Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію військової підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України за програмою офіцерів запасу в 2006-2007 навчальному році

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          25.12.2006 N 746/879/845
 
 
       Про організацію військової підготовки
      студентів вищих медичних навчальних закладів
    Міністерства охорони здоров'я України за програмою
      офіцерів запасу в 2006-2007 навчальному році
 
 
   Відповідно до  Закону  України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (зі змінами) та
мобілізаційних потреб Збройних Сил України, визначених Державною
програмою розвитку Збройних Сил України на 2006-2011  роки,
затвердженою Указом Президента України від 27 грудня 2005 року,
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити План прийому на навчання студентів  вищих
медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України
за програмою офіцерів запасу в 2006-2007 навчальному році, які
будуть  готуватися за кошти юридичних та фізичних осіб, що
додається.
 
   2. Директору Департаменту охорони  здоров'я  Міністерства
оборони України організувати проведення військової підготовки
студентів вищих медичних навчальних закладів за програмою офіцерів
запасу за військово-обліковими спеціальностями згідно з Планом
прийому на навчання студентів вищих медичних навчальних закладів
Міністерства охорони здоров'я України за програмою офіцерів запасу
в 2006-2007 навчальному році виключно за кошти фізичних та
юридичних осіб.
 
   3. Начальнику  Української військово-медичної академії та
ректорам вищих медичних навчальних закладів, на  базі  яких
здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів
запасу:
   до 25 грудня 2006 року визначити вартість послуг, пов'язаних
із військовою підготовкою студентів для кожної військово-облікової
спеціальності, за якою буде здійснюватися підготовка офіцерів
запасу з числа студентів вищих медичних навчальних закладів
України за кошти фізичних та юридичних осіб, погодити відповідні
кошторисні розрахунки вартості зазначених послуг з директором
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України і затвердити їх у встановленому порядку;
   до 28  грудня  2006 року укласти договір про військову
підготовку студентів за програмою офіцерів запасу з Міністерством
оборони України щодо умов, порядку проведення такої підготовки та
її фінансування (крім начальника Української військово-медичної
академії);
   до 5 січня 2007 року на підставі Плану прийому на навчання
студентів вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони
здоров'я України   за   програмою   офіцерів    запасу
в 2006-2007 навчальному році подати до Генерального штабу Збройних
Сил України (через Головне управління оборонного  планування
Генерального штабу Збройних Сил України) на затвердження штатні
розписи військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів відповідно до вимог Типових
нормативів для розробки штатів (штатних розписів);
   до 10 січня 2007 року укласти з ректорами вищих навчальних
закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за
кошти фізичних та юридичних осіб на базі інших вищих навчальних
закладів, договори про військову підготовку студентів за програмою
офіцерів запасу щодо умов, порядку проведення такої підготовки та
її фінансування;
   організувати відбір студентів, які виявили бажання пройти
військову підготовку за кошти юридичних  та  фізичних  осіб,
і укласти з ними контракти про військову підготовку студента
у військовому навчальному підрозділі за програмою офіцерів запасу
в межах Плану прийому на навчання студентів вищих медичних
навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України за
програмою офіцерів запасу в 2006-2007 навчальному році;
   до 20 січня 2007 року надіслати до Департаменту охорони
здоров'я  Міністерства  оборони  України копії договорів про
військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу;
   до 25 січня 2007 року надіслати до Головного управління
особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та
Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України копії
наказів про зарахування студентів вищих навчальних  закладів
України на навчання за програмою офіцерів запасу;
   кошти, отримані вищими навчальними закладами, крім вищих
військових навчальних закладів, від юридичних та фізичних осіб як
сплата за послуги,  пов'язані  з  навчанням,  розподіляються
відповідно до витрат Міністерства оборони України та витрат вищого
навчального закладу  на  забезпечення  проведення  військової
підготовки згідно з договором між Міністерством оборони України та
ректором вищого навчального закладу про військову підготовку
студентів.
 
   4. Ректорам  вищих  навчальних  закладів,  студенти яких
залучаються до військової підготовки за програмою офіцерів запасу:
   до 10 січня 2007 року укласти договори із ректором вищого
навчального закладу, на  базі  якого  проводиться  військова
підготовка, або з начальником вищого військового навчального
закладу про порядок проведення військової підготовки та умови її
фінансування;
   включити військову підготовку студентів до індивідуального
навчального плану студентів, які уклали договори на проведення
військової підготовки;
   провести розподіл  військово-облікових  спеціальностей, за
якими  здійснюється  військова  підготовка  студентів,  між
факультетами  (інститутами)  із забезпеченням найбільш повної
відповідності напряму і  спеціальності  підготовки  у  вищих
навчальних закладах змісту військової підготовки.
 
   5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                  Ю.В.Поляченко
 
 Міністр освіти
 і науки України                  С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   оборони України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   та Міністерства освіти
                   і науки України
                   25.12.2006 N 746/879/845
 
 
                ПЛАН
            прийому на навчання
        студентів вищих медичних навчальних
       закладів Міністерства охорони здоров'я
        України за програмою офіцерів запасу
       в 2006-2007 навчальному році, які будуть
     готуватися за кошти юридичних та фізичних осіб
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Вищі військові |  Вищі медичні   |  Найменування  | Кількість |
|з/п|навчальні заклади| навчальні заклади, |військово-облікової| офіцерів |
|  |  (військові  |  студенти яких  | спеціальності, за | запасу, що|
|  |  навчальні  |  залучаються до  | якою здійснюється | здійснюють|
|  | підрозділи ВМН |навчання за програмою|підготовка офіцерів| підготовку|
|  |МОЗ України), на |  офіцерів запасу  |   запасу    | за кошти |
|  |  базі яких  |           |          |фізичних та|
|  | здійснюється  |           |          | юридичних |
|  |  підготовка  |           |          |  осіб  |
|---+-----------------+---------------------+-------------------+-----------|
| 1 |    2    |     3     |     4     |   5   |
|---+-----------------+---------------------+-------------------+-----------|
| 1 |Українська    |Національний медичний|Лікувальна справа в|  240  |
|  |військово-медична|університет     |наземних військах |      |
|  |академія     |ім. О.О. Богомольця; |(загальна практика)|      |
|  |         |Київський медичний  |          |      |
|  |         |інститут Української |Стоматологія    |   60  |
|  |         |асоціації народної  |          |      |
|  |         |медицини;      |          |      |
|  |         |Інститут екології  |Фармація      |   30  |
|  |         |та медицини;     |          |      |
|  |         |Національний     |          |      |
|  |         |університет фізичного|          |      |
|  |         |виховання і спорту  |          |      |
|  |         |України       |          |      |
|  |-----------------------------------------------------------+-----------|
|  |Разом                           |  330  |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------|
| 2 |Харківський   |Харківський державний|Лікувальна справа |   60  |
|  |державний    |медичний університет;|в авіації     |      |
|  |медичний     |Медичний факультет  |          |      |
|  |університет   |Харківського     |Фармація      |   50  |
|  |         |національного    |          |      |
|  |         |університету     |          |      |
|  |         |ім. В.Н. Каразіна  |          |      |
|  |-----------------------------------------------------------+-----------|
|  |Разом                           |  110  |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------|
| 3 |Запорізький   |Запорізький державний|Лікувальна справа |   30  |
|  |державний    |медичний університет |на кораблях    |      |
|  |медичний     |           |(загальна практика)|      |
|  |університет   |           |          |      |
|  |-----------------------------------------------------------+-----------|
|  |Разом                           |  30   |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------|
| 4 |Тернопільський  |Тернопільський    |Лікувальна справа |  30   |
|  |державний    |державний медичний  |в наземних військах|      |
|  |медичний     |університет     |(загальна практика)|      |
|  |університет   |           |          |      |
|  |         |           |Фармація      |  10   |
|  |         |           |          |      |
|  |         |           |Стоматологія    |  20   |
|  |-----------------------------------------------------------+-----------|
|  |Разом                           |  60   |
|---------------------------------------------------------------+-----------|
|ВСЬОГО                             |  530  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 охорони здоров'я
 Міністерства оборони України             П.С.Мельник
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти та науки
 Міністерства охорони
 здоров'я України                    М.В.Банчук
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти
 Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка