Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про зону митного контролю вантажного відділу N 2 Київської регіональної митниці на території СП ТОВ "ІНТЕРКАР"

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 1280
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Київської
                    регіональної митниці
    N 456 ( v0456483-06 ) від 28.04.2006 }
 
    Про затвердження Положення про зону митного контролю
     вантажного відділу N 2 Київської регіональної
       митниці на території СП ТОВ "ІНТЕРКАР"
 
 
   З метою забезпечення чіткої організації здійснення митних
процедур щодо допущення транспортних засобів до перевезень товарів
під митними печатками й пломбами та у відповідності до Порядку
створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого
постановою Кабінету  міністрів України від 25.12.2002 N 1947
( 1947-2002-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про зону митного контролю вантажного
відділу N 2 Київської регіональної митниці на території СП ТОВ
"ІНТЕРКАР" (далі - Положення) (додається) та ввести його в дію з
моменту підписання цього наказу.
 
   2. Начальнику вантажного відділу N 2:
   організувати ознайомлення особового складу відділу з даним
наказом та Положенням, забезпечити їх безумовне виконання;
   проінформувати керівництво СП ТОВ "ІНТЕРКАР" щодо  вимог
Положення.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника начальника митниці Іванченка Е.П.
 
 Начальник Київської
 регіональної митниці                А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Київської регіональної
                   митниці
                   30.12.2005 N 1280
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про зону митного контролю вантажного відділу N 2
      Київської регіональної митниці на території
            СП ТОВ "ІНТЕРКАР"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дане Положення визначає порядок функціонування зони
митного контролю (далі ЗМК) вантажного відділу N 2 Київської
регіональної митниці (далі ВВ-2) на території СП ТОВ "ІНТЕРКАР",
режим переміщення транспортних засобів та вантажів на територію
зон або за межі цієї території, режим доступу осіб в ЗМК, а також
права  і  обов'язки посадових осіб митниці по створенню та
забезпеченню режиму в ЗМК, яке розроблене у відповідності до вимог
Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та
їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ), а також до Вимог,
яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт,
автотермінал, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.04.2003 N 476 ( 476-2003-п ), в частині організації місця
розташування підрозділу митного органу.
 
   1.2. У цьому положенні розуміються:
   - під "зоною митного контролю" - визначені територія та
приміщення  СП  ТОВ  "ІНТЕРКАР"  за  адресою м. Київ, вул.
Новокостянтинівська, 2А, в межах яких посадові особи митниці
здійснюють митні процедури;
   - під "режимом зони  митного  контролю"  -  встановлені
законодавством України з питань митної справи приписи, заборони,
обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів  та
громадян,  умови  розташування  будівель та споруд, а також
проведення господарських робіт у зоні митного контролю.
 
       2. Встановлення зони митного контролю
 
   2.1. ЗМК створюється з метою здійснення посадовими особами
ВВ-2 митних процедур щодо:
   - допущення транспортних засобів до перевезень товарів під
митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).
   - товарів та транспортних засобів, які переміщуються через
митний кордон України.
 
   2.2. ЗМК ВВ-2 на території СП ТОВ "ІНТЕРКАР" встановлюється
митницею в орендованих службових приміщеннях ВВ-2 та на майданчику
перед складом N 7.
   Межі ЗМК визначаються згідно додатку 1 до цього Положення.
 
   2.3. ЗМК на території СП  ТОВ  "ІНТЕРКАР"  позначаються
технічними засобами обмеження та індивідуалізації (стенди, плакати
та ін.), спеціальними табличками "Зона митного контролю", "Схеми
переміщення транспортних засобів".
 
         3. Режим зони митного контролю
 
   3.1. Режим в ЗМК встановлюється з метою організації митного
контролю транспортних засобів, що переміщуються через цю зону;
заборони доступу осіб, непричетних до здійснення митного контролю;
створення умов для роботи особового складу; захисту майна митниці
і товарів та транспортних засобів, які перебувають під митним
контролем.
 
   3.2. Доступ у зону митного контролю мають:
   - посадові особи митниці, які беруть безпосередню участь у
здійсненні митного контролю;
   - працівники   служб   санітарного,   ветеринарного,
фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю (при
потребі виконання службових обов'язків) - на підставі посвідчень
та в присутності посадової особи митниці;
   - посадові особи правоохоронних органів і органів прокуратури
- у випадках та порядку, передбачених законом, та в присутності
посадової особи митниці;
   - працівники СП ТОВ  "ІНТЕРКАР"  згідно  Списків  осіб,
затверджених  відповідно  директором  СП  ТОВ  "ІНТЕРКАР" та
керівництвом КРМ (додаток 2) - на підставі службових посвідчень;
   - чергова зміна охорони - на підставі службових посвідчень та
для виконання своїх службових обов'язків;
   - представники  транспортних  організацій  та  власники
транспортних засобів - підставі товаросупровідних документів та
документів,  що  засвідчують їх повноваження щодо проведення
необхідних процедур з транспортними засобами, які знаходяться у
зоні митного контролю, та в присутності посадової особи митниці.
 
   3.3. Доступ  у  зону  митного  контролю  у  випадках,
непередбачених вище, може бути дозволений керівництвом митниці або
начальником ВВ-2 за погодженням з керівництвом митниці.
 
   3.4. Особи, зазначені в п. 3.2, можуть перебувати в ЗМК
тільки з метою виконання своїх прямих обов'язків.
 
   3.5. Пропускний режим на територію  СП  ТОВ  "ІНТЕРКАР"
забезпечується черговою зміною охорони.
   Пропускний режим безпосередньо в ЗМК:
   - в робочий час, встановлений для митниці, контролюється
посадовими особами ВВ-2;
   - у неробочий час, встановлений для митниці, черговою зміною
охорони.
 
   3.6. Транспортні засоби знаходяться в  ЗМК  під  митним
контролем ВВ-2 з моменту їх в'їзду на територію ЗМК і до їх виїзду
за межі ЗМК. Переміщення транспортних засобів на територію ЗМК чи
за її межі можливе лише з дозволу посадових осіб ВВ-2.
 
   3.7. Режим зони митного контролю встановлюється на термін:
   - знаходження в ЗМК  транспортних  засобів,  щодо  яких
здійснюються необхідні митні процедури по допущенню до перевезень
товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП
( 995_012 );
   - знаходження в ЗМК товарів, що перебувають під митним
контролем.
 
      4. Права і обов'язки Київської регіональної
      митниці (далі - КРМ ) та СП ТОВ "ІНТЕРКАР"
     по організації роботи в зоні митного контролю
 
   4.1. Основними обов'язками КРМ є:
   - забезпечення здійснення митних процедур  по  допущенню
транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й
пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) у відповідності до
чинного законодавства, наказів та технологічних схем КРМ;
   - надання необхідної допомоги органам МВС, СБУ при проведенні
оперативно-розшукових заходів у ЗМК;
   - інформування керівництва СП ТОВ "ІНТЕРКАР" про зміни до
порядку здійснення митних процедур у ЗМК;
   - забезпечення дотримання особовим складом  ВВ-2  правил
техніки безпеки та охорони праці, а також режиму ЗМК.
 
   4.2. КРМ має право:
   - по узгодженню з директором СП ТОВ "ІНТЕРКАР" встановлювати
додаткові режимні правила в зоні митного контролю, які укладаються
письмово та затверджуються директором СП ТОВ "ІНТЕРКАР"  та
керівництвом Київської регіональної митниці;
   - перевіряти документи на право доступу до ЗМК;
   - вимагати від осіб, що знаходяться в ЗМК додержання вимог
режиму зони митного контролю.
 
   4.3. СП ТОВ "ІНТЕРКАР" зобов'язане:
   - забезпечувати дотримання режиму зони митного контролю, в
тому числі охорону;
   - виключити можливість розпорядження транспортними засобами,
які перебувають під митним контролем, без дозволу митних органів;
   - створювати необхідні умови для здійснення митних процедур в
повному обсязі;
   - забезпечити орендовані службові приміщення ВВ-2 системою
протипожежної та охоронної сигналізації, засобами телефонного
зв'язку;
   - забезпечувати необхідний санітарно-гігієнічний стан в зоні
митного контролю;
   - забезпечити  виконання  завантажувально-вивантажувальних
робіт в зоні митного контролю;
   - вести необхідну документацію, передбачену технологічними
схемами щодо допущення транспортних засобів до перевезень товарів
під митними печатками й пломбами на  умовах  Конвенції  МДП
( 995_012 ).
 
       5. Відповідальність за порушення режиму
           в зоні митного контролю
 
   Особи, винні в порушенні режиму зони митного контролю, несуть
кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
 
 Подання:
 Начальник вантажного відділу N 2           В.В.Алєксєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Директор СП ТОВ "ІНТЕРКАР"              О.Ф. Циркель
 
 
                   Додаток N 1
                   до Положення
                   про ЗМК ВВ-2 КРМ
                   30.12.2005 N 1280
 
 
              ПЛАН-СХЕМА
       ВАНТАЖНОГО ДВОРУ СТАНЦІЇ КИЇВ-ПЕТРІВКА
 
       (Має графічний вигляд. Не наводиться)
 
 
   1. Службові приміщення для працівників митниці та інших
державних контролюючих органів.
   2. Рампа для  митного  огляду  вантажів,  що  надходять
залізничним транспортом.
   3. Склад N 5 ст. Київ-Петрівка - склад тимчасового зберігання
(СТЗ).
   4. Підвищена колія станції.
   5. Залізнична колія N 9.
   6. Майданчик відстою автомобільного транспорту.
   7. Адміністративні приміщення станції.
 
   Зона митного  контролю  ВВ-2  КРМ  та території СП ТОВ
"ІНТЕРКАР":
   8. Службові приміщення для працівників митниці, орендовані у
СП ТОВ "ІНТЕРКАР".
   9. Місце проведення огляду автотранспортних засобів.
 
 Директор СП ТОВ "ІНТЕРКАР"              О.Ф.Циркель
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка