Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо публікації фінансової звітності банків

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          23.01.2007 N 43-511/335-683
 
                   Головному управлінню
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці
                   Крим,
                   Головному управлінню
                   Національного банку України
                   по місту Києву і
                   Київській області,
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Банкам України
 
 
      Щодо публікації фінансової звітності банків
 
 
   Відповідно до ст. 70 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон), ст. 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та пункту 6.5 глави 6 розділу II Інструкції про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої
постановою  Правління  Національного  банку  України (далі -
Національний банк) від 07.12.2004 року N 598 ( z1660-04 ), із
змінами (далі - Інструкція N 598), банк (материнський банк)
зобов'язаний публікувати річну фінансову звітність банку та річну
консолідовану  фінансову  звітність  материнського  банку,
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), який має сертифікат
на аудиторську перевірку банків, не пізніше 1 червня наступного за
звітним року в газеті "Урядовий кур'єр" чи "Голос України".
 
   Враховуючи великий обсяг фінансової звітності, банкам було
рекомендовано публікувати звітність за 2005 рік, підтверджену
аудитором (аудиторською фірмою), у складі: баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про
власний капітал, примітки до звітів: зобов'язання банку, які
обліковуються  на  позабалансових рахунках, рахунки довірчого
управління, з посиланням на джерело засобу масової інформації, де
опублікована  річна фінансова звітність у повному обсязі та
аудиторський висновок (лист Національного банку від 20.04.2006
N 43-211/2488-4425  ( v4425500-06 ).  Рекомендуємо банкам і в
подальшому так здійснювати публікацію річної фінансової звітності.
 
   Одночасно зазначаємо, що аналіз опублікованої банками річної
фінансової звітності за 2005 рік свідчить про наявність випадків,
коли окремі банки у публікаціях не дають посилання на джерело
засобу  масової  інформації, де опублікована річна фінансова
звітність банку у повному обсязі, або дають посилання на власні
сторінки мережі Інтернет, інформація на яких є недоступною для
зовнішніх користувачів, чим порушуються вимоги Закону ( 2121-14 ).
При цьому, звертаємо Вашу увагу, що доступ до власних сторінок
банків (материнських банків) мережі Інтернет, на яких розміщена
інформація за звітний період, має бути забезпечено до розміщення
нової інформації. Протягом 2006 року, в окремих випадках, від
банків вимагалася повторна публікація фінансової звітності у
повному обсязі.
 
   Отже, банкам (материнським банкам) України необхідно взяти до
відома зазначену  інформацію  та  забезпечити виконання вимог
статті 70 Закону ( 2121-14 ) та статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
Інструкції  N 598 ( z1660-04 )  в частині публікації річної
фінансової звітності банку та консолідованої фінансової звітності
материнського банку у повному обсязі, враховуючи рекомендації
Національного банку.
 
   Головним управлінням  Національного  банку  в  Автономній
Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, територіальним
управлінням Національного банку - забезпечити контроль за повнотою
публікування банками (материнськими банками) фінансової звітності,
можливістю  доступу до власних сторінок банків (материнських
банків) мережі Інтернет та, у разі необхідності, застосовувати, у
межах своїх повноважень, заходи впливу або вносити пропозиції щодо
застосування заходів впливу до банків (материнських  банків)
порушників. В окремих випадках вимагати від банків (материнських
банків) повторної публікації фінансової звітності протягом місяця
поточного року після дати її оприлюднення.
 
 Заступник Голови                    В.Л.Кротюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка