Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регулювання грошово-кредитного ринку

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             13.01.2005 N 7
 
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку 
     N 434 ( v0434500-06 ) від 14.11.2006 }
 
 
       Про регулювання грошово-кредитного ринку
 
    ( Щодо змін додатково див. Лист Національного банку
     N 14-011/2703-8030 ( v8030500-05 ) від 12.08.2005 )
 
   Проаналізувавши динаміку  макроекономічних  і  монетарних
параметрів у грудні 2004 року, рівень ліквідності банків у першій
декаді січня 2005 року і враховуючи ситуацію, яка складається на
валютному та депозитному сегментах ринку, Правління Національного
банку України зазначає таке.
   Індекс споживчих цін у грудні 2004 року становив 102,4%, у
цілому за 2004 рік - 112,3%. Середня зміна індексу споживчих цін
за 2004 рік становила 9,0%. Головним чинником прискорення інфляції
наприкінці 2004 року стало зростання споживчого попиту, спричинене
погіршенням інфляційних очікувань населення внаслідок загострення
політичної ситуації, збільшенням доходів населення (у т.ч. через
суттєве збільшення різноманітних виплат населенню з бюджету), а
також спрямування на споживчий ринок частини коштів, які населення
вилучало з банківської системи.
   Заходи, вжиті Національним банком України в жовтні - грудні
2004 року (зокрема, запровадження обмежень на проведення активних
операцій та зміна режиму проведення валютних операцій), незважаючи
на наявність суттєвих інфляційних очікувань, мали позитивний вплив
на стан грошово-кредитного ринку і дали змогу зупинити відплив
депозитів з банківської системи, підтримувати ліквідність банків
та сприяти забезпеченню їх платоспроможності, а також забезпечити
стабільність обмінного курсу гривні.
   Ураховуючи можливість дії в економіці інфляційної інерції,
яка  відбулася  в  IV кварталі 2004 року, прогноз розвитку
інфляційних процесів у 2005 році, який передбачає значення індексу
споживчих цін на рівні 108,5-109,5% , та індексу цін виробників на
рівні 107,9%, з метою сприяння стабільності в роботі банківської
системи, відновлення довіри всіх суб'єктів ринку до банківської
системи, забезпечення стабільності  грошово-кредитного  ринку,
підвищення ефективності використання монетарних механізмів та
інструментів для регулювання грошово-кредитного ринку, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Рівень облікової ставки залишити в розмірі 9% річних.
 
   2. Здійснювати  оперативне  регулювання грошово-кредитного
ринку через застосування щоденних процентних ставок за кредитами
овернайт та депозитними операціями Національного банку України,
виходячи із ситуації на грошово-кредитному ринку.
 
   3. Ураховуючи суттєві недоліки в роботі банків з управління
залученими коштами, які проявилися в період соціально-політичної
нестабільності та вплинули як на ліквідність банківської системи в
цілому, так і окремих банків, рекомендувати банкам проводити більш
виважену процентну політику за залученими коштами та наданими
кредитами суб'єктам господарювання, дотримуючись "золотого правила
банку", забезпечувати відповідність термінів та розмірів залучених
і розміщених коштів, орієнтуючись на облікову ставку Національного
банку України за операціями з коштами в національній валюті та
ставку LIBOR в іноземній валюті.
 
   4. Кредит рефінансування банкам шляхом проведення тендерів
може надаватися з урахуванням процентів за користування кредитом,
пені та можливих збитків під забезпечення в таких розмірах:
   державних цінних паперів усіх випусків - 100% їх балансової
вартості;
   облігацій внутрішньої  державної  позики  для  погашення
простроченої заборгованості з податку на додану вартість - 100% їх
балансової вартості;
   врахованих банком  векселів  строком  рефінансування  до
14 днів - 60%, до 365 днів - 50% їх балансової вартості;
   облігацій підприємств,  облігацій  місцевих позик строком
рефінансування до 14 днів - до 70%, до 365 днів - до 60% їх
балансової  вартості,  виходячи  із  строку їх погашення та
забезпечення відповідними фінансовими джерелами.
 
   5. Установити, що з 14 січня 2005 року кредит овернайт без
забезпечення (бланковий) може надаватися відповідно до пункту 3.7
глави 3 розділу II Положення про регулювання Національним банком
України  ліквідності  банків  України  шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ), із
змінами (далі - Положення), банкам, які мають комплексну оцінку
"1" або "2" за рейтинговою системою CAMELS, не більше 15 разів
протягом календарного місяця в розмірі до 30% від суми визначеного
та сформованого банком обсягу обов'язкових резервів за звітний
період, що передує даті звернення за кредитом.
 
   6. Абзац другий підпунктів 1.1, 1.2 пункту 1 постанови
Правління Національного банку України від 18.02.2004 N 53 "Про
терміни та можливі обсяги проведення Національним банком України
окремих  операцій  з  банками, передбачених у Положенні про
регулювання Національним банком України ліквідності банків України
шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій" викласти в
такій редакції:
   "овернайт - щоденно до 11-ї години";
   "на кредит овернайт - щоденно в міру надходження заявок до
12 години".
 
   7. Продовжити на 2005 рік дію пунктів 5 постанов Правління
Національного банку України від 01.08.2001 N 313 "Про відкриття в
Операційному   управлінні   Національного   банку  України
кореспондентських рахунків для банків, уповноважених здійснювати
виплати компенсації громадянам України - жертвам нацистських
переслідувань" та від 07.08.2001 N 324  "Про  відкриття  в
Операційному   управлінні   Національного   банку  України
кореспондентських рахунків для банків, які залучені до здійснення
виплат  добровільної  фінансової  допомоги за рахунок коштів
Австрійської республіки громадянам України - жертвам нацистських
переслідувань"  щодо  неврахування  під  час  формування
банками-агентами обов'язкових резервів суми коштів в іноземній
валюті, яка зберігається на відповідних рахунках, призначених для
здійснення компенсаційних виплат.
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункти 4, 5 постанови Правління Національного банку України
від 24.11.2004 N 565 ( v0565500-04 ) "Про  окремі  питання
регулювання грошово-кредитного ринку".
 
   9. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) довести
зміст цієї постанови до відома Операційного,  територіальних
управлінь  Національного банку України і банків України для
керівництва та використання в роботі.
 
   10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.П.Яценюка.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка