Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства хлібопродуктів УРСР

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 березня 1986 р. N 82
                Київ
 
       Питання Міністерства хлібопродуктів УРСР
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
                      Міністрів УРСР
      N 212 ( 212-88-п ) від 02.08.88 
                      Постановою КМ
      N 194 ( 194-91-п ) від 10.09.91 )
 
 
 
   Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 11 лютого
1986 р.   N 207   Рада   Міністрів   Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Покласти на Міністерство хлібопродуктів УРСР виконання
таких основних завдань:
 
   забезпечення (відповідно до державних планів) закупок зерна,
олійного насіння, сортового і гібридного насіння зернових, олійних
культур і трав, сіна і трав'яного  борошна  за  договорами
контрактації, що укладаються хлібоприймальними і зернопереробними
підприємствами  з  колгоспами,  радгоспами   та   іншими
сільськогосподарськими підприємствами;
 
   організацію централізованого  нагромадження,  раціонального
територіального розміщення  і  зберігання  державних  хлібних
ресурсів;
 
   розробку балансів державних ресурсів зерна і продуктів його
переробки;
 
   здійснення в  установленому  порядку   централізованого
використання державних хлібних ресурсів, забезпечення постачання
населення хлібобулочними і макаронними виробами;
 
   здійснення керівництва   елеваторною,   борошномельною,
круп'яною,  хлібопекарською,  макаронною  і  комбікормовою
промисловістю;
 
   розробку і здійснення заходів по всемірній інтенсифікації
виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, підвищенню
якості вироблюваної продукції та проведення єдиної технічної
політики в галузі.
 
   Вказівки Міністерства хлібопродуктів УРСР з питань якості,
переміщення і використання державних хлібних ресурсів, що входять
до  його  компетенції, є обов'язковими для всіх організацій
незалежно від їх відомчої належності.
 
   2. З метою  прискорення  науково-технічного  прогресу  в
елеваторній,   борошномельній,  круп'яній,  хлібопекарській,
макаронній і комбікормовій промисловості та переведення їх на
інтенсивний  шлях  розвитку  Міністерство хлібопродуктів УРСР
здійснює:
 
   організацію будівництва нових, реконструкцію  й  технічне
переозброєння діючих хлібоприймальних, борошномельних, круп'яних,
хлібопекарських, макаронних і комбікормових підприємств;
 
   комплектування і матеріально-технічне постачання устаткування
приладів, кабельних та інших виробів споруджуваним і діючим
хлібоприймальним, зернопереробним, хлібопекарським та макаронним
підприємствам;
 
   керівництво науково-дослідними, проектними і конструкторськи-
ми організаціями;
 
   організацію підготовки робітників і кадрів працівників з
середньою спеціальною освітою, підвищення кваліфікації керівних
працівників і спеціалістів підприємств та організацій системи
Міністерства;
 
   заходи по зміцненню фінансової дисципліни, господарського
розрахунку, підвищенню рентабельності, раціональному використанню
матеріальних,  трудових і фінансових ресурсів підприємств та
організацій галузі, а також по забезпеченню виконання  ними
фінансових зобов'язань перед державою.
 
   Встановити, що  розробка  проектів планів економічного і
соціального розвитку по системі Міністерства хлібопродуктів УРСР
здійснюється  за  показниками,  встановленими для промислових
міністерств УРСР.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 212 ( 212-88-п ) від 02.08.88 )
 
   4. Держагропрому  УРСР  передати  у відання Міністерства
хлібопродуктів УРСР учбові заклади та інші організації згідно з
додатком N 2.
 
   5. Держагропрому УРСР забезпечувати виконання підвідомчими
організаціями для підприємств  хлібопекарської  і  макаронної
промисловості у необхідних обсягах, але не менше досягнутих у 1985
році, таких робіт:
 
   матеріально-технічне забезпечення  харчовою  сировиною  та
пакувальними матеріалами;
 
   виконання проектних  робіт по реконструкції і технічному
переозброєнню підприємств;
 
   проведення ремонтно-будівельних,  ремонтно-механічних   і
налагоджувальних робіт, а також ремонту електродвигунів;
 
   виготовлення нестандартного устаткування і запасних частин;
 
   розробку і виготовлення нової техніки й засобів механізації;
 
   художнє оформлення продукції та пакування;
 
   перепідготовку керівних кадрів, спеціалістів і робітничих
кадрів;
 
   обслуговування з  питань  науково-технічної  пропаганди,
інформації, виставок тощо.
 
   6. Погодитись з пропозицією Держагропрому УРСР, Міністерства
хлібопродуктів  УРСР  про  розміщення  центрального  апарату
Міністерства хлібопродуктів УРСР в будинку по вул. Саксаганського,
1, м. Київ.
 
   7. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
11 лютого 1986 р. N 207 "Питання  Міністерства  хлібопродуктів
СРСР":
 
   1) Надала Міністерству хлібопродуктів СРСР право при економії
державних хлібних ресурсів і невибірці їх за виділеними фондами
вносити зміни в річні та квартальні плани виробництва борошна,
крупи і комбікормів, а також за погодженням з Держагропромом СРСР
і Держпланом СРСР в економічні й фінансові показники плану
промислової  та  заготівельної  діяльності  по  міністерствах
хлібопродуктів союзних республік і по Міністерству в цілому.
 
   Дозволила Міністерству фінансів СРСР при змінах річних планів
надходження податку з обороту від реалізації хлібопродуктів і
планів прибутку від промислової та заготівельної діяльності,
пов'язаних з економією державних хлібних  ресурсів,  вносити
уточнення до взаємних розрахунків союзного бюджету з бюджетами
союзних республік.
 
   Поширила на працівників об'єднань та управлінь хлібопродуктів
діючий для керівних працівників хлібоприймальних і зернопереробних
підприємств  порядок  преміювання  за  основні  результати
господарської діяльності при уточненні планових показників, коли
ці уточнення пов'язані із зміною планів виробництва борошна, крупи
і комбікормів з метою економії хлібних ресурсів.
 
   2) Надала  право Міністру хлібопродуктів СРСР, міністрам
хлібопродуктів союзних республік і керівникам органів управління
на місцях:
 
   затверджувати в  установленому  порядку  штатні  розписи
зазначених органів управління без урахування норм і співвідношень
чисельності спеціалістів і встановлювати працівникам цих органів
управління посадові оклади без урахування середніх окладів за
схемою посадових окладів у межах встановленої чисельності та
затвердженого фонду заробітної плати працівників;
 
   встановлювати висококваліфікованим  працівникам  вказаних
органів  управління  надбавки в розмірі до 50 процентів їх
посадового окладу за рахунок економії фонду заробітної плати,
одержаної в результаті скорочення чисельності працівників цих
органів. Ці надбавки скасовуються або зменшуються при погіршенні
якості праці, несвоєчасному виконанні завдань, порушеннях трудової
та виробничої дисципліни.
 
   3) Зберегла за працівниками, переведеними з ліквідованих
Міністерства харчової промисловості СРСР, міністерств харчової
промисловості союзних республік та їх місцевих органів управління
до  апарату  Міністерства  хлібопродуктів  СРСР,  міністерств
хлібопродуктів союзних республік та їх органів управління на
місцях, посадові оклади (якщо вони нижче за новим місцем роботи) і
умови  матеріально-побутового  забезпечення  й   медичного
обслуговування, які діяли за попереднім місцем роботи, на період
роботи у новій посаді.
 
   ( Абзац другий підпункту 3 пункту 7 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 194 ( 194-91-п ) від 10.09.91 )
 
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   інд. 22
 
 
   ( Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови Ради
    Міністрів УРСР N 212 ( 212-88-п ) від 02.08.88 )
 
 
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 10 березня 1986 р. N 82
 
               ПЕРЕЛІК
      учбових закладів та інших організацій, які
      передаються у відання Мінхлібопродукту УРСР
 
 
   Кам'янець-Подільський технікум харчової промисловості
 
   Львівський технікум харчової промисловості
 
   Дашівський ремонтно-механічний завод (Вінницька область)
 
   Лабораторія наукової  організації праці в хлібопекарській
промисловості НВО "Укрхарчопроектмеханізація"
 
   Група спеціалістів з Головного інформаційно-обчислювального
центру колишнього Мінхарчопрому УРСР (у складі 10 чоловік)
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка