Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 248 від 24.07.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    25 липня 1997 р.
 vd970724 vn248             за N 462
 
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
      деяких рішень Національного банку України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
    N 150 ( z0407-98 ) від 15.04.98 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін та
доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань
валютного регулювання" ( 295/97-ВР ), яким, зокрема, скасовано
50-процентний обов'язковий продаж валютних надходжень на користь
резидентів України, Правління  П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативні акти та
правозастосовуючі документи Національного банку України (додаток
N 1).
   2. Затвердити зміни i доповнення до нормативних актів та
правозастосовуючих документів Національного банку України (додаток
N 2).
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Правління В.О.Бондаря та Департамент валютного
регулювання (С.О.Яременко).
   4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
                       Додаток N 1
                  до постанови Правління
                  Національного банку України
                  від 24 липня 1997 року N 248
                  (реєстр. N 462 від 25.07.97 р.)
 
     Про визнання такими, що втратили чинність,
     деяких нормативних актів i правозастосовуючих
       документів Національного банку України
 
   Визнати такими, що втратили чинність:
 
   1. Постанова Правління  НБУ  від  22.10.94 р.  N 174-А
( va174500-94 ) "Про уніфікацію курсу карбованця до іноземних
валют та лібералізацію валютного ринку України".
   2. Постанова Правління НБУ від 09.12.96 р. N 317 "Про
відкриття субрахунків суб'єктам експериментальної економічної зони
"Сиваш".
   3. Лист  від  04.11.94 р. N 19010/2605  ( v2605500-94 )
"Роз'яснення  до  Порядку  визначення та використання  курсу
карбованця" від 02.11.94 N 205.
   4. Лист від 26.08.94 р. N 19010/2073-4207 ( v4207500-94 ) "На
виконання Указу Президента України від 22.08.94 р. N 457/94 "Про
вдосконалення валютного регулювання".
   5. Лист від 07.08.95 р. N 20007/79 ( v7_79500-95 ) "Про
припинення  НБУ  викупу 10%  обов'язкового продажу  валютних
надходжень на користь резидентів України".
   6. Лист від 29.03.93 р. N 19010-469 "Щодо експлуатаційних
витрат транспортних організацій".
   7. Лист  від  10.06.94  р.  N  19010/1258-2689  "Щодо
експлуатаційних витрат транспортних організацій".
   8. Лист від 01.07.94 р. N 154 ( v0154500-94 ) "Про подолання
кризового стану в агропромисловому комплексі".
   9. Лист від 09.02.95 р. N 19010/524 ( v_524500-95 ) "Щодо
експлуатаційних витрат транспортних організацій".
   10. Лист від 13.12.95 р. N 19011/1979 ( v1979500-95 ) "Щодо
порядку здійснення обов'язкового продажу валютних надходжень".
   11. Лист від 10.01.96 р. N 13-104/26-81 ( v6-81500-96 ) "Щодо
порядку здійснення обов'язкового продажу валютних надходжень".
   12. Лист від 26.02.96 р. N 13-104/313 ( v_313500-96 ) "Щодо
здійснення обов'язкового продажу валютних надходжень".
   13. Лист від 06.03.96 р. N 13-113/370-1188 ( v1188500-96 )
"Щодо експлуатаційних витрат транспортних організацій".
   14. Лист від 19.09.96 р. N 13-312/490 ( v_490500-96 ) "Щодо
надання банками щоденної інформації про курс та обсяги операцій з
іноземною валютою".
   15. Лист від  22.07.93 р. N 19010/1428 ( v1428500-93 )
"Додаток  до  Правил  здійснення операцій на міжбанківському
валютному ринку".
   16. Абзац  другий пункту 4 постанови Правління НБУ від
28.08.96 р. N 225  (  v0225500-96  ) "Про питання валютного
регулювання під час проведення в Україні грошової реформи".
   17. Пункт 3 Положення "Про порядок реєстрації одержання
резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів",
затверджене Постановою Правління НБУ від 07.05.97 р. N 144
( v0442500-97 ).
   18. Абзац 7 листа від 22.02.95 р. N 19011/629 ( v_629500-95 )
"Щодо розрахунків у готівковій вільно конвертованій валюті за
експорт товарів".
   19. Пункт 3 Порядку застосування іноземної валюти в страховій
діяльності, затвердженого постановою Правління НБУ від 23.09.96 р.
N 245 ( v0391500-96 ).
   20. Пункт 1 постанови Правління НБУ від 16.05.95 р. N 119
( v0119500-95 ) "Про заходи щодо лібералізації валютного ринку
України".
 
                       Додаток N 2
                  до постанови Правління
                  Національного банку України
                  від 24 липня 1997 року N 248
                  (реєстр. N 462 від 25.07.97 р.)
 
          Зміни до нормативних актів i
         правозастосовуючих документів
 
   Внести зміни до таких нормативних актів та правозастосовуючих
документів Національного банку України:
 
   1. У Порядку визначення i використання курсу карбованця від
02.11.94 р. N 205 ( v0205500-94 ):
   а) у пункті 3 слова: "включаючи її обов'язковий продаж"
виключити;
   б) пункти 4, 5, 7, 8 виключити;
   в) в  тексті Порядку слово "карбованця" замінити словом
"гривні";
   2. Абзац  третій  листа  від  30.03.95 р.  N 19010/899
( v_899500-95 ) "Про здійснення операцій купівлі та продажу
доларів США, німецьких марок, російських рублів, які підлягають
вільному продажу" виключити.
   3. Третє речення листа від 21.08.96 р. N 13-312/423-4769
( v4769500-96 ) виключити.
   4. Пункт 3 постанови Правління НБУ від 18.09.95 р. N 227
( v0227500-95 ) "Про стабілізацію валютного ринку  України"
виключити.
 
   ( Пункт 5 додатка 2 втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанку N 150 ( z0407-98 ) від 15.04.98 ) 5. У розділі II
Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України від 07.06.93 р. N 19029/1050 ( v1050500-93 ):
   а) пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Валютні надходження на адресу  резидента  підлягають
попередньому  зарахуванню  на  розподільчий  валютний рахунок
резидента.
   Уповноважений банк  самостійно,  без  доручення резидента
протягом 3 банківських днів здійснює  продаж  тих  валютних
надходжень на адресу резидента, які відповідно до нормативних
документів Національного банку України підлягають продажу  у
повному  обсязі  на міжбанківському валютному ринку України.
Гривневий еквівалент  проданої  іноземної  валюти  має  бути
зарахований  на  розрахунковий  рахунок резидента не пізніше
наступного банківського  дня  після  надходження  гривні  на
кореспондентський рахунок банку.
   В усіх інших випадках кошти з розподільчого рахунку резидента
розподіляються за призначенням згідно з дорученнями резидента i з
урахуванням режиму використання цього рахунку.
   Уповноважений банк не пізніше наступного банківського дня
зобов'язаний повідомити власника рахунку про надходження коштів на
розподільчий  рахунок  i  в разі, якщо резидент протягом 5
банківських днів не надасть йому доручення на перерахування
валютних коштів з розподільчого рахунку, банк на виконання Закону
України "Про внесення змін та доповнень до деяких декретів
Кабінету  Міністрів  України"  від  03.06.97 р. N 295/97-ВР
зобов'язаний на шостий банківський день самостійно перерахувати ці
кошти на розрахунковий валютний рахунок резидента.
   Відсотки за  залишками  на  розподільчому  рахунку  не
нараховуються. Комісійна винагорода за операціями за цим рахунком
уповноваженими банками не стягується";
   б) пункти 2, 3, 5, 6, 7, 8 визнати такими, що втратили
чинність;
   в) пункти 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вважати відповідно
пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 
   6. У листі від 26.06.95 р. N 19011/1404 ( v1404500-95 ):
   а) абзац перший виключити;
   б) абзац другий викласти в такій редакції:
   "Уповноважені банки здійснюють продаж валютних коштів, що
належать резидентам України, керуючись нормативними документами,
які регламентують проведення зазначених операцій через УМВБ".
   7. У пункті 10 розділу 3 Положення про Офіційний валютний
резерв Національного банку України, затвердженого  постановою
Правління НБУ від 20.05.94 р. N 99 ( v0099500-94 ) слова: "яка
підлягає обов'язковому продажу, а також валюта, яка надходить у
вільний продаж згідно з чинним законодавством. Порядок викупу
встановлюється окремим нормативним документом" виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка