Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ Телерадіокомпанії "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської області, ліцензії (НР N 0956 від 11.06.2003)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 971
 
 
              Про видачу
       ЗАТ "Алчевська телерадіомовна компанія
      "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області,
       ліцензії провайдера програмної послуги
 
 
   ЗАТ "Алчевська  телерадіомовна   компанія   "ПІРАМІДА",
м. Алчевськ  Луганської  області
   Директор Казначеєв Андрій Вікторович
   Юридична адреса:  94207, Луганська область, м. Алчевськ,
вул. Леніна, 42
 
   Розглянувши заяву  Закритого  акціонерного   товариства
"Алчевська  телерадіомовна  компанія  "ПІРАМІДА", м. Алчевськ
Луганської області, про видачу ліцензії провайдера програмної
послуги на визначеній території в м. Алчевську Луганської області,
керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18,
19 Закону України "Про Національну раду України  з  питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати Закритому  акціонерному  товариству  "Алчевська
телерадіомовна  компанія  "ПІРАМІДА",  м. Алчевськ Луганської
області, ліцензію провайдера програмної послуги на визначеній
території в м. Алчевську Луганської області, згідно з додатком,
зазначивши в ліцензії:
   - оператор телекомунікацій: ЗАТ "Алчевська телерадіомовна
компанія "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Алчевськ Луганської області;
   - місцезнаходження  головної  станції: Луганська область,
м. Алчевськ, вул. Сарматська, 32, кв. 65;
   - ресурс багатоканальної мережі - 38 каналів;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 29000.
 
   2. Затвердити  ЗАТ  "Алчевська  телерадіомовна  компанія
"ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, пакет  (перелік)
програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком.
 
   3. Затвердити  ЗАТ  "Алчевська  телерадіомовна  компанія
"ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, загальну концепцію
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам), згідно з додатком (підписаним начальником
управління науково-технічного і частотного розвитку, заступником
начальника управління контролю та моніторингу, в.о. заступника
начальника ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   5. Зобов'язати  ЗАТ  "Алчевська  телерадіомовна  компанія
"ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, протягом 3-х місяців
надати Національній раді документальні підтвердження дотримання
вимог п. 4 цього рішення.
 
   6. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
ЗАТ "Алчевська телерадіомовна компанія "ПІРАМІДА", м. Алчевськ
Луганської області, ліцензійного збору  за  видачу  ліцензії
врахувати:  кількість  домогосподарств  -  29000,  ресурс
багатоканальної  мережі  -  38  каналів,  кількість  каналів
ретрансляції - 38, із них іноземних каналів - 16 (коефіцієнт за
ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за
ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).
 
   7. Встановити  ЗАТ  "Алчевська  телерадіомовна  компанія
"ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, термін дії ліцензії
провайдера програмної послуги 10 років.
 
   8. Рекомендувати  ЗАТ  "Алчевська телерадіомовна компанія
"ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, вжити заходів щодо
збільшення кількості програм вітчизняних телеорганізацій у складі
програмної послуги.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
управління:  ліцензійно-реєстраційне, контролю та моніторингу,
науково-технічного і частотного розвитку.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 971
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
          (принципи, підстави добору
        та перелік) програм для ретрансляції
       (пропозиції абонентам), які передбачено
     надавати ЗАТ "Алчевська телерадіомовна компанія
      "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області,
      у складі програмної послуги в м. Алчевську
       Луганської області, в межах території
           розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма    |   Умови   |
|п/п | (ТВК) | (ТВК)  |            |розповсюдження |
|  |прийому|ретрансля-|            | (доступ) -  |
|  |    |  ції  |            | відкритий або |
|  |    |     |            |  закритий  |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 1. |  6  |  1   |Національна телекомпанія|відкритий   |
|  |    |     |Україна / ТОВ "ТРК "Ера"|        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 2. |  2  |  2   |ТРК "Студія "1+1" у   |відкритий   |
|  |    |     |формі ТОВ        |        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 3. |  3  |  3   |АТЗТ "Українська    |відкритий   |
|  |    |     |незалежна ТВ-корпорація"|        |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 4. | 52  |  4   |ЗАТ "ММЦ-СТБ"      |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 5. | 31  |  5   |ТОВ "МКТ "ICTV"     |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 6. | 42  |  СК1  |ЗАТ "Новий канал"    |відкритий   |
|----+-------+----------+------------------------+---------------|
| 7. | 39  |  СК2  |ЗАТ "Телеканал "ТЕТ"  |відкритий   |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програми |  Умови   |  Номер та  |
|п/п|прийому |конверту-|      |розповсюдження| дата дозволу |
|  |    | вання |      | (доступ) - |       |
|  |    |     |      | відкритий  |       |
|  |    |     |      | або закритий |       |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|8. |супутни-|  СК3 |Парламент- |відкритий   |Договір N 461 |
|  |ковий  |     |ський   |       |від      |
|  |    |     |телеканал |       |14.10.2004 р. |
|  |    |     |"РАДА"   |       |       |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|9. |супутни-|  СК4 |O-TV    |відкритий   |Договір N 390 |
|  |ковий  |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|10.|супутни-|  СК5 |ТОНІС   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 70-Л від  |
|  |    |     |      |       |01.10.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|11.|супутни-|  СК6 |ТРК    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |"Україна" |       |N 04/17 від  |
|  |    |     |      |       |01.06.2003 р. |
|  |    |     |      |       |Пр. N 7/1   |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|12.|супутни-|  СК7 |К-1    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 200106-КР/К1|
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|13.|супутни-|  СК8 |К-2    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 200106-КР/К2|
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|14.|ефірний |   6  |ЛКТ    |відкритий   |Договір    |
|  |    |     |      |       |N 136/2003 від|
|  |    |     |      |       |04.03.2003 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|15.|супутни-|   7  |Первый   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |канал.   |       |N 30-пк від  |
|  |    |     |Всемирная |       |01.04.2006 р. |
|  |    |     |сеть    |       |       |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|16.|супутни-|   8  |НТН    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 134-к від  |
|  |    |     |      |       |01.09.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|17.|ефірний |   9  |ЛОТ    |відкритий   |Договір N 125 |
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.07.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|18.|супутни-|  10  |РТР-Планета|відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 30-Р-Ф-М від|
|  |    |     |      |       |01.06.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|19.|супутни-|  11  |Ностальгия |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 24/Н/06 від |
|  |    |     |      |       |01.02.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|20.|супутни-|  СК11 |ТРК "Київ" |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 6(1) від  |
|  |    |     |      |       |01.01.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|21.|супутни-|  СК12 |Детский  |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |мир/    |       |N РТВ-77/03к |
|  |    |     |Телеклуб  |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2003 р. |
|  |    |     |      |       |Договір    |
|  |    |     |      |       |3ТК-126/07к  |
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |08.06.2004 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|22.|супутни-|  СК13 |Мегаспорт |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 104/09/05-КО|
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.06.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|23.|супутни-|  СК14 |НТВ-Мир  |відкритий   |Договір N 1  |
|  |ковий  |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.12.2004 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|24.|супутни-|  СК15 |Enter   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 30-Р-Ф-М від|
|  |    |     |      |       |01.06.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|25.|супутни-|  СК16 |REN-TV   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 216/05к від |
|  |    |     |      |       |01.02.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|26.|супутни-|  СК17 |Наше кино |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N РТВ-77/03к |
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2003 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|27.|супутни-|  СК18 |Viasat   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |Explorer  |       |N 13-04V від |
|  |    |     |      |       |30.04.2004 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|28.|супутни-|  СК19 |Viasat   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |History  |       |N 122-05V від |
|  |    |     |      |       |13.09.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|29.|супутни-|  СК20 |RTVi    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N РТВ-77/03к |
|  |    |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |01.01.2003 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|30.|супутни-|  СК21 |TV-1000  |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |Русское  |       |N 122-05V від |
|  |    |     |кино    |       |13.09.2005 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|31.|супутни-|  СК22 |М1     |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 305-К від  |
|  |    |     |      |       |31.12.2003 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|32.|супутни-|  СК23 |TV-1000  |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |(з 6.00 до |       |N 13-04V від |
|  |    |     |23.00)   |       |30.04.2004 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|33.|супутни-|  СК24 |Enter-фільм|відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 30-Р-Ф-М від|
|  |    |     |      |       |01.06.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|34.|супутни-|  СК25 |Здоровое  |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |телевидение|       |N 104-06СМ від|
|  |    |     |      |       |17.05.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|35.|супутни-|  СК26 |Охота и  |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |рыбалка  |       |N 104-06СМ від|
|  |    |     |      |       |17.05.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|36.|супутни-|  СК27 |Drive   |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 104-06СМ від|
|  |    |     |      |       |17.05.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|37.|супутни-|  СК28 |Jetix(*)  |відкритий   |Лист N 2936  |
|  |ковий  |     |      |       |від      |
|  |    |     |      |       |31.05.2006 р. |
|---+--------+---------+-----------+--------------+--------------|
|38.|супутни-|  СК29 |КРТ    |відкритий   |Договір    |
|  |ковий  |     |      |       |N 04/17 від  |
|  |    |     |      |       |01.06.2003 р. |
|  |    |     |      |       |Пр. N 18/2  |
|  |    |     |      |       |       |
------------------------------------------------------------------
_______________
   (*) Трансляція  (ретрансляція)  дозволена  після  надання
документів, які підтверджують право придбання та розповсюдження
цих програм.
   Провайдер програмної послуги ЗАТ "Алчевська телерадіомовна
компанія "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, зобов'язаний
забезпечити  всім  абонентам  можливість  отримання  програм
універсальної  програмної  послуги  та  включити  програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка