Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 15 листопада 2006 р. N 569-р
                Київ
 
       Про призначення академічної стипендії
        Кабінету Міністрів України студентам
          вищих навчальних закладів
 
 
   Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України
студентам вищих  навчальних  закладів   на   I   семестр
2006/07 навчального року згідно з додатком.
 
   Виплату стипендії здійснювати в межах стипендіального фонду
вищих навчальних закладів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 15 листопада 2006 р. N 569-р
 
               СПИСОК
    студентів вищих навчальних закладів, яким призначено
     академічну стипендію Кабінету Міністрів України
       на I семестр 2006/07 навчального року
 
 
   АБДУЛАЄВА      - студентка 5 курсу Кримського державного
Валентина Валеріївна    медичного університету імені
              С.І. Георгієвського (м. Сімферополь)
 
   АБІБОК       - студентка 4 курсу Донецького
Юлія Василівна       національного університету
 
   АГЕЄНКО       - студентка 5 курсу Придніпровської
Анастасія Михайлівна    державної академії будівництва та
              архітектури (м. Дніпропетровськ)
 
   АЗАРОВ       - курсант 3 курсу Одеського інституту
Іван Сергійович      Сухопутних військ
 
   АНТОНЮК       - студентка 3 курсу Львівського інституту
Наталія Олегівна      економіки і туризму
 
   АРУТЮНЯН      - студент 5 курсу Севастопольського
Максим Левонович      національного технічного університету
 
   АРХИПОВЕЦЬ     - курсант 3 курсу Луганського державного
Юлія Сергіївна       університету внутрішніх справ
 
   АСЛАНОВ       - студент 4 курсу Національної
Антон Хафізович      металургійної академії
              (м. Дніпропетровськ)
 
   БАША        - студентка 5 курсу Полтавського
Юлія Валеріївна      університету споживчої кооперації
 
   БЕКИШ        - студентка 2 курсу Севастопольського
Ірина Анатоліївна     національного університету ядерної
              енергії та промисловості
 
   БІГУС        - студентка 4 курсу Київського
Ольга Олегівна       національного університету культури і
              мистецтв
 
   БІЛИЙ        - студент 4 курсу Київського
Вадим Олександрович    національного університету технологій і
              дизайну
 
   БІЛИК        - студент 3 курсу Львівського державного
Павло Богданович      інституту новітніх технологій та
              управління імені В'ячеслава Чорновола
 
   БОРИЧЕВСЬКИЙ    - студент 3 курсу Національного
Вадим Михайлович      авіаційного університету (м. Київ)
 
   БОРОДІН       - студент 4 курсу Донбаської національної
Олександр Миколайович   академії будівництва та архітектури
              (м. Макіївка Донецької області)
 
   БОРЩ        - студентка 6 курсу Харківського
Ольга Сергіївна      державного медичного університету
 
   БУДНІК       - студент 5 курсу Національного
Олексій Костянтинович   транспортного університету (м. Київ)
 
   ВАСЬКІВСЬКА     - студентка 4 курсу Київського
Тетяна Володимирівна    національного лінгвістичного
              університету
 
   ВИШИНСЬКИЙ     - студент 3 курсу Національної музичної
Віталій Володимирович   академії імені П.І. Чайковського
              (м. Київ)
 
   ГАЙДАЙ       - курсант 4 курсу Запорізького юридичного
Сергій Григорович     інституту Дніпропетровського державного
              університету внутрішніх справ
 
   ГАЦА        - студент 4 курсу Національного аграрного
Михайло Олександрович   університету (м. Київ)
 
   ГЕРАЩЕНКО      - студент 4 курсу Національного гірничого
Артем Геннадійович     університету (м. Дніпропетровськ)
 
   ГЛЕЧИК       - студент 5 курсу Одеської національної
Максим Артурович      академії зв'язку імені О.С. Попова
 
   ГОНТАР       - студентка 4 курсу Буковинської
Наталія Володимирівна   державної фінансової академії
              (м. Чернівці)
 
   ГОРЗОВ       - студент 4 курсу Ужгородського
Володимир Володимирович  національного університету
 
   ГРЕБЕНЮК      - студент 5 курсу Сумського державного
Артем Іванович       університету
 
   ГРИНЬОВА      - студентка 3 курсу Дніпропетровського
Ганна Володимирівна    національного університету
 
   ДАНЧЕНКО      - студентка 4 курсу Чернігівського
Вікторія Олександрівна   державного технологічного університету
 
   ДВОРЕЦЬКИЙ     - студент 4 курсу Чернігівського
Сергій Миколайович     державного інституту економіки і
              управління
 
   ДОМБРОВСЬКИЙ    - курсант 4 курсу Військового інституту
Олег Віталійович      Київського національного університету
              імені Тараса Шевченка
 
   ДРАПІКОВСЬКИЙ    - студент 4 курсу Київського
Дмитро Вікторович     національного університету театру, кіно
              і телебачення імені
              І.К. Карпенка-Карого
 
   ЄРМАКОВ       - студент 4 курсу Херсонського
Сергій Олександрович    національного технічного університету
 
   ЖЕЛЕЗКО       - студент 3 курсу Державного університету
Іван Анатолійович     інформаційно-комунікаційних технологій
              (м. Київ)
 
   ЗАЛЕЩУК       - курсант 5 курсу Севастопольського
Іван Володимирович     військово-морського ордена Червоної
              Зірки інституту імені П.С. Нахімова
 
   ЗАХОВАЙКО      - студентка 4 курсу Національного
Майя Олександрівна     технічного університету "Київський
              політехнічний інститут"
 
   ЗВІРЯКА       - студентка 3 курсу Сумського державного
Ганна Миколаївна      педагогічного університету
              імені А.С. Макаренка
 
   ЗЮМАН        - курсант 4 курсу Військового інституту
Сергій Анатолійович    Київського національного університету
              імені Тараса Шевченка
 
   ІВАНОВА       - студентка 3 курсу Донецького державного
Ірина Олегівна       університету економіки і торгівлі імені
              М. Туган-Барановського
 
   КАЦЕВ        - студент 4 курсу Київського
Максим Вікторович     національного університету імені
              Тараса Шевченка
 
   КАЦИТАДЗЕ      - студент 5 курсу Національного медичного
Ігор Юрійович       університету імені О.О. Богомольця
              (м. Київ)
 
   КАШИЦЬКИЙ      - студент 3 курсу Тернопільського
Ярослав Володимирович   державного економічного університету
 
   КАШКАСА       - студентка 4 курсу Вінницького
Анастасія Сергіївна    державного педагогічного університету
              імені Михайла Коцюбинського
 
   КИСЛЯК       - студентка 4 курсу Запорізького
Яна Олегівна        національного університету
 
   КОВАЛЬ       - студентка 3 курсу Національного
Ольга Миколаївна      педагогічного університету
              імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
 
   КОЗОНОК       - курсант 4 курсу Дніпропетровського
Вадим Миколайович     державного університету внутрішніх
              справ
 
   КОЛЕСНИК      - студентка 3 курсу Національного
Ірина Сергіївна      університету "Києво-Могилянська
              академія"
 
   КОНОНОВ       - студент 4 курсу Національної академії
Віталій Борисович     природоохоронного та курортного
              будівництва (м. Сімферополь)
 
   КОНСТАНТІНОВ    - студент 4 курсу Української державної
Денис Володимирович    академії залізничного транспорту
              (м. Харків)
 
   КОРДОБА       - студент 5 курсу Львівського державного
Василь Михайлович     аграрного університету
 
   КОСТОЧКА      - студент 4 курсу Полтавського
Єгор Геннадійович     національного технічного університету
              імені Юрія Кондратюка
 
   КРИСЬКІВ      - студент 4 курсу Тернопільського
Любомир Степанович     державного медичного університету
              імені І.Я. Горбачевського
 
   КУВЕНЬОВ      - курсант 5 курсу Полтавського
Артем Олександрович    військового інституту зв'язку
 
   КУЗІН        - студент 4 курсу Національної академії
Володимир Васильович    образотворчого мистецтва і архітектури
              (м. Київ)
 
   ЛЕВЧЕНКО      - студент 3 курсу Мелітопольського
Дмитро Олександрович    державного педагогічного університету
              (Запорізька область)
 
   ЛЕВЧЕНКО      - студент 4 курсу Переяслав-Хмельницького
Олександр Володимирович  державного педагогічного університету
              імені Григорія Сковороди (Київська
              область)
 
   ЛИСАК        - студент 4 курсу Дніпропетровського
Володимир Андрійович    національного університету залізничного
              транспорту імені академіка В. Лазаряна
 
   ЛЮБИВА       - курсант 4 курсу Академії митної служби
Юлія Володимирівна     (м. Дніпропетровськ)
 
   ЛЯДСЬКИЙ      - студент 5 курсу Полтавського державного
Ігор Костянтинович     педагогічного університету імені
              В.Г. Короленка
 
   МАКАРЕНКО      - студентка 5 курсу Дніпропетровської
Ірина Вікторівна      державної фінансової академії
 
   МАЛЕЦЬ       - студентка 4 курсу Харківського
Ольга Миколаївна      національного технічного університету
              сільського господарства імені
              П. Василенка
 
   МАРТИНОВ      - студент 3 курсу Донецького
Сергій Авінерович     національного технічного університету
 
   МАТВІЄНКО      - курсант 2 курсу Донецького юридичного
Сергій Андрійович     інституту Луганського державного
              університету внутрішніх справ
 
   МЕЛЬНИК       - студентка 4 курсу Львівської державної
Роксолана Мирославівна   фінансової академії
 
   МОГИЛКО       - студентка 5 курсу Національного
Олена Вікторівна      технічного університету "Харківський
              політехнічний інститут"
 
   МОТУЗЮК       - студентка 5 курсу Київського
Вікторія Сергіївна     національного університету будівництва
              і архітектури
 
   МУСУРІВСЬКА     - студентка 4 курсу Чернівецького
Юліана Вікторівна     національного університету імені Юрія
              Федьковича
 
   НІКІТІНА      - студентка 4 курсу Національного
Олена Сергіївна      університету кораблебудування імені
              адмірала Макарова (м. Миколаїв)
 
   НОВАК        - студентка 5 курсу Черкаського
Тетяна Сергіївна      національного університету імені
              Богдана Хмельницького
 
   НОВОСЬОЛОВ     - студент 4 курсу Київської державної
Олександр Олександрович  академії водного транспорту імені
              гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 
   ОНИЩЕНКО      - студент 3 курсу Вінницького державного
Олексій Миколайович    аграрного університету
 
   ОСАДЧУК       - студентка 3 курсу Національного
Марина Вікторівна     університету "Києво-Могилянська
              академія"
 
   ПЕРЕПІЧКА      - студентка 4 курсу Прикарпатського
Мар'яна Миронівна     національного університету імені Василя
              Стефаника (м. Івано-Франківськ)
 
   ПИСАРЕНКО      - студент 5 курсу Східноукраїнського
Сергій Михайлович     національного університету імені
              Володимира Даля (м. Луганськ)
 
   ПІДДУБНИЙ      - студент 4 курсу Кіровоградського
Олександр Сергійович    національного технічного університету
 
   ПІДТОПТАНИЙ     - студент 4 курсу Полтавської державної
Тарас Анатолійович     аграрної академії
 
   ПЛІСОВ       - курсант 4 курсу Академії внутрішніх
Андрій Миколайович     військ МВС (м. Харків)
 
   ПОВХ        - студентка 3 курсу Національного
Валентина Василівна    університету державної податкової
              служби України (м. Ірпінь Київської
              області)
 
   ПОДОЛЬСЬКА     - студентка 3 курсу Південноукраїнського
Ірина Леонідівна      державного педагогічного університету
              імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)
 
   РАДІЦА       - студентка 3 курсу Львівської
Олена Анатоліївна     комерційної академії
 
   РОМАНИШИН      - студент 3 курсу Івано-Франківського
Тарас Любомирович     національного технічного університету
              нафти і газу
 
   САГДЄЄВА      - студентка 4 курсу Одеського державного
Ольга Анисімівна      екологічного університету
 
   САПА        - студентка 3 курсу Запорізької державної
Наталія Вікторівна     інженерної академії
 
   СЕМЕНЮК       - курсант 4 курсу Харківського
Ігор Васильович      університету Повітряних Сил
 
   СІВЄНКОВА      - студентка 2 курсу Донецького державного
Ольга Володимирівна    університету управління
 
   СІДАК        - студентка 4 курсу Харківської державної
Ірина Євгенівна      академії дизайну і мистецтв
 
   СОКРАТОВА      - студентка 5 курсу Національного
Анна Олександрівна     університету "Острозька академія"
              (м. Острог Рівненської області)
 
   СПІЛЬЧЕНКО     - студент 3 курсу Черкаського державного
Максим Олександрович    технологічного університету
 
   ТАРАРИВА      - студентка 5 курсу Луганського
Лідія Юріївна       національного педагогічного
              університету імені Тараса Шевченка
 
   ТКАЧ        - студент 3 курсу Національного
Мирослав Сергійович    університету "Острозька академія"
              (м. Острог Рівненської області)
 
   УШЕНІНА       - студентка 6 курсу Запорізького
Людмила Олександрівна   державного медичного університету
 
   ЦАПІ        - студентка 5 курсу Харківської
Тетяна Володимирівна    національної академії міського
              господарства
 
   ЧЕРНІК       - студентка 5 курсу Миколаївського
Олена Миколаївна      державного аграрного університету
 
   ЩЕРБА        - студент 4 курсу Харківського
Валерій Сергійович     національного автомобільно-дорожнього
              університету
 
   ЯКУБОВСЬКА     - студентка 5 курсу Вінницького
Ольга Михайлівна      національного медичного університету
              імені М.І. Пирогова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка