Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань державного обов'язкового страхування майна колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1986 р. N 372
                Київ
 
      Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань
      державного обов'язкового страхування майна
       колгоспів, радгоспів та інших державних
        сільськогосподарських підприємств
 
   ( Щодо змін додатково див. Постанову Ради Міністрів УРСР
    N 57 ( 57-88-п ) від 01.03.88 )
 
 
 
 
   Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 3 вересня
1986 р. N 1052 "Про зміну і визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Уряду СРСР з питань державного  обов'язкового
страхування  майна  колгоспів,  радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств" Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду Української
РСР (додаються).
 
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
3 вересня 1986 р. N 1052 внесла зміни до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 1 червня 1978 р. N 499 (додаються).
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 17 жовтня 1986 р. N 372
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до рішень Уряду Української РСР
 
 
   1. У Положенні  про  органи  державного  страхування  в
Українській РСР, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від
26 листопада 1958 р. N 1645 (ЗП УРСР, 1958 р., N 11, ст. 211;
1969 р., N 7, ст. 86; 1977 р., N 3, ст. 28; 1984 р., N 11,
ст. 74):
 
   а) у підпункті "г" пункту 25 слова: "Міністерства сільського
господарства СРСР" замінити словами: "Держагропрому СРСР";
 
   б) підпункт "д" пункту 25 визнати таким, що втратив чинність;
 
   в) указання на радгоспи та інші державні сільськогосподарські
підприємства системи Міністерства сільського господарства СРСР і
системи  Міністерства  плодоовочевого господарства СРСР і на
міжреспубліканські запасні фонди по страхуванню майна радгоспів та
інших  державних  сільськогосподарських  підприємств  системи
Міністерства сільського господарства СРСР і системи Міністерства
плодоовочевого господарства СРСР, що містяться у тексті Положення,
замінити відповідно указаннями на радгоспи та інші державні
сільськогосподарські підприємства системи Держагропрому СРСР і на
міжреспубліканський запасний фонд по страхуванню майна радгоспів
та  інших державних сільськогосподарських підприємств системи
Держагропрому СРСР.
 
   2. У постанові Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1968 р.
N 113 "Про державне обов'язкове страхування майна колгоспів" (ЗП
УРСР, 1968 р., N 3, ст. 31):
 
   а) в абзаці другому пункту 4 слова: "Міністерству сільського
господарства УРСР" замінити словами: "Держагропрому УРСР";
 
   б) в абзаці другому пункту 5 слова: "районних виробничих
управлінь сільського господарства" замінити словами: "районних
агропромислових об'єднань".
 
   3. У Переліку заходів по запобіганню загибелі і пошкодженню
сільськогосподарських культур, тварин, будівель та іншого майна,
які можуть фінансуватись за рахунок коштів, що відраховуються від
страхових платежів, і порядку  витрачання  вказаних  коштів,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 25 жовтня 1978 р.
N 514 (ЗП УРСР, 1978 р., N 10, ст. 81), указання на Міністерство
сільського  господарства  УРСР і Міністерство радгоспів УРСР
замінити указаннями на Держагропром УРСР.
 
   4. У постанові Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1983 р. N 488
"Про ставки платежів по державному обов'язковому страхуванню майна
колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств":
 
   а) преамбулу і абзац перший пункту 1 викласти в такій
редакції:
 
   "Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити ставки платежів по державному обов'язковому
страхуванню майна колгоспів, а також радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств системи Держагропрому СРСР у
таких розмірах:";
 
   б) у назвах першого і другого додатків слова: "Мінсільгоспу
СРСР і Мінплодоовочгоспу СРСР" замінити словами: "Держагропрому
СРСР".
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 3 вересня 1986 р. N 1052
 
               ЗМІНИ,
       що вносяться до постанови ЦК КПРС і Ради
      Міністрів СРСР від 1 червня 1978 р. N 499
     "Про удосконалення порядку відшкодування втрат
    радгоспів та інших державних сільськогосподарських
       підприємств від стихійного лиха та інших
     несприятливих умов" - ЗП СРСР, 1978 р., N 17,
     ст. 101 (постанова ЦК Компартії України і Ради
      Міністрів УРСР від 28 липня 1978 р. N 374)
 
 
   1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Державне обов'язкове страхування майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств системи Держагропрому
СРСР проводиться на умовах, встановлених чинним законодавством для
колгоспів".
 
   2. В абзаці другому пункту 3 і в абзаці першому пункту 6
слова: "Міністерства сільського господарства  СРСР"  замінити
словами: "Держагропрому СРСР".
 
   3. У  пункті 4 слова: "50 процентів" замінити словами:
"60 процентів".
 
   4. У пункті 5:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "5. У радгоспах та інших державних сільськогосподарських
підприємствах системи Держагропрому СРСР створюється резервний
фонд";
 
   в абзацах третьому і  четвертому  слова:  "Міністерством
сільського господарства СРСР", "міністерств" і "міністерства"
замінити  відповідно   словами:   "Держагропромом   СРСР",
"агропромислових комітетів" і "агропромислового комітету";
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   "Держбанку СРСР видавати Держагропрому СРСР і держагропромам
союзних республік при недостачі у них коштів резервного фонду
кредит на строк до 3 років на покриття збитків від стихійного
лиха".
 
   5. Пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   "7. Інструкція  про  порядок  проведення   державного
обов'язкового страхування майна радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств системи  Держагропрому  СРСР
затверджується Міністерством фінансів СРСР за погодженням з цим
Комітетом".
 
   6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   "8. Положення про резервний фонд радгоспів та інших державних
сільськогосподарських  підприємств  системи Держагропрому СРСР
затверджується Держагропромом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і
Держбанком СРСР".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка