Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.11.2006 N 768
 
 
   Про проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
     які перебувають у сфері управління Міністерства
           освіти і науки України
 
 
   На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки
України від 04.09.2006 N 640 ( v0640290-06 ) "Про внесення змін до
положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і науки України" та з метою
впорядкування, систематизації мережі музеїв, створення банку даних
музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти у вихованні
учнівської і студентської молоді Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести з 1 січня до 25 грудня 2007 року огляд музеїв при
навчальних  закладах,  які  перебувають  в  сфері управління
Міністерства освіти і науки України.
 
   2. Затвердити Положення про проведення огляду музеїв при
навчальних  закладах,  які  перебувають  в  сфері управління
Міністерства освіти і науки України, що додається.
 
   3. Українському державному центру туризму і краєзнавства
учнівської  молоді (Матющенко O.K.) спільно з департаментами
загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський  П.Б.),
професійно-технічної освіти  (Десятов  Т.М.),  вищої  освіти
(Болюбаш Я.Я.) здійснити організаційні заходи для  проведення
огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають в сфері
управління Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих
навчальних закладів:
   4.1. Організувати роботу з проведення зазначеного огляду,
залучити   до   нього   загальноосвітні,   позашкільні,
професійно-технічні та вищі навчальні заклади.
   4.2. Надати методичну та фахову допомогу навчальним закладам
з організації та проведення огляду музеїв відповідно до діючих
відомчих документів та цього Положення.
 
   5. Ректорам  вищих  навчальних  закладів,  директорам
професійно-технічних навчальних закладів:
   5.1. Провести відповідні організаційні заходи для участі
підпорядкованих їм музеїв в огляді.
   5.2. Сприяти роботі комісії з проведення огляду музеїв в
регіоні.
 
   6. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   13.11.2006 N 768
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
        які перебувають в сфері управління
        Міністерства освіти і науки України
 
 
            Загальні положення
 
   Огляд музеїв при навчальних закладах, які перебувають в сфері
управління Міністерства освіти і науки України (надалі - огляд) з
урахуванням вимог Закону України "Про музеї та музейну справу"
( 249/95-ВР ) та Положення про музей при навчальному закладі, який
перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України,
Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 N 640
( v0640290-06 ).
 
           Мета та завдання огляду
 
   Огляд проводиться з метою удосконалення діяльності музеїв при
навчальних  закладах,  які  перебувають  в  сфері управління
Міністерства освіти  і  науки  України  (надалі  -  музеї),
впорядкування та систематизації мережі музеїв, створення банку
даних музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти у вихованні
учнівської  і  студентської  молоді,  подальшого стимулювання
діяльності та розширення мережі музеїв.
 
   Головними завданнями огляду є:
   - удосконалення профільної структури музеїв при навчальних
закладах;
   - вивчення діяльності музеїв навчальних закладів з охорони
пам'яток історії, культури та природи, участі їх у формуванні та
раціональному використанні Музейного фонду України;
   - аналіз краєзнавчо-пошуковою роботи музеїв, їх участь у
навчальному процесі та вихованні юних громадян України;
   - зміцнення зв'язків музеїв при навчальних  закладах  з
державними  музеями,  архівами, товариствами охорони пам'яток
історії і культури, творчими спілками;
   - визначення кращих музеїв та заохочення їх діяльності;
сприяння відкриттю нових музеїв, світлиць, оновленню  діючих
експозицій тощо.
 
            Термін проведення
 
   В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі огляд проводиться з 1 січня до 1 грудня 2007 року.
 
   Міністерством освіти і науки України, Українським державним
центром туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді  -  до
25 грудня 2007 року.
 
            Керівництво оглядом
 
   Загальне керівництво оглядом здійснює Міністерство освіти і
науки  України.  Безпосередня  відповідальність за проведення
зазначеного заходу та підведення підсумків  покладається  на
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді.
 
   В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі керують оглядом Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   На місцях огляд проводять відділи освіти районних (міських)
держадміністрацій шляхом створення комісій, до  складу  яких
включаються  представники відділів освіти, районних (міських)
методичних кабінетів, центрів туризму і краєзнавства,  інших
навчальних закладів. До участі в роботі комісій можуть залучатись
фахівці державних музеїв, архівів, громадських організацій (за
згодою).
 
             Учасники огляду
 
   Огляду підлягають музеї при дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які
перебувають  в сфері управління Міністерства освіти і науки
України, що на час проведення огляду перебували на обліку,
зареєстровані та перереєстровані до 1 грудня 2007 року.
 
          Порядок проведення огляду
 
   Районні (міські) комісії вивчають роботу музеїв, роблять
висновки про їх відповідність чи невідповідність статусу музею при
навчальному закладі, а також званню "Зразковий музей" для тих
музеїв, що таке звання мали або претендують на його присвоєння.
 
   Зазначені комісії подають матеріали до районних (міських)
відділів освіти для підготовки наказів про підсумки огляду.
 
   Підсумкові матеріали  з  районів (міст) направляються до
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольського міських
держадміністрацій для узагальнення.
 
        Документація та терміни її подання
 
   За підсумками огляду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі відповідні органи управління освітою
(чи уповноважений ними навчальний заклад) надсилають на адресу
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді (01135, м. Київ-135, а/с 19С) такі документи:
   - підсумкові накази Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій з додатками:
   а) додаток 1 - список усіх музеїв, що перебувають на обліку
станом на 01.12.2007 p., в якому вказати назву музею, дату його
реєстрації (перереєстрації), повну назву навчального закладу, де
він розташований;
   б) додаток 2 - список музеїв,  що  підтвердили  звання
"Зразковий музей", у якому вказати назву музею, повну назву
навчального закладу, де він розташований, дату присвоєння звання
"Зразковий музей", наявність диплому;
   в) додаток 3 - інформацію про підсумки огляду за формою
додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від
04.09.2006 р. N 640 ( v0640290-06 );
   г) додаток  4  -  перелік  музеїв,  що зареєстровані в
грудні 2004 року, 2005-2006 роках та до 1 грудня 2007 року. Один
примірник уніфікованого паспорту на кожен музей, зареєстрований у
вищезазначений період;
   д) додаток 5 - список музеїв, які припинили своє існування
після грудня 2004 року, в якому вказати назву музею, назву
навчального закладу, причини припинення існування;
   е) додаток 6 - вказати райони (міста), які не взяли участі в
огляді, реєстрації, перереєстрації музеїв та причини неподання
інформації;
   є) додаток 7 - приклади найбільш цікавого досвіду роботи
музеїв;
   - подання на присвоєння звання "Зразковий музей" на музеї,
які відповідають вимогам Положення про звання "Зразковий музей"
(наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 N 640
( v0640290-06 )  до якого додаються  матеріали  зазначені  у
пункті 2.3. Положення.
 
   Вищевказані документи    подаються    не    пізніше
10 грудня 2007 року за поштовим штемпелем.
 
   Матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних
носіях.Усі матеріали подаються державною мовою.
 
            Підведення підсумків
 
   Підсумкові накази та аналітична інформація за результатами
огляду готуються Українським  державним  центром  туризму  і
краєзнавства учнівської молоді до 25 січня 2008 року.
 
              Фінансування
 
   Витрати на проведення огляду музеїв на місцях, виготовлення
відповідної документації проводяться за рахунок місцевих бюджетів,
інших залучених коштів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка