Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

           ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
          Комісія по розгляду скарг
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання Комісії
                   по розгляду скарг при
                   Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла  скарга Малого приватного підприємства "Селена" від
02.11.2005 р. N 1792/32 (вх. Тендерної палати України  від
07.11.2005 р. N с-30/11-1) щодо порушень чинного законодавства при
здійсненні Державним підприємством "Донецька вугільна енергетична
компанія"  процедури  закупівлі  за державні кошти машин та
устаткування для добувної промисловості.
 
   Скарга Малого приватного підприємства "Селена"  (далі  -
Скаржник) містить наступні вимоги:
 
   1) "Скаргу задовольнити;
 
   2) Протокол  про  результати оцінки тендерної пропозиції
Замовника у частині закупівлі  електродвигунів  ВАО4-560,  у
загальній кількості 7 (сім) штук, визнати недійсними".
 
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга на порушення процедури закупівлі від 02.11.2005 р.
N 1792/32 (3 арк.);
 
   2. Копія Довідки про включення МПП "Селена" до ЄДРПОУ N 660
(1 арк.);
 
   3. Копія оголошення про проведення торгів  у  "Вестнике
отраслевых закупок и продаж" (1 арк.);
 
   4. Копія  тендерної  документації щодо проведення торгів
(тендерів) на закупівлю стаціонарного обладнання N 23 (9 арк.);
 
   5. Копія  листів  НВАТ "Електромаш" Директору МЧП "Селена"
(5 арк.);
 
   6. Копія листів МПП "Селена" (5 арк.);
 
   7. Копія повідомлення про результати проведення торгів від
12.10.2005 р. N 87 (1 арк.);
 
   8. Копія агентського договору від 10.02.2005 р. N 2005/33-03
(2 арк.).
   Згідно частини  1 ст. 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
було направлено запит від 10.11.2005 р. N с-86/11 до Державного
підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" (далі -
Замовник) щодо надання необхідних документів для розгляду скарги.
 
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Копія пояснювальної записки щодо скарги МПП "Селена" від
02.11.2005 р. N 1792/32 (3 арк.);
 
   2. Скарга на порушення процедури закупівлі від 02.11.2005 р.
N 1792/32 (3 арк.);
 
   3. Копія протоколу засідання тендерного комітету ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" щодо порівняння, оцінки тендерних
пропозицій та вибору  переможця  на  закупівлю  "Машини  та
устаткування  для  добувної промисловості" від 12.10.2005 р.
N 01/09-3 з додатками (12 арк.);
 
   4. Копія тендерної документації щодо  проведення  торгів
(тендерів) на закупівлю стаціонарного обладнання (9 арк.);
 
   5. Копія протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій
від 02.09.2005 р. N 1/09-1 (6 арк.);
 
   6. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 31.10.2005 р. N 1/09-14 (2 арк.);
 
   7. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 31.10.2005 р. N 1/09-12 (2 арк.);
 
   8. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 31.10.2005 р. N 1/09-11 (2 арк.);
 
   9. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 31.10.2005 р. N 1/09-10 (2 арк.);
 
   10. Копія звіту про результати здійснення процедур відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
від 31.10.2005 р. N 1/09-13 (2 арк.);
 
   11. Копія  договору постачання від 26.10.2005 р. N 377/05
(3 арк.);
 
   12. Копія  договору постачання від 26.10.2005 р. N 372/05
(3 арк.);
 
   13. Копія повідомлень про  акцепт  тендерної  пропозиції
переможцю відкритих торгів на закупівлю стаціонарного обладнання
від 12.10.2005 р. N 93, 86 (1 арк.);
 
   14. Копія повідомлень про результат відкритих торгів на
закупівлю стаціонарного обладнання від 12.10.2005 р. N 94, 87, 95
(3 арк.);
 
   15. Копія засідання тендерного комітету ДП "Донецька вугільна
енергетична  компанія"  щодо  допущення учасників торгів від
02.09.2005 р. на закупівлю "Машини та устаткування для добувної
промисловості"  до подальшої оцінки від 12.10.2005 р. N 1/09-2
(2 арк.);
 
   16. Копія комерційної пропозиції МПП "Селена" (3 арк.);
 
   17. Копія  тендерної  пропозиції  ТОВ  Торговий  дім
"УКРЕЛЕКТРОМАШ" (2 арк.);
 
   18. Копія  комерційної  пропозиції  ТОВ "Електомашпривод"
(1 арк. );
 
   19. Копія тендерної пропозиції МПП "Селена" (13 арк.);
 
   20. Копія  тендерної  пропозиції  ТОВ "Гостхімпродукт"
(14 арк.);
 
   21. Копія тендерної пропозиції ТОВ "Алеся" (15 арк.).
 
   За результатами  розгляду  скарги,  на  підставі наданих
Скаржником та Замовником матеріалів, Комісією по розгляду скарг
при Тендерній палаті України було встановлено наступне.
 
   1. Відповідно до наданого для розгляду скарги протоколу
розкриття  тендерних  (цінових)  пропозицій  від 02.09.2005 р.
N 1/09-1 та протоколу засідання тендерного комітету ДП "Донецька
вугільна енергетична компанія" щодо порівняння, оцінки тендерних
пропозицій  та  вибору  переможця  на  закупівлю "Машини та
устаткування  для  добувної промисловості" від 12.10.2005 р.
N 01/09-3 з додатками було встановлено, що тендерна пропозиція МПП
"Селена" була відхилена як така, що не відповідає кваліфікаційним
вимогам тендерної документації та умовам тендерної документації.
Так, в пропозиції Скаржника відсутня засвідчена копія сертифіката
відповідності українським та міжнародним системам стандартизації,
не завірена копія дозволу Держнаглядохоронпраці на виготовлення та
застосування засобів виробництва, банківська гарантія, надана на
суму меншу, ніж передбачена в тендерній документації. Таким чином,
тендерна пропозиція МПП "Селена" відповідно до вимог ст. 21 Закону
( 1490-14 ) була відхилена Замовником як така, що не відповідає
кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації.
   Зауваження Скаржника щодо не направлення Замовником запиту
щодо роз'яснень тендерної пропозиції Скаржника є безпідставним,
оскільки відповідно до вимог ст. 15 Закону ( 1490-14 ) Замовник
може вимагати від Учасників надання  інформації  щодо  його
відповідності кваліфікаційним вимогам, серед яких є наявність
коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід. Ця норма відповідно до чинного
законодавства України є правом Замовника, а не його обов'язком.
 
   Крім того, під час розгляду скарги були виявлені наступні
порушення законодавства про закупівлю, а саме:
 
   1. Відповідно до ст. 15 Закону Замовник може вимагати від
Учасників  надання  інформації  щодо  його  відповідності
кваліфікаційним вимогам.
   В той же час, надання інформації та документів, передбачених
у додатку 1 тендерної документації Замовника, а саме: п. 1 Розділу
I "Відомості про учасника торгів"; п. 5, 6 Розділу II "Статус
учасника і повноваження посадових або інших осіб"; п. 1, 2, 3
Розділу IV "Техніко-економічний потенціал і досвід учасника" не
підтверджують кваліфікаційні вимоги до Учасників, а тому вимога з
боку Замовника щодо надання вказаних документів є такою, що
суперечить вимогам законодавства у сфері державних закупівель.
 
   2. Встановлення Замовником у методиці  оцінки  тендерних
пропозицій  такого  критерію  як  "транспортні  витрати"  є
неправомірним, оскільки відповідно до частини 1 ст. 21 Закону
тендерна  документація  Замовника  повинна  містити  методику
розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи
повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів,
робіт  і  послуг,  наприклад,  витрати  на  транспортування,
страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів,
податків тощо.
   Під час розгляду скарги встановлено, що Замовником станом на
02.11.2005 р. були укладені договори із переможцями торгів.
Відповідно до наказу Міністерства економіки України "Про порядок
розгляду скарг учасників процедур державних закупівель  щодо
організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( z0919-00 ) від 04.12.2000 р. у разі,
коли на день одержання Міністерством скарги укладено договір про
закупівлю, Міністерство не має повноважень приймати рішення за
даною скаргою.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки України - враховуючи вищевикладене, а
також те, що відповідно до пункту 1 Порядку розгляду скарг
учасників  процедур державних закупівель щодо організації та
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
04.12.2000 р. N 264 ( z0919-00 ), Міністерство економіки України
не має повноважень приймати рішення за скаргою, у разі, коли на
день одержання Міністерством  скарги  укладено  договір  про
закупівлю,  рекомендуємо Міністерству економіки України вжити
відповідних заходів контролю, передбачених чинним законодавством
України у сфері державних закупівель, за додержанням Замовником
під час проведення вищезазначеної процедури закупівлі  вимог
законодавства України щодо закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти.
 
   Замовнику - з метою запобігання порушень законодавства у
сфері державних закупівель врахувати вищенаведені зауваження при
проведені нових процедур закупівель.
 
   На думку Комісії, правопорушення при здійсненні Державним
підприємством "Донецька вугільна енергетична компанія" процедури
закупівлі за державні кошти машин та устаткування для добувної
промисловості вплинули на об'єктивну оцінку тендерних пропозицій
Учасників,  тому згідно ст. 19 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), матеріали щодо проведення відповідної процедури
закупівлі передаються до Генеральної Прокуратури України для
вжиття  заходів  прокурорського реагування, шляхом здійснення
перевірки дотримання законодавства у сфері закупівель.
 
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду скарг
 при Тендерній палаті України              Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка