Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики України за підсумками роботи спільного з'їзду Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств і Асоціації фермерів та приватних землевласників України, що відбувся 28 листопада 200...

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 834
 
 
         Про затвердження плану заходів
       Міністерства аграрної політики України
       за підсумками роботи спільного з'їзду
      Всеукраїнського союзу сільськогосподарських
     підприємств і Асоціації фермерів та приватних
        землевласників України, що відбувся
        28 листопада 2006 року в м. Києві
 
 
   З метою забезпечення виконання пункту 2 розділу 7 "Окремі
доручення" протоколу N 17 засідання Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 та доручення Прем'єр-міністра України від 21.12.2006
N 51009/5/1-06 щодо питань, порушених учасниками спільного з'їзду
Всеукраїнського  союзу  сільськогосподарських  підприємств  і
Асоціації фермерів  та  приватних  землевласників  України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики
України за підсумками роботи спільного з'їзду Всеукраїнського
союзу сільськогосподарських підприємств і Асоціації фермерів та
приватних землевласників  України,  що  відбувся 28 листопада
2006 року в м. Києві (далі - план заходів), що додається.
 
   2. Керівникам  урядових  органів  державного  управління,
самостійних  структурних  підрозділів  забезпечити  безумовне
виконання завдань, визначених планом заходів Міністерства аграрної
політики України
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   29.12.2006 N 834
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
       Міністерства аграрної політики України
       за підсумками роботи спільного з'їзду
      Всеукраїнського союзу сільськогосподарських
     підприємств і Асоціації фермерів та приватних
        землевласників України, що відбувся
        28 листопада 2006 року в м. Києві
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Номер та зміст заходу, строк виконання  | Відповідальні за |
|                      |   виконання   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1. Мінагрополітики разом з Мінекономіки,  |Лузан Ю.Я.     |
|Мінфіном, УААН, за участю Всеукраїнського  |Вербицький П.І.  |
|союзу сільськогосподарських підприємств і  |Демчак І.М.    |
|Асоціації фермерів та приватних       |Мельник С.І.    |
|землевласників України завершити розробку  |Моцний В.К.    |
|Комплексної програми підтримки розвитку   |Дробот В.Т. разом з|
|українського села на 2007-2015 роки.    |урядовими органами |
|                      |державного     |
|Термін - до 31 січня 2007 року.       |управління,    |
|                      |структурними    |
|                      |підрозділами    |
|                      |міністерства    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|2. Мінагрополітики взяти участь у підготовці|Мельник С.І.    |
|разом з Держкомземом, УААН, Мін'юстом    |Демидов О.А.    |
|законопроектів, що сприятимуть регулюванню |Гайдар М.В.    |
|земельних відносин, а також у проведенні  |          |
|інвентаризації земель сільськогосподарського|          |
|призначення.                |          |
|                      |          |
|Термін - протягом 2007 року.        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|3. Мінагрополітики разом з Мінекономіки   |Лузан Ю.Я.     |
|розробити і подати на розгляд Верховної Ради|Дробот В.І.    |
|України проект Закону України "Про     |Демидов О.А.    |
|професійні та міжпрофесійні об'єднання в  |Микитюк Д.М.    |
|агропродовольчому комплексі України".    |Кіщак Ю.П.     |
|                      |          |
|Термін - протягом 2007 року.        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|4. Мінагрополітики разом з Мінекономіки   |Демчак І.М.    |
|вжити заходів щодо формування стабільного  |Розгон А.В.    |
|ринкового середовища, дієвої ринкової    |          |
|інфраструктури: оптових продовольчих ринків,|          |
|обслуговуючих кооперативів та товарних бірж.|          |
|                      |          |
|Термін - протягом 2007 року.        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|5. Мінагрополітики взяти участь у проведенні|Демчак І.М.    |
|разом з Мінекономіки аналізу роботи     |Розгон А.В.    |
|підприємств роздрібної торгівлі, дотримання |          |
|ними вимог законодавства та нормативних   |          |
|актів щодо ціноутворення. Сприяти створенню |          |
|умов для виділення сільськогосподарським  |          |
|товаровиробникам на продовольчих ринках не |          |
|менше 50 відсотків торгових місць.     |          |
|                      |          |
|Термін - протягом 2007 року.        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|6. Мінагрополітики взяти участь разом з   |Демчак І.М.    |
|Мінекономіки, УКООПспілкою, УААН у розробці |Розгон А.В.    |
|програми розвитку кооперації на селі щодо  |          |
|виробництва, заготівлі, зберігання,     |          |
|переробки та збуту сільськогосподарської  |          |
|продукції.                 |          |
|                      |          |
|Термін - перша половина 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|7. Мінагрополітики взяти участь разом з   |Лузан Ю.Я.     |
|Мінфіном, Національним банком у розробці і |Зуб Г.І.      |
|здійсненні заходів щодо удосконалення    |          |
|системи оподаткування, формуванні в АПК   |          |
|банківської та кредитно-фінансової системи, |          |
|створенні Аграрного банку та сприянні    |          |
|розвитку системи кооперативних банків.   |          |
|                      |          |
|Термін - протягом 2007 року.        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|8. Мінагрополітики разом з Мінфіном,    |Лузан Ю.Я.     |
|Мінекономіки, УААН підготувати законопроект |Зуб Г.І.      |
|щодо страхування ризиків в         |          |
|сільськогосподарському виробництві. Створити|          |
|Агенцію з управління аграрними ризиками.  |          |
|                      |          |
|Термін - перший квартал 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|9. Мінагрополітики разом з Кабінетом    |Лузан Ю.Я.     |
|Міністрів України, за участю Всеукраїнського|Дробот В.І.    |
|союзу сільськогосподарських підприємств і  |Розгон А.В.    |
|Асоціації фермерів та приватних       |Демидов О.А.    |
|землевласників України підготувати робочу  |Микитюк Д.М.    |
|зустріч Прем'єр-міністра України з Героями |Зуб Г.І.      |
|України, які працюють у           |          |
|сільськогосподарському виробництві.     |          |
|                      |          |
|Термін - друга половина січня 2007 року.  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|10. Мінагрополітики взяти участь разом з  |Моцний В.К.    |
|Мінпаливенерго, Мінпромполітики,      |Даценко М.С.    |
|Мінекономіки, Держкомрезервом, ВАТ     |          |
|"Укрнафта" у створенні резерву пального,  |          |
|виробленого з вітчизняної сировини, для   |          |
|реалізації його споживачам в разі підвищення|          |
|на ринку цін у періоди проведення комплексів|          |
|сільськогосподарських робіт. Сприяти    |          |
|виділенню цільової грошової компенсації на |          |
|здешевлення газу, що споживається тепличними|          |
|господарствами, які вирощують овочі.    |          |
|                      |          |
|Термін - перший квартал 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|11. Мінагрополітики разом з НАЕР,      |Моцний В.К.    |
|Мінпаливенерго забезпечити створення    |Даценко М.С.    |
|Національного агентства по виробництву   |          |
|відновлювальних джерел енергії, зокрема   |          |
|біоетанолу та біодизелю.          |          |
|                      |          |
|Термін - перша половина 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|12. Мінагрополітики взяти участь разом з  |Мельник С.І.    |
|Мінприроди, Мінекономіки, Держкомлісгоспом, |Демидов О.А.    |
|за участю Всеукраїнського союзу       |Гайдар М.В.    |
|сільськогосподарських підприємств і     |          |
|Асоціації фермерів та приватних       |          |
|землевласників України у розгляді питання  |          |
|щодо повернення сільськогосподарським    |          |
|підприємствам лісів, які до проведення   |          |
|земельної реформи перебували у користуванні |          |
|колишніх колгоспів та радгоспів, та     |          |
|скасуванні пункту 25 постанови Кабінету   |          |
|Міністрів України від 13.03.2006 року N 273 |          |
|( 273-2006-п ).               |          |
|                      |          |
|Термін - перша половина 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|13. Відповідно до статей 5 і 6 Закону    |Лузан Ю.Я.     |
|України "Про пріоритетність соціального   |Зуб Г.І.      |
|розвитку села та агропромислового комплексу |Гайдар М.В.    |
|в народному господарстві" ( 400-12 )    |          |
|Мінагрополітики               |          |
|взяти участь разом з Мінфіном, Мінекономіки |          |
|у розгляді питання, щодо можливості     |          |
|передбачення в Державному бюджеті України на|          |
|2008 та наступні роки видатків на поетапне |          |
|відшкодування суб'єктам господарювання   |          |
|витрат власних коштів, понесених у     |          |
|1999-2005 роках, на будівництво об'єктів  |          |
|соціально-культурного призначення на селі. |          |
|                      |          |
|Термін - постійно.             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|14. Мінагрополітики взяти участь разом з МОН|Мельник С.І.    |
|у здійсненні системи заходів щодо      |Гойчук А.Ф.    |
|забезпечення села кваліфікованими      |Гайдар М.В.    |
|спеціалістами, в тому числі шляхом бюджетної|          |
|підтримки та кредитування господарського  |          |
|обзаведення сімей молодих спеціалістів.   |          |
|Сприяти запровадженню для випускників    |          |
|сільських шкіл пріоритетності при вступі до |          |
|вузів і технікумів за бюджетні кошти,    |          |
|наданню першого робочого місця випускникам |          |
|навчальних закладів, вдосконаленню роботи  |          |
|систем професійно-технічної освіти.     |          |
|                      |          |
|Термін - перша половина 2007 року. Постійно.|          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|15. Мінагрополітики разом з ДАК "Хліб    |Супіханов Б.К.   |
|України" створити умови для роботи     |Бондаренко В.В. (за|
|Національної ради сільськогосподарських   |згодою)      |
|товаровиробників: виділити службове     |          |
|приміщення (за адресою: м. Київ,      |          |
|вул. Саксаганського, будинок 1).      |          |
|                      |          |
|Термін - перший квартал 2007 року.     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|16. Мінагрополітики взяти участь разом з  |Демчак І.М.    |
|Мінекономіки, Мінфіном у здійсненні     |Руденко М.М.    |
|комплексу заходів, які б в максимальний мірі|          |
|послабили негативний вплив на АПК в процесі |          |
|вступу України до СОТ.           |          |
|                      |          |
|Термін - 2007 рік.             |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 економіки та управління
 державною власністю                  В.І.Дробот
 
 
             ПЛАН КОНТРОЛЮ
       щодо виконання наказу Мінагрополітики
           від 29.12.2006 р. N 834
      "Про затвердження плану заходів Міністерства
       аграрної політики України за підсумками
     роботи спільного з'їзду Всеукраїнського союзу
        сільськогосподарських підприємств
     і Асоціації фермерів та приватних землевласників
      України, що відбувся 28 листопада 2006 року
              в м. Києві"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Виконавці      |   Строки виконання   |
|пунк-|               |              |
| ту |               |              |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|1.  |11, Структурні підрозділи   |До 31 січня 2007 р.    |
|   |міністерства         |              |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|2.  |13, 17            |Протягом 2007 р.      |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|3.  |11, 13, 14, 32        |Протягом 2007 р.      |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|4.  |19              |Протягом 2007 р.      |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|5.  |19              |Протягом 2007 р.      |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|6.  |19              |Перша половина 2007 р.   |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|7.  |21              |Протягом 2007 р.      |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|8.  |21              |I кв. 2007 p.       |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|9.  |11, 19, 13, 14, 21      |Друга половина       |
|   |               |січня 2007 р.       |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|10. |16              |I кв. 2007 р.       |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|11. |16              |Перша половина 2007 р.   |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|12. |13, 17            |Перша половина 2007 р.   |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|13. |21, 17            |Постійно          |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|14. |18, 17            |Перша половина 2007 р.   |
|   |               |Постійно          |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|15. |57              |Перший квартал 2007 р.   |
|-----+------------------------------+---------------------------|
|16. |23              |2007 р.          |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту            А.А.Кінщак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка