Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок розроблення екологічних програм

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1993 р. N 1091
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1022 ( 1022-2006-п ) від 26.07.2006 }
 
       Про затвердження Положення про порядок
         розроблення екологічних програм
  
       
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону Української РСР "Про охорону
навколишнього природного середовища"  (  1264-12  )  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про порядок розроблення  екологічних
програм, що додається.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         І.ДОЦЕНКО
 
   Інд.19
 
 
 
                     Затверджене
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 31 грудня 1993 р. N 1091
 
              Положення
      про порядок розроблення екологічних програм
 
 
   1. Цим  Положенням  визначається  порядок  розроблення,
погодження та затвердження державних, регіональних та місцевих
екологічних програм.
   Порядок розроблення, погодження та затвердження Міждержавних
екологічних програм визначається міждержавними договорами.
 
   2. Екологічна програма -  це  комплекс  взаємоузгоджених
територіальних  природоохоронних  заходів,  спрямованих  на
поліпшення  співіснування  природних  екологічних  систем  і
суспільства.
 
   3. Державна екологічна програма передбачає  заходи  щодо
стабілізації  та  поліпшення  стану  навколишнього природного
середовища України чи окремих його складових (повітряного басейну,
водних ресурсів тощо).
   Державними екологічними  програмами  визначається  єдина
політика в галузі охорони навколишнього природного середовища і
раціонального природокористування, що повинна  реалізовуватися
через відповідні регіональні програми.
 
   4. Регіональна екологічна програма включає природоохоронні
заходи, що поширюються за межі однієї адміністративної області.
 
   5. Місцева   екологічна   програма   складається   із
природоохоронних заходів, які реалізуються у межах однієї області
(району, міста).
 
   6. Підготовка і реалізація екологічних програм здійснюється з
врахуванням вимог чинного законодавства та міждержавних договорів
у  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища  і
раціонального використання природних ресурсів.
 
   7. В екологічних програмах висвітлюються такі питання:
 
   1) необхідність  і  стисле  обгрунтування  доцільності
розроблення програми;
 
   2) основна мета програми і термін її реалізації;
 
   3) характеристика сучасного стану проблеми, на розв'язання
якої спрямована програма;
 
   4) основні (пріоритетні) напрями дій для досягнення кінцевої
мети програми;
 
   5) етапи вирішення завдань програми і терміни їх виконання;
 
   6) комплекси заходів, що мають здійснюватися на кожному з
етапів;
 
   7) орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та
джерела її фінансування;
 
   8) очікувані результати реалізації заходів програми та їх
відповідність  головній  меті, прогнозна характеристика стану
навколишнього природного  середовища  за  етапами  реалізації
програми;
 
   9) механізм реалізації та фінансування програми і контролю за
її виконанням.
 
   Залежно від поставлених завдань програми можуть висвітлювати
й інші питання.
 
   8. Рішення  про  розроблення  державних  і  регіональних
екологічних програм приймає Кабінет Міністрів України за поданням
Мінприроди, що вносить пропозиції про доцільність розроблення цих
програм за результатами вивчення і дослідження стану навколишнього
природного середовища України чи окремих регіональних програм
природокористування, проведених власними підрозділами, науковими
установами і організаціями, органами державної виконавчої влади.
 
   9. Розроблення державних і регіональних екологічних програм
організує Мінприроди із залученням заінтересованих міністерств,
відомств, інших органів державної виконавчої влади, наукових
установ та організацій.
 
   10. Організацію розроблення місцевих екологічних  програм
здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади та виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів.
 
   11. Розроблення державних екологічних програм фінансується за
рахунок коштів республіканського позабюджетного фонду охорони
навколишнього природного середовища та коштів державного бюджету,
що виділяються Мінприроди, іншим органам державної виконавчої
влади цільовим призначенням.
 
   12. Розроблення регіональних екологічних програм фінансується
за  рахунок  залучення  коштів  республіканського і обласних
позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища
та державного і місцевих бюджетів.
 
   13. Розроблення місцевих екологічних програм фінансується за
рахунок відповідних місцевих бюджетів і позабюджетних фондів.
 
   14. Проекти державних і регіональних екологічних програм
погоджуються з органами державної виконавчої влади, до компетенції
яких віднесено здійснення природоохоронних заходів, передбачених
програмами.
   Проекти державних  екологічних програм після їх розгляду
Кабінетом Міністрів України подаються до Верховної Ради України.
   Регіональні екологічні  програми  затверджуються рішеннями
відповідних обласних Рад народних депутатів.
 
   15. Проекти місцевих екологічних програм погоджуються  з
відповідними місцевими органами державної  виконавчої  влади,
виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів та органами
Мінприроди й затверджуються відповідними місцевими Радами народних
депутатів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка