Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 15 листопада 2006 р. N 1620
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
     Кабінету Міністрів України з питань діяльності
    центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 15 листопада 2006 р. N 1620
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до постанов Кабінету
     Міністрів України з питань діяльності центрів
      соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 
 
   1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня
2004 р. N 608 ( 608-2004-п ) "Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної допомоги" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 19, ст. 1325, N 52, ст. 3451; 2005 р., N 39,
ст. 2474):
 
   1) у тексті постанови ( 608-2004-п ) слова "Міністерство у
справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному
відмінку;
 
   2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою
( 608-2004-п ):
 
   абзац перший пункту 8 і пункт 13 викласти у такій редакції:
 
   "8. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді";
 
   "13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
 
   у пункті 17 слова "Міністерством у справах сім'ї, дітей та
молоді" замінити словом "Мінсім'ямолодьспортом".
 
   2. У Положенні про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей
та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2004 р. N 1125 ( 1125-2004-п ) "Про утворення Державної
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 35, ст. 2339; 2005 р., N 13, ст. 665; 2006 р.,
N 5, ст. 219):
 
   1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "координація діяльності  центрів  соціально-психологічної
допомоги, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та
дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді (далі - заклади)";
 
   2) у пункті 4:
 
   підпункт 6 викласти в такій редакції:
 
   "6) організовує проведення тренінгів  та  семінарів  для
працівників центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що
залучаються до такої роботи";
 
   доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:
 
   "7-1) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
директорів закладів".
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2004 р. N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення
соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 35, ст. 2340, N 52, ст. 3451; 2005 р., N 16,
ст. 845):
 
   1) у пункті 3 постанови ( 1126-2004-п ) слова "Міністерству у
справах молоді та спорту" замінити словами "Міністерству у справах
сім'ї, молоді та спорту";
 
   2) у Загальному положенні про центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, затвердженому  зазначеною  постановою
( 1126-2004-п ):
 
   підпункти 4 і 6 пункту 8 викласти в такій редакції:
 
   "4) контроль   і  організаційно-методичне  забезпечення
діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних
гуртожитків,  соціальних  центрів  матері та дитини, центрів
соціально-психологічної  реабілітації  дітей  та  молоді  з
функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді (далі - заклади)";
 
   "6) проведення тренінгів  і  семінарів  для  працівників
районних, міських, районних у містах, селищних та сільських
центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до
такої роботи";
 
   підпункт 1  пункту  9  доповнити словами "соціальної та
психологічної адаптації";
 
   пункт 10 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
 
   "2-1) організовує та проводить навчання потенційних опікунів,
піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів";
 
   у пункті 11:
 
   підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
   "2) здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів,
піклувальників,  сімей,  які  опинилися  в складних життєвих
обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула
покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
 
   3) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та
профілактики соціально  небезпечних  хвороб  у  дитячому  та
молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання
їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя";
 
   доповнити пункт підпунктами 4-1 - 4-5 такого змісту:
 
   "4-1) забезпечує  раннє  виявлення,  облік,  соціальне
супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
а також ведення відповідного банку даних;
 
   4-2) здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну
адаптацію  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського
піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;
 
   4-3) надає юридичну, психологічну та соціальну  допомогу
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а
також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним
батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
 
   4-4) здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання
відмові від новонароджених дітей;
 
   4-5) здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та
молоді з функціональними обмеженнями";
 
   у тексті  Загального  положення  (  1126-2004-п ) слово
"Мінмолодьспорт"  в  усіх  відмінках   замінити   словом
"Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку.
 
   4. У Типовому положенні про центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними  обмеженнями,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2005 р. N 877 ( 877-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 37, ст. 2275):
 
   1) абзац перший пункту 9 і пункт 15 викласти в такій
редакції:
 
   "9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді";
 
   "15. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
 
   2) в абзаці третьому пункту 16 слова "Державною соціальною
службою  для  сім'ї,  дітей  та  молоді"  замінити  словом
"Держсоцслужбою"
 
   5. У  Типовому  положенні  про  соціальний  гуртожиток,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2005 р. N 878 ( 878-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 37, ст. 2276):
 
   1) абзац перший пункту 9 і пункт 15 викласти в такій
редакції:
 
   "9. Координацію   діяльності   гуртожитків   здійснює
Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення
їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки
Крим), обласні,  Київський  та Севастопольський міські центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
 
   "15. Гуртожиток очолює директор, який призначається на посаду
та звільняється з посади керівником органу, що утворив гуртожиток.
Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
 
   2) в абзаці третьому пункту 16 слова "Державною соціальною
службою  для  сім'ї,  дітей  та  молоді"  замінити  словом
"Держсоцслужбою".
 
   6. У Типовому положенні про соціальний центр матері та
дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
8 вересня 2005 р. N 879 ( 879-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 37, ст. 2277):
 
   1) абзац перший пункту 9 і пункт 16 викласти у такій
редакції:
 
   "9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді";
 
   "16. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
 
   2) в абзаці третьому пункту 17 слова "Державною соціальною
службою  для  сім'ї,  дітей  та  молоді"  замінити  словом
"Держсоцслужбою".
 
   7. У Типовому положенні про центр для ВІЛ-інфікованих дітей
та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 148 ( 148-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 7, ст. 361):
 
   1) абзац другий пункту 10 та пункт 17 викласти в такій
редакції:
 
   "Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді";
 
   "17. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
 
   2) абзац одинадцятий пункту 18  доповнити  словами  "та
Держсоцслужбою".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка