Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 червня 1986 р. N 217
                Київ
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                  Кабінету Міністрів УРСР
     N 102 ( 102а-91-п ) від 20.07.91 )
 
     Про затвердження Положення про загальний відділ
     виконавчого комітету районної, міської, районної
         в місті Ради народних депутатів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення  про  загальний  відділ  виконавчого
комітету районної, міської, районної в місті Ради  народних
депутатів, що додається.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 20
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Ради Міністрів Української РСР
                від 12 червня 1986 р. N 217
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про загальний відділ виконавчого комітету районної,
    міської, районної в місті Ради народних депутатів
 
 
   1. Загальний відділ виконавчого комітету районної, міської,
районної  в  місті  Ради  народних  депутатів відповідно до
законодавства Української РСР утворюється районною,  міською,
районною в місті Радою і підпорядковується у своїй діяльності Раді
та її виконавчому комітетові.
 
   Роботу загального відділу організує секретар  виконавчого
комітету  районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів.
 
   2. Основними завданнями загального відділу є:
 
   організаційно-технічне і   господарське   обслуговування
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, її
виконавчого комітету і постійних  комісій  та  комісій  при
виконавчому комітеті;
 
   забезпечення чіткої організації діловодства у виконавчому
комітеті районної, міської, районної в місті Ради  народних
депутатів, контролю за строками проходження і виконання службових
документів;
 
   організація прийому громадян і  здійснення  контролю  за
строками розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян у виконавчому
комітеті районної, міської, районної в місті Ради  народних
депутатів;
 
   подання методичної допомоги в організації роботи по веденню
діловодства відділам і управлінням виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів, виконавчим
комітетам нижчестоящих Рад.
 
   3. Загальний відділ у своїй діяльності керується законами
СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та її Президії,
законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та  її
Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР,
постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями
вищестоящих та відповідно районної, міської, районної в місті Рад
народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями їх виконавчих
комітетів, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 
   4. Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до
його відання, взаємодіє з іншими відділами  й  управліннями
виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів.
 
   5. Загальний відділ відповідно до покладених  на  нього
завдань:
 
   а) здійснює  ведення  діловодства у виконавчому комітеті
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів
відповідно до інструкції по діловодству та чинних правил;
 
   б) приймає,  реєструє  і передає за призначенням вхідну
кореспонденцію, а також  внутрішню  документацію  виконавчого
комітету  районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію; веде
реєстраційну, контрольну і довідкову картотеки;
 
   в) разом з організаційно-інструкторським та іншими відділами
й управліннями виконавчого комітету районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів забезпечує організаційно-технічну
підготовку сесій Ради, засідань її виконавчого комітету, а також
нарад та інших заходів, що проводяться ним;
 
   г) здійснює  оформлення,  облік  і  зберігання  протягом
установленого строку протоколів сесій районної, міської, районної
в  місті Ради народних депутатів і засідань її виконавчого
комітету;
 
   д) здійснює друкування і  розмноження  рішень  районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів, рішень і
розпоряджень її виконавчого комітету, своєчасне доведення їх до
відповідних відділів і управлінь виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів, виконавчих
комітетів нижчестоящих Рад, підприємств, установ, організацій,
службових осіб та громадян; у необхідних випадках видає копії,
виписки й довідки з прийнятих рішень і розпоряджень;
 
   є) забезпечує  контроль  за  строками  виконання  актів
вищестоящих державних органів, рішень районної, міської, районної
в  місті Ради народних депутатів, рішень і розпоряджень її
виконавчого комітету, а також інших службових документів, що
підлягають контролю; систематично інформує керівництво виконавчого
комітету про хід їх виконання;
 
   ж) здійснює матеріально-технічне забезпечення заходів  по
підготовці і проведенню на території району, міста виборів до
Верховної Ради СРСР, Верховної Ради УРСР, місцевих Рад народних
депутатів, а також районних (міських) народних судів;
 
   з) забезпечує технічне і господарське обслуговування комісій,
утворюваних районною, міською, районною в місті Радою народних
депутатів та її виконавчим комітетом;
 
   і) складає зведену номенклатуру справ районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів та її виконавчого
комітету,  забезпечує  контроль  за  правильністю формування,
оформлення і збереження справ, що підлягають здачі в архів
виконавчого комітету;
 
   організує роботу архіву виконавчого комітету відповідно до
Положення про Державний архівний фонд СРСР та інших нормативних
документів з архівної справи;
 
   бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної
цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує
справи до здачі в державний архів;
 
   к) забезпечує організаційно-технічне обслуговування прийому
громадян керівництвом та членами виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів;
 
   веде облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до
виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради
народних  депутатів;  здійснює контроль за строками розгляду
звернень громадян та виконанням рішень, прийнятих по пропозиціях,
заявах і скаргах громадян;
 
   аналізує й узагальнює пропозиції, заяви і скарги громадян, що
надійшли до виконавчого комітету районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів, доповідає дані аналізу керівництву
виконавчого комітету;
 
   л) за дорученням виконавчого комітету перевіряє у відділах і
управліннях виконавчого комітету районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів, виконавчих комітетах нижчестоящих
Рад стан організації діловодства та контролю за виконанням актів
вищестоящих державних органів, рішень Ради, рішень і розпоряджень
її виконавчого комітету та інших службових документів;
 
   м) вивчає досвід роботи діловодних служб виконавчих комітетів
нижчестоящих Рад народних депутатів, подає їм методичну допомогу в
удосконаленні форм і методів роботи з документами;
 
   н) забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової
організації праці та засобів організаційної техніки в апараті
виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради
народних  депутатів;  сприяє  підвищенню ділової кваліфікації
працівників відділів та управлінь виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народним депутатів, виконавчих
комітетів нижчестоящих Рад, які займаються діловодством;
 
   о) здійснює контроль за правильністю користування документами
в апараті виконавчого комітету районної, міської, районної в місті
Ради народних депутатів; готує довідки, звіти, інформації з питань
діловодства, контролю за строками виконання службових документів;
 
   п) бере участь у розробці і виданні довідників та інших
посібників, необхідних для роботи районної, міської, районної в
місті  Ради  народних  депутатів, її виконавчого комітету і
виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів;
 
   р) забезпечує утримання і належну експлуатацію  будинків
(приміщень) виконавчого комітету районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів, а також їх охорону і пожежну
безпеку;
 
   с) здійснює придбання обладнання для службових приміщень
виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради
народних  депутатів,  канцелярського  приладдя  та  засобів
організаційної техніки;
 
   т) забезпечує  правильне  використання  і  збереження
матеріальних цінностей у виконавчому комітеті районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів;
 
   у) організує роботу транспорту, що обслуговує виконавчий
комітет  районної,  міської, районної в місті Ради народних
депутатів.
 
   6. Загальний відділ має право за згодою секретаря виконавчого
комітету повертати відділам і управлінням виконавчого комітету
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів,
виконавчим  комітетам  нижчестоящих  Рад  проекти  рішень  і
розпоряджень та інші документи, подані з  порушенням  вимог
інструкції по діловодству.
 
   7. Загальний відділ звітує про свою роботу перед районною,
міською, районною в місті Радою народних депутатів  та  її
виконавчим комітетом.
 
   8. Загальний відділ виконавчого комітету районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів очолює завідуючий, який
відповідно  до  законодавства  Української РСР затверджується
районною, міською, районною в місті Радою народних депутатів.
 
   9. Завідуючий загальним відділом:
 
   керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність
за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання
перспективних і поточних планів роботи відділу;
 
   розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує
підвищення їх політичного рівня і ділової кваліфікації;
 
   вносить на розгляд виконавчого комітету районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів пропозиції з питань, що
належать до компетенції відділу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка