Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно внесення змін до прибуткового касового ордера

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           27.11.2006 N 14/2-25/89
 
 
   На запит стосовно прибуткового касового ордеру інформуємо про
таке.
 
   Наказом Мінстату від 15.02.96 р. N 51 ( v0051202-96 )
затверджені такі типові форми первинних документів з обліку
касових операцій: N КО-1 "Прибутковий касовий ордер", N КО-2
"Видатковий касовий ордер", N КО-3, КО-За "Журнал реєстрації
прибуткових та видаткових касових документів", N КО-4 "Касова
книга", N КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".
 
   Щодо внесення додаткових реквізитів до прибуткового касового
ордера зазначаємо.
 
   Згідно з  Законом  України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) підприємство самостійно
розробляє   систему   і   форми   внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і  контролю  господарських
операцій.
 
   Відповідно до вищенаведеного Закону ( 996-14 ), а також
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95 р. N 88 ( z0168-95 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 05.06.95 р. за N 168/704, підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують
факти здійснення господарських операцій. Первинні документи можуть
бути складені на паперових або машинних носіях і повинні містити
перелік обов'язкових реквізитів, а саме: назву документа (форми),
дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого
складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниці
виміру, посади, прізвища та підписи відповідальних осіб. Залежно
від характеру операції та технології обробки даних до первинних
документів можуть бути включені додаткові реквізити.
 
   Документування господарських операцій може здійснюватися як
на бланках типових та спеціалізованих форм, так і з використанням
виготовлених самостійно бланків первинних документів, за умови
наведення в них обов'язкових реквізитів.
 
 Заступник Голови                    К.Шишкіна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка