Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типових навчальних планів позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, на 2006/2007 навчальний рік

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.10.2006 N 731
 
 
      Про затвердження Типових навчальних планів
    позашкільних навчальних закладів, які перебувають
       у сфері управління Міністерства освіти
      і науки України, на 2006/2007 навчальний рік
 
 
   Відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про
позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та з метою оновлення змісту
позашкільної  освіти,  здійснення якісного навчально-виховного
процесу в позашкільних навчальних закладах, які перебувають у
сфері  управління  Міністерства  освіти  і  науки України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типові навчальні плани позашкільних навчальних
закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і
науки України, на 2006/2007 навчальний рік, що додаються.
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Здійснити організаційні заходи щодо впровадження Типових
навчальних планів в 2006/2007 навчальному році в позашкільних
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління.
 
   2.2. До  1  червня  2007  року  подати  пропозиції  до
запропонованих Типових навчальних планів.
 
   3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської
молоді  (Вербицький  В.В.),  Українському  державному  центру
позашкільної освіти (Ткачук В.В.), Українському державному центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матющенко O.K.), Малій
академії наук учнівської молоді (Лісовий О.В.) постійно надавати
методичну  допомогу  органам  управлінь  освітою  місцевих
держадміністрацій,  позашкільним  навчальним  закладам  щодо
впровадження Типових навчальних планів у навчально-виховний процес
позашкільних навчальних закладів.
 
   4. Опублікувати  Типові  навчальні  плани  позашкільних
навчальних  закладів  які  перебувають  у  сфері  управління
Міністерства освіти і науки України, на 2006/2007 навчальний рік,
в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Міністра Б.М.Жебровського.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   27.10.2006 N 731
 
 
           ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
    позашкільних навчальних закладів, які перебувають
   у сфері управління Міністерства освіти і науки України
 
 
   На виконання  частини  2 статті 16 Закону України "Про
позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та з урахуванням результатів
апробації Примірних навчальних планів для гуртків, секції, студії
та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти, яка
проводилась у 2002/2003 та 2003/2004 навчальних роках (наказ МОН
України від 09.09.2002 N 505 ( v0505290-02 ) та від 24.09.2003
N 645 ( v0645290-03 ) розроблені Типові навчальні плани для
організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних
закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і
науки України (далі - Типові навчальні плани).
   Позашкільний навчальний заклад у своїй діяльності стосовно
організації навчально-виховного процесу керується Положенням про
позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України 06.05.2001 N 433 ( 433-2001-п ), і своїм
статутом.
   Згідно з навчальними планами позашкільний навчальний заклад
планує на навчальний рік роботу гуртків, секцій, студій та інших
творчих об'єднань. За Типовими навчальними планами або на їх
основі розробляється навчальний план закладу на навчальний рік
(робочий) з урахуванням мережі гуртків, секцій, студій та інших
творчих об'єднань, що діють у позашкільному навчальному закладі,
років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників,
структури навчального року. Термін навчання у гуртках, секціях,
студіях та інших творчих об'єднаннях обумовлюється специфікою їх
діяльності та навчальними програмами.
   Типові навчальні   плани   передбачають   організацію
навчально-виховного процесу в гуртках, секціях, студіях та інших
творчих об'єднаннях відповідно до їх класифікації за рівнями,
визначених  Положенням про позашкільний навчальний заклад, з
основних напрямів позашкільної  освіти:  художньо-естетичного,
туристсько-краєзнавчого,         еколого-натуралістичного,
науково-технічного,        дослідницько-експериментального,
військово-патріотичного,         фізкультурно-спортивного,
соціально-реабілітаційного, оздоровчого та гуманітарного.
   Рівень гуртка, секції, студії та іншого творчого об'єднання
(початковий, основний, вищий) передбачений в навчальній програмі.
   Порядок створення та організації діяльності гуртків, секцій,
студій та інших творчих об'єднань початкового, основного та вищого
рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня
до іншого або відповідати вимогам одного з трьох обраних рівнів.
Кількість годин у цьому випадку відбувається в установленому
порядку. Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і
перспективи діяльності гуртків, секцій, студій та інших творчих
об'єднань, їх чисельний склад, обирається навчальна програма. Для
творчих об'єднань раннього розвитку дитини кількість годин на
тиждень може становити 8-12.
   У разі організації профільного навчання на базі позашкільних
навчальних закладів позашкільним навчальним закладам доцільно
укладати  угоди з загальноосвітніми навчальними закладами. У
навчальних планах та програмах, які  передбачають  профільне
навчання на базі позашкільних навчальних закладів, враховується
кількість годин на тиждень визначених наказом Міністерства освіти
і  науки України від 20.05.03 N 306 ( v0306290-03 ) "Про
затвердження Типових навчальних планів для організації профільного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах".
   Дитячо-юнацькі спортивні школи, які перебувають у  сфері
управління Міністерства освіти і науки України, при організації
навчально-виховного процесу користуються навчальними планами, що
затверджені  центральним  органом  виконавчої  влади у сфері
фізкультури і спорту.
   Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, які
перебувають у сфері управління Міністерства культури і мистецтв
України, при організації навчально-виховного процесу користуються
Типовими навчальними планами,  що  затверджені  Міністерством
культури і мистецтв України.
   Експериментальні навчальні плани складаються  позашкільним
навчальним закладом з урахуванням типових навчальних планів.
   Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі
може здійснюватися також за навчальними планами, що затверджуються
відповідним місцевим органом виконавчої влади.
   Середня наповнюваність груп гуртків, секцій, студій та інших
творчих об'єднань становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і
слухачів.
   Наповнюваність окремих груп гуртків, секцій, студій та інших
творчих  об'єднань  установлюється  директором  позашкільного
навчального закладу залежно від профілю, навчальних  планів,
програм та можливостей навчально-виховного, тренувального процесу,
рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не
більше 25 вихованців, учнів і слухачів.
 
           ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
   для гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань
    початкового рівня за напрямами позашкільної освіти
 
   До початкового рівня відносяться гуртки, секції, студії та
інші творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний
розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення здібностей та
обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.
   Навчальна програма гуртків, секцій, студій та інших творчих
об'єднань цього рівня передбачає загальнокультурний  розвиток
дитини,  впровадження  інформаційно-пізнавальних форм, методів
оволодіння нею теоретичних і практичних основ творчої діяльності,
 створення для цього відповідних умов,  а  також  адаптацію
вихованців, учнів, слухачів до позашкільної життєдіяльності.
   Навчальні програми  можуть  бути  розроблені терміном на
декілька місяців (до 1 року), або від 1 до 2-х років з урахуванням
індивідуальних форм навчання. Робота гуртків, секцій, студій та
інших творчих об'єднань цього рівня може організовуватись у
позашкільних навчальних закладах протягом навчального року, а
також у канікулярний час. Гуртки, секції, студії та інші творчі
об'єднання  цього  рівня  можуть  працювати  самостійно  або
функціонувати як початкова ланка в структурі творчого об'єднання
за інтересами у різноманітних школах, клубах, студіях, ансамблях,
театрах тощо.
   Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи з
урахуванням років навчання і становить:
 
------------------------------------------------------------------
|  |   Напрям   |      Кількість годин       |
|  |  діяльності  |----------------------------------------|
|  |         |на тиждень|всього за|на    |всього за|
|  |         |до 1-го  |рік   |тиждень |рік   |
|  |         |року   |     |до 2-х  |     |
|  |         |навчання |     |років  |     |
|  |         |     |     |навчання |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|1. |художньо-     |  4-6  | 144-216 |  4-6  | 144-216 |
|  |естетичний    |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|2. |туристсько-    |  4-6  | 144-216 |  6  |  216  |
|  |краєзнавчий    |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|3. |еколого-     |  4-6  | 144-216 |  6  |  216  |
|  |натуралістичний  |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|4. |науково-технічний |  4-6  | 144-216 |  6  |  216  |
|  |         |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|5. |дослідно-     |  4-6  | 144-216 |  6  |  216  |
|  |експериментальний |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|6. |фізкультурно-   |  6   |  216  |  6  |  216  |
|  |спортивний    |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|7. |військово-    |  4-6  | 144-216 |  6  |  216  |
|  |патріотичний   |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|8. |соціально-    |  4   |  144  |  4-6  | 144-216 |
|  |реабілітаційний  |     |     |     |     |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|9. |оздоровчий    |  4   |  144  |  4  |  144  |
|----+------------------+----------+---------+---------+---------|
|10. |гуманітарний   |  4   |  144  |  4-6  | 144-216 |
|  |         |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
           ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
   для гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань
     основного рівня за напрямами позашкільної освіти
 
   До основного рівня відносяться гуртки, секції, студії та інші
творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і
слухачів, дають  їм  знання,  практичні  уміння  та навички,
задовольняють потреби у професійній орієнтації. Діяльність таких
гуртків  передбачає  створення умов для соціальної адаптації
вихованців, учнів і слухачів у суспільстві, розвиток стійких
інтересів  до  творчої  діяльності, розширення і поглиблення
професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних
знань з різних напрямів позашкільної освіти.
  Вихованці, учні і слухачі, які виявляють стійкі інтереси до
конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, секції,
студії та іншого творчого об'єднання основного рівня навчання.
  Навчальні програми гуртків, секцій, студій та інших творчих
об'єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку
творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної
підготовки, професійних вмінь і навичок та можуть розроблятись
терміном від 1-го до 4-х років.
  У типових навчальних планах  основного  рівня  навчання,
враховуються години  на індивідуальні форми навчання, зведені
репетиції для оркестрових, вокальних, хореографічних, хорових,
театральних, інших колективів, проведення туристських, спортивних,
спортивно-технічних змагань та інше, а також на заочне  та
дистанційне навчання.
  Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи,
специфіки діяльності гуртка, секції, студії та іншого творчого
об'єднання основного рівня з урахуванням років  навчання  і
становить:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  |   Напрям   |               Кількість годин            |
|  |  діяльності  |-------------------------------------------------------------------|
|  |         |На   |Всього |На   |Всього |На   |Всього |На   |Всього |
|  |         |тиждень |за рік |тиждень |за рік |тиждень |за рік |тиждень |за рік |
|  |         |1-й рік |    |2-й рік |    |3-й рік |    |4-й рік |    |
|  |         |навчання|    |навчання|    |навчання|    |навчання|    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1. |художньо-     |  4-9 |144-324| 6-10 |216-360|  6-10 |216-360| 6-12 |216-432|
|  |естетичний    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2. |туристсько-    |  6  | 216 |  6  | 216 |  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
|  |краєзнавчий    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|3. |еколого-     |  4-6 |144-216|  6  | 216 |  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
|  |натуралістичний  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|4. |науково-технічний |  4-6 |144-216|  6  | 216 |  6-10 |216-360| 6-12 |216-432|
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|5. |дослідно-     |  4-6 |144-216|  6  | 216 |  6-10 |216-360|  6-9 |216-324|
|  |експериментальний |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|6. |фізкультурно-   |  6  | 216 |  6  | 216 |  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
|  |спортивний    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|7. |військово-    |  4-6 |144-216|  6  | 216 |  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
|  |патріотичний   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|8. |соціально-    |  4-6 |144-216|  4-6 |144-216|  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
|  |реабілітаційний  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|9. |оздоровчий    |  4-6 |144-216|  4-6 |144-216|   6 | 216 |  6  | 216 |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|10.|гуманітарний   |  4-9 |144-324|  4-6 |144-216|  6-9 |216-324|  6-9 |216-324|
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
           ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
   для гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань
     вищого рівня за напрямами позашкільної освіти
 
   До вищого рівня відносяться гуртки, секції, студії та інші
творчі об'єднання, які задовольняють інтереси і потреби здібних,
обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів у творчій,
науково-дослідницькій роботі та допрофесійній підготовці. Для
організації навчально-виховного процесу з вихованцями, учнями і
слухачами, які займаються дослідно-експериментальною роботою або є
переможцями,  призерами  місцевих, всеукраїнських, міжнародних
конкурсів, виставок, олімпіад, змагань, турнірів тощо створюються
необхідні  умови:  збільшується  кількість годин для занять,
впроваджується індивідуальна форма навчання.
   Навчально-виховний процес  здійснюється  відповідно  до
індивідуальних  можливостей,  інтересів,  нахилів,  здібностей
вихованців, учнів, слухачів у різноманітних організаційних формах:
заняття, семінар, лекція, репетиція, змагання, практика, концерт,
похід,  експедиція, тренінг та інше, враховуються заочні та
дистанційні форми навчання.
   Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи з
урахуванням років навчання і становить:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  |   Напрям   |               Кількість годин            |
|  |  діяльності  |-------------------------------------------------------------------|
|  |         |На   |Всього |На   |Всього |На   |Всього |На   |Всього |
|  |         |тиждень |за рік |тиждень |за рік |тиждень |за рік |тиждень |за рік |
|  |         |1-й рік |    |2-й рік |    |3-й рік |    |4-й рік |    |
|  |         |навчання|    |навчання|    |навчання|    |навчання|    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1. |Художньо-     | 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432|
|  |естетичний    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2. |Туристсько-    | 6-9  |216-324| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432|
|  |краєзнавчий    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|3. |Еколого-     |  6  | 216 | 6-9  |216-324| 6-9  |216-324| 6-9  |216-324|
|  |натуралістичний  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|4. |Науково-технічний | 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |324-432|
|  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|5. |Дослідно-     | 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |216-432| 6-12 |324-432|
|  |експериментальний |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|6. |Фізкультурно-   | 6-9  |216-324| 6-9  |216-324| 9-12 |324-432| 9-12 |324-432|
|  |спортивний    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|7. |Військово-    |  6  | 216 | 6-9  |216-324| 6-9  |216-324| 6-9  |216-324|
|  |патріотичний   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|8. |Соціально-    |  6  | 216 | 6-9  |216-324| 6-9  |216-324| 6-9  |216-324|
|  |реабілітаційний  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|9. |Оздоровчий    |  6  | 216 |  6  | 216 |  6  |216-324|  6  | 216 |
|---+------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|10.|Гуманітарний   |  6  | 216 |  6  | 216 | 6-9  |216-324| 6-9  |216-324|
|  |         |    |    |    |    |  9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
          Структура навчального року
 
   Навчальний рік у позашкільних навчальних закладах починається
1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня. Тривалість
навчального року в різних типах позашкільних навчальних закладах
установлюється Міністерством освіти і науки України.
   З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків,
секцій, студій та інших творчих об'єднань для першого року
навчання та доукомплектування груп другого - четвертого років
навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка,
секції, студії або іншого творчого об'єднання.
   Навчальні заняття  можуть організовуватися за семестровою
системою:
   I семестр - з 1 вересня до 31 грудня.
   II семестр - з 1 січня до 31 травня.
   У канікулярні,  вихідні  та  святкові  дні  позашкільний
навчальний заклад може працювати за окремим планом, затвердженим
керівником цього закладу.
   У літній канікулярний час позашкільний навчальний заклад
проводить роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних
організаційних формах:
   змагання, зльоти,  походи,  екскурсії,  збори, фестивалі,
конкурси тощо як  підсумок  навчально-виховного  процесу  за
навчальний рік, а також може організовувати профільні табори,
зміни, роботу на навчально-дослідних земельних  ділянках,  в
лісництвах.
   Структура навчального року в позашкільного навчального року
може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за
погодженням з місцевими органами управління освітою з урахуванням
регіональних  особливостей,  кліматичних  умов  і  профілю
позашкільного навчального закладу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка