Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
 
              Н А К А З
 
 N 33 від 10.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 липня 1996 р.
 vd960710 vn33            за N 370/1395
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      культури і туризму
    N 189 ( z0527-06 ) від 19.04.2006 }
 
  Про затвердження Положення про пошуково-рятувальні служби
  суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на
  організації туристичних подорожей з використанням активних
          форм пересування туристів
 
 
 
   На  виконання  статті 28 Закону  України "Про туризм"
( 324/95-ВР ), доручень Кабінету Міністрів України від 25 жовтня
1995 року за N 19822/1  і  N 19823/3 та з метою здійснення
практичної роботи по забезпеченню безпеки туристів, наданню їм
допомоги і захисту в екстремальних ситуаціях, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити погоджене з Міністерством охорони здоров'я
України, Міністерством зв'язку України, Міністерством внутрішніх
справ України, Міністерством транспорту України, Міністерством
лісового господарства України, Державним комітетом України по
гідрометеорології, Штабом цивільної оборони України, Товариством
рятування на водах України та Туристсько-спортивною  спілкою
України  Положення  про  пошуково-рятувальні служби суб'єктів
туристичної діяльності,  що  спеціалізуються  на  організації
туристичних подорожей з використанням активних форм пересування
туристів (додається).
   2. Відділу  забезпечення  захисту  та безпеки  туристів
(Скворцов В.С.) разом з місцевими органами державної виконавчої
влади в галузі туризму організувати глибоке вивчення та втілення в
практичну діяльність вимог Положення про  пошуково-рятувальні
служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на
організації туристичних подорожей з використанням активних форм
пересування туристів, а також контроль за його виконанням.
   3. Загальному  відділу (Скакун М.О.) надіслати  зазначене
Положення до заінтересованих міністерств, Державних комітетів та
відомств  України,  обласних  державних  адміністрацій  для
використання в практичній роботі.
 
 Голова Держкомтуризму                В.І.Скринник
 
                        Затверджено
                    наказом Держкомтуризму від
                    10 липня 1996 року N 33
 
              Положення
    про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної
    діяльності,  що спеціалізуються  на  організації
    туристичних подорожей з використанням активних форм
            пересування туристів
 
   1. Це Положення розроблене відповідно до статті 28 Закону
України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) і визначає мету, завдання,
порядок створення та діяльності пошуково-рятувальних служб.
   2. Суб'єкти  туристичної  діяльності  незалежно від форм
власності (надалі -  підприємства),  що  спеціалізуються  на
організації туристичних подорожей з використанням активних форм
пересування  туристів  (автомобільний,  гірський,  лижний,
велосипедний,  водний,  мотоциклетний,  пішохідний  туризм та
спелеотуризм), у своєму складі створюють  пошуково-рятувальні
служби.
   У разі відсутності таких служб підприємства укладають угоди з
відповідними спеціалізованими службами на обслуговування туристів.
   3. Метою   діяльності   та   основними   завданнями
пошуково-рятувальних служб є здійснення практичної роботи по
забезпеченню безпеки туристів, що займаються активними формами
пересування, а також їх пошуку, наданню допомоги та захисту в
екстремальних ситуаціях.
 
   4. Пошуково-рятувальні служби відповідно до покладених на них
завдань розробляють та реалізують спеціальні вимоги безпеки для
туристів, що використовують активні форми пересування. З цією
метою:
   4.1. вивчають район туристичних подорожей активних  форм
пересування з урахуванням всіх його особливостей, виходячи з
конкретного  заходу,  що  здійснюється,  готують  керівництву
підприємства пропозиції з питань забезпечення безпеки туристів;
   4.2. беруть участь  у  підготовці  безпечних  умов  для
перебування туристів на трасах походів, прогулянок, екскурсій,
місцях проведення  змагань,  забезпеченні  туристів  засобами
індивідуального та колективного захисту і оснащення, справним
спорядженням та інвентарем, а також у перевірках відповідності
вимогам безпеки місць розміщення та харчування зазначених туристів
і екскурсантів у зонах підвищеної небезпеки;
   4.3. організують навчання працівників та туристів засобам
профілактики і захисту від травм та нещасних випадків, інформують
їх про джерела небезпеки, які можуть бути зумовлені характером
маршруту, траси та поведінкою самих туристів;
   4.4. проводять  спеціальний  інструктаж з питань техніки
безпеки під час проведення походів, подорожей, змагань, інших
туристичних заходів, надання першої медичної допомоги;
   4.5. перевіряють  теоретичну  та  спеціальну  підготовку,
матеріальне  забезпечення  та  наявність  аварійного  запасу
медикаментів і продуктів харчування у груп туристів, які виходять
у складні туристичні походи і подорожі, а також стан знань
інструкторським  складом  засобів  забезпечення  безпеки  при
проведенні зазначених заходів, усувають працівників, які виявили
невідповідність поставленим вимогам, від проведення туристичних
заходів;
   4.6. проводять оперативний контроль за підготовкою туристів
до походів, змагань, дотриманням ними вимог безпеки, організації
та проведення зазначених заходів;
   4.7. перевіряють стан маршрутів та усувають виявлені недоліки
щодо обладнання потенційно небезпечних ділянок  (налагодження
переправ, розширення стежок, встановлення показчиків, маркування
тощо);
   4.8. забезпечують туристські групи необхідною інформацією про
стан погоди, розміщення найближчих медичних закладів на шляху
проходження тощо;
   4.9. ведуть облік туристів, що вийшли у похід, подорож,
екскурсію  чи  взяли участь у змаганнях, та контролюють їх
повернення на попередньо визначені місця;
   4.10. забезпечують термінову передачу одержаних штормових
попереджень до інструкторів, які разом з групами туристів або
екскурсантів перебувають у поході чи на трасі, з метою вжиття
необхідних  заходів  для  забезпечення  безпеки  туристів  і
екскурсантів;
   4.11. підтримують відповідними засобами постійний зв'язок із
групами туристів, що перебувають у місцях особливої небезпеки;
   4.12. безпосередньо та за участю інших служб ведуть пошукові
та рятувальні роботи, надають першу медичну допомогу туристам, що
зазнають лиха на місці події, невідкладно транспортують потерпілих
до лікувальних закладів.
 
   5. Для повного та якісного забезпечення покладених завдань
пошуково-рятувальні служби взаємодіють та узгоджують свої заходи з
органами охорони здоров'я, зв'язку, внутрішніх справ, транспорту,
лісового та водного господарства, гідрометеорологічної служби,
цивільної оборони та туристсько-спортивними організаціями.
 
   6. В установленому порядку керівники підприємств розробляють
та здійснюють із зазначеними органами спільні заходи з таких
основних питань:
   6.1. органи охорони здоров'я:
   проведення медичних  оглядів  туристів  перед  виходом у
багатоденну подорож вищої категорії складності;
   комплектування медичного  оснащення  пошуково-рятувальних
служб;
   надання інформації про епідеміологічну обстановку;
   проведення спеціальних  занять  для  отримання  туристами
практичних навиків по наданню першої медичної допомоги, у разі
необхідності, на місці події;
   видання брошур, буклетів щодо профілактики травматизму та
нещасних випадків.
   6.2. органи зв'язку:
   присвоєння радіочастот для радіостанцій пошуково-рятувальних
служб;
   забезпечення позачергово (за спецпаролями) телефонного  і
телеграфного зв'язків при проведенні пошуково-рятувальних робіт та
наданню допомоги в екстремальних ситуаціях.
   6.3. органи внутрішніх справ:
   надання всебічної допомоги в організації  та  проведенні
пошуково-рятувальних робіт;
   організація лекцій, бесід, виступів та інструктажів перед
туристами щодо профілактики дорожніх, водних, інших видів пригод,
дотримання правил пожежної безпеки, а також правопорушень.
   6.4. органи транспорту:
   виділення необхідних транспортних засобів для  проведення
пошуково-рятувальних робіт;
   проведення поточного та капітального ремонту при наявності
спеціального автотранспорту у пошуково-рятувальних службах;
   позачергове придбання квитків  у  зв'язку  з  виконанням
пошуково-рятувальних робіт працівниками цих служб.
   6.5. органи лісового господарства:
   надання пошуково-рятувальним службам інформації про райони
стихійного лиха (повені, лісові пожежі, снігові лавини тощо) у
випадках його виникнення та небезпечні у зв'язку з цим місця на
маршрутах;
   надання працівниками лісництва інформаційної та практичної
допомоги туристським групам на складних і небезпечних маршрутах;
   повідомлення пошуково-рятувальним службам про групи туристів,
які зазнають лиха в районах дії підрозділів лісового господарства.
   6.6. товариства рятування на воді:
   організація бесід, інструктажів та практичних  занять  з
туристами щодо прийомів рятування та надання першої медичної
допомоги при нещасних випадках на воді;
   перевірка технічного стану та готовності плавзасобів, що
використовуються в походах і подорожах по водним маршрутам;
   сприяння пошуково-рятувальним  службам  в  організації та
проведенні пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних
засобів зв'язку, водного транспорту та рятувального обладнання;
   видання спеціальних брошур, плакатів, листівок та  іншої
літератури щодо профілактики нещасних випадків на воді.
   6.7. органи гідрометеорологічної служби:
   інформація про  фактичний  стан  та  очікувані  зміни
гідрометеорологічних умов, стан погоди (температура, вологість
повітря, опади, вітер, температура води тощо);
   надання довгострокових та  короткострокових  гідрологічних
прогнозів  (рівень  води, час початку та закінчення повені,
скресання та замерзання рік, водойм);
   завчасне попередження  про  виникнення  чи  посилення
гідрометеорологічних явищ, небезпечних для туристів (завірюха,
снігопад, сніжні лавини).
   6.8. органи цивільної оборони:
   повідомлення керівників підприємств про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій;
   сприяння пошуково-рятувальним  службам  в  організації та
проведенні пошуково-рятувальних, інших невідкладних  робіт  у
районах лиха, у разі необхідності - безпосередньо беруть участь у
зазначених роботах з використанням необхідних сил і засобів.
   6.9. туристсько-спортивні організації:
   наявності та відповідності встановленим вимогам матеріальної
бази пошуково-рятувальних служб;
   надання їм консультативної та методичної  допомоги  щодо
забезпечення безпеки туристів при проведенні оздоровчо-спортивних
заходів з використанням активних форм пересування;
   сприяння пошуково-рятувальним  службам  в  розробці  та
прокладанні маршрутів, а також в організації та  проведенні
пошуково-рятувальних робіт з використанням власних сил та засобів.
 
   7. Структура та штати пошуково-рятувальних служб визначаються
керівником підприємства. Комплектуються вони з працівників, які
мають практичний досвід роботи та пройшли відповідну підготовку.
   8. Персональний склад пошуково-рятувальних служб узгоджується
з відповідними структурними підрозділами по туризму обласних
державних адміністрацій.
   9. Пошуково-рятувальні  служби  забезпечуються  необхідним
оснащенням, апаратурою, штатним запасом матеріалів (медикаменти,
продукти харчування тощо) за рахунок підприємств. При необхідності
- виділяється транспорт. Обов'язок щодо  забезпечення  служб
покладається на керівників підприємств.
   10. Керівники   підприємств   призначають   начальників
пошуково-рятувальних служб,    які   несуть   персональну
відповідальність за виконання покладених на пошуково-рятувальні
служби завдань, забезпечують їх постійну готовність до негайного
виїзду для пошуку, рятування та надання необхідної допомоги
туристам.
 
   11. Начальники пошуково-рятувальних служб:
   11.1. зобов'язані:
   особисто брати дозвіл на експлуатацію діючих та узгодження
нових  туристичних  маршрутів  з використанням активних форм
пересування туристів у  відповідних  маршрутно-кваліфікаційних
комісіях;
   консультувати працівників підприємств та туристські групи
щодо дотримання безпеки на маршрутах;
   регулярно перевіряти туристичне спорядження та  інвентар,
вилучати  з  використання  майно, яке не забезпечує безпеки
проведення туристичних заходів;
   постійно вдосконалювати  професійні  навики  та  фізичну
підготовку членів пошуково-рятувальних служб;
   у разі неповернення у встановлені терміни туристських груп на
контрольний пункт або виникнення екстремальних ситуацій, негайно
повідомляти про це керівникам підприємств і невідкладно приступати
до проведення пошуково-рятувальних робіт;
   складати акт про наслідки проведення пошуково-рятувальних
робіт та попередні висновки про причини кожного нещасного випадку,
про  що доповідати керівникам підприємств. Копію зазначеного
документа направляти у відповідний структурний підрозділ  по
туризму обласних державних адміністрацій;
   відсторонити від роботи працівників служб при порушенні ними
дисципліни чи вимог безпеки;
   11.2. мають право заборонити в районі туристичних подорожей з
активними формами пересування будь-які проходження чи змагання (з
обов'язковою відміткою про це в маршрутних документах) у випадках,
коли:
   гідрометеорологічні умови або стан гірського рельєфу можуть
призвести до нещасних випадків;
   з боку учасників туристичних подорожей встановлені факти
грубого порушення дисципліни чи вимог безпеки;
   район закритий у зв'язку з несприятливими екологічною або
епідеміологічною обстановками;
   11.3. ведуть таку документацію:
   журнал виходу  працівників  пошуково-рятувальних служб на
профілактичні та пошуково-рятувальні роботи;
   акти перевірки  стану  туристичних  маршрутів  чи  місць
проведення туристичних заходів;
   журнал інструктажів туристських груп, реєстрація їх виходу та
повернення з маршрутів;
   журнал радіообміну;
   журнал обліку нещасних випадків;
   акти про наслідки проведення пошуково-рятувальних робіт та
попередні висновки про причини кожного нещасного випадку;
   акти про використання медикаментів, продуктів харчування та
списання спорядження у випадках його зіпсування під час проведення
пошуково-рятувальних робіт.
 
   12. Пошуково-рятувальні служби є структурними підрозділами
підприємств,  підпорядковані  безпосередньо  керівнику,  на
працівників  служб  повністю  поширюються  вимоги  чинного
законодавства та форми оплати, встановлені на підприємствах.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка