Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Болгарія

               Угода
     про співробітництво між Міністерством оборони
         України та Міністерством оборони
            Республіки Болгарія
 
 
   Дата підписання:    06.12.2005 р.
   Дата набуття чинності: 06.12.2005 р.
 
   Міністерство оборони  України  та  Міністерство  оборони
Республіки Болгарія, далі - Сторони,
 
   керуючись положеннями Договору про дружні  відносини  та
співробітництво між Україною та Республікою Болгарія ( 100_003 )
від 2 березня 1994 року,
 
   беручи до уваги  необхідність  сприяти  зміцненню  миру,
стабільності та розвитку відносин між державами Європи та світу у
відповідності з цілями Статуту ООН ( 995_010 ), та в дусі
Гельсінського заключного акта ( 994_055 ) та Паризької Хартії для
Нової Європи ( 995_058 ),
 
   позитивно оцінюючи поточний інтеграційний процес у Європі,
 
   виражаючи своє   прагнення  щодо  взаємного  плідного
співробітництва, яке ґрунтується на взаємній повазі та довірі,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
         Мета та принципи співробітництва
 
   1. Мета цієї Угоди - встановлення загальних принципів і
порядку здійснення військового співробітництва в інтересах держав
Сторін.
 
   2. Сторони  здійснюють  співробітництво  на  принципах
рівноправності та взаємної вигоди.
 
   3. Співробітництво  в  рамках  цієї  Угоди  здійснюється
відповідно до норм національного законодавства держав Сторін та
міжнародного права.
 
               Стаття 2
 
           Напрями співробітництва
 
   1. Сторони здійснюють двостороннє співробітництво у наступних
напрямах:
 
   обмін досвідом з питань організаційної структури, керівництва
та цивільного демократичного контролю над збройними силами;
 
   підготовка військових кадрів;
 
   соціальні, спортивні та культурні заходи;
 
   військове право;
 
   військова медицина;
 
   військова топографія і картографія;
 
   гуманітарні операції;
 
   інші напрями  військового  співробітництва  за  взаємною
письмовою згодою Сторін.
 
   2. Уповноважені Сторонами особи можуть підписувати робочі
протоколи для реалізації окремих напрямів співробітництва.
 
               Стаття 3
 
           Форми співробітництва
 
   Сторони здійснюють співробітництво у наступних формах:
 
   офіційні візити та робочі зустрічі;
 
   обмін досвідом та консультації;
 
   участь у підготовці військових кадрів, навчальних курсах
шляхом спеціалізації та обмін досвідом з цих питань;
 
   спільна участь у військових навчаннях;
 
   участь у конференціях, симпозіумах та семінарах;
 
   обмін інформацією та документацією, що складає  взаємний
інтерес;
 
   концерти, виставки, фестивалі та інші культурні заходи.
 
   Інші форми  співробітництва Сторони визначають в окремих
протоколах до цієї Угоди.
 
               Стаття 4
 
            Захист інформації
 
   1. В рамках цієї Угоди Сторони обмінюються лише несекретною
інформацією.
 
   2. Сторони зобов'язані забезпечити захист інформації, яку
вони отримали або якою обмінюються в  ході  співробітництва
відповідно до національного законодавства держав Сторін та чинних
міжнародних угод з цього питання між їх державами.
 
   3. Інформація, яка отримана або якою обмінюються Сторони в
ході співробітництва, використовується ними лише в цілях виконання
положень цієї Угоди.
 
   4. Сторони не надаватимуть  третій  стороні  інформацію,
отриману або якою обмінюються Сторони в процесі співробітництва,
без письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.
 
               Стаття 5
 
          Планування співробітництва
 
   На основі цієї Угоди та конкретних потреб Сторони розробляють
Річні двосторонні плани співробітництва, визначаючи назви заходів,
час та місце їх проведення, відповідальні органи, кількість
учасників та інші основні питання, пов'язані з організацією та
реалізацією заходів.
 
               Стаття 6
 
            Фінансові питання
 
   1. Усі витрати, пов'язані  з  реалізацією  цієї  Угоди,
розподіляються між Сторонами за принципом взаємності.
 
   2. Сторона, яка направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом
делегацій (робочих груп) до місця призначення в державі Сторони,
яка приймає, та поверненням назад.
 
   3. Сторона,  яка  приймає,  забезпечує розміщення членів
делегації, їх харчування, транспортування в межах території своєї
держави, культурну програму, а також надання невідкладної медичної
допомоги.
 
               Стаття 7
 
               Спори
 
   Спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди будуть
вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.
 
               Стаття 8
 
            Зміни та доповнення
 
   На основі взаємної письмової згоди Сторони можуть вносити
зміни та доповнення до цієї Угоди, які оформляються окремими
протоколами. Такі протоколи, після їх підписання, є невід'ємною
частиною цієї Угоди і набувають чинності в порядку, передбаченому
Статтею 9 цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
            Прикінцеві положення
 
   1. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
 
   2. Ця Угода укладається строком на п'ять років. Її дія
автоматично продовжується на кожний наступний п'ятирічний період.
 
   3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди. У цьому
випадку Угода втратить свою чинність через шість місяців після
одержання іншою Стороною письмового повідомлення про такий намір.
 
   4. Після припинення дії цієї Угоди, положення Статті 4
залишаються чинними.
 
   Підписано в м. Вашингтон 06.12 2005 року в двох примірниках,
кожен українською, болгарською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні, перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Болгарія
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка