Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2007 році

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           29.12.2006 N 1/9-796
 
                   Міністерство освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим,
                   управління освіти і науки
                   обласних, Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій,
                   інститути післядипломної
                   педагогічної освіти
 
 
      Про проведення Міжнародного математичного
     конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного
         конкурсу "Левеня" у 2007 році
 
 
   Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і
науки України від 24.05.2000 N 149 "Про участь школярів України у
Міжнародному математичному  конкурсі "Кенгуру" та від 20.08.2002
N 476 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня"
у 2007 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" проводиться
18 березня, а Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" - 15
квітня.
   Завдання інтерактивних конкурсів "Кенгуру" та "Левеня" можуть
сприяти підготовці учнів до особливої форми контролю навчальних
досягнень - тестування, яке активно впроваджується у навчальний
процес.
   Додаток: Правила організації та проведення конкурсів
 
 Заступник Міністра                  В.В.Тесленко
 
 
                   Додаток 1
                   до листа МОН України
                   від 29.12.2006 N 1/9-796
 
 
               ПРАВИЛА
          організації та проведення
        Міжнародного математичного конкурсу
             "Кенгуру - 2007"
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
24.05.2000 N 149 "Про участь школярів України у Міжнародному
математичному конкурсі "Кенгуру" Міжнародний математичний конкурс
"Кенгуру" проводиться в Україні спільно з Міжнародною асоціацією
"KANGOUROU SANS FRONTIERES" ("Кенгуру без кордонів") під егідою
ЮНЕСКО  на  базі  Львівського фізико-математичного ліцею при
Львівському національному університеті імені Івана Франка. Метою
конкурсу  є  популяризація  математичних  ідей  та підтримка
талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей,
активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних
рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників
шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.
 
   1. Оргкомітет конкурсу
   Організація і проведення в Україні Міжнародного математичного
конкурсу "Кенгуру" покладається на центральний організаційний
комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею
при Львівському національному університеті імені Івана Франка
(директор ліцею - Мар'ян Добосевич).
   Адреса  центрального  оргкомітету: вул. Караджича,  29,
м. Львів, 79054;  тел.  -  факс.:  (032)  2401700,  e-mail:
kangaroo@lpml.com.ua.
   До повноважень центрального оргкомітету належить:
   - вирішення питань щодо проведення конкурсу, обробки бланків
відповідей  учасників,  відзначення  переможців,  оприлюднення
результатів;
   - інформування Міжнародної асоціації "Кенгуру без кордонів"
та освітян України про результати конкурсу;
   - формування пакету пропозицій до Міжнародної  асоціації
"Кенгуру  без кордонів" для проведення конкурсу "Кенгуру" в
наступному році;
   - делегування  частини  своїх  повноважень  регіональним
координаційним центрам при підписанні відповідної двосторонньої
угоди;
   - вироблення методичних рекомендацій  щодо  вдосконалення
навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних
посібників.
 
   2. Участь у конкурсі
   У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
   Конкурс у  загальноосвітніх навчальних закладах проводять
координатори конкурсу або вчителі цієї школи.
   Для участі  в  конкурсі учень повинен зареєструватися в
координатора конкурсу в своїй  школі  або  в  регіонального
координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.
   Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає
її на адресу центрального оргкомітету разом з копією переказу
благодійного внеску не пізніше 25 лютого 2007 року.
   Конкурс проводиться в п'яти вікових групах:
   МАЛЮК - для учнів 2-4 класів;
   ШКОЛЯРИК - для учнів 5-6 класів;
   КАДЕТ - для учнів 7-9 класів;
   ЮНІОР - для учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл і 9 - 10
класів шкіл з поглибленим вивченням математики;
   ВИПУСКНИК - для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл і 11
класів шкіл з поглибленим вивченням математики;
   Рекомендований благодійний  внесок  складає 5 гривень 50
копійок від кожного учасника та повністю використовується для
покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9% цих
внесків може призначатися для  забезпечення  організації  та
проведення конкурсу в певній області, навчальному закладі тощо.
   Для компенсації організаційних та інших витрат, пов'язаних із
забезпеченням  проведення конкурсу та реєстрації учасників в
області чи регіоні, центральний оргкомітет за узгодженням з
обласним координаційним центром додатковою угодою (листом, тощо)
може вносити зміни в порядок переказу благодійних пожертв у межах
рекомендованої суми (шкільні координатори мають уточнювати порядок
переказу  благодійних  внесків  у  регіональних  (обласних)
координаторів) та порядок подачі та реєстрації заявок.
 
   3. Порядок проведення конкурсу
   Конкурс проводиться в один день 18 березня 2007 року в усіх
регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової
групи.
   Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за
кілька днів до його початку.
   Конверти із  завданнями  відкриваються в день проведення
конкурсу в присутності учасників.
   Кількість аркушів  із  завданнями  та бланків відповідей
висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу
благодійного внеску.
   Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний
інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення
бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
   Усі вчителі,  що проводять конкурс у даному навчальному
закладі підписують доданий документ, у якому  зобов'язуються
провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності
такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть
бути вилучені з перевірки.
   Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу -
самостійна та чесна робота над завданнями.
   Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
   Користуватися калькулятором, підручниками та математичними
таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення
проводяться лише на чистому аркуші паперу.
   Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім
залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення
конкурсу віддає координаторові;
   Конкурс триває 75 хвилин - час на розв'язування завдань без
урахування тривалості інструктажу.
   Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі
бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та
вчителів,  запаковує  в  конверт, скріплює печаткою школи в
присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає
на адресу центрального оргкомітету з поміткою "Кенгуру".
   Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити  у
письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.
   Усі претензії щодо  надісланих  результатів  оргкомітетом
приймаються до 1 липня 2007 року.
   Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються  до  1
вересня  2007  року  у центральному оргкомітеті, після чого
утилізуються.
   З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися
на адресу центрального організаційного комітету з проведення
конкурсу в Україні.
 
   4. Зміст і структура завдань
   Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновані та
затверджені Міжнародним форумом асоціації "Кенгуру без кордонів" у
місті Барселона (Іспанія).
   Для учнів  2-4  класів пропонується 24 цікавих тестових
завдання різного ступеня складності: 8 - трибальних,  8  -
чотирибальних, 8 - п'ятибальних, а для інших учасників конкурсу -
30 завдань, з них 10 - трибальних, 10 - чотирибальних, 10 -
п'ятибальних.
   До кожного завдання подається п'ять відповідей, серед яких є
лише одна правильна.
 
   5. Критерії оцінювання результатів
   На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише
правильну відповідь, якщо вибрано дві й більше відповідей на одне
завдання, то відповідь вважається неправильною.
   Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0
балів.
   Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник, - 120
(для учнів 2-4 класів відповідно - 96).
   Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість
балів, набрана одним учасником.
 
   6. Відзначення учасників конкурсу
   Відзначення учасників  конкурсу  здійснюється  за рахунок
благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на
місцях.
   Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника
Міжнародного  математичного  конкурсу  "Кенгуру",  який  при
необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що
проводила конкурс, та інформаційний вісник.
   Переможці з найактивніших шкіл-учасників будуть запрошені до
літніх математичних таборів та 15 з них будуть представляти
Україну в міжнародних математичних таборах у Польщі, Румунії та
Литві.
 
   7. Підбиття підсумків конкурсу
   Результати конкурсу,  отримані  шляхом  обробки  бланків
відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім
тижнів після його проведення.
   Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками
розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.
   Центральний оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази
даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі
зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
   Аналітичний звіт  про  результати  проведення  конкурсу
надсилається до управлінь освіти і науки обласних (міських)
державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної
освіти.
   Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та
науки України від 24.05.2000 N 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім
зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати
благочинні внески через відділення Ощадного банку та інших банків
на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Ліцей".
 
   Львівське відділення Укрексімбанку
   Р/р 260010060560  МФО  325718, код 22360064 (з поміткою
"Благочинні внески")
   Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у Міжнародному математичному
          конкурсі "Кенгуру - 2007"
 
     від _________________________________________
        (повна назва навчального закладу)
 
 
   У нашому навчальному закладі бажають взяти участь у конкурсі
"Кенгуру - 2007" _____________ осіб
   Просимо вислати нам завдання згідно з таблицею
 
---------------------------------------------------------------------
|Рівень   |  МАЛЮК  | ШКОЛЯРИК | КАДЕТ |  ЮНІОР   |ВИПУСКНИК|
|-----------+-----------+----------+-------+--------------+---------|
|Клас    |2 |3 |4 |S | 5 | 6 |S |7|8|9|S|9М|10 та 10М|S|11 та 11М|
|-----------+--+--+--+--+---+---+--+-+-+-+-+--+---------+-+---------|
|Українська | | | | |  |  | | | | | | |     | |     |
|-----------+--+--+--+--+---+---+--+-+-+-+-+--+---------+-+---------|
|Російська | | | | |  |  | | | | | | |     | |     |
---------------------------------------------------------------------
   S - знак суми.
 
   Примітка: Символ  "М" біля номера класу означає клас з
поглибленим вивченням математики
 
   Координатор проведення  конкурсу  в  навчальному  закладі
(установі)
 _______________ __________________ ______________________________
  (прізвище)     (ім'я)       (по батькові)
 
 Повна адреса навчального закладу     Повна домашня адреса
 __________________________________    _______________________
 (індекс) (область)            (індекс) (область)
 __________________________________    _______________________
 (район)                  (район)
 __________________________________    _______________________
 (населений пункт)             (населений пункт)
 __________________________________    _______________________
 (вулиця, будинок)             (вулиця, будинок)
 код: тел.: факс:             код: тел.:
 e-mail:                  e-mail:
 
 М.П.                   Підпис ________________
 
 
                   Додаток 2
                   до листа МОН України
                   від 29.12.2006 N 1/9-796
 
 
               ПРАВИЛА
      організації та проведення Всеукраїнського
        фізичного конкурсу "Левеня - 2007"
 
 
   Фізичний конкурс "Левеня" проводиться на базі Львівського
фізико-математичного  ліцею  при  Львівському  національному
університеті імені Івана Франка на виконання наказу Міністерства
освіти і науки України від 20.08.2002 N 476 з метою популяризації
ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку  їх
інтелектуальних  здібностей,  активізації  творчої  діяльності
вчителів, удосконалення роботи з обдарованою молоддю.
 
   1. Оргкомітет конкурсу
   Конкурс проводиться на базі Львівського фізико-математичного
ліцею (директор ліцею - Мар'ян Добосевич).
   Для організації, проведення і підведення підсумків конкурсу
створюється оргкомітет.
   Адреса оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054;
   тел. - факс.: (032) 2401702, e-mail: levenia@polynet.lviv.ua.
   Оргкомітет конкурсу:
   - налагоджує зв'язки з  регіональними  координаторами  в
районах, містах, які в свою чергу співпрацюють з координаторами в
школах;
   - забезпечує   регіональних   координаторів  рекламними
матеріалами;
   - готує завдання українською та російською мовами, проводить
комп'ютерний набір, тиражування та розсилку координаторам конкурсу
текстів  завдань  конкурсу,  бланків відповідей, бланків для
реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій для
координаторів;
   - забезпечує комп'ютерну перевірку робіт усіх  учасників
конкурсу;
   - готує та розсилає звіти про результати конкурсу в усі
координаційні центри;
   - визначає порядок відзначення переможців  та  учасників
конкурсу;
   - розробляє та друкує бланки сертифікатів для відзначення
учасників;
   - проводить семінари регіональних координаторів з  метою
вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного
конкурсу "Левеня";
   - подає  звіт Міністерству освіти та науки України про
проведення конкурсу в Україні.
   Єдиним джерелом  фінансування  проведення  конкурсу  та
відзначення його переможців є доброчинні внески його учасників або
спонсорів на рахунок благодійного фонду "Ліцей".
 
   2. Регіональні координатори.
   - поширюють ідеї конкурсу в своїй області чи місті;
   - залучають спонсорів для проведення конкурсу на місцях;
   - отримують та розподіляють між учасниками конкурсу у своїй
області рекламні матеріали, завдання конкурсу, бланки відповідей
учасників конкурсу, реєстраційні бланки та інструктивні матеріали
для координаторів на місцях;
   - повідомляють школи-учасники про результати конкурсу та
організовують відзначення учасників відповідно до результатів
конкурсу сертифікатами та інформаційними вісниками;
   - подають звіт в оргкомітет про використання сертифікатів та
інших відзнак.
 
   3. Участь у конкурсі
   У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
   Конкурс у  загальноосвітніх навчальних закладах проводять
координатори конкурсу та залученні до проведення вчителі.
   Для участі  в  конкурсі учень повинен зареєструватися в
координатора конкурсу в своїй  школі  або  в  регіонального
координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.
   Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає
її на адресу центрального оргкомітету разом з копією переказу
благодійного внеску не пізніше
   1 березня 2007 року.
   Конкурс проводиться за двома  рівнями  -  для  середніх
загальноосвітніх шкіл і навчальних закладів (класів) з поглибленим
вивченням фізики.
   Рекомендований благодійний внесок у 2007 році складає 5
гривень  50  копійок  від  кожного  учасника  та  повністю
використовується для покриття витрат на організацію та проведення
конкурсу. 50 копійок з цієї суми залишається на організацію
конкурсу на місцях (на оплату поштових відправлень).
 
   4. Порядок проведення конкурсу
   Конкурс проводиться в один день 15 квітня 2007 року в усіх
регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи
та відповідно до типу навчального закладу.
   Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за
кілька днів до його початку.
   Конверти із  завданнями  відкриваються в день проведення
конкурсу в присутності учасників.
   Кількість аркушів  із  завданнями  та бланків відповідей
висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу
благодійного внеску.
   Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний
інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення
бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
   Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу -
самостійна та чесна робота над завданнями.
   Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
   Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім
залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення
конкурсу віддає координаторові;
   Конкурс в різних вікових групах триває 75 хвилин - час на
розв'язування завдань без урахування тривалості інструктажу.
   Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі
бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та
вчителів,  запаковує  в  конверт, скріплює печаткою школи в
присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає
на адресу оргкомітету з поміткою "Левеня".
   Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити  у
письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.
   Усі претензії щодо  надісланих  результатів  оргкомітетом
приймаються до 1 липня 2007 року.
   Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються один рік у
оргкомітеті, після чого утилізуються.
   З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися
на адресу оргкомітету.
 
   5. Зміст і структура завдань
   Для учасників конкурсу пропонується 30 цікавих  тестових
завдань різного  ступеня  складності: 10 - трибальних, 10 -
чотирибальних, 10 - п'ятибальних.
   До кожного завдання є три - п'ять відповідей, серед яких лише
одна правильна.
 
   6. Критерії оцінювання результатів
   Учасники конкурсу  повинні  заповнити  спеціальний  бланк
відповідей, де необхідно вказати лише одну правильну відповідь
(писати повні відповіді не потрібно). Якщо вибрано дві й більше
відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.
   Відсутність відповіді  оцінюється  в  0  балів. З метою
запобігання вгадування за неправильну відповідь знімається 25% від
кількості балів за дане завдання.
   Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник, -
150, з них 30 балів кожен учасник одержує авансом.
   Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість
балів, набрана окремим учасником.
 
   7. Відзначення учасників конкурсу
   Відзначення  учасників конкурсу здійснюється за рахунок
благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на
місцях.
   Кожному  учасникові  вручається  спеціальний  сертифікат
учасника конкурсу, який при необхідності може бути завірений
дирекцією  навчального  закладу,  що  проводила  конкурс, та
інформаційний вісник за результатами конкурсу "Левеня".
   За результатами конкурсу додатково відзначаються переможці,
які визначаються окремо по кожному класу.
 
   8. Підбиття підсумків конкурсу
   Результати  конкурсу,  отримані  шляхом обробки бланків
відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через шість
тижнів після його проведення.
   В усі місцеві осередки проведення конкурсу  розсилаються
результати до закінчення навчального року та інформаційні вісники
для учасників - до 1 вересня.
   Оргкомітет опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу
та його завдань, проводить аналіз, готує підсумковий звіт та
розміщує його на сайті конкурсу: http://levenia.com.ua.
   Аналітичний звіт  про  результати  проведення  конкурсу
надсилається до обласних управлінь освіти і науки, інститутів
післядипломної педагогічної освіти.
 
   9. Формування завдань конкурсу
   Оргкомітет конкурсу приймає від учителів пропозиції щодо
формування основного пакету завдань на наступний рік
   Учителі, чиї задачі увійдуть до остаточного варіанту завдань
конкурсу, будуть додатково відзначені.
   Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти і
науки України від 20.08.2003 N 476 та згідно з цими правилами всім
зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати
благочинні внески через відділення Ощадного банку України та інших
банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Ліцей".
 
   Львівське відділення Укрексімбанку
   р/р 260030260560 МФО 355718, ЄДРОПОУ 22360064
   (з поміткою  "Благодійні  внески  на проведення конкурсу
"Левеня")
   Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"
 
 
               ЗАЯВКА
     На участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі
             "Левеня - 2007"
                від
   ______________________________________________________
    (повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
 
 
   У нашому навчальному закладі бажають взяти участь у конкурсі
"Левеня - 2007" _____ осіб.
 
   Просимо вислати нам завдання для учасників
 
------------------------------------------------------------------
|Клас (Ф-  | мова| 7 | 8 | 9 | 9Ф | 10 | 10Ф | 11 |11Ф|
|спеціалізова|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|ний)    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|Кількість  | укр.|   |   |   |   |   |   |   |  |
|Завдань   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|      |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---|
|      | рос.|   |   |   |   |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
   Повна адреса навчального закладу:
   ___________________________________________
   (поштовий індекс)
   ____________________________________________
   (область, район)
   ____________________________________________
   (населений пункт)
   ____________________________________________
   (вулиця, номер будинку)
   ____________________________________________
   (назва навчального закладу)
   Контактний тел. з кодом населеного пункту:
   факс:
   e-mail:
   Координатор  проведення  конкурсу в навчальному закладі
(установі):
   _______________________________
   (прізвище)
   ___________________________________________
   (ім'я)
   ___________________________________________
   (по батькові)
   Повна домашня адреса координатора:
   ______________ _________________
   (поштовий індекс) (область)
   ___________________________________________
   (район)
   ___________________________________________
   (населений пункт)
   ___________________________________________
   (вулиця, будинок)
   Контактний тел. з кодом населеного пункту:
   Підпис __________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка