Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 748
                Київ
 
       Про перелік відомостей, що оголошуються
      громадянами за встановленою формою у разі
      переміщення ними через митний кордон України
              предметів
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 260 ( 260-2001-п ) від 22.03.2001
      N 790 ( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
 
 
    { У назві та тексті Постанови слова "товари та інші
     предмети" в усіх відмінках  замінено  словом
     "предмети"  у відповідному відмінку згідно з
     Постановою КМ N 790 ( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
 
 
   Відповідно до статті 81 Митного кодексу України ( 1970-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
 
   Затвердити:
   перелік  відомостей, що оголошуються громадянами у разі
переміщення  ними  через  митний  кордон  України  предметів
(додається);
   форму письмової митної декларації для оголошення громадянами
відомостей про предмети, що переміщуються ними через митний кордон
України (додається).
 
   Установити, що громадяни, які в'їжджають (виїжджають) в
Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними
через митний кордон України, в усній формі, крім  випадків
переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку,
або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню. 
( Постанову доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 260
( 260-2001-п ) від 22.03.2001 )
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України         В. ДУРДИНЕЦЬ
 
   Інд.67
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 15 липня 1997 р. N 748
 
               ПЕРЕЛІК
     відомостей, що оголошуються громадянами у разі
     переміщення ними через митний кордон України
              предметів
 
    { У назві та тексті Переліку слова "товари та інші
     предмети" і "товари" в усіх відмінках замінено
     словом "предмети" у відповідному відмінку згідно
     з Постановою КМ N 790 ( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
 
 
   1. Режим переміщення громадянина і предметів через митний
кордон України: в'їзд, виїзд, транзит.
 
   2. Відомості про особу: прізвище, ім'я, по батькові; серія і
номер паспорта.
 
   3. Місце постійного проживання (країна).
 
   4. Громадянство (підданство).
 
   5. З якої чи/та в яку країну прямує.
 
   6. Чи прямують разом з ним діти, скільки.
 
   7. Кількість місць супроводжуваного багажу, включаючи ручну
поклажу.
 
   8. Кількість місць несупроводжуваного багажу, відправленого
за вантажними документами.
 
   9. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні
документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість
виробів  з  дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в
будь-якому вигляді і стані.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 790 ( 790-2006-п ) від
07.06.2006 }
 
   10.  Наявність  предметів,  які потребують обов'язкового
декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється
за дозвільними документами відповідних компетентних органів -
будь-якої зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і
психотропних речовин, культурних цінностей, друкованих видань та
інших носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків,
радіоактивних матеріалів, об'єктів флори і фауни, їхніх частин і
одержаної  з  них продукції, високочастотних радіоелектронних
пристроїв.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
 
   11. Наявність предметів, які підлягають обкладенню податками.
 
   12.  Наявність  предметів,  які  тимчасово  ввозяться
(вивозяться).
 
   13. Транспортний засіб.
 
   14. Додаткова інформація про найменування та інші відмітні
ознаки предмету; номер і дата видачі дозвільного документа та
назва органу, що його видав; вартість предметів у національній
валюті або доларах США.
 
   15. Відомості про транспортний засіб - тип, марка, рік
випуску, об'єм двигуна, номери шасі, кузова (ідентифікаційний
номер),  двигуна;  напрямок  переміщення - ввезення/вивезення
(тимчасове, зворотне).
{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 790 ( 790-2006-п ) від
07.06.2006 }
 
   16. Особистий підпис.
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 15 липня 1997 р. N 748
 
            МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
------------------------------------------------------------------
|* Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-річного віку  ---|
|* Потрібна відповідь позначається у відповідній рамці знаком|Х||
|                               ---|
|* Зберігається на весь період тимчасового в'їзду/виїзду і|
|  пред'являється митним органам під час повернення громадянина.|
|  У разі втрати не поновлюється                |
------------------------------------------------------------------
        ---        ---       ---
        ---        ---       ---
       в'їзд       виїзд      транзит
 
1. Відомості про особу
 
------------------------------------------------------------------
   прізвище        ім'я         по батькові
 
                       серія   N
------------------------------------------------------------------
країна постійного   громадянство/підданство   паспорт
проживання
 
------------------------------------------------------------------
з якої країни прибув      до якої країни прямує 
(зазначається країна      (зазначається країна
відправлення)          призначення)
 
                   --- ---
Зі мною прямують неповнолітні діти  --- --- Кількість_________
                   Так  Ні
 
2. Відомості про наявність багажу |
            ---  --- |
2.1. Супроводжуваний  ---  --- |2.2. Несупроводжуваний --- ---
   багаж, включаючи  Так  Ні |   багаж (за вантажо- --- ---
   ручну поклажу        |   супровідними    Так Ні
                 |   документами)
Кількість місць _________________ Кількість місць ______________
 
3. Відомості про наявність предметів
 
При мені і в моєму багажі є предмети та інші предмети, які
підлягають обов'язковому декларуванню і переміщення яких через
кордон  здійснюється  за  дозвільними документами відповідних
компетентних органів
 
3.1. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою,
платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали,
кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
в будь-якому вигляді і стані              ---  ---
                            | |  | |
                          Так --- Ні ---
------------------------------------------------------------------
    Найменування     |       Сума/кількість
валюти, цінностей або виробів|------------------------------------
               |   цифрами   |    літерами
-----------------------------+-----------------+------------------
------------------------------------------------------------------
 
3.2. Будь-яка зброя, ---  ---   3.8. Об'єкти флори  --- ---
   боєприпаси,   ---  ---      і фауни, їхні  --- ---
   вибухові     Так  Ні      частини та   Так  Ні
   речовини               одержана з
                     них продукція
 
3.3. Наркотики і   ---  ---   3.9. Високочастотні --- ---
   психотропні   ---  ---      радіоелектронні --- ---
   речовини     Так  Ні      пристрої    Так  Ні
                     
3.4. Культурні    ---  ---
   цінності     ---  ---   3.10. предмети, що  --- ---
           Так  Ні      підлягають   --- ---
                      обкладенню   Так  Ні
3.5. Друковані    ---  ---      податками
   видання та    ---  ---
   інші носії    Так  Ні   3.11. предмети, що  --- ---
   інформації              тимчасово   --- ---
                      ввозяться   Так  Ні
3.6. Отруйні та    ---  ---      (вивозяться)
   сильнодіючі   ---  ---
   речовини і ліки Так  Ні   3.12. Транспортний  --- ---
                      засіб     --- ---
3.7. Радіоактивні   ---  ---              Так  Ні
   матеріали    ---  ---
           Так  Ні
 
--------------------------
   * Для митного контролю детальні відомості про предмети,
зазначені у підпунктах 3.2 - 3.12 (у разі їх наявності), слід
навести на зворотному боці декларації у пункті 4.
 
 
                  Зворотний бік митної декларації
 
4. Відомості про предмети
 
4.1. Відомості про предмети, зазначені у підпунктах 3.2 - 3.11
------------------------------------------------------------------
N  |Найменування та інші   |   Кількість    |Вартість у |
п/п |відмітні ознаки предмету,|---------------------|національній|
  |номер і дата видачі   |цифрами| літерами  |валюті або |
  |дозвільного документа та |    |       |доларах США |
  |орган, що його видав   |    |       |      |
----+-------------------------+-------+-------------+------------|
------------------------------------------------------------------
                Загальна вартість (всього)
 
4.2. Відомості про транспортний засіб
 
------------------------------------------------------------------
Тип, марка_________ Рік випуску________ Об'єм двигуна (куб.см)____
Шасі N ____________ Кузов N ___________ Двигун N _________________
          (ідентифікаційний
           номер)
 
Напрямок переміщення:
         ---          ---          ---
     ввезення --- тимчасове ввезення --- зворотне ввезення ---
         ---          ---          ---
     вивезення--- тимчасове вивезення--- зворотне вивезення---
__________________________________________________________________
 
Мені відомо, що повідомлення у декларації недостовірних відомостей
тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством.
 
"___"______________199 р. Особистий підпис ______________________
 
Для службових позначок ___________________________________________
--------------------  ___________________________________________
|         |  ___________________________________________
|   М.П.    |
|         |
|         |
--------------------
 
{ Митна декларація із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 790 ( 790-2006-п ) від 07.06.2006 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка