Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми Акта про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) по окремих загальнодержавних і місцевих податках і зборах

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.10.2004 N 616
 
 
     { Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
                податкової адміністрації 
      N 416 ( z0872-06 ) від 17.07.2006 }
 
 
      Про затвердження форми Акта про результати
      камеральної перевірки податкових декларацій
      (розрахунків) по окремих загальнодержавних
          і місцевих податках і зборах
 
 
 
   Відповідно до  підпункту "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2
статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (зі змінами та
доповненнями) та керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня
1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в
Україні" (зі змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму Акта про результати камеральної перевірки
податкових декларацій (розрахунків) по місцевих податках і зборах;
по платі за землю; фіксованому сільськогосподарському податку;
збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними  ділянками  лісового  фонду;  збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту;
   збору за забруднення навколишнього природного середовища;
збору  за  використання  радіочастотного  ресурсу;  збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету; платі за користування надрами для видобування корисних
копалин; платі за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин; рентній платі за нафту, природний
газ  і  газовий  конденсат;  рентній  платі  за  транзитне
транспортування аміаку та природного газу; рентній платі за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами; збору за
проведення гастрольних заходів (далі - форма Акта).
 
   2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
 
   2.1. забезпечити оформлення результатів камеральних перевірок
відповідно до затвердженої форми Акта;
 
   2.2. провести економічне навчання з відповідними підрозділами
щодо практичного застосування вимог цього наказу.
 
   3. Установити, що форма Акта є обов'язковою для виконання
всіма органами державної податкової служби.
 
   4. Начальнику  управління  справами  Гошовському  М.В. у
п'ятиденний термін від дня підписання цього наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
 
   5. Цей наказ набирає чинності від дня його підписання.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Копилова В.А.
 
 Голова                         Ф.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ДПАУ
                   27.10.2004 N 616
 
 
                АКТ
     про результати камеральної перевірки податкової
           декларації (розрахунку)
 
   ______________________________________________________
       (повна назва платника податку (збору),
 
   ______________________________________________________
          код за ЄДРПОУ чи номер ДРФО)
 
   по ___________________________________________________
             (назва платежу)
 
   за ___________________________________________________
         (за звітний податковий період)
 
 
____________ 200_ р. N ___            _________________
 (дата)                     (місце складання)
 
Мною, ____________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові, посада
__________________________________________________________________
     перевіряючого, назва структурного підрозділу,
__________________________________________________________________
     назва державного податкового органу, спеціаліст
__________________________________________________________________
          якого здійснює перевірку)
 
проведено камеральну перевірку податкової декларації (розрахунку)
по _______________________________________________________________
             (назва платежу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (повна назва платника податку (збору),
__________________________________________________________________
          код за ЄДРПОУ чи номер ДРФО)
 
поданої за _____________________________________________ 200_ року
         (за звітний податковий період)
 
(вх. N ___ від __________ 200_ р.)
 
   Перевіркою встановлено, що розмір податкового зобов'язання з
податку (збору), зазначеного  платником  податку  (збору)  у
податковій  декларації (розрахунку), є меншим (більшим), ніж
визначено за результатами камеральної перевірки, оскільки при
заповненні податкової декларації (розрахунку) платником податку
(збору)
__________________________________________________________________
          (стислий зміст порушення)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
 
що призвело до заниження (завищення) податкового зобов'язання з
__________________________________________________________________
 (назва платежу, період, за який подано декларацію (розрахунок))
 
на ________________________________________________гривень. (сума)
 
------------------------------------------------------------------
| Назва та код |     Сума податкового зобов'язання     |
|  платежу  |     (належна до нарахування сума      |
|       |        платежу) (грн.)         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|       |  За даними  |  За даними  | Відхилення  |
|       |  платника  |  перевірки  |  (+, -)   |
|--------------+---------------+-----------------+---------------|
|       |        |         |        |
------------------------------------------------------------------
 
Цим порушено вимоги ______________________________________________
              (вказуються пункти та статті
__________________________________________________________________
     нормативно-правового акта, норми якого порушено)
 
              Висновок:
 
На підставі підпункту "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4
Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними  цільовими  фондами" (зі змінами та доповненнями)
збільшується (зменшується) сума податкового зобов'язання, що за
результатами звітного періоду підлягає сплаті платником податку
(збору)
__________________________________________________________________
       (повна назва платника податку (збору))
 
до _______________________________________________________________
             (назва бюджету)
__________________________________________________________________
       (сума зазначається цифрами та словами)
_________________________________________________________ гривень.
 
Відповідно до підпункту 17.1.4 пункту 17.1 статті 17 Закону
України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (зі змінами та доповненнями) за встановлені
порушення передбачені штрафні санкції.
 
___________________________________ ________ ____________________
(посада службової особи податкового (підпис) (ініціали, прізвище)
органу, яка склала акт)
 
Керівник               ________ ____________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
 
Головний бухгалтер          ________ ____________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
 
Платник податку - фізична особа   ________ ____________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
 
Акт складено у двох примірниках.
Один примірник акта отримав(ла):
Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа   ________ ____________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка