Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Бориспільського підприємства магістральних нафтопродуктопроводів

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 657
 
 
      Про ліквідацію Бориспільського підприємства
        магістральних нафтопродуктопроводів
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                    палива та енергетики 
    N 279 ( v0279558-05 ) від 23.06.2005 - дію Наказу
    призупинено згідно з Наказом Міністерства палива та 
    енергетики N 76 ( v0076558-06 ) від 13.03.2006 }
 
 
 
   Відповідно  до  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ),  Декрету  Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності",  на
підставі пункту 4 протоколу N 11 від 29 липня 2004 року засідання
комісії з питань розгляду підприємств ПЕК, робота яких визнана
неефективною, Н А К А З У Ю:
 
   1. Ліквідувати  Бориспільське  підприємство  магістральних
нафтопродуктопроводів (код ЄДРПОУ 20576802),  розташоване  за
адресою:  08312,  Київська область, Бориспільський район, с.
Проліски.
 
   2. Призначити головою ліквідаційної комісії Бориспільського
підприємства магістральних нафтопродуктопроводів Куцеконя О.І. за
його згодою.
 
   3. Директору  Бориспільського  підприємства  магістральних
нафтопродуктопроводів Власенко Петру Яковичу:
 
   3.1. У 3-денний термін передати, а голові ліквідаційної
комісії   Бориспільського   підприємства    магістральних
нафтопродуктопроводів Куцеконю О.І. прийняти печатку, штампи та
документацію, що оформити відповідними актами приймання-передачі.
 
   3.2. Узяти до уваги, що він буде звільнений з посади згідно з
п. 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ) в установленому порядку.
 
   4. Голові ліквідаційної комісії Куцеконю О. І.:
 
   4.1. У  тижневий  термін  повідомити  Мінпаливенерго про
персональний склад ліквідаційної комісії.
 
   4.2. Персонально  ознайомити  директора  Бориспільського
підприємства магістральних нафтопродуктопроводів з п. 3.2 цього
наказу.
 
   4.3. Працівників підприємства, які не зайняті у проведенні
робіт  з  ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП України
( 322-08 ) із забезпеченням додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
 
   4.4. У триденний термін повідомити відповідного державного
реєстратора про прийняте рішення щодо ліквідації юридичної особи
та подати йому в установленому законодавством порядку необхідні
документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
 
   4.5. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо її ліквідації, погодити з відповідним  державним
реєстратором персональний склад ліквідаційної комісії.
 
   4.6. Відповідно  до чинного законодавства опублікувати в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр"  та/або  в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем  знаходження  підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
 
   4.7. У  встановленому порядку провести інвентаризацію та
оцінку наявного майна підприємства.
 
   4.8. У встановленому порядку і терміни вжити необхідних
заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
виявлення вимог кредиторів.
 
   4.9. Здійснити інші  передбачені  законодавством  заходи,
пов'язані з ліквідацією підприємства.
 
   4.10. Скласти ліквідаційний баланс та з висновками комісії
подати його Міністерству палива та  енергетики  України  на
затвердження.
 
   4.11. Якщо вартості майна підприємства, що ліквідується,
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, у місячний термін
звернутися до господарського суду із заявою щодо порушення справи
про банкрутство підприємства відповідно до ст. 51 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити Мінпаливенерго.
 
   4.12. Надати Департаменту майнових відносин Мінпаливенерго
інформацію   про  вилучення  Бориспільського  підприємства
магістральних нафтопродуктопроводів з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
 
   4.13. Ліквідацію підприємства здійснити у термін до 1 вересня
2005 року.
 
   5. Управлінню кадрової політики (Яковлєв В.С.) підготувати та
надати  керівництву  Мінпаливенерго відповідні матеріали щодо
розірвання контракту з директором Бориспільського підприємства
магістральних нафтопроводів.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Клюка Б.О.
 
{ Наказ в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики N 279
( v0279558-05 ) від 23.06.2005 - дію змін призупинено згідно з
Наказом Міністерства палива та енергетики N 76 ( v0076558-06 ) від
13.03.2006 }
 
 Міністр                          С.Тулуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка