Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на IV квартал 2006 року

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 380
 
 
      Про затвердження орієнтовного плану засідань
         президії науково-технічної ради
           на IV квартал 2006 року
 
 
   З метою  організації  роботи  науково-технічної  ради
Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   орієнтовний  план  засідань  президії
науково-технічної ради Мінбуду України на IV квартал 2006 року
згідно з додатком.
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів,  членам президії
науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
президії науково-технічної ради.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник міністра                 А.Орлов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінбуду України
                   21.11.2006 N 380
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
       Мінбуду України на IV квартал 2006 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що виносяться на  | Відповідальні за | Термін |
|з/п|      розгляд      |  підготовку  | подання |
|  |               |         |матеріалів|
|----------------------------------------------------------------|
|           Засідання 23 листопада           |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект ДСТУ "Емульсії   |Управління    |  16  |
|  |бітумні дорожні. Технічні   |технічного    |листопада |
|  |умови"            |регулювання в   |     |
|  |               |будівництві    |     |
|  |               |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 2 |Про проект стандартів     |Управління    |  16  |
|  |організації України СОУ    |ціноутворення,  |листопада |
|  |"Ресурсні елементні кошторисні|експертизи та   |     |
|  |норми на проходку тунелів   |контролю вартості |     |
|  |діаметром 6,28 м механізованим|у будівництві   |     |
|  |прохідницьким комплексом типу |(П.І.Губень)   |     |
|  |ТВ 8 628 н/ЕРВ фірми "WIRTH" з|         |     |
|  |улаштуванням збірної     |         |     |
|  |залізобетонної оправи та   |         |     |
|  |підземну механічну відкатку  |         |     |
|  |розробленого грунту" та СОУ  |         |     |
|  |Д.2.7...:2006 "Ресурсні    |         |     |
|  |кошторисні норми на      |         |     |
|  |експлуатацію механізованого  |         |     |
|  |прохідницького комплексу типу |         |     |
|  |ТВ 8 628 н/ЕРВ фірми "WIRTH", |         |     |
|  |площиною перерізу в проходці |         |     |
|  |31 кв.м, і крана козлового  |         |     |
|  |спеціального К100У,      |         |     |
|  |вантажопідйомністю до 100 т" |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 3 |Про розгляд          |Управління    |  16  |
|  |техніко-економічного     |ціноутворення,  |листопада |
|  |обґрунтування технічного   |експертизи та   |     |
|  |переоснащення енергоблока N 7 |контролю вартості |     |
|  |Старобешівської ТЕС      |у будівництві   |     |
|  |               |(П.І.Губень)   |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 4 |Про проект Програми      |Управління    |  16  |
|  |експериментального будівництва|архітектурно-конс-|листопада |
|  |з проведенням         |труктивних та   |     |
|  |науково-дослідних робіт на  |інженерних систем |     |
|  |об'єктах соціально-культурного|будинків і споруд |     |
|  |призначення (надмагістрального|(О.П.Авдієнко)  |     |
|  |громадсько-торговельного   |         |     |
|  |центру) на Оболонському    |         |     |
|  |проспекті в Оболонському   |         |     |
|  |районі м. Києва        |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 5 |Про проект ДБН "Автостоянки і |Управління    |  16  |
|  |гаражі для легкових      |архітектурно-конс-|листопада |
|  |автомобілів"         |труктивних та   |     |
|  |               |інженерних систем |     |
|  |               |будинків і споруд |     |
|  |               |(О.П.Авдієнко)  |     |
|----------------------------------------------------------------|
|        Розглядається у робочому порядку        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект відомчих      |Управління    |  23  |
|  |будівельних норм ВБН     |технічного    |листопада |
|  |"Магістральні трубопроводи.  |регулювання в   |     |
|  |Будівництво. Роботи      |будівництві    |     |
|  |підготовчого періоду"     |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 2 |Про проект відомчих      |Управління    |  23  |
|  |будівельних норм ВБН     |технічного    |листопада |
|  |"Магістральні трубопроводи.  |регулювання в   |     |
|  |Будівництво. Земляні роботи та|будівництві    |     |
|  |рекультивація"        |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 3 |Про проект Зміни N 1 до ДБН  |Управління    |  23  |
|  |В.2.6-22-2001 "Улаштування  |технічного    |листопада |
|  |покриттів із застосуванням  |регулювання в   |     |
|  |сухих будівельних сумішей"  |будівництві    |     |
|  |               |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 4 |Про проект відомчих      |Управління    |  23  |
|  |будівельних норм ВБН     |технічного    |листопада |
|  |"Проектування та будівництво |регулювання в   |     |
|  |споруд із металевих гофрованих|будівництві    |     |
|  |конструкцій на автомобільних |(Д.В.Барзилович) |     |
|  |дорогах загального      |         |     |
|  |користування"         |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 5 |Про проект відомчих      |Управління    |  23  |
|  |будівельних норм ВБН     |технічного    |листопада |
|  |"Реконструкція, ремонт,    |регулювання в   |     |
|  |реставрація об'єктів     |будівництві    |     |
|  |невиробничої сфери. Порядок  |(Д.В.Барзилович) |     |
|  |контролю експлуатаційного   |         |     |
|  |стану автомобільних доріг   |         |     |
|  |загального користування"   |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 6 |Про проект відомчих      |Управління    |  23  |
|  |будівельних норм ВБН     |технічного    |листопада |
|  |"Свердловини на газ і нафту. |регулювання в   |     |
|  |Спорудження. Основні     |будівництві    |     |
|  |положення"          |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 7 |Про надання статусу базових  |Управління    |  23  |
|  |організацій з         |технічного    |листопада |
|  |науково-технічної діяльності у|регулювання в   |     |
|  |сферах будівництва,      |будівництві    |     |
|  |промисловості будівельних   |(Д.В.Барзилович) |     |
|  |матеріалів, архітектури і   |         |     |
|  |містобудування (за      |         |     |
|  |надходженням)         |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 8 |Про розгляд проекту Положення |Управління    |  23  |
|  |про державні цільові     |економіки та   |листопада |
|  |довгострокові кредити на   |організації    |     |
|  |будівництво чи придбання житла|будівництва    |     |
|  |               |(Т.О.Шарапова)  |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 9 |Про проект Галузевих норм часу|Управління    |  23  |
|  |на будівельні, монтажні та  |економіки та   |листопада |
|  |ремонтно-будівельні роботи  |організації    |     |
|  |-Випуски ГН 8-1 "Штукатурні  |будівництва    |     |
|  |роботи" та ГН 8-5       |(Т.О.Шарапова)  |     |
|  |"Облицювальні роботи"     |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
|10 |Про проект Змін до розділів 1,|Управління    |  23  |
|  |2 та 4 Випуску 64 "Будівельні,|економіки та   |листопада |
|  |монтажні та          |організації    |     |
|  |ремонтно-будівельні роботи.  |будівництва    |     |
|  |Довідник кваліфікаційних   |(Т.О.Шарапова)  |     |
|  |характеристик професій    |         |     |
|  |працівників"         |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
|11 |Про проект Галузевих норм часу|Управління    |  23  |
|  |на монтаж металевих      |економіки та   |листопада |
|  |конструкцій мостів - випуск 3 |організації    |     |
|  |"Мости та труби" збірника ГН 5|будівництва    |     |
|  |"Монтаж металевих конструкцій"|(Т.О.Шарапова)  |     |
|----------------------------------------------------------------|
|           Засідання 14 грудня            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект Закону України "Про|Управління    | 7 грудня |
|  |внесення змін до деяких    |ціноутворення,  |     |
|  |законів України щодо     |експертизи та   |     |
|  |проведення державної     |контролю вартості |     |
|  |експертизи інвестиційних   |у будівництві   |     |
|  |програм і проектів      |(П.І.Губень)   |     |
|  |будівництва, здійснення    |         |     |
|  |державного          |         |     |
|  |архітектурно-будівельного   |         |     |
|  |контролю та ліцензування   |         |     |
|  |певних видів господарської  |         |     |
|  |діяльності у будівництві"   |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 2 |Про розгляд робочого проекту |Управління    | 7 грудня |
|  |лінії електропередачі 750 кВ |ціноутворення,  |     |
|  |для видачі потужностей    |експертизи та   |     |
|  |Рівненської та Хмельницької  |контролю вартості |     |
|  |атомних електростанцій:    |у будівництві   |     |
|  |повітряна лінія 750 кВ    |(П.І.Губень)   |     |
|  |Рівненська АЕС - Київська з  |         |     |
|  |розширенням підстанцій 750 кВ |         |     |
|  |"Київська" та заходи     |         |     |
|  |повітряної лінії 750 кВ    |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 3 |Про проекти національних   |Управління    | 7 грудня |
|  |стандартів України: ДСТУ   |технічного    |     |
|  |"Методи випробування цементу. |регулювання в   |     |
|  |Частина 1. Визначення     |будівництві    |     |
|  |міцності"; ДСТУ "Методи    |(Д.В.Барзилович) |     |
|  |випробування цементу. Частина |Державне     |     |
|  |3. Визначення строків     |підприємство   |     |
|  |тужавлення та рівномірності  |"Орган з     |     |
|  |зміни об'єму"; ДСТУ "Методи  |сертифікації   |     |
|  |випробування цементу. Частина |"СЕПРОЦЕМ".    |     |
|  |6. Визначення тонкості помелу"|(М.В.Бабіч)    |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 4 |Про розгляд ДСТУ "ССНБ.    |Управління    | 7 грудня |
|  |Настанова з розроблення    |технічного    |     |
|  |технічних умов на добавки для |регулювання в   |     |
|  |цементів, сухих будівельних  |будівництві    |     |
|  |сумішей, розчинів та бетонів" |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 5 |Про проект ДБН        |Управління    | 7 грудня |
|  |"Науково-технічний супровід  |технічного    |     |
|  |будівельних об'єктів"     |регулювання в   |     |
|  |               |будівництві    |     |
|  |               |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 6 |Про проект ДСТУ "Трубопроводи |Управління    | 7 грудня |
|  |попередньо теплоізольовані  |технічного    |     |
|  |спіненим поліуретаном для   |регулювання в   |     |
|  |мереж гарячого водопостачання |будівництві    |     |
|  |та теплових мереж. Труби,   |(Д.В.Барзилович) |     |
|  |фасонні вироби і арматура.  |         |     |
|  |Технічні умови"        |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 7 |Про розгляд ДСТУ "Прийняття в |Державна     | 7 грудня |
|  |експлуатацію закінчених    |архітектурно-буді-|     |
|  |будівництвом об'єктів. Основні|вельна інспекція |     |
|  |положення"          |(О.М.Бондаренко) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 8 |Про проект Положення про   |Управління    | 7 грудня |
|  |проведення моніторингу якості |водопровідно-кана-|     |
|  |питної води та стану систем  |лізаційного    |     |
|  |питного водопостачання    |господарства   |     |
|  |               |(В.П.Рудий)    |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 9 |Про проект ДБН "Заклади    |Управління    | 7 грудня |
|  |соціального захисту населення"|архітектурно-конс-|     |
|  |               |труктивних та   |     |
|  |               |інженерних систем |     |
|  |               |будинків і споруд |     |
|  |               |(О.П.Авдієнко)  |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
|10 |Про проект Зміни N 1 до ДБН  |Управління    | 7 грудня |
|  |В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека |архітектурно-конс-|     |
|  |об'єктів будівництва"     |труктивних та   |     |
|  |               |інженерних систем |     |
|  |               |будинків і споруд |     |
|  |               |(О.П.Авдієнко)  |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
|11 |Про проект ДБН "Інженерний  |Відділ промислової| 7 грудня |
|  |захист від підтоплення    |забудови та    |     |
|  |ґрунтовими водами територій і |інженерного    |     |
|  |споруд"            |захисту територій |     |
|  |               |(А.В.Шпакевич)  |     |
|  |               |"УкрВОДГЕО"    |     |
|----------------------------------------------------------------|
|        Розглядається у робочому порядку        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект Зміни N 2 до ДСТУ Б|Управління    |14 грудня |
|  |В.2.7-46-96 "Будівельні    |технічного    |     |
|  |матеріали. Цементи загально- |регулювання в   |     |
|  |будівельного призначення.   |будівництві    |     |
|  |Технічні умови"        |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 2 |Про проект ВБН "Споруди    |Управління    |14 грудня |
|  |станційних місцевих телефонних|технічного    |     |
|  |мереж"            |регулювання в   |     |
|  |               |будівництві    |     |
|  |               |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 3 |Про розгляд проектів відомчих |Управління    |14 грудня |
|  |будівельних норм України та їх|технічного    |     |
|  |погодження (за надходженням) |регулювання в   |     |
|  |               |будівництві    |     |
|  |               |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 4 |Про погодження проектів    |Управління    |14 грудня |
|  |технічних умов та проектів  |технічного    |     |
|  |змін технічних умов на    |регулювання в   |     |
|  |продукцію будівельного    |будівництві    |     |
|  |призначення (за надходженням) |(Д.В.Барзилович) |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 5 |Про розгляд проектів відомчих |Управління    |14 грудня |
|  |ресурсних кошторисних норм та |ціноутворення,  |     |
|  |їх погодження (за       |експертизи та   |     |
|  |надходженням)         |контролю вартості |     |
|  |               |у будівництві   |     |
|  |               |(П.І.Губень)   |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 6 |Про Порядок формування тарифів|Відділ міського  |14 грудня |
|  |на послуги міського      |електричного   |     |
|  |електричного транспорту    |транспорту    |     |
|  |               |(В.В.Вірченко)  |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 7 |Про Стандарт організацій   |Відділ міського  |14 грудня |
|  |України "Система технічного  |електричного   |     |
|  |обслуговування та ремонту   |транспорту    |     |
|  |контактної мережі трамвайних і|(В.В.Вірченко)  |     |
|  |тролейбусних ліній"      |         |     |
|---+------------------------------+------------------+----------|
| 8 |Про внесення змін і доповнень |Управління    |14 грудня |
|  |до Правил приймання стічних  |водопровідно-кана-|     |
|  |вод у комунальні та відомчі  |лізаційного    |     |
|  |системи каналізації      |господарства   |     |
|  |( z0403-02 )         |(В.П.Рудий)    |     |
|  |               |Державна академія |     |
|  |               |житлово-комунально|     |
|  |               |го господарства  |     |
|  |               |(Г.І.Короткий)  |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу
 науково-технічної
 інформації та інновацій                Л.Кравченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка