Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави

Страница 5                   (дер.)
1375    с. Годині        Церква Чесного
                   Хреста та    1729 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1376    с. Дмитровичі      Миколаївська
                   церква та    1653 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1377    с. Гостинцеве      Богородицька
                   церква та    XVIII ст.     в
                   дзвіниця
 
      Нестеровський район
 
1378    м. Нестеров       Ратуша      XIX ст.      в
1379    вул. Львівська, 2    Жилий будинок  XVII-XVIII ст.  в
1380        -"-   4    Жилий будинок  XVII-XVIII ст.  в
1381        -"-   6    Жилий будинок  XVII-XVIII ст.  в
1382        -"-   26    Жилий будинок  XVII-XVIII ст.  в
1383        -"-        Звіринецька   XVIII ст.     в
                   брама
1384    м. Рава-Руська      Костьол     XVIII ст.     в
1385        -"-        Костьол та мо-
                   настир рефор-  XVIII ст.     в
                   маторів
1386        -"-        Юр'ївська цер-  1846 р.      в
                   ква
1387    с. Великі Передримихи  Михайлівська
                   церква та    XVII ст.     в
                   дзвіниця
1388    с. Воля-Гомулецька    Троїцька цер-
                   ква (дер.)    1756 р.      в
1389    с. Потелич        Дзвіниця
                   Троїцької цер-  1545 р.      в
                   кви
1390    с. Старе Село      Дзвіниця Воск-
                   ресенської    XVIII ст.     в
                   церкви
 
      Перемишлянський район
 
1391    с. Бачів         Богоявленська
                   церква (дер.)  1772 р.      в
1392    с. Свірж         Оборонна башта
                   (руюни), грот  1484 р.      в
 
      Пустомитівський район
 
1393    смт Пустомити      Будинок садиби
                   і парк      початок XIX ст.  в
1394    с. Гринів        Юр'ївська цер-
                   ква та дзвіни-  1782 р.      в
                   ця
1395    с. Давидів        Садибний буди-  початок XIX ст.  в
                   нок
1396    с. Дмитровичі      Михайлівська
                   церква (дер.)  1765 р.      в
                   та дзвіниця
1397    с. Лісневичі       Церква Семеона
                   Стовпника та
                   дзвіниця     1813 р.      в
                   (дер.)
1398    с. Семенівка       Костьол та    1722 р.      в
                   дзвіниця
1399    с. Соколівка       Палац та флі-  XIX ст.      в
                   гель
1400    с. Ставчани       Дзвіниця     початок XIX ст.  в
                   (дер.)
1401    с. Чишки         Костьол та    1510 р.      в
                   дзвіниця
 
      Радехівський район
 
1402    смт Лопатин       Костьол     XVIII ст.     в
1403    с. Новий Витків     Преображенська
                   церква (дер.)  1738 р.      в
1404    с. Оглядів        Успенська цер-
                   ква та дзвіни-
                   ця (дер.) на
                   кладовищі    XVIII ст.     в
1405    с. Полове        Святодухівська
                   церква та    1737 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1406    с. Трійця        Троїцька церк-
                   ва та дзвіни-  1760 р.      в
                   ця (дер.)
 
      Самбірський район
 
1407  1  м. Рудки         Костьол та    XVII ст.     в
                   дзвіниця
    2     -"-        Мури з баштою  XVII ст.     а
                   (дер.)
1408    с. Викоти        Святодухівська
                   церква та    1671 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1409    с. Зарайське       Церква Різдва  1634 р.
                   та дзвіниця   1850 р.      в
                   (дер.)
1410    с. Мала Білина      Троїцька церк-
                   ва (дер.)    1671 р.      в
 
      Сколівський район
 
1411    с. Волосянка       Преображенська
                   церква та    1804-1824 рр.   в
                   дзвіниця
1412    с. Грабовець       Церква (дер.)  початок XX ст.  в
1413    с. Коростів       Церква та
                   дзвіниця     XIX ст.      в
                   (дер.)
1414    с. Крушельниця      Церква та
                   дзвіниця     1824 р.      в
                   (дер.)
1415    с. Лавочне        Церква та
                   дзвіниця     XIX ст.      в
                   (дер.)
1416    с. Нижнє Синьовидне   Церква (дер.)  XVIII ст.     в
1417    с. Орявчик        Церква та
                   дзвіниця     XVIII ст.     в
                   (дер.)
1418    с. Плаве         Михайлівська
                   церква та
                   дзвіниця     1870 р.      в
                   (дер.)
1419    с. Риків         Церква та    1810 р.      в
                   дзвіниця
1420    с. Сможе         Церква та
                   дзвіниця     XIX ст.      в
                   (дер.)
1421    с. Хащоване       Церква та
                   дзвіниця     1810 р.      в
                   (дер.)
1422    с. Ялинкувате      Церква та    1810 р.      в
                   дзвіниця
 
      Сокальський район
 
1423    м. Белз         Церква (дер.)  XVII ст.     в
1424    с. Тартаків       Палац      XIX ст.      в
 
      Старосамбірський район
 
1425    м. Добромиль       Ратуша      XVIII ст.     в
1426    смт Нижанковичі     Ратуша      XIX ст.      в
1427    смт Стара Сіль      Воскресенська
                   церква та    XVII ст.     в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1428        -"-        Костьол та    XVIII ст.     в
                   дзвіниця
1429        -"-        П'ятницька
                   церква та
                   дзвіниця     XVII ст.     в
                   (дер.)
1430    с. Бусовисько      Церква Різдва
                   Богородиці та
                   дзвіниця
                   (дер.)      1773 р.      в
1431    с. Надиби        Успенська цер-
                   ква (дер.)    1538 р.      в
1432    с. Нове Місто      Костьол     XVI-XVII ст.   в
1433    с. Передільниця     Миколаївська
                   церква та    1736 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1434    с. Ракове        Богоявленська
                   церква      1779 р.      в
1435  1  с. Росохи        Церква Різдва  XV-XVI ст.    в
    2     -"-        Мури та дзві-  XIX ст.      в
                   ниця
1436    с. Сусідовичі      Комплекс мона-
                   стиря кармелі-  XVI-XVIII ст.   в
                   тів
1437    с. Чаплі         Жилий будинок  XIX ст.      в
1438    с. Ясениця-Замкова    Давіниця Ми-
                   хайлівської   1730 р.      в
                   церкви (дер.)
 
      Стрийський район
 
1439    с. Верчани        Дзвіниця Ми-
                   хайлівської   XVIII ст.     в
                   церкви (дер.)
 
      Турківський район
 
1440    с. Верхнє Висоцьке    Церква Різдва
                   та дзвіниця   XVI-XVIII ст.   в
1441    с. Ісаїв         Михайлівська
                   церква та    1663 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1442    с. Либохора       Дзвіниця     XVIII ст.     в
                   (дер.)
1443        -"-        Церква та
                   дзвіниця
                   (дер., нижня)  XIX ст.      в
1444    с. Мохнате        Церква та
                   дзвіниця     XIX ст.      в
                   (дер.)
1445    с. Нижнє         Церква (дер.)  1870 р.      в
1446    с. Нижнє Гусине     Церква та
                   дзвіниця     XIX ст.      в
                   (дер.)
1447    с. Присліп        Церква (дер.)  XIX ст.      в
 
      Яворівський район
 
1448    с. Великополе      Богородицька
                   церква та    1781 р.      в
                   дзвіниця
1449    с. Вільшаниця      Юр'ївська
                   церква та ого-  1615 р.      в
                   рожа (дер.)
1450    с. Вороблячин      Преображенська  1662 р.      в
                   церква
1451    с. Грушів        Михайлівська
                   церква та    1715 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
1452    с. Семірівка       Церква Івана
                   Богослова    1737 р.      в
                   (дер.)
1453        -"-        Дзвіниця     1818 р.      в
                   (дер.)
1454    смт Шкло         Парасківська
                   церква та    1732 р.      в
                   дзвіниця
                   (дер.)
 
      МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
      м. Миколаїв
 
1455    вул. Адміральська, 4   Будинок штабу  1796 р.      в
                   флоту
1456    вул. Набережна      Брама та мури  1848 р.      в
                   суднобудівної
                   вахти
 
      Очаківський район
 
1457    м. Очаків        Миколаївська   1818 р.      в
                   церква
 
      ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 
      м. Одеса
 
1458 1-12 Приморський бульвар,   Жилі і громад-
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  ські будинки   XIX ст.      в
      11, 12, 13, 14, 15
1459    вул. К. Маркса, 55    Троїцька церк-  1808 р.      в
                   ва
1460    вул. С. Ласточкіна, 2  Палац      1842-1850 рр.   в
1461        -"-     4  Будинок архео-
                   логічного му-  1883 р.      б
                   зею
1462        -"-     5  Морський музей  початок XIX ст.  б
1463    вул. Островідова, 68   Кірха      XIX ст.      в
1464    вул. Пастернака, 13   Державна нау-
                   кова бібліоте-
                   ка імені Горь-  1906 р.      в
                   кого
1465    вул. Чайковського, 8   Жилий будинок  1844 р.      в
1466    м. Білгород-Дністров-  Підземна церк-
      ський          ва Іоана Суча-  XIV-XVII ст.   б
                   вського
1467    м. Ізмаїл, вул. Дзер-  Свято-Мико-
      жинського, 124      лаївська церк-  1883 р.      в
                   ва
1468    Фортеця         Успенська цер-  1841 р.      в
                   ква
1469        -"-        Миколаївська   1852 р.      в
                   церква
 
      Болградський район
 
1470    м. Болград        Церква Миколая  1871 р.      в
 
      Ізмаїльський район
 
1471    с. Нова Некрасівка    Введенська    XIX ст.      в
                   церква
 
      ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
      м. Полтава
 
1472    вул. Жовтнева, 14    Жилий будинок  1838 р.      в
1473        -"-   35    Російський се-
                   лянський банк  1906-1909 рр.   в
1474    проспект 1-го Травня,  Жилий будинок  початок XIX ст.  в
      18
1475    площа Леніна, 2     Будинок земст-  1905-1909 рр.   б
                   ва
1476    м. Кременчук       Будинок для
                   спостереження
                   за рухом по   XVIII ст.     в
                   Дніпру
1477    м. Миргород,       Будинок водо-
      вул. Гоголя, 148     лікарні (дер.)  1914-1917 рр.   в
 
      Гадяцький район
 
1478    с. Плішивець       Покровська    1907 р.      в
                   церква
 
      Карлівський район
 
1479    с. Федорівка       Благовіщенська
                   церква      1828 р.      в
 
      Лубенський район
 
1480    с. Піски         Церква (дер.)  XII ст.      в
1481    с. Снітин        Воскресенська  1805 р.      в
                   церква
 
      Новосанжарський район
 
1482    с. Нехвороща       Васильківська
                   фортеця
                   Української
                   лінії (рештки)  1731-1736 рр.   а
 
      Пирятинський район
 
1483    с. Березова Рудка    Садиба та парк  XVIII-XIX ст.   в
 
      Полтавський район
 
1484    с. Крутий Берег     Садиба      XVIII ст.     в
 
      Чорнухинський район
 
1485    с. Вороньки       Будинок про-
                   віантського   XIX ст.      в
                   складу
 
      РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
      м. Ровно
 
1486    вул. Шевченка      Успенська цер-
                   ква та дзвіни-  1756 р.      в
                   ця (дер.)
 
      Березнівський район
 
1487    с. Губків        Руїни замку   XV-XVI ст.    а
1488    с. Маринин        Преображенська
                   церква (дер.)  XVIII ст.     в
                   та дзвіниця
 
      Володимирецький район
 
1489    смт Рафалівка      Церква      XVIII-XIX ст.   в
 
      Гощанський район
 
1490    смт Гоща         Михайлівська
                   церква та    1632 р.      в
                   дзвіниця
1491    с. Дорогобуж       Успенська цер-  XI-XVII ст.    в
                   ква
1492    с. Тучин         Преображенська
                   церква (дер.)  1730 р.      в
 
      Дубнівський район
 
1493    м. Дубно         Костьол та мо-
                   настир карме-  1660 р.      в
                   літок
1494    м. Дубно         Юр'ївська цер-  1700 р.      в
                   ква (дер.)
1495        -"-        Келії монасти-
                   ря бернардинів  XVIII ст.     в
1496    с. Мирогоща Перша    Михайлівська
                   церква та    XVIII ст.     в
                   дзвіниця
                   (дер.)
 
      Дубровицький район
 
1497    м. Дубровиця       Костьол     1740 р.      в
1498        -"-        Церква      1861 р.      в
 
      Зарічненський район
 
1499    с. Серники        Дмитрівська
                   церква (дер.)  XVIII ст.     в
 
      Корецький район
 
1500    с. Корець        Комплекс спо-
                   руд Троїцького  XVI-XIX ст.    в
                   монастиря
1501        -"-        Миколаївська   1834 р.      в
                   церква
1502        -"-        Келії монасти-
                   ря Франциска-  XVI-XVII ст.   в
                   нів
1503    с. Великі Межирічі    Костьол     1702 р.      в
1504        -"-        Палац      XVIII ст.     в
1505        -"-        Церква (дер.)  XVIII ст.     в
1506    с. Світанок       Покровська
                   церква (дер.)  XVIII ст.     в
 
      Костопільський район
 
1507    с. Великий Стидин    Покровська
                   церква (дер.)  1769 р.      в
                   та дзвіниця
 
      Млинівський район
 
1508    смт Млинів        Покровська
                   церква та    XIX ст.      в
                   дзвіниця
 
      Острозький район
 
1509    м. Острог, вул. 1-го
      Травня          Костьол     XVII-XIX ст.   в
1510    с. Межиріч        Міська брама   XVI ст.      в
1511        -"-        Піч       XVII ст.     а
1512    с. Михалківці      Троїцька церк-
                   ва та дзвіниця  1740 р.      в
1513    с. Новомалин       Руїни замку   XIV ст.      а
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка