Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення рівня якості послуг проводового мовлення

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.09.2001 N 133
 
 
         Про встановлення рівня якості
          послуг проводового мовлення
 
 
   На виконання Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ),
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), з метою забезпечення
користувачів послугами проводового мовлення гарантованої якості,
відповідно  до  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і
проводового  мовлення  в  межах  промислової  експлуатації,
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету
зв'язку та  інформатизації  України  від  22.05.2001 N 77/79
( z0472-01 ) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції 01.06.2001
N 472/5663, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Показник оцінки якості послуг проводового
мовлення та його граничний нормативний рівень (додаток  1),
Методичні  вказівки  щодо визначення показника оцінки якості
продукції (послуг) проводового мовлення (додаток 2) та ввести їх у
дію з 01.10.2001.
 
   2. Операторам зв'язку:
 
   2.1. Вжити заходів до забезпечення досягнення граничного
нормативного рівня якості послуг проводового мовлення.
 
   2.2. Забезпечити контроль за достовірністю первинного обліку
та визначенням показника оцінки якості послуг.
 
   3. УКДЛ (Катасова Л.В.):
 
   3.1. Розробити та погодити в установленому порядку форми
відомчої статистичної звітності.
 
   3.2. Забезпечити  інформування  операторів  про  введення
Показника оцінки якості послуг проводового мовлення та його
граничного нормативного рівня, Методичних вказівок щодо визначення
показника оцінки якості та форми відомчої статистичної звітності
через друковані галузеві видання та Web-сторінку Держкомзв'язку
України.
 
   4. Наказ Міністерства зв'язку України від 27.12.96 N 269
вважати таким, що втратив чинність.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Проживальського О.П.
 
 Голова                         С.О.Довгий
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держкомзв'язку
                   України
                   14.09.2001 N 133
 
 
               ПОКАЗНИК
      оцінки якості послуг проводового мовлення
        та його граничний нормативний рівень
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування одиничного показника  |   Граничний   |
| п/п |                   |нормативний рівень |
|   |                   |   показника   |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 1 |Відсоток основних радіоточок, які не |    2%     |
|   |працюють довше контрольного строку  |          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держкомзв'язку
                   України
                   14.09.2001 N 133
 
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
       щодо визначення показника оцінки якості
       продукції (послуг) проводового мовлення
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Загальні терміни
   1.1.1. Згідно  з  ДСТУ  3230-95  "Управління  якістю та
забезпечення якості. Терміни та визначення":
   Продукція - результат діяльності чи процесів (Примітка 1.
Продукція може  містити  послуги,  обладнання,  перероблювані
матеріали, програмне забезпечення чи їхні комбінації).
   Послуга -  результат  безпосередньої  взаємодії   між
постачальником  та  споживачем  і  внутрішньої  діяльності
постачальника для задоволення потреб споживача.
   Надання послуги - діяльність постачальника, необхідна для
забезпечення послуги.
   Якість - сукупність характеристик властивостей об'єкта, які
стосуються його здатності задовольнити установлені й передбачені
потреби.
   1.1.2. Додатково.
   Одиничний показник якості - це дійсне число, яке кількісно
характеризує одну з множини властивостей послуг підгалузі зв'язку
або внутрішньої діяльності оператора.
   Граничний норматив показника якості - певне число,  яке
характеризує мінімальний рівень якості послуги зв'язку.
 
   1.2. Оцінка якості продукції (послуг) проводового мовлення
проводиться шляхом порівняння досягнутого рівня показника  з
встановленим  граничним нормативом показника якості. Показник
вважається виконаним, якщо його значення дорівнює прийнятому
нормативному значенню або не перевищує його.
 
        2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ
        ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ
 
   Показник "Відсоток основних радіоточок, які не працюють довше
контрольного строку" визначається за формулою:
 
     Кількість основних радіоточок, які не працюють
          довше контрольного строку
 К = ------------------------------------------------- х 100%
     Середньоквартальна кількість основних радіоточок
 
   Облік кількості радіотрансляційних точок ведеться відповідно
до Правил технічної експлуатації мереж проводового мовлення,
затверджених наказом Міністерства зв'язку України від 20.11.96
N 249. Контрольні терміни усунення пошкоджень визначені вказаними
правилами.
   Показник враховує основні радіоточки, які не працюють з таких
причин:
 
   1. Пошкодження  повітряних та підземних кабельних ліній,
абонентських вводів будинкової мережі.
 
   2. Простої станцій та підстанцій з вини підприємств зв'язку.
   Якщо станція проводового мовлення транслює дві додаткові
програми (II та III), то в разі простою тракту першої  -
підраховуються непрацюючі радіоточки.
   Вказані пошкодження фіксуються у журналі обліку заяв про
пошкодження радіотрансляційної мережі (форма Р-6) та в апаратному
журналі радіотрансляційного вузла (форма Р-3), які визначені в
Альбомі нормативних типових документів з проводового мовлення,
затвердженому  наказом  Державного  комітету  зв'язку  та
інформатизації України від 19.05.99 N 143. Кількість непрацюючих
основних радіоточок визначається відповідно  до  зафіксованих
пошкоджень.
   Чисельник формули дорівнює загальній  кількості  основних
радіоточок,  робота яких відновлена з порушенням контрольних
строків, та робота яких не відновлена, і визначається на підставі
ф. Р-6 і ф. Р-3, де вказується, які пошкодження усунуті з
порушенням контрольних строків. Відповідно до цих пошкоджень
визначається загальна кількість основних радіоточок, робота яких
відновлена з порушенням контрольних строків з вини підприємства.
   У чисельнику враховується кількість працездатних основних
радіоточок, які не працювали внаслідок простою радіовузлів з вини
підприємств більше контрольних строків.
   У чисельнику не враховуються основні радіоточки, які не
працюють  під час реконструкцій ліній ПЛ-0,4 кВ з сумісною
підвіскою проводів радіофідерів і при інших будівельних роботах.
Строк відновлення роботи радіоточок після закінчення цих робіт та
стихійного лиха становить 3 місяці. Після закінчення даного строку
радіоточки переходять в розряд непрацюючих з вини підприємства
зв'язку.
   У чисельнику  не  враховується  також кількість основних
радіоточок, які не працювали при простоях радіовузлів внаслідок
відключення  електропостачання  при  відсутності  пристроїв
гарантованого електроживлення.
   Знаменник визначається за формулою:
 
            Кількість основних   Кількість
            радіоточок на      основних
            кінець попереднього + радіоточок на
            кварталу        кінець звітного
 Середньоквартальна               кварталу
 кількість основних = ------------------------------------------
 радіоточок                 2
 
   Кількість основних радіоточок  визначається  на  підставі
журналу обліку руху радіоточок (ф. Р-28 вищевказаного Альбому).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка