Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 829
 
 
          Про видачу, переоформлення
       ліцензій на провадження господарської
      діяльності з оптової, роздрібної торгівлі
       пестицидами та агрохімікатами (тільки
          регуляторами росту рослин)
 
 
   На підставі рішення, прийнятого за підсумками розгляду заяв
та документів, поданих до ліцензійної комісії з ліцензування
провадження господарської діяльності  з  оптової,  роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин), склад якої затверджено наказом Міністерства аграрної
політики України від 20.11.2006 N 679 ( v0679555-06 ) "Про
внесення змін до наказів Мінагрополітики України" (протокол N 41
від 26.12.2006) Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати  та  переоформити  ліцензії  на  провадження
господарської  діяльності  з  оптової,  роздрібної  торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   29.12.2006 N 829
 
 
               ПЕРЕЛІК
           суб'єктів господарювання
          щодо яких прийнято рішення
        про видачу, переоформлення ліцензій
       на провадження господарської діяльності
         з оптової, роздрібної торгівлі
         пестицидами та агрохімікатами
            (тільки регуляторами
             росту рослин)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  |  Місцезнаходження  |Рішення|  Вид  |
|з/п|   суб'єкта   |    суб'єкта    |ліцен- |господар-|
|  | господарювання  |  господарювання,  |зійної | ської |
|  |          | ідентифікаційний код |комісії|діяльнос-|
|  |          |           |    |  ті  |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|1. |Товариство з    |19200, Черкаська обл.,|видати |Оптова  |
|  |обмеженою     |м. Жашків,      |ліцен- |торгівля |
|  |відповідальністю  |вул. Радгоспна, 7,  |зію  |пестици- |
|  |"ОБЕРІГ"      |31294658       |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|2. |Товариство з    |73036, м. Херсон,   |видати |Оптова, |
|  |обмеженою     |вул. Поповича, 19-А, |ліцен- |роздрібна|
|  |відповідальністю  |31657414       |зію  |торгівля |
|  |"ФАСФА"      |           |    |пестици- |
|  |          |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|3. |Товариство з    |49022,        |видати |Оптова  |
|  |обмеженою     |м. Дніпропетровськ,  |ліцен- |торгівля |
|  |відповідальністю  |вул. Маршала     |зію  |пестици- |
|  |"РАМС ПЛЮС"    |Малиновського, 130,  |    |дами та |
|  |          |33858408       |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|4. |Товариство з    |65086, м. Одеса,   |видати |Оптова  |
|  |обмеженою     |вул. Ростовська, 6,  |ліцен- |торгівля |
|  |відповідальністю  |34799841       |зію  |пестици- |
|  |"АГРОЗАХИСТ    |           |    |дами   |
|  |ПІВДЕНЬ"      |           |    |     |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|5. |Товариство з    |31100,        |видати |Оптова  |
|  |обмеженою     |Хмельницька обл.,   |ліцен- |торгівля |
|  |відповідальністю  |м. Старокостянтинів, |зію  |пестици- |
|  |"ПОДІЛЛЯХІМАГРО"  |вул. Івана Франка,  |    |дами та |
|  |          |21, 86        |    |агрохімі-|
|  |          |34587612       |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|6. |Товариство з    |65044, м. Одеса,   |видати |Оптова  |
|  |обмеженою     |Французький Бульвар, |ліцен- |торгівля |
|  |відповідальністю  |33, 30692730     |зію  |пестици- |
|  |"АГРОСОЮЗ-2000"  |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|7. |Товариство з    |20500, Черкаська обл.,|перео- |Оптова  |
|  |обмеженою     |м. Катеринопіль,   |формити|торгівля |
|  |відповідальністю  |вул. Карла Маркса, 44,|ліцен- |пестици- |
|  |"БОНУС"      |32700402       |зію  |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|8. |Приватне      |36011, м. Полтава,  |видати |Оптова  |
|  |підприємство    |вул. Садова, 8, к. 14,|ліцен- |торгівля |
|  |"ПОЛАГРОАЛЬЯНС"  |32690159       |зію  |пестици- |
|  |          |           |    |дами   |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|9. |Приватне      |61072, м. Харків,   |видати |Оптова  |
|  |підприємство    |вул. 23 Серпня, 12,  |ліцен- |торгівля |
|  |"АГРОЗАХИСТ"    |к. 3,         |зію  |пестици- |
|  |          |32675717       |    |дами   |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|10.|Приватне      |58032, м. Чернівці,  |видати |Оптова, |
|  |підприємство фірма |вул. Ентузіастів, 5, |ліцен- |роздрібна|
|  |"ХІМТРЕЙД-АПК"   |299, 34574158     |зію  |торгівля |
|  |          |           |    |пестици- |
|  |          |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|11.|Приватне      |67900, Одеська обл., |видати |Оптова  |
|  |підприємство фірма |Красноокнянський   |ліцен- |торгівля |
|  |"ДФАСНООКНЯНСЬКИЙ |район,        |зію  |пестици- |
|  |АГРОХІМЦЕНТР"   |смт Красні Окни,   |    |дами та |
|  |          |вул. Карла Маркса, 13,|    |агрохімі-|
|  |          |34254047       |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|12.|Українсько -    |69097, м. Запоріжжя, |видати |Оптова  |
|  |ліхтенштейське   |вул. Задніпровська, 8,|ліцен- |торгівля |
|  |закрите акціонерне |кв. 120, 25485085   |зію  |пестици- |
|  |товариство     |           |    |дами та |
|  |"АГРОМАКС"     |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|13.|Фізична особа -  |51400,        |видати |Роздрібна|
|  |підприємець    |Дніпропетровська обл.,|ліцен- |торгівля |
|  |Льоушкіна Зоя   |м. Павлоград,     |зію  |пестици- |
|  |Дмитрівна     |вул. Озерна, 112, 17, |    |дами та |
|  |          |1855806903      |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|14.|Фізична особа -  |03191, м. Київ,    |видати |Оптова, |
|  |підприємець Куценко|вул. Лятошинського,  |ліцен- |роздрібна|
|  |Анатолій Григорович|26 А, кв. 216,    |зію  |торгівля |
|  |          |2876407199      |    |пестици- |
|  |          |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|15.|Фізична особа -  |65014, м. Одеса,   |видати |Роздрібна|
|  |підприємець    |вул. Базарна, 38,   |ліцен- |торгівля |
|  |Нетудихатко Ірина |кв. 12, 2020115440  |зію  |пестици- |
|  |Вікторівна     |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|16.|Фізична особа -  |97600, АР Крим,    |видати |Оптова, |
|  |підприємець    |м. Білогірськ,    |ліцен- |роздрібна|
|  |Сабірджанов Зінур |вул. Степна, 19,   |зію  |торгівля |
|  |Сулейманович    |2270317528      |    |пестици- |
|  |          |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|17.|Фізична особа -  |08700, Київська обл., |видати |Оптова, |
|  |підприємець Галко |м. Обухів,      |ліцен- |роздрібна|
|  |Ганна Олександрівна|вул. Київська, 158,  |зію  |торгівля |
|  |          |кв. 63, 1753211724  |    |пестици- |
|  |          |           |    |дами та |
|  |          |           |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|18.|Фізична особа -  |68720, Одеська обл., |видати |Оптова  |
|  |підприємець    |Белградський район,  |ліцен- |торгівля |
|  |Кара Іван Ілліч  |с. Червоноармійське, |зію  |пестици- |
|  |          |вул. Кубейська, 3,  |    |дами та |
|  |          |2416312597      |    |агрохімі-|
|  |          |           |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
|---+-------------------+----------------------+-------+---------|
|19.|Фізична особа -  |52100,        |видати |Роздрібна|
|  |підприємець Кіцела |Дніпропетровська обл.,|ліцен- |торгівля |
|  |Наталія Миколаївна |П'ятихатський район, |зію  |пестици- |
|  |          |м. П'ятихатки,    |    |дами та |
|  |          |вул. Удільна, 229,  |    |агрохімі-|
|  |          |2528516347      |    |катами  |
|  |          |           |    |(тільки |
|  |          |           |    |регулято-|
|  |          |           |    |рами   |
|  |          |           |    |росту  |
|  |          |           |    |рослин) |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка