Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006 }
 
        Про Державну комісію з проведення
        в Україні адміністративної реформи
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 923/97 від 29.08.97 
     N  5/99 від 09.01.99
     N 1587/99 від 18.12.99 
     N 538/2001 ( 538/2001 ) від 21.07.2001 )
 
 
   З метою  підготовки  і проведення в Україні комплексної
адміністративної реформи, яка має радикально змінити систему
державного управління всіма сферами суспільного життя, перетворити
її в один з визначальних чинників економічних та соціальних
реформ, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити  Державну  комісію  з  проведення в Україні
адміністративної реформи (далі - Комісія).
 
   2. Затвердити персональний склад Комісії (додається).
 
   3. Установити, що основними завданнями Комісії є:
   розроблення Концепції адміністративної реформи, визначення
організаційно-правових засад, стратегії і тактики її проведення;
   розроблення конкретних механізмів і строків впровадження
адміністративної реформи;
   підготовка пропозицій щодо:
   структури органів виконавчої влади з поступовим переходом від
галузевого до функціонального принципу побудови міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, що має  призвести  до
спрощення  і  підвищення  ефективності управління, скорочення
непотрібних ланок управління;
   запровадження дійової системи державного контролю;
   перебудови державної фінансової системи, структури, функцій і
методів діяльності місцевих органів виконавчої влади;
   дерегуляції та спрощення системи управлінських послуг, які
надаються на різних рівнях виконавчої влади фізичним та юридичним
особам;
   удосконалення законодавчої    бази    адміністративних
правовідносин, економічних засад діяльності органів державної
влади, впровадження дійових адміністративних процедур;
   запровадження в       Україні       раціонального
адміністративно-територіального поділу;
   реформування системи   підготовки   та   перепідготовки
управлінських кадрів;
   експертна оцінка концепцій і проектів нормативно-правових
актів, спрямованих на створення правової бази адміністративної
реформи;
   аналіз діяльності органів виконавчої  влади  та  органів
місцевого самоврядування щодо здійснення адміністративної реформи
та надання допомоги в її проведенні;
   розгляд пропозицій     і    програм    наукового,
матеріально-технічного, кадрового та фінансового  забезпечення
адміністративної реформи.
 
   4. Призначити КРАВЧУКА Леоніда Макаровича Головою Комісії.
 
   5. Голові Комісії в місячний строк подати на затвердження
проект Положення про Комісію.
 
   6. Надати Комісії право залучати до роботи спеціалістів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, незалежних
експертів, створювати робочі групи, використовувати  технічну
допомогу  міжнародних  організацій,  безоплатно  одержувати у
встановленому порядку від центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади необхідну для її діяльності інформацію.
 
   ( Статтю 7 виключено на підставі Указу Президента N 538/2001
( 538/2001 ) від 21.07.2001 )
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 7 липня 1997 року
     N 620/97
 
 
                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                  від 7 липня 1997 року N 620/97
 
 
 
               СКЛАД
         Державної комісії з проведення
        в Україні адміністративної реформи
 
 
   КРАВЧУК         - народний депутат України - Голова
Леонід Макарович        Комісії (за згодою)
 
   ЄХАНУРОВ        - Уповноважений Президента України з
Юрій Іванович          питань адміністративної реформи,
                Перший заступник Глави
                Адміністрації Президента
                України - Керівник Головного
                управління організаційно-кадрової
                роботи та взаємодії з регіонами
                Адміністрації Президента України,
                перший заступник Голови Комісії
 
   ГАВРИШ         - заступник Голови Верховної Ради
Степан Богданович        України, заступник Голови Комісії
                (за згодою)
 
   РОГОВИЙ         - Віце-прем'єр-міністр України,
Василь Васильович        заступник Голови Комісії
 
   АВЕР'ЯНОВ        - завідувач відділу
Вадим Борисович         державно-правового управління
                Інституту держави і права імені
                В.М. Корецького
 
   ГАДЗАЛО         - голова Львівської обласної ради
Ярослав Михайлович       (за згодою)
 
   ГЕРМАНЧУК        - перший заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмович         України
 
   ГРИНЕВЕЦЬКИЙ      - голова Одеської обласної державної
Сергій Рафаїлович        адміністрації
 
   ДАНИЛЕНКО        - Євпаторійський міський голова
Андрій Петрович         (за згодою)
 
   ДОЛІШНІЙ        - директор Інституту регіональних
Мар'ян Іванович         досліджень НАН України
 
   ІОФФЕ          - Голова Комітету Верховної Ради
Юлій Якович           України з питань державного
                будівництва, та місцевого
                самоврядування (за згодою)
 
   ЗАДОРОЖНІЙ       - Голова Комітету Верховної Ради
Олександр Вікторович      України з питань правової політики
                (за згодою)
 
   КОСТЮЧКО        - голова Млинівської районної
Сергій Степанович        державної адміністрації
                Рівненської області
 
   ЛЕЛІКОВ         - Начальник Головного управління
Геннадій Іванович        державної служби України
 
   ЛУГОВИЙ         - ректор Української Академії
Володимир Іларіонович      державного управління при
                Президентові України
 
   НИЖНИК         - завідувач кафедри Української
Ніна Романівна         Академії державного управління при
                Президентові України
 
   ОМЕЛЬЧЕНКО       - Київський міський голова,
Олександр Олександрович     президент Асоціації міст України
                (за згодою)
 
   ПУХТИНСЬКИЙ       - Голова Фонду сприяння місцевому
Микола Олександрович      самоврядуванню України
 
   ШЛАПАК         - Міністр економіки України
Олександр Віталійович
 
   ЯЦУБА          - Державний секретар
Володимир Григорович      Кабінету Міністрів України.
 
( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 923/97 від 29.08.97, в редакції Указів Президента N 5/99 від
09.01.99, N 1587/99 від 18.12.99, N 538/2001 ( 538/2001 ) від
21.07.2001 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка