      |  банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9832 (N 9833) |  кредитору (покупцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
            зворотна операція
------------------------------------------------------------------
 д-т рах. N 9812 (N 9813)  |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9112 (N 9113) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 д-т рах. N 9112 (N 9113)  |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
 кр-т рах. N 9831      |кредитору (покупцю)
------------------------------------------------------------------
 
     Склад проводок у разі невиконання угоди репо між
    комерційним банком та клієнтом іншого комерційного
    банку або навпаки - клієнтом банку та іншим банком
 
              варіант "в"
 
                           Табл. N 15
------------------------------------------------------------------
  На рахунках депо    |     Приналежність рахунку депо
--------------------------+---------------------------------------
      1       |           2
--------------------------+---------------------------------------
 д-т рах. N 9811     |банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9111     |банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9111     |банку-позичальнику (продавцю)
 кр-т рах. N 9999     |банку-позичальнику (продавцю)
 д-т рах. N 9999     |банку-кредитору (покупцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9832 (N 9833) |кредитору (покупцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
            зворотна операція
------------------------------------------------------------------
д-т рах. N 9812 (N 9813) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9112 (N 9113) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
д-т рах. N 9112 (N 9113) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9999     |банку-позичальнику (продавцю)-
             |клієнту банку
д-т рах. N 9999      |банку-кредитору (покупцю)
кр-т рах. N 9831     |банку-кредитору (покупцю)
------------------------------------------------------------------
 
     Склад проводок у разі невиконання угоди репо між
        клієнтами різних комерційних банків
 
              варіант "г"
 
                            Табл. N 16
------------------------------------------------------------------
   На рахунках депо   |    Приналежність рахунку депо
--------------------------+---------------------------------------
      1       |           2
д-т рах. N 9812 (N 9813) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9112 (N 9113) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
д-т рах. N 9112 (N 9113) |позичальнику (продавцю)-клієнту банку
д-т рах. N 9999      |банку позичальнику (продавцю)-
кр-т рах. N 9999     |клієнту банку
             |банку кредитору (покупцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9832 (N 9833) |кредитору (покупцю) - клієнту банку
------------------------------------------------------------------
 
     Склад проводок у разі невиконання угоди репо між
        клієнтами одного комерційного банку
 
              варіант "д"
 
                           Табл. N 17
------------------------------------------------------------------
   На рахунках депо   |    Приналежність рахунку депо
--------------------------+---------------------------------------
      1       |           2
--------------------------+---------------------------------------
д-т рах. N 9812 (N 9813) | позичальнику (продавцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9112 (N 9113) | позичальнику (продавцю)-клієнту банку
д-т рах. N 9112 (N 9113) | позичальнику (продавцю)-клієнту банку
кр-т рах. N 9832 (N 9833) | кредитору (покупцю)-клієнту банку
------------------------------------------------------------------
 
   б) внести зміни та доповнення у форму Д4.2:
 
                          Форма Д4.2
 
            Депо-розпорядження
 
 щодо проведення позабіржової операції з державними облігаціями
 "___"__________ 199_ р.
 
Про блокування облігацій за операцією репо за угодою N _______ від
"___"________ 199 _ р.
Про розблокування облігацій за умови перерахування коштів за
операцією зворотного викупу облігацій за угодою N ____________ від
"___"_______ 199 _ р.
 
__________________________________________________________________
         (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
         (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
             (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
 (назва юридичної особи - продавця облігацій за угодою репо або
         тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
       (власник облігацій - банк або клієнт)
 
Спишіть з рахунку        Зарахуйте на
депо _____________________   рахунок депо ____________________
             (номер рахунку)
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою репо
        або тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
       (покупець облігацій - банк або клієнт)
 
   в) доповнити додатки формою Д4.2.1:
 
                         Форма Д4.2.1
 
            Депо-розпорядження
 
 щодо проведення позабіржової операції з державними облігаціями
 "___"__________ 199_ р.
 
Про розблокування облігацій за операцією репо при неперерахуванні
коштів за операцією зворотного викупу облігацій за угодою N ____
від "___"_______ 199_ р.
 
__________________________________________________________________
         (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
         (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
             (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
   (назва юридичної особи - продавця облігацій за угодою
      репо або тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
       (власник облігацій - банк або клієнт)
 
Спишіть з рахунку         Зарахуйте на
депо ______________________    рахунок депо __________________
             (номер рахунку)
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою репо
        або тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
       (покупець облігацій - банк або клієнт).
 
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Правління В.С.Стельмаха.
   5. Постанова набуває чинності з дати її підписання.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка