Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 2 грудня 1996 р. N 1454
                Київ
 
    Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб,
    які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
      N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
 
    { У тексті постанови слова "Міністерство економіки"
     в усіх відмінках замінено словами "Міністерство
     економіки та з питань європейської інтеграції" у 
     відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
     N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }
 
    { у тексті  постанови   слова  "підприємства 
     кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках
     замінено словами "підприємства установ виконання
     покарань" у  відповідному  відмінку згідно з
     Постановою КМ  N 1074  ( 1074-2006-п )  від 
     01.08.2006 }
 
 
   З  метою забезпечення вимог законодавства про залучення
засуджених до праці, приведення умов їх утримання у відповідність
з  вимогами  мінімальних  європейських  норм  і  стандартів,
стабілізації   фінансового   стану   установ   Державної
кримінально-виконавчої  служби  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
 
   1.  Установити,  що  поставки (закупівля) продукції для
державних  потреб,  яка виготовляється підприємствами установ
виконання покарань, здійснюються з урахуванням таких особливостей:
   Міністерство внутрішніх справ разом з Міністерством економіки
та з питань європейської інтеграціївизначають щороку до 1 жовтня
номенклатуру та обсяги поставок продукції, яка може виготовлятися
на підприємствах установ виконання покарань для державних потреб;
{ Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
   Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
після визначення обсягів продукції, необхідної для державних
потреб в наступному році, та загальної суми коштів для їх
закупівлі  передбачає у проекті державного замовлення обсяги
поставок продукції для державних потреб, яка буде вироблятися
підприємствами установ виконання покарань;
   державні замовники після затвердження і доведення обсягів
державних замовлень, виходячи з виділених на їх виконання коштів,
укладають з підприємствами установ виконання покарань державні
контракти на виготовлення і поставку продукції в номенклатурі і
обсягах, визначених у державному замовленні.
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській  міській  державним  адміністраціям  спільно  з
територіальними органами управління Державного департаменту з
питань виконання покарань: { Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від
01.08.2006 }
   щорічно визначати номенклатуру і обсяги поставок продукції,
що закуповується для регіональних потреб за рахунок місцевих
бюджетів і виготовляється або може виготовлятися на підприємствах
установ виконання покарань, та вживати заходів до залучення цих
підприємств як виконавців замовлень на поставку продукції для
регіональних потреб;
   визначити види робіт за межами установ виконання покарань і
організувати використання на цих роботах осіб, засуджених до
позбавлення волі за злочини, що не є тяжкими, із забезпеченням
необхідної охорони і нагляду.
 
   3.  Міністерству  економіки  та  з  питань європейської
інтеграції, Міністерству праці та соціальної політики, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки  Крим,  обласним,  Київській  міській  державним
адміністраціям,  що  відповідають за розроблення і виконання
державних  цільових,  галузевих  і  регіональних  програм, в
обов'язковому порядку передбачати залучення до їх реалізації
трудових ресурсів і потужностей підприємств установ виконання
покарань.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
   4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
разом  з Міністерством внутрішніх справ із залученням інших
центральних органів виконавчої влади створити міжвідомчу робочу
групу  для  підготовки цільової програми трудової зайнятості
засуджених і організувати її розроблення.
 
   5. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів подати у
двомісячний  термін  на  розгляд  Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо економічного заохочення суб'єктів підприємницької
діяльності до розміщення виробничих замовлень на підприємствах
установ виконання покарань і підвищення економічної ефективності
роботи цих підприємств.
 
   6. Доручити державній акціонерній  компанії  "Укрресурси"
опрацювати питання про включення продукції, яка виготовляється
підприємствами  установ  виконання  покарань, до поставок за
міждержавними угодами.
 
   7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській міській державним адміністраціям разом з територіальними
органами управління Державного департаменту з питань виконання
покарань створити міжвідомчі комісії для розроблення регіональних
програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання
в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам
виконання  покарань  у  вирішенні  проблеми  працевлаштування
засуджених. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
 
   8. Організацію контролю за виконанням цієї постанови покласти
на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції та
Міністерство внутрішніх справ. Про хід її виконання доповісти у
лютому та серпні 1997 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 39
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка