Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 жовтня 2000 р. N 1508
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1758 ( 1758-2006-п ) від 19.12.2006 }
 
      Про внесення змін і доповнень до Положення
      про Державну воєнізовану гірничорятувальну
         службу у вугільній промисловості
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до   Положення   про   Державну   воєнізовану
гірничорятувальну службу у вугільній промисловості, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1992 р.
N 608 ( 608-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 277; 1996 р.,
N 2, ст. 43; Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 472),
зміни і доповнення, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 37
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 жовтня 2000 р. N 1508
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
       що вносяться до Положення про Державну
       воєнізовану гірничорятувальну службу у
        вугільній промисловості ( 608-92-п )
 
 
   1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   "3. ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань здійснює
аварійно-рятувальні, технічні,  виробничо-профілактичні та інші
роботи, виконання яких є її основною діяльністю.
 
   До аварійно-рятувальних і технічних робіт належить:
 
   рятування людей у разі виникнення аварій в шахтах,  на
розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також інших
обслуговуваних об'єктах, надання кваліфікованої медичної допомоги
потерпілим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на
місці скоєння та під час евакуювання до лікувального закладу:
 
   гасіння підземних пожеж,  ліквідація  наслідків  вибухів,
раптових викидів вугілля і газу та інших аварій в небезпечних
умовах (загазування атмосфери шкідливими домішками, небезпечний
для  життя людини рівень температури, відсутність видимості,
загроза вибуху та інше);
 
   виконання гірничорятувальних робіт, що потребують спеціальної
кваліфікації  і  застосування газозахисних апаратів та інших
спеціальних технічних засобів, якими користуються  працівники
гірничорятувальної служби;
 
   проведення інженерної оцінки підготовленості обслуговуваних
об'єктів до ліквідації можливих аварій та виконання робіт щодо
посилення їх протиаварійного захисту;
 
   участь у розробленні та узгодженні планів ліквідації аварій
на підприємствах і контроль за їх відповідністю  фактичному
становищу;
 
   участь у  комісіях з приймання в експлуатацію нових та
реконструйованих шахт, горизонтів, дільниць, очисних вибоїв та
інших  об'єктів,  що  вводяться  в  дію  і  потребують
гірничорятувального обслуговування;
 
   виконання рятувальних та аварійних робіт  відповідно  до
планів, диспозицій та єдиної державної системи дій у надзвичайних
ситуаціях;
 
   До виробничо-профілактичних робіт належить:
 
   роботи неаварійного характеру,  спрямовані  на  посилення
протиаварійного  захисту  об'єктів  та їх підготовленості до
рятування людей і ліквідації аварій;
 
   депресійні, газові та теплові зйомки в шахтах та інших
підземних спорудах, відбір проб та аналіз складу повітря і міри
запилення виробок (приміщень), випробування шахтних канатів;
 
   роботи, пов'язані з виявленням  осередків  самонагрівання
вугілля та запобіганням пожежам від його самозаймання;
 
   навчання та  тренування членів шахтних гірничорятувальних
станцій (ШГС) і добровільних гірничорятувальних команд (ДГК),
гірників та інженерно-технічних працівників з метою дотримання
правил особистої поведінки у разі виникнення аварій, відпрацювання
дій щодо їх ліквідації та рятування людей;
 
   виробництво засобів  індивідуального  захисту,  медичної
допомоги,   матеріалів,   необхідних   для   виконання
аварійно-рятувальних, профілактичних та інших робіт.
 
   До інших робіт, спрямованих на підтримку боєздатності ДВГРС
до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню, належить:
 
   постійне підтримання кваліфікаційних навиків і відповідного
фізичного стану працівників воєнізованого складу, а також навчання
посадових осіб обслуговуваних  об'єктів  правил  та  засобів
проведення робіт із ліквідації аварій у початковий період;
 
   сприяння обслуговуваним підприємствам та державним органам у
справі охорони праці, у виявленні та запобіганні можливим аваріям,
а також обслуговування за окремими договорами підприємств інших
галузей;
 
   проведення науково-дослідних  та  проектно-конструкторських
розробок із проблем гірничорятувальної справи та протиаварійного
захисту обслуговуваних об'єктів;
 
   реалізація товарно-матеріальних  цінностей,  отриманих  за
виконання     аварійно-рятувальних,     технічних    і
виробничо-профілактичних робіт;
 
   виробництво, ремонт та технічне обслуговування  ізолюючих
дихальних  апаратів, контрольних приладів, засобів аварійного
зв'язку, обладнання для боротьби з пожежами та іншого спеціального
оснащення і спорядження;
 
   розвиток соціальної сфери для працівників ДВГРС".
 
   2. Абзаци третій та четвертий пункту 5 викласти у такій
редакції:
 
   "використовувати всі діючі лінії та засоби зв'язку незалежно
від їх підпорядкованості та форми власності для переговорів,
пов'язаних з ліквідацією аварій або запобіганням їх виникненню;
 
   забезпечуватися (за рахунок підприємств, що обслуговуються)
прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку та
приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної
кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених
диспозицією виїздів і планом взаємодопомоги".
 
   3. Абзац перший пункту 6 після слів "для гірничорятувальних
робіт" доповнити словами "та інші підприємства, організації та
установи, що забезпечують діяльність ДВГРС".
 
   4. Абзац третій пункту 9 доповнити реченням такого змісту:
 
   "Особам оперативного старшого командного складу цей термін
може бути продовжений начальником ДВГРС з урахуванням медичного
висновку".
 
   5. Абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
 
   "До воєнізованого складу ДВГРС належать працівники,  які
організують  або  виконують  аварійно-рятувальні  роботи  чи
забезпечують готовність до їх проведення  на  обслуговуваних
підприємствах, а також готовність особового складу воєнізованих
професійних підрозділів і технічного спорядження".
 
   6. Абзац другий пункту 15 викласти у такій редакції:
 
   "ДВГРС фінансується за рахунок державного бюджету, коштів і
майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, а також коштів,
які  надходять  за виконані аварійно-рятувальні, технічні та
виробничо-профілактичні роботи як компенсація вартості отриманих
державних послуг".
 
   7. Пункт  20  після  слова  "Табеля"  доповнити  словом
"технічного".
 
   8. У пунктах 1, 6 - 10, 12, 16, 19, 20 слово "Мінвуглепром" у
всіх відмінках замінити словом "Мінпаливенерго", а в пунктах 8 і
12 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Мінпраці".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка